Soru Bankası - Sorular

Sınıf Seçin
Ders SeçinTema/Konu
Soru Tipi
Görsel
Görünüm:Ayrıntılı | Özet 
SON EKLENEN SORULAR

1) Aşağıdakilerden hangisi heyelan olma riskini artıran faktörlerden biri değildir?


   A) Dik yamaçların olması
   B) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
   C) Şiddetli yağışların olması
   D) Rüzgarın fazla esmesi


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


2) Rüzgârların birbirleriyle çarpışarak görseldeki gibi
girdap oluşturması sonucu meydana gelen rüzgâr çeşidi hangisidir?


   A) Sis     B) Yel     C) Hortum      D) Fırtına  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Volkanik patlamalarla ilgili,

I.Yanardağların hepsi aktiftir.

II. Mağma yer yüzüne çıktıktan sonra lav adını alır.

III. Aniden gerçekleşir.
3) yargılarından hangileri doğrudur?


   A) Yalnız I.      B) Yalnız II.     C) I ve II.      D) II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


4) Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi
bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez?


   A) 1     B) 2     C) 3     D) 4  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Yukarıda çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemleri gösteren bir poster hazırlanmıştır.
5) Buna göre posterde verilen hangi bilgi yanlıştır?

   A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü
korumak için:

I. Tabiat parkları oluşturulmalıdır.

II. Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır.

III. İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir.
6) uygulamalarından hangileri yapılabilir?

   A) I ve II.     B) I ve III.     C) II ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


7) Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur?


   A) Enerjisi yüksek olan fosil yakıtlar kullanılmalı
   B) Geri dönüşümlü ürünler kullanılmalı
   C) Yağ atıkları lavabolara dökülmeli
   D) Hava kirliliğine yol açmamak için kişisel ulaşım araçları kullanılmalı


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


8) Bu canlının neslinin tükenmesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

   A) Postu için aşırı avlanma sonucu yok olmuş olabilir.
   B) Yaşadığı alandaki sular kirletilmiş olabilir.
   C) Aşırı otlatma sonucu canlının doğrudan besin kaynağı tükenmiş olabilir.
   D) Doğal yaşam alanı insanlar tarafından tahrip edilmiş olabilir.


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


9) Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimin
meydana gelmesine neden olan etkenlerden biri değildir?


   A) Nüfus artışı
   B) Çarpık şehirleşme
   C) Plansız sanayileşme
   D) Biyolojik çeşitlilik artışı


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


İnsanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar ve doğal
etkenler biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Biyolojik
çeşitliliğin her geçen gün zarar görmesi gelecek nesiller
açısından kaygı verici olmaya başlamaktadır.
10) Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir?

   A) Erozyon     B) Organik tarım     C) Aşırı avlanma     D) Küresel ısınma  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır.

I. Çevre kirliliği

II. Aşırı avlanma

III. Canlı türleri arasında rekabet

IV. Ormanlık alanların imara açılması
11) Yukarıda verilen canlıların yok olmasına neden olan
etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar?


   A) I, II ve III.     B) I, II ve IV.     C) II ve III.      D) III ve IV.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır.
12) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir?


   A) Ormanların hayvanlara barınak sağlaması
   B) Söğüt yaprağından ilaç üretimi
   C) Meşe ağacından mobilya üretimi
   D) Pamuk bitkisinden iplik üretimi


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine
biyoçeşitlilik denir.
13) Aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır?

A)
B) 
C) 
D)


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


14) Buna göre Deniz, hangi konumda iken gölgesinin
boyu en uzundur?


   A) K     B) L     C) M     D) N  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


15) Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden
hangisidir?


   A) Işığın kırılması
   B) Işığın dağılması
   C) Işığın yansıması
   D) Işığın engellenmesi


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


I. Bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir.

II. Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir.

III. Bir cismin gölgesi kendisi ile aynı boyutta olabilir.
16) Gölge ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


   A) I ve II.     B) I ve III.     C)  II ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


I. Vazoyu fenere yaklaştırmak

II. Vazoyu perdeye yaklaştırmak

III. Perdeyi vazodan uzaklaştırmak
17) Tam gölgenin büyüklüğünü arttırmak için aşağıdakilerden hangileri tek başına yapılmalıdır?

   A) Yalnız I.     B) I ve II.     C) I ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


18) Aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşamaz?

   A) Topu 1 yönünde hareket ettirirse
   B) Topu 2 yönünde hareket ettirirse
   C) Işık kaynağını 1 yönünde hareket ettirirse
   D) Işık kaynağını 3 yönünde hareket ettirirse


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


Buna göre Ceren’in gölge boyu ile ilgili,

I. M noktasında iken en uzun olur.

II. K noktasında iken en kısa olur.

III. L noktasında iken kendi boyuna eşit olabilir.
19) yargılarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız II.     B) I ve II.     C) I ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


I. Gölgenin boyu ışık şiddetine bağlıdır.

II. Gölge boyu, opak cisim ve ışık kaynağının arasındaki mesafeye bağlıdır.

III. Gölge boyu, opak cisim ile gölgenin düştüğü yüzey
arasındaki mesafeye bağlıdır.
20) Gölge oluşumu ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

   A) I ve II.     B) I ve III.      C) II ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma

Sayfalar: [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...]Sonraki  »»
En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin
Sen de soru ekle
Çalışma kağıdı oluştur