ONLİNE SINAV ANALİZ

8.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenHamza Yücer
Sınıf: 8.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Soru Sayı: 100
Hazırlayan: Hamza Yücer
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Hamza Yücer35650131 (Geçmez)%13
(I)Çayyaka yolunu arıyoruz. (II)Haritada köye çıkan birçok toprak yol görünüyor;ama bastıran yağmur onları kullanılmaz hale getirmiş. (III)Çayyaka'ya gitmeliyiz. (IV)Yoksa buraya kadar boşuna gelmiş,onca emeği boşuna çekmiş olacağız.

1) Numaralanmış cümlelerden hangisi basit cümeledir?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:94

  I.Gölgede bırakmak
  II.Gölge düşürmek
  III.Gölgesinden korkmak
  IV.Gölge etmek
2) Yukarıdaki ifadelerden hangisi çok kuşkucu kişiler için kullanılan bir deyimdir?

     A) III
     B) I
     C) IV
     D) II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:68

  I.Okuldan sonra iş güç sahibi oldu.
  II.Bu suçlular da işi iyice azıttılar.
  III.Beni her zaman işi düşünce arar.
  IV.Bu işin içinde bir iş var.
3) Yukarıda "iş" kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:63

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

     A) Çocuklar, sınıfa tektek girmelisiniz
     B) Adam birden bire gülmeye başladı
     C) Bu yıl da Kurban Bayramı huzurlu geçti.
     D) Türk ulusu Ortaasya'dan gelmiştir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:138

5) "Çegelköy -Beylerbeyi arsındaki koyda bir deniz hamamı vardı." cümlesinde olmayan ögeler, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Nesne, dolaylı tümleç,
     B) Özne, zarf tümleci
     C) Zarf tümleci, nesne
     D) Yüklem, özne


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:116

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

     A) Asırlar önce yaşamış büyük bilim adamlarıyla tanışıp görüşme fırsatını sadece kitaplar verir.
     B) Kitap, seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve öğüt veren en yakın arkadaşındır.
     C) Cahil insanın susması gerekir, zaten sussaydı cahil olamazdı.
     D) Uçmasını bilmiyorsan uçurumun kenarında yuva yapma.
     E) Bu öğrendiklerimiz de, bizim ne kadar cahil olduğumuzu daha fazla ortaya çıkartıyor.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:46

  I.Sınıfta kalınca kafasına dank etti.
  II.Kafasına koymuş bir kere doktor olmayı.
  III.O kadar bağırıyorlardı ki kafam şişti.
  IV.Küçücük boyuyla bana kafa tuttu.
7) Yukarıda "kafa" kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:73

  I.Gözü gibi sakınmak
  II.Gözü kalmak
  III.Gözü kara
  IV.Gözü kapanmak
8) Yukarıdaki ifadelerden hangisi cesur kişiler için kullanılır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:59

9) Hangi mısrada, ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?


     A) Gözlerinde aksi bir derin hiçin
     B) Kanadın yayılmış çırpınmak için
     C) Bu kış yolculuk var diyorsa için
     D) Beni de beraber al anneciğim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:6

Dolaştım beldeler,boylar,

Urum,Türkmen Arap köyler

Pınarlar,çeşmeler,çaylar

Akar Mevla'ya Mevla'ya...

10) Dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Yarım uyak
     B) Tam uyak
     C) Zengin uyak
     D) Cinaslı uyak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:100

11) Aşağıdakilerin hangisinde ?sıcak? sözcüğü ?içten, samimi? anlamında kullanılmıştır?

     A) Sıcak suya iyice alışmış olmalısınız.
     B) Sıcak savaş artık yerini soğuk savaşa bıraktı.
     C) Sıcak, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
     D) Burada sıcak karşılanacağımızı ummuyordum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:44

Mutsuz olmanın sırrı, "Ben mutlu muyum,değil miyim?"diye merak edecek zaman bulmaktan ibarettir.

12) Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     A) İç içe birleşik cümledir.
     B) Ad cümlesidir.
     C) Sıralı cümledir.
     D) Kurallı cümledir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:72

  I.Gözden çıkarmak
  II.Gözden düşmek
  III.Gözden geçirmek
  IV.Gözden kaçmak
13) Yukarıdaki ifadelerden hangisi "Borçlar için arabayı ......................." cümlesini tamamlar?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:71

Bu oyunu seyrettikten sonra iki türlü etki söz konusu edilebilir: Hafif etki, ciddi etki.Birincisi bizi rahat ettiriyor, güldürüyor, eğlendiriyor; ikincisinde ise ciddileşiyoruz.Çünkü acıklı durumlarla karşı karşıya gelmişizdir.Yaşamın bu görünümleri bizi derin derin düşündürür.
14) Paragrafta sözü edilen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Trajedi
     B) Komedi
     C) Skeç
     D) Dram


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:23

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül(,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?

