Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


5.Sınıf Türkçe Okuduğunu Anlama, Paragraf Teması Çalışma Kağıdı


Kategori:5.Sınıf Türk. Okuduğunu Anlama, Paragraf teması

Hazırlayan:Canan  Akıllı (15.3.2014 09:05:50)

Başlık:Pargrafta Anlam Kopya

İzlenme:1150

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
SORKUNLU ORTAOKULU
2013-2014 Öğretim Yılı 5.Sınıf Türkçe Dersi

Ad Soyad:..............................Tarih:15.3.2014
No:..............................Puan:.....................
Aç bir tilki, çardaktan salkım salkım üzümlerin sarktığını görmüş. Ağzı sulanmış, yemek istemiş, zıplamış,: ama üzümlere yetişememiş. Yetişemeyince de: ''Bunlar daha koruk,zaten yenilmez'' demiş.
1) Yukarıdaki öykünün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidi?

   A) Kişi başaramıyacağı işe hiç girişmemelidir.
   B) Kişi açgözlü olmamalıdır.
   C) El ele vermeyince bazı konular başarı sağlamaz.
   D) Kişiler becerisizlikleri nedeniyle başarısız olursa, hemen o işi kötüler.


2) Sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

   A) Kitap-Yazar
   B) Resim-Ressam
   C) Şiir-Şair
   D) Bilgi-Kütüphane

I.I.Ben çevirilerimde metnin ruhunu taşıyabilmeyi esas alırım; zaten çeviri yapmak o edebi metni başka bir dilde yeniden yazmak değil midir?
II.II. Kimileri çeviriyi sözcüklerin sözlük karşılıklarını bulmakla karıştırıyor, o zaman da ortada edebi metin diye bir şey kalmıyor.
III.III. Çeviri yapmak en az bir eserin yazılma serüveni kadar zahmetli bir şey ve bence bir eserin altına yazarla çevirmenin adları yan yana yazılmalıdır.
IV.IV. Çeviri yapmak elbette zahmetli bir iştir; ama bir esersin yazılma serüveniyle bu zahmet ne derece bir tutulabilir anlamıyorum.
V.V. Çeviri bir eseri çevirmenin kim olduğuna bakmadan kesinlikle satın almam ben;benim için eserin yazarının kim olduğu kadar önemlidir bu.

3)

Yukarıdaki cümlelerden hangisi savunduğu düşünce bakımından diğerlerinden farklıdır?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) Yalnız IV     E) Yalnız V  


Kuşlar haber verdi bana kuşlar
Gelecekte bir şeyler olacak Gün dilediğimiz gibi doğar İnsan yüzümüz güler olacak
                                                         Cahit Sıtkı Tarancı

4) Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Cesaret     B) Umut     C) Hüzün     D) Şüphe  


Bin bir facia karşısında bunalan ruhların
beklediği bir zamanda yazılan İstiklal Marşı, o günlerin hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, ben de yazamam. O şiir artık benim değildir, milletin malıdır. Benim millete en değerli armağanım budur.

5) Bu paragrafta İstiklal Marşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine
değinilmemiştir?


   A) Şairi tarafından millete hediye edildiğine
   B) Tekrar yazılmasının imkânsızlığına
   C) Sıkıntılı günlerin bir anısı olduğuna
   D) Millet tarafından beğenildiğine


Ninemin dizine koyardım başımı. Damarları çıkık, kurumuş sarı bir kestane yaprağına benzeyen eli, başımın üstünde dolaşırdı…
Çocukların gözüne uykuyu, yıldızlı bir gece gibi dolduran masalları söylemesini bilirdi ninem.

6) Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığıdır?

   A) Onun Masalları
   B) Kestane Yaprağı
   C) Yıldızlı Geceler
   D) Rüyalarım ve Ben


Güneş, bulutların arasından ağlar gibi
görünüyor; yağmurun içinde ürperiyordu. Çağlayarak akan derenin sesini dinliyordu.

7) Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine “insan”a ait özellikler verilmiştir?


   A) Dere     B) Yağmur     C) Güneş     D) Bulut  


8) “Ahlak, sadece kötülük etmekten çekinmek değildir, başkalarının yapacakları kötülükleri de önlemeye çalışmaktır.” cümlesine göre
aşağıdakilerden hangisi ahlaka uygun bir davranıştır?


