Hediye Kampanyamız:En fazla puan toplayan 3 kişiye 400TL'lik hepsiburada hediye çeki hediye ediyoruz..

Soru Bankası - Sorular

Sınıf Seçin
Ders SeçinTema/Konu
Soru Tipi
Görsel
Görünüm:Ayrıntılı | Özet 
SON EKLENEN SORULAR

1) Aşağıdaki cümlenin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

   (__) 50'nin 20 eksiği 30'dur.


| Ayrıntılar |Nisanur Karabacak (11.8.2022) 4.Sınıf Matematik Deste Düzine


2) 100 tane çikolata, 100 tane şeker, 100 tane mendil satan bir satıcı ilk gün 1 deste çikolata 1 düzine şeker ve 3 düzine mendil satmıştır. 2. gün 3 deste çikolata 2 deste şeker ve 1 düzine mendil satmıştır . buna göre satıcının elinde kaçar tane ürün kalmıştır?

   A) 20 mendil, 30 şeker ve 50 tane çikolata kalmıştır.
   B) 40 şeker, 70 mendil ve 10 tane çikolata kalmıştır.
   C) 60 çikolata, 68 şeker ve 52 tane mendil kalmıştır.
   D) 30 çikolata, 45 şeker ve 57 tane mendil kalmıştır.
   E) 62 çikolata, 17 mendil ve 60 tane şeker kalmıştır.


| Ayrıntılar |Nisanur Karabacak (11.8.2022) 4.Sınıf Matematik Deste Düzine


3) Hangi yılda daha az satış yapılmıştır?

   A) 2017     B) 2010     C) 2012     D) 1990     E) 1867  


| Ayrıntılar |Nisanur Karabacak (9.8.2022 1) 5.Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler

4)


     En çok Buğday ve Arpa üretimi hangi yılda olmuştur?     Cevap:______


| Ayrıntılar |Nisanur Karabacak (9.8.2022 1) 5.Sınıf Matematik Tablo ve Grafikler


5) Aşağıdakilerden hangisi heyelan olma riskini artıran faktörlerden biri değildir?


   A) Dik yamaçların olması
   B) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
   C) Şiddetli yağışların olması
   D) Rüzgarın fazla esmesi


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


6) Rüzgârların birbirleriyle çarpışarak görseldeki gibi
girdap oluşturması sonucu meydana gelen rüzgâr çeşidi hangisidir?


   A) Sis     B) Yel     C) Hortum      D) Fırtına  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Volkanik patlamalarla ilgili,

I.Yanardağların hepsi aktiftir.

II. Mağma yer yüzüne çıktıktan sonra lav adını alır.

III. Aniden gerçekleşir.
7) yargılarından hangileri doğrudur?


   A) Yalnız I.      B) Yalnız II.     C) I ve II.      D) II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


8) Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi
bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez?


   A) 1     B) 2     C) 3     D) 4  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Yukarıda çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemleri gösteren bir poster hazırlanmıştır.
9) Buna göre posterde verilen hangi bilgi yanlıştır?

   A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü
korumak için:

I. Tabiat parkları oluşturulmalıdır.

II. Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır.

III. İnsanların bu canlıları evlerine almalarına izin verilmelidir.
10) uygulamalarından hangileri yapılabilir?

   A) I ve II.     B) I ve III.     C) II ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


11) Öğrencilerin çevre kirliliğini önlemeye yönelik sunduğu aşağıdaki önerilerden hangisi doğrudur?


   A) Enerjisi yüksek olan fosil yakıtlar kullanılmalı
   B) Geri dönüşümlü ürünler kullanılmalı
   C) Yağ atıkları lavabolara dökülmeli
   D) Hava kirliliğine yol açmamak için kişisel ulaşım araçları kullanılmalı


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


12) Bu canlının neslinin tükenmesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

   A) Postu için aşırı avlanma sonucu yok olmuş olabilir.
   B) Yaşadığı alandaki sular kirletilmiş olabilir.
   C) Aşırı otlatma sonucu canlının doğrudan besin kaynağı tükenmiş olabilir.
   D) Doğal yaşam alanı insanlar tarafından tahrip edilmiş olabilir.


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


13) Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu değişimin
meydana gelmesine neden olan etkenlerden biri değildir?


   A) Nüfus artışı
   B) Çarpık şehirleşme
   C) Plansız sanayileşme
   D) Biyolojik çeşitlilik artışı


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


İnsanların yapmış olduğu yanlış uygulamalar ve doğal
etkenler biyolojik çeşitliliği tehdit etmektedir. Biyolojik
çeşitliliğin her geçen gün zarar görmesi gelecek nesiller
açısından kaygı verici olmaya başlamaktadır.
14) Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden bir etmen değildir?

   A) Erozyon     B) Organik tarım     C) Aşırı avlanma     D) Küresel ısınma  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır.

I. Çevre kirliliği

II. Aşırı avlanma

III. Canlı türleri arasında rekabet

IV. Ormanlık alanların imara açılması
15) Yukarıda verilen canlıların yok olmasına neden olan
etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar?


   A) I, II ve III.     B) I, II ve IV.     C) II ve III.      D) III ve IV.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır.
16) Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir?


   A) Ormanların hayvanlara barınak sağlaması
   B) Söğüt yaprağından ilaç üretimi
   C) Meşe ağacından mobilya üretimi
   D) Pamuk bitkisinden iplik üretimi


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine
biyoçeşitlilik denir.
17) Aşağıda verilen yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik daha fazladır?

A)
B) 
C) 
D)


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 6.Ünite: İnsan ve Çevre


18) Buna göre Deniz, hangi konumda iken gölgesinin
boyu en uzundur?


   A) K     B) L     C) M     D) N  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


19) Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden
hangisidir?


   A) Işığın kırılması
   B) Işığın dağılması
   C) Işığın yansıması
   D) Işığın engellenmesi


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma


I. Bir cismin gölgesi kendisinden büyük olabilir.

II. Bir cismin gölgesi kendisinden küçük olabilir.

III. Bir cismin gölgesi kendisi ile aynı boyutta olabilir.
20) Gölge ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?


   A) I ve II.     B) I ve III.     C)  II ve III.     D) I, II ve III.  


| Ayrıntılar |Büşra Gök (7.1.2022 2) 5.Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite: Işığın Yayılma

Sayfalar: [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...]Sonraki  »»
En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin
Sen de soru ekle
Çalışma kağıdı oluştur