     A) Sanata,sanatçıya dağer vermeliyiz.
     B) Çiçeklerin,böceklerin dili varmıdır?
     C) Devlet,sanatçısına sahip çıkmalı.
     D) Karşımıza yaşlı,kısa boylu biri çıktı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:77

  I.Yakasına yapışmak
  II.Yakayı ele vermek
  III.Yakayı kurtarmak
  IV.Yaka silkmek
16) Yukarıdaki ifadelerden hangisi "Büyük bir ısrarla bir şeyi istemek" anlamındadır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:68

Kitap okuma alışkanlığına sahip olmayışımızın nedeni eğitim eksikliğindendir.

17) Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Aynı anlama gelen ek ve sözcüğün birlikte kullanılması
     B) Özne ve yüklem arasındaki kişi bakımından uyumsuzluk bulunması
     C) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada bulunması
     D) Yanlış anlamda sözcüğün kullanılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:58
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:91

  I.Gönül eri
  II.Gönül ferahlığı
  III.Gönül darlığı
  IV.Gönül hoşluğu ile
18) Yukarıdaki ifadelerden hangisi "Bunalmak" anlamındadır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:67

19) "Çalmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "vurmak" anlamında kullanılmıştır?

     A) Başkalarının malını çalmak doğru değildir.
     B) Eda çok güzel keman çalıyor.
     C) Fatih kapıyı çaldıktan sonra içeri girdi.
     D) Hakem düdüğü çaldı ve maçı bitirdi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:75

20) Aşağıdaki hangi cümlede, aldığı ekten dolayı ses (hece) düşmesine uğramış sözcük yoktur?

     A) Başım ağrıdan çatlıyor.
     B) Karnımda ağrılar belirdi.
     C) Zihnim allak bullak oldu.
     D) Beyni sulanmış.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:4

  I.Kan grubu
  II.Ten rengi
  III.Saç uzunluğu
  IV.Renk körlüğü
21) Yukarıdakilerden hangisi kalıtsal değildir?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) Yalnız III
     D) Yalnız IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:276
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:331

22) Hücre bölünmesinde kromozomlar işe yaramaz

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:172
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:195

23) Zeynep düz saçlıdır. Zeynep'in anne ve babası kıvırcık saçlı olduğuna göre, doğacak kardeşinin düz saçlı olma ihtimali yüzde kaçtır?

     A) %100
     B) %75
     C) %50
     D) %25
     E) %0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:144
Yanlış Çözüm
:161
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:326

24) Kalıtsal karakterlerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılar nelerdir?

     A) Çekirdekçik
     B) Kromozomlar
     C) Çekirdek zarı
     D) Lizozom


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:141
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:169

25) ses maddesel ortamda yayılır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:148
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:17226) Kalıtsal özellikleri taşıyan kromozom bölgeye ne ad verilir ?

     A) Mendel
     B) Gen
     C) Homozigot
     D) Eşey Hücreleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:184
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:231

27) Mitoz bölünme sonucunda 2 hücre oluşur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:277
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:308

28) Fotosentez hızına yaprak yüzeyinin genişliği, kloroplast miktarı etki etmektedir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:152
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:36
Toplam Çözülme
:233

29) Işık şiddeti artıkça fotosentez hızı artar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:109
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:203

30) Toprak testilerde bulunan gözeneklerden buharlaşma gerçekleştiği için toprak testiler suyu daha serin tutar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:158
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:36
Toplam Çözülme
:235

31) Yeşil bitkiler , güneş enerjisini hangi enerjiye dönüştürerek depolar?

     A) Potansiyel enerjiye
     B) Kimyasal enerjiye
     C) Isı enerjisine
     D) Kinetik enerjiye


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:131
Yanlış Çözüm
:179
Boş Bırakma
:48
Toplam Çözülme
:358

32) Dünya'nın bir bölgesine ........mevsimi yaşanırken Güneş ışınları bu bölgeye dik gelir

     A) Yaz
     B) Kış
     C) Sonbahar
     D) İlkbahar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:8833) Bir 2n:94 kromozomlu Deniz Yıldızı İlk önce 5 mitoz sonra 1 mayoz geçiriyor. Kaç Hücre ve Kromozoma sahip olur.

     A) 8/47
     B) 8/94
     C) 14/94
     D) 14/47


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:76

34) Isı enerjisi kütlenin buharlaşma ısısına çarpımına eşittir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:101
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:221

35) Bitkilerin fotosentez olayını anlamak için nişasta çözeltisi kullanılır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:83
Yanlış Çözüm
:113
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:224

36) Aşağıdaki mayoz bölünme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

     A) Mayoz ile üreme hücreleri oluşur
     B) Oluşan yeni hücreler n kromozomludur
     C) Mayoz da parça değişimi de meydana gelir
     D) vejatatif üreme görülür


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:284
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:380

37) Mitoz ve mayoz bölünme adlı iki bölünme çeşidi vardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:52

38) Aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme ile oluşmuştur?

     A) Böbrek hücresi
     B) kas hücresi
     C) sperm
     D) beyin hücresi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:382
Yanlış Çözüm
:62
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:459

39) Aşağıdaki organik bazlardan hangisi DNA da bulunmaz?     A) Timin
     B) Guanin
     C) Adenin
     D) D)Urasil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:422
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:478

40) Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik sağlanır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:413
Yanlış Çözüm
:72
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:514

41)  x = √2 ve y = √ 5 ise √360 ın değeri x ve y cinsinden hangisidir?

     A) 6xy
     B) 2x+3y
     C) x+y
     D) 3xy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:217
Boş Bırakma
:142
Toplam Çözülme
:444

42) Hacmi 256 cm3 olan kürenin yarıçap uzunluğu kaç cm. dir? ( II= 3 için)

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:89

43) Bir sayının % 9 unun % 5nin 3∕ 4 fazlası, 12 ise bu sayı kaçtır?

     A) 250
     B) 2500
     C) 25000
     D) 250000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:99
Yanlış Çözüm
:203
Boş Bırakma
:156
Toplam Çözülme
:458

44) % 40'lık 200 gr asidi çözelti ile % 20'lik 300 gr başka bir asidi çözelti karıştırılıyor. Elde edilen yeni çözeltinin asit oranı nedir ?


     A) % 14
     B) % 18
     C) %28
     D) %60


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:95

45) Bir ipin 1/5'i kesilince orta nokta 100 cm kayıyorsa ipin yarısı kaç metredir?

     A) 50
     B) 25
     C) 20
     D) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:32

46) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?

     A) 10
     B) 15
     C) 14
     D) 27


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:128
Yanlış Çözüm
:178
Boş Bırakma
:104
Toplam Çözülme
:410

  I.-20 kere 9'un çarpımı
  II.76 kere 9'un çarpımı
  III.76 kere 3'ün çarpımı
  IV.-20 kere 3'ün çarpımı


47) Verilen işlemin sonucunun matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:300
Yanlış Çözüm
:310
Boş Bırakma
:173
Toplam Çözülme
:78348) y+2x-5=0 doğrusuna dik olan doğrunun eğimi kaçtır?

     A) 1/2
     B) 2
     C) 26
     D) -26
     E) 23


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:191
Yanlış Çözüm
:278
Boş Bırakma
:187
Toplam Çözülme
:656

49) 2x-5+3x=4+7x+13 ise x=?

     A) 9
     B) -5
     C) 13
     D) -11


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:192
Boş Bırakma
:145
Toplam Çözülme
:454

50) x+6 =13 ise x=?

     A) 13
     B) 8
     C) 7
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:280
Yanlış Çözüm
:124
Boş Bırakma
:84
Toplam Çözülme
:488

51) 8x 2 - 10 = 22 eşitsizliğin çözümü için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır


     A) Toplama, çarpma
     B) Toplama, Bölme, Karekök alma
     C) Çarpma, Toplama, Kare alma
     D) Çıkarma, Çarpma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:92

52) (5x-5)+(4x+4) işleminin sonucunu kaçtır ?

     A) 9x-9
     B) 8x-5
     C) 9x
     D) 9x-1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:50

53) 2 zar aynı anda masanın üzerine atılıyor. Üste gelen yüzeylerinin aynı sayı olma olasılığı nedir?


     A) 1/6
     B) 1/5
     C) 1/4
     D) 1/2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:11

54) Bir Doktor 10 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini Salı günü tuttuğuna göre 5. nöbetini hangi gün tutar?

     A) cuma
     B) pazar
     C) salı
     D) perşembe


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:145
Yanlış Çözüm
:198
Boş Bırakma
:109
Toplam Çözülme
:452

55) 2x+5=5 ise x=?

     A) 2
     B) 5
     C) -2
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:89

56) 2.(5x+3)+8=34 ise x=?

     A) 10
     B) 1
     C) 2
     D) 11


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:163
Yanlış Çözüm
:155
Boş Bırakma
:114
Toplam Çözülme
:432

57) 16'nın karesiyle 36'in karesinin toplamının yarısının 25'in karesiyle çarpımının 4 katı kaçtır?

     A) 85
     B) 90
     C) 100
     D) 95


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:291
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:384

58) Analitik düzlemde 2x-y+6=0 doğrusu üzerindeki A(1,a) noktasının y=x doğrusuna göre simetriği 3y-x+k=0 doğrusu üzerinde olduğuna göre, 'k' kaçtır?

     A) -23
     B) -15
     C) 1
     D) 20
     E) 23


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:101
Boş Bırakma
:67
Toplam Çözülme
:186

59) Analitik düzlemde, x=5 ve 4x-5y=0 doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

     A) 8
     B) 9
     C) 10
     D) 12
     E) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:49
Toplam Çözülme
:156

60)  x-3=2 ise x=?

     A) 3
     B) 5
     C) -5
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:244
Yanlış Çözüm
:149
Boş Bırakma
:96
Toplam Çözülme
:489

61) Atatürk completed the ............ in 1905 as a captain.

     A) school
     B) course
     C) Academy
     D) assembly


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:528
Yanlış Çözüm
:203
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:77562) Mirror, tell me! do I look __________.

     A) beautifullly
     B) beautiful
     C) goodly
     D