Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


4.Sınıf Türkçe Sözcük Bilgisi:(Anlam Bakımından) Teması 1.Dönem 2.Yazılı


Kategori:4.Sınıf Türk. Sözcük Bilgisi:(Anlam Bakımından) teması

Hazırlayan:Murat  Taparlı (27.11.2018 09:55:14)

Başlık:Sözcük Bilgisi

İzlenme:535

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
DARBOĞAZ İLK OKULU
2018-2019 Öğretim Yılı 4.Sınıf Türkçe Dersi
1.Dönem 2.Yazılı

Ad Soyad:..............................Tarih:28.11.2018
No:..............................Puan:.....................


1) "Otobüste ............ kişilere yer vermeliyiz." cümlesindeki noktalı yere "Organlarından biri veya birkaçı olmayan" anlamına gelen bir sözcük yazılacaktır. Bu sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

   A) engelli     B) ayaktaki     C) yaşlı     D) hamile  


2) "Çözülmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güçsüz kalmak" anlamında kullanılmıştır?

   A) Acı haberi duyunca eli ayağı çözüldü.
   B) Çatıdan sarkan buzlar çözüldü.
   C) Annem çözülmesi için eti dolaptan çıkardı.
   D) Sorunlarımızı konuşarak çözdük.


3) "Eser" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

   A) Tezhip sanatı ile ilgili eserlerim var.
   B) Mimar Sinan'ın eserleri dünyaca ünlüdür.
   C) Atatürk, "En önemli eserim Cumhuriyet'tir." demiştir.
   D) Geç vakte kadar haberden eser yoktu.


4) "Ekmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

   A) Ekmek önemli bir besin kaynağıdır.
   B) Fırında hiç ekmek kalmamıştı.
   C) Tohumları ekmek için derin bir çukur kazdı.
   D) Bu kadar ekmek yersen şişmanlarsın.


5) "Ahmet, alçak gönüllü bir çocuktur."
"alçak ve gönül" sözcükleri bir araya gelerek gerçek anlamlarından farklı bir anlamda kullanılmıştır. Bu şekilde en az iki sözcüğün bir araya gelerek gerçek anlamının dışında farklı bir anlamda kalıplaşmasına deyim denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?


   A) Böyle giderse nal toplarsın.
   B) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
   C) Sonradan dizini dövmek fayda vermez.
   D) Yalan konuşursan avucunu yalarsın.


6) "Onu görünce eli ayağına dolaştı." cümlesinde altı çizili deyimin anlamı nedir?

   A) sevinmek     B) kızmak     C) aramak     D) telaşlanmak  


7) ''Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.'' sözü aşağıdakilerden hangisidir.

Hz. Ali


   A) Deyim     B) Terim     C) Vecize     D) Atasözü  

8) Aşağıdaki cümleleri anlam bakımından eşleştiriniz ya da parantez içine doğru şıkkı yazınız.

  A)Bugün okula gittim.(__)Devrik cümle
  B)Gittim bugün okula(__)Olumlu cümle
  C)Ben ders yaparım(__)Olumsuz cümle
  D)Ben ders yapmam.(__)Abartılı cümle
  E)Bir dev gibi açım.(__)Kurallı cümle


Güneş Delisi Akan suyu severim ben. Işıldayan karı severim. Bir yeşil yaprak, Bir telli böcek, Yeşeren tohum, Güneşte görsem. Sevinç doldurur içime. Bir günü, Güzel bir günü, Güneşli bir günü, Hiçbir şeye değişmem Onun için savaşı sevmem. Onun için zulmü sevmem. Onun için yalanı sevmem. Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, Ne korku, Ne açlık.
Necati Cumalı.
9) Aşağıdakilerden hangisi güneşte yaşanır?

   A) Açlık     B) Haksızlık     C) Korku     D) Sevinç  


Güneş Delisi Akan suyu severim ben. Işıldayan karı severim. Bir yeşil yaprak, Bir telli böcek, Yeşeren tohum, Güneşte görsem. Sevinç doldurur içime. Bir günü, Güzel bir günü, Güneşli bir günü, Hiçbir şeye değişmem Onun için savaşı sevmem. Onun için zulmü sevmem. Onun için yalanı sevmem. Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, Ne korku, Ne açlık.
Necati Cumalı.
10) Aşağıdakilerden hangisi şairin sev­mediklerinden biridir?