   A) Yere çöp atan bir kişiyi uyarmak
   B) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak
   C) İnsanlar hakkında olumsuz sözler söylemek
   D) Hayvanlara eziyet edenlere göz yummak


9) “Tıpkı bizim gibi başkaları da isteklerinin kabul edilmesini bekler.” düşüncesini benimseyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   A) Yardımsever olduğu
   B) Hoşgörülü olduğu
   C) Bencil olduğu
   D) Kararsız olduğu


10) “İnsan yaşamında aklın ve bilimin önemi büyüktür.” düşüncesini aşağıdakilerden hangisi desteklemez?

   A) Günümüzde pek çok hastalığın tedavisi yapılabiliyor.
   B) İnsan koşullara göre hareket etmelidir.
   C) Bilgisayar iletişim alanında çığır açmıştır.
   D) Son ölçümler Akdeniz'deki kirlilik oranının


11) “Başarısızlıklarımız için kırk milyon bahane vardır da bir tek özür yoktur.” sözündeki düşünceyi aşağıdakilerden hangisi destekler?

   A) Başarısızlık, bize kendimizi tanıtan bir okuldur.
   B) Özür dilemesini bilmeyen kişi hata yapmaktan korkar.
   C) Başarısızlığın nedenleri bilinmeden başarı
   D) Başarısızlığı hiç kimse kabul etmek istemez.


Bahar geldi, çıksın uçurtmalar, Evler, minareler üstüne.
Kimini kapıp götürsün rüzgâr. Kimi takılsın telgraf direklerine.
                                                                Şükrü Enis Regü
                                          

12) Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Uçurtma
   B) Telgraf direkleri
   C) Rüzgâr
   D) Çocukluk


Sabah artık gözünü erken açar, Ta uzakta meleşirler kuzular,
Her kuşun, her kuzunun neşesi var; Ey çocuklar! Sevinin geldi bahar.
                                                                     İ.A. Gövsa

13) Bu dörtlükten baharın gelişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


   A) Çocukların mutlu olacağı
   B) Güneşin erken saatlerde doğduğu
   C) Verimli bir yıl olacağı
   D) Kuzuların kırlarda dolaştıkları


14) “Bir kümese doğru sinsi sinsi yaklaşan tilkinin adım atışlarını hiç görmedinizse, Salih Ağa'nın yürüyüşüne bakınız.” cümlesine göre Salih Ağa'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   A) Gizlice kötülük yapabileceği
   B) Hızlı yürüdüğü
   C) Çalışmayı çok sevdiği
   D) Avcılıkla uğraştığı


Bilgisayar düşünme biçimimi değiştirdi. Bazen dünyayı çok küçük görmeme neden oluyor. Aslında dünya büyük. Monitörün ekranından bir tuşla okyanusları aşmak, uzak ülkelere gitmek harika bir şey! Bu inanılmaz gelişmeye, herkes
en az benim kadar hayret ediyor.

15) Bu parçadan bilgisayarla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

   A) Düşünme biçimini etkilediği
   B) Uzakları yakınlaştırdığı
   C) Geçmişle bağlarımızı kopardığı
   D) Şaşkınlıkla karşılandığı


Günlük yaşamda bazı insanların size tuhaf gelen davranışlarını görebilirsiniz. Kimi duva- ra dayalı bir merdivenin altından geçmez ve bunu uğursuzluk sayar. Kimi önüne bir kara kedi çıkarsa o günü kötü geçireceğini düşü- nür. Oysa bunların sağlam bir dayanağı ya da bilimsel bir geçerliliği yoktur.

16) Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


   A) Toplumdaki yanlış inanışlar
   B) Bilimin ortaya çıkışı
   C) Toplumsal aksaklıklar
   D) İnsanlar arasındaki ilişkiler


Yaz gelir de heveslenir bitersin,
Güz gelince başın alır gidersin.
Yavru niçin boynu eğri gezersin?
Senin derdin benden beter menevşe.
                                      Karacaoğlan

17) Bu dörtlükte kendisine “insan” özelliği verilen kelime, aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Güz     B) Menevşe     C) Yaz     D) Dert  


Sevgi nedir?

Sevgi akan sudur.

Sevgi umuttur,mutluluktur.

Sevgide kin ve nefret olmaz.

Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.

18) Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

   A) Sevgiyle güzelleşir hayat.
   B) Kin ve nefreti sevgi yok eder.
   C) İnsanları hayata sevgi bağlar.
   D) İnsanlar sevgisizde yaşar.


“Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da
göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük.
                                                          (Sait Faik Abasıyanık)

19) Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   A) Umutsuz olduğu
   B) Endişeli olduğu
   C) Duyarlı olduğu
   D) Öfkeli olduğu


Yolları çimen çimen memleketim,
Bağların filiz filiz yeşildir.
Anlatmaya yetmez kudretim,
Bahar, dallarında göz göz yeşildir.
Kavuşsam da bitmez hasretim.
Yolları çimen çimen memleketim.

20) Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu şiire uygun düşmez ?

   A) Daha güzel bir çevre hayal edilmiştir.
   B) Yurt sevgisi işlenmiştir.
   C) Tasvire yer verilmiştir.
   D) Memleketin güzelliklerinden söz edilmiştir.


Bir konuyu kitle iletişim araçlarından dinlemek ve izlemek yoluyla öğrenmeye çalışmakla, sınıfta irdeleyerek, tartışarak öğrenmek çok farklıdır. Sınıf ortamında zihnimiz sürekli aktiftir. Konuları enine, boyuna, olumlu olumsuz yönleriyle eleştirir değerlendiririz. Bir sonuca varmayı, karar vermeyi öğreniriz.

21) Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


   A) İletişim araçlarının yetersizliği
   B) Dinlemenin öğrenmeye katkısı
   C) Sınıf dışında öğrenmenin olamayacağı
   D) Tartışarak öğrenmenin yararları


“İnsan, kâinatın en mükemmel varlığıdır. Düşü-
nür, araştırır ve yapar. Hep yenilikler peşinde koşar. Geleceği önceden düşünür. Yapacakları-
nı plânlar, günü gelince uygular, önceden yapılanları inceler, dersler çıkarır.”

22) Paragraftan insanla ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

   A) Üstünlüğü düşünebilme özelliğinden gelmektedir.
   B) Gelecekle ilgili her şeyi bilir.
   C) Yenilikler peşinde koşarken geçmişle bağlarını koparmaz.
   D) Yapacaklarına gelişigüzel karar vermez.


Uzak bir iklimin ılık havasında,
Güneş, yer, gök, deniz iç içe kaynaşır;
Olgun meyvelerle kuşlar fısıldaşır,
Bahar manzarası dallar arasında.

23) Dörtlükte, aşağıdaki duyularımızdan hangisiyle ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?


   A) Dokunma     B) Koklama     C) Görme     D) İşitme  


Kitaplara, sıkıntılarımızı unutturan, yaşantımıza
şevk ve heyecan veren, bizi teselli eden gerçek
bir dost gözüyle bakmalıyız.
                                                    (A.H.PAR)

24) Paragraftan kitapla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?


   A) Yaşamı sevdirdiği
   B) Dünyamızı zenginleştirdiği
   C) Dertleri unutturduğu
   D) Kolay anlaşıldığı


25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarma söz konusudur?


   A) Ellerinin üşüyeceğini hiç düşünmemişti.
   B) Bundan böyle işlerini düzenli yapmalısın.
   C) Sen de mi tatile gideceksin?
   D) İşe başlar başlamaz pek çok zorlukla karşı-


Bendedir öksüzlerin çektiği çile
Göz yaşımı oya yaptım mendile,
Ağlasam, sesimi yattığı yerden bile
Duyacak analar bilirim.

26) Dörtlüğe göre, şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


   A) Hüzünlü olduğu
   B) Pişman olduğu
   C) Tedirgin olduğu
   D) Çekingen olduğu


Sakarya’m gayrı lüzumsuz akmayacak,
Suyunca kan verilmiş Sakarya’m.
Bu yetim gözyaşı dökmeyecek,
Ağzına gem vurulmuş Sakarya’m.

27) Dörtlükten Sakarya Nehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

   A) ) Uğrunda şehitler verildiği
   B) Çok hızlı aktığı
   C) Başıboş akmayacağı
   D) İnsanları mutlu edeceği


Bilmediğin sözü söyleme, ulaşamayacağın şeye
elini uzatma, kırılacak dala konma, fakirlerin
elinden tut, kendi işini başkasına bırakma.

28) Aşağıdakilerden hangisi parçada öğütlenenlerden biri değildir?

   A) Yardımsever olmak
   B) Azimli olmak
   C) Haddini bilmek
   D) Tedbirli olmak


Bir yer düşünüyorum yemyeşil,
Bilemem, neresinde yurdun.
Bir ev günlük güneşlik,
Çiçekler içinde memnun.

29) Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


   A) Rüya gördüğü
   B) Umutsuz olduğu
   C) Doğayı sevmediği
   D) Yaşamayı sevdiği


Hayal, insanı yaşama bağlar; onun yaratıcılığını
geliştirir. İnsanlar uzaya gitmeden, deniz altındaki dünyayı henüz tam keşfetmeden önce,Jules Verne’nin romanları bunların hayalleriyle doluydu. O halde sanatçılar için ayrı bir önemi var hayallerin. Sanatçılar hayaller aracılığıyla
yaratıcılıklarını ortaya koyarak en güzel eserlerini verirler.

30) Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

   A) Düş kuranların gerçeklerden uzaklaştığı
   B) Düşlerin yaşamı olumlu etkilediği
   C) Düşlerin yaratıcılıkta önemli olduğu
   D) Düş zenginliğinin gelişmeyi hızlandırdığı


Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır.
Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok
azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yaya-
ların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu,
yorgun veya alkollü olarak araç kullanan; hız
yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların
baş sorumlusudur.

31) Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?


   A) Araçlardan kaynaklanan hatalardan
   B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden
   C) Sürücülerin hız sınırını aşmasından
   D) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından


Tutsak değilsek başka uluslara,
Okuduğumuzu anlıyor,
Yazabiliyorsak kolayca,
Özgürsek,
Düşünebiliyorsak uygarca,
Sana borçluyuz.
                          Sami AYHAN

32) Şiirde işlenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?


   A) Okuma-yazmanın önemi
   B) Uygarlığın önemi
   C) Özgür yaşama isteği
   D) Atatürk sevgisi


Cumhuriyeti yükselterek devam ettirmek her
Türk gencinin kutsal görevidir. Bunun için Türk
gençleri, gönül ve amaç birliği ile bu görevi
yapmak zorundadırlar. Çünkü bu, onların iyi bir
insan ve iyi bir vatandaş olmalarının gereğidir.
Türk’ün geleneğine yakışan da budur.

33) Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

   A) Cumhuriyeti yaşatmanın Türk gencinin
   B) Gençlerin amaç birliği içinde olmaları
   C) Türklerin zengin bir kültüre sahip olduğuna
   D) Türk gencinin iyi bir vatandaş olması


İnsanoğlu, binlerce yıldır doğaya egemen olmak
istemiştir. Bunun sonucunda da rahat bir nefe-
se, bir tutam yeşile, bir yudum temiz suya has-
ret kalmıştır. İnsanlar dünyayı öylesine kirlet-
miştir ki yarattıkları çöplükte şimdi boğulma
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

34) Bu paragraf bir yazının hangi bölümünden alınmıştır?


   A) Giriş     B) Başlık     C) Gelişme     D) Sonuç  


Hoşgörü olmadan dostluk, arkadaşlık ve barış-
tan söz edilemez. Hoşgörülü olmak, kazanabile-
ceğimiz en güzel kişilik özelliklerinden biridir.
Bu özellik sayesinde arkadaşlarımızla ve çevre-
mizle daha iyi ve kalıcı ilişkiler kurarız. Arkadaş-
larımıza karşı daha anlayışlı olur, onları daha
çok severiz.

35) Paragraftan, hoşgörü ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?


   A) İnsanlar arasında yakınlaşmayı sağladığı
   B) Dostluğun temelini oluşturduğu
   C) Arkadaşlıkların kalıcı olmasını sağladığı
   D) Doğuştan gelen bir özellik olduğu


Sevin çocuklar, ışığı renkleri,
Ağaran günü,
Kelebekleri,
Karayı bile
Sevgisiz gidilmez güzele, sevince.
Her çiçek güzeldir sevince …
                         Selahattin BATU

36) Şiirden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

   A) Ölçüsüzce sevmek gerektiğine
   B) Güzelliklerin sevgiyle görülebileceğine
   C) Doğayı sevmek gerektiğine
   D) Sevginin her şeyi güzelleştireceğine


37) “Dünyanın neresinde olursa olsun bir
huzursuzluk varsa, onunla ilgilenmeliyiz. Aksi
takdirde bundan biz de huzursuz oluruz.” diyen
kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


   A) Bilinçli olduğu
   B) Duyarlı olduğu
   C) Üzgün olduğu
   D) İleri görüşlü olduğu


Mustafa Kemal, çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Bu nedenle arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok seviliyordu. Askerî orta okulda gösterdiği başarısını Manastır Askerî Lisesinde ve Harp Okulunda da sürdürdü. Mustafa Kemal bu okullarda, kendine güvenen, ülkesini seven, geleceği görebilen bir genç subay olarak yetişmiştir.

