Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - SORULAR

Sensei Hanzo Tarafından Eklenen Sorular

Sınıf Seçin
Ders Seçin
Tema/Konu

Soru Tipi Seçin
Görsel
EkleyenSensei Hanzo 
Yan taraftaki seçenekler ile soruları sınıf, ders, tema ve soru tiplerine göre süzebilir, aradığınız sonuca daha çabuk ulaşabilirsiniz.
Reklam
Görünüm:Ayrıntılı | Özet 
Sensei Hanzo Tarafından Eklenen Sorular

1) Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı?nın hazırlık döneminde, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

   A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesine
   B) Amasya Görüşmeleri?nin yapılmasına
   C) Temsilciler Kurulunun oluşturulmasına
   D) Güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girilmesine


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


2) Mustafa Kemal, Amasya Görüşmeleri?nde, Osmanlı Meclis-i Mebusanının İstanbul dışında bir yerde toplanması gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal?in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

   A) Misakımillî?nin kabul edilmesiyle
   B) TBMM?nin açılmasıyla
   C) Amasya Görüşmeleri?nin yapılmasıyla
   D) İstanbul?un işgal edilmesiyle


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


3) Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı hâlde yürürlüğe girmemiştir?

   A) Lozan Antlaşması
   B) Sevr Antlaşması
   C) Atina Antlaşması
   D) Gümrü Antlaşması


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


4) TBMM?nin aldığı kararlardan hangisi, güçler birliği ilkesinin benimsendiğinin kanıtıdır?

   A) TBMM?nin üstünde güç yoktur.
   B) Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır.
   C) Hükûmet kurmak gereklidir.
   D) Padişah, meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır.


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


5) 16 Mart 1920?de İstanbul?un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusanın dağıtılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

   A) İstanbul Hükûmetinin kurtuluş için harekete geçmesi
   B) Saltanatın kaldırılması
   C) TBMM?nin açılması
   D) Kuvay-i Milliye?nin oluşması


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


6) Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebuslar Meclisinde kabul edilen Misakı - millî?nin kararları arasında yer almaz?

   A) Geçici bir hükûmet kurulmalıdır.
   B) Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.
   C) Batı Trakya?da halkoylaması yapılmalıdır.
   D) Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


7) Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi?nin aldığı kararlar ile ulusal bir meclis gibi hareket ettiğinin göstergesi olamaz?

   A) Ulusal iradenin egemen kılınacağı kararını alması
   B) Geçici bir hükûmet kurulması gerektiğini vurgulaması
   C) Doğu Anadolu?daki direniş cemiyetlerini birleştirmesi
   D) Vatanın bölünmezliğini kabul etmesi


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


8) Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi ile sağlanmak istenen temel amaçtır?

   A) Doğu Karadeniz?de Pontus devleti kurulmasını engellemek
   B) Padişahı ve halifeyi içinde bulunduğu baskıdan kurtarmak
   C) Kuvayi-Milliye birliklerini birleştirerek düzenli ordu kurmak
   D) Halkın ulusal bağımsızlık mücadelesine katılımını sağlamak


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


9) Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

   A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
   B) Pontus Cemiyeti
   C) Wilson Prensipleri Cemiyeti
   D) Kilikyalılar Cemiyeti


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


10) Mustafa Kemal, ülke bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır?

   A) Havza Genelgesi
   B) Amasya Genelgesi
   C) Sivas Kongresi
   D) Erzurum Kongresi


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


11) Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır?

   A) Millî cemiyetler
   B) Kongreler
   C) Kuvayi-Milliye
   D) Düzenli ordu


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


12) Kurtuluş Savaşı?nın yöntem ve gerekçesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

   A) Havza Genelgesi
   B) Amasya Genelgesi
   C) Sivas Kongresi
   D) Erzurum Kongresi


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


13) Manda ve himaye ilk kez nerede reddedilmiştir?

   A) Havza Genelgesi?nde
   B) Amasya Genelgesi?nde
   C) Sivas Kongresi?nde
   D) Erzurum Kongresi?nde


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


14) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı?nda müttefiklerine yardım amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisine asker göndermiştir?

   A) Kafkas Cephesi
   B) Kanal Cephesi
   C) Galiçya Cephesi
   D) Filistin Cephesi


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


15) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz?

   A) İstanbul işgale uğramıştır.
   B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.
   C) Rusya?da ihtilal çıkmıştır.
   D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı?nı geçememişlerdir.


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (12.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük M


16) Aşağıdaki yerlerden hangisinde Mustafa Kemal, askerlik görevi yapmamıştır?

   A) Şam     B) İstanbul     C) Sofya     D) Zonguldak  


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (11.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük B


17) Mustafa Kemal'in Osmanlı'nın yönetimi ile ilgili pek çok şey öğrendiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Selanik      B) Sofya     C) İstanbul     D) Manastır  


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (11.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük B


18) Arap Öğretmeni'nin Mustafa Kemal'i haksız yere dövdüğü okul aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Selanik Askeri Rüştiyesi
   B) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
   C) Manastır Askeri İdadisi
   D) İstanbul Harp Okulu


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (11.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük B


19) Aşağıda Mustafa Kemal'in gittiği okulları doğru şehirlerle eşleştiriniz.(aynı şehirden iki tane olabilir siz yinede doğrularını eşleştirin.)

   A) Askeri İdadi  (_C_)İstanbul
   B) Şemsi Efendi  (_B_)Selanik
   C) Harp Okulu  (_A_)Manastır
   D) Harp Akademisi  (_E_)Selanik
   E) Askeri Rüştiye  (_D_)İstanbul


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (11.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük B


20) 1905 yılında Mustafa Kemal,aşağıdaki okullardan hangisinden mezun olmuştur?

   A) İstanbul Harp Okulu
   B) İstanbul Harp Akademisi
   C) Şemsi Efendi Mektebi
   D) Manastır Askeri İdadisi


| Ayrıntılar |Ömer Emircan Ayvaz (11.10.2014) 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük B

Sayfalar: [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...]Sonraki  »»

Seçili Çalışmanız

SİTEMİZDE ARAYIN


Soru Bankası Menüler

Sen de soru ekle
Çalışma kağıdı oluştur

SORULARI SÜZÜN

Son Çalışma Kağıtları

REKLAM [»]

Son Eklenen Sorular

Son Yorumlanan Sorular

En Çok Soru EkleyenlerTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2019-2020 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.