   A) Hoşgörü     B) Savaş     C) Güneş     D) Işıldayan kar  


Güneş Delisi Akan suyu severim ben. Işıldayan karı severim. Bir yeşil yaprak, Bir telli böcek, Yeşeren tohum, Güneşte görsem. Sevinç doldurur içime. Bir günü, Güzel bir günü, Güneşli bir günü, Hiçbir şeye değişmem Onun için savaşı sevmem. Onun için zulmü sevmem. Onun için yalanı sevmem. Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, Ne korku, Ne açlık.
Necati Cumalı.
11) Aşağıdakilerden hangisini hiç­bir şeye değişmediğini söylüyor

   A) Yeşeren tohumu
   B) Güneşli bir günü
   C) Telli böceği
   D) Yeşil yaprağı


Akan suyu severim ben. Işıldayan karı severim. Bir yeşil yaprak, Bir telli böcek, Yeşeren tohum, Güneşte görsem. Sevinç doldurur içime. Bir günü, Güzel bir günü, Güneşli bir günü, Hiçbir şeye değişmem Onun için savaşı sevmem. Onun için zulmü sevmem. Onun için yalanı sevmem. Bilirim yaşamaz güneşte. Bilirim yaşamaz yan yana aşkla. Ne haksızlık, Ne korku, Ne açlık.
Necati Cumalı.
12) Aşağıdakilerden hangisi şairin sev­diklerinden biridir?

   A) Akan su     B) Kitaplar     C) Gökyüzü     D) Yemek  


13) ?Emekli öğretmen, çocuklarla dolu sınıfı çok özlüyor.? tümcesinde ad olan sözcüklere hangi seçenekte yer verilmiştir?

   A) Emekli, öğretmen, çocuklarla
   B) Öğretmen, çocuklarla, sınıfı
   C) Öğretmen, çocuklarla, dolu
   D) Emekli, çok, öğretmen


14) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

   A) Almanlar bu savaştan yenik çıktılar.
   B) Ankara'ya saat üçte gitmiş.
   C) Bu yaz tatilimi Bodrum'da geçireceğim.
   D) Trakyalı'lar çevreyi korumak için sözleşmişler.


15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soyut ad vardır?

   A) Bir türlü huyundan vazgeçmedi gitti.
   B) Top parçalanmış.
   C) Ayağındaki çorabı yeni almış.
   D) Kedileri aşıya götürdük.


16) ?Deprem ??????. Okul ??????. etkiledi.? Yukarıdaki tümceyi aşağıdaki söz­cüklerden hangisi en anlamlı bi­çimde tamamlar?

   A) kuşların - günlerini
   B) boyunca - tatil
   C) öğrencilerin - yaşamını
   D) evlerin - bakımını


17) ?Her şeyi anlayışla karşılamak? aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamıdır?

   A) Gösteriş     B) Demokrasi     C) Hoşgörü     D) iyilik  
Merhaba. Benim adım derin sözcüğünün mecaz anlamda kullanıldığı cümledeki kedi ismidir.

Tom: okyanuslar çok derindir.
Pamuk derin düşüncelere daldı .
Dere derin olmasada Tekir geçemedi.
Derin leğendeki suya düşen Minnoş çok fazla ıslandı.
18) Yukarıdaki kedinin adı nedir?

   A) Tom     B) Minnoş     C) Pamuk     D) Tekir  

I.Pamuk gibi parlak
II.Limon gibi ekşi
III.Kaya gibi sert
IV.Karınca gibi çalışkan

19)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri ile yanlış bir benzetme yapılmıştır?

   A) Yalnız I     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV  


20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel durum bildiren bir ifade yoktur?

   A) Sadece sen gel, diğerlerine haber etme.
   B) Özellikle senin gelmeni Ahmet istiyor.
   C) Derse hiç katılmayanlardan biri de sensin.
   D) Akşama kadar aynı müziği dinlemekten sıkılmadın mı?


21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum bildiren bir ifade yoktur?

   A) Genellikle futbol maçlarını izlemem.
   B) En çok bilgisayar başında zaman geçirir.
   C) Tüm paramı harcadım.
   D) Her zaman okula geç gelir.


22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genel durum bildiren bir ifade vardır?

   A) Alış veriş için sık sık dışarı çıkarım.
   B) Bize daha sık gelmelisin.
   C) Zaman zaman ödevlerden yorulduğum da olur.
   D) Kardeşim basketbol maçına bayılır.


23) Aşağıdakilerden hangisi genel durum bildiren ifadedir?

   A) her zaman     B) zaman zaman     C) arada sırada     D) bazen  


24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi, genel durumları belirtmek için kullanılmaz?

   A) genel olarak     B) sıkça     C) çoğu zaman     D) ara sıra  


25) Hangi birleşik kelime farklı yapıya sahiptir?

   A) Ayakkabı     B) Hastane     C) Aslanağzı     D) Uyurgezer  


26)  Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?

   A) kaçık     B) açık     C) tanık     D) küçük  


27) ??Sözcük ile cümle?? arasındaki ilişkiye benzer ilişki ??birey?? ile aşağıdaki sözcüklerden hangisi arasında konulabilir?

   A) okul     B) şehir     C) ev     D) toplum  


28) Aşağıdaki eklerden hangisi basit kelimelerin sonuna eklenirse kelimenin anlamını ve çeşidini değiştirir?

   A) -da     B) -den     C) -de     D) -lik  


29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?düşmek? kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır?

   A) Dağlara ilk kar düştü.
   B) Şekeri düştü, diye çok üzüldüler.
   C) Uçakta güzel bir yere düştük.
   D) Kadıncağız otobüste düşmüş


30) Aşağıdakilerden hangisi ?gam? sözcüğünün eş anlamlısı değildir?

   A) kaygı     B) üzüntü     C) tasa     D) talih  


31) Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

   A) beğenmek     B) sevmek      C) kötülemek     D) hoşlanmak  


32) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

   A) arkadaş     B) dost     C) ahbap     D) akraba  


33) ? Yıkamak? ile ?yüz? arasında bir ilişki vardır. ?kesmek? ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?

   A) makas      B) bıçak     C) tırnak     D) doğramak  


34) ?karınca? sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

   A) Karıncalar, yazdan kışa hazırlık yapar
   B) Ayağım yine karıncalanıyor.
   C) Bahçemizi karıncalar istila etmiş.
   D) ?Ağustos Böceği ile Karınca? masalını okudunuz mu?


35)  ?Ev ile oda? arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki ?gemi? ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

   A) kamara     B) liman     C) iskelet     D) deniz  


36) ?Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır.? Aynı ilişki ?kulak? ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

   A) ses     B) işitmek      C) kabartmak     D) kepçe  


37) ?Su ile yüzmek arasında bir ilişki vardır.? Aynı ilişki ?buz? ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

   A) erimek     B) kaymak     C) serinlemek     D) donmak  


38) Aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

   A) sıfat     B) vadi     C) dörtgen     D) güzelce  


39) ?altın? kelimesi hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?

   A) Altın fiyatları yine yükseldi.
   B) Babam bana altın künye aldı.
   C) Annemin altın gibi kalbi var.
   D) O, güzel altın kolyem kayboldu.


40) Konuşmalarımızda ve okuduklarımızda anlayamadığımız kelimelerin anlamlarını nereden öğreniriz?

   A) sözlük
   B) yazım kılavuzu
   C) ansiklopedi
   D) dergi

Başarılar dilerim

Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

YORUMLAR

Seçili Çalışmanız

SİTEMİZDE ARAYIN


Soru Bankası Menüler

Sen de soru ekle
Çalışma kağıdı oluştur

SORULARI SÜZÜN

Son Çalışma Kağıtları

REKLAM [»]

En Çok Soru EkleyenlerTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.