38) Parçada Mustafa Kemal'le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

   A) Öğrencilik hayatında başarılı olduğundan
   B) İleri görüşlü olduğundan
   C) Ülkesinin kalkınmasını sağladığından
   D) Özgüveninin olduğundan


Hiç sevmez olur muyum kitaplarımı
Hepsi güzel resimlerle süslüdür.
Biri hayvanları tanıtır,
Öbürü masallar anlatır bana.
Kimi ağlatır, kimi güldürür,
Hepsi bir şeyler söyler insana!
                        Ş. Enis Regü

39) Şiirde kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

   A) Hoşça vakit geçirmemizi sağladığından
   B) Pek çok çeşidinin olduğundan
   C) ) İnsanları bilgilendirdiğinden
   D) Herkesçe sevildiğinden

..................................

Ben bir küçük yaprağım.

Kırmızı, sarı bir yaprağım.

Yaşlı bir ağacın ta tepesinde

Sallanıp dururum.

40) Aşağıdaki soruları yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.

     Soru 1:Yukarıdaki şiire uygun bir başlık yazınız.
     Cevap 1:___
     Soru 2:Şiirin konusunu aşağıya yazınız
     Cevap 2:___............................................

Konuşma bir düşünce alışverişidir. Başka türlü söylemek gerekirse , konuşma, yaşantılarımızı başkalarıyla paylaşma işidir. Demokrasiyle yönetilen bir toplumda toplumsal yaşama bu yolla katılabiliriz. Şurası açık bir gerçektir ki susan bireylerden oluşan toplumlarda sağlıklı bir demokrasiden söz edilemez.

Emin Özdemir.

41) Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

     Soru 1:Yukarıdaki metnin konusunu aşağıya yazınız.
     Cevap 1:___
     Soru 2:Yukarıdaki metine uygun bir başlık yazınız.
     Cevap 2:___
     Soru 3:Metnin ana fikrini aşağıya yazınız.
     Cevap 3:___
     Soru 4:Bu metinin türü öyküleyici midir? yoksa bilgilendirici bir metin midir? Yazınız.
     Cevap 4:___Size önce şunu söyleyeyim ki güler yüzlü olmak için hastalıksız ve sağlam olmak gerekir. Gülen bir insan hayatından hoşnut demektir. Çünkü yaşamaktan zevk almak, sağlıklı olmaya bağlıdır.

Emin Özdemir

42) Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

     Soru 1:Söylenenlere katılıyor musunuz? Niçin katıldığınızı ya da katılmadığınızı yazınız.
     Cevap 1:___
     Soru 2:Parçaya uygun bir başlık yazınız.
     Cevap 2:___
     Soru 3:Parçaya devam niteliğinde iki satır da siz yazınız.
     Cevap 3:___Küçük bir meşe ve çam ormanı... Güneş çoktan doğmuş. Arı, sinek, kuş sesleri etrafı sarmış. Güneş ışıkları ağaçların yaprakları arasından süzülüyor. Çam kokuları insanın ciğerlerine ziyafet çekiyor. Yağmur sularından oluşan incecik bir derenin şırıltısı en tatlı müzikleri aratmıyor. Sincaplar ağaçtan ağaca zıplıyor. Otlar arasında ürkek ürkek dolaşan tavşanlar görünüyor. Yakında bir de çeşme var. Oluk oluk su akıyor. Su buz gibi. Yaklaşıp avucuma dolduruyorum. Kana kana içiyorum. Suyun bu kadar lezzetlisini ilk defa içiyorum. Etrafa biraz daha dikkatli bakıyorum. Meşelerle çamlar arasında tek tük başka ağaçlar da var:Karaağaç,çınar,köknar... Burayı öyle seviyorum ki...
43) Yukarıdaki metni okuyarak aşağıdaki sorularda istenen sınıflandırmaları yapınız.

     Soru 1:Aşağıya parçada geçen bitkileri, bitki parçaları, özellikleri yazınız.
     Cevap 1:___
     Soru 2:Aşağıya parçada geçen su ve suyla ilgili kelimeleri, eylemleri yazınız
     Cevap 2:___
     Soru 3:Aşağıya parçada geçen hayvanlar ve hayvanlarla ilgili özellikleri, eylemleri yazınız.
     Cevap 3:___Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

YORUMLAR

Seçili Çalışmanız

SİTEMİZDE ARAYIN


Soru Bankası Menüler

Sen de soru ekle
Çalışma kağıdı oluştur

SORULARI SÜZÜN

Son Çalışma Kağıtları

REKLAM [»]

En Çok Soru EkleyenlerTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2019-2020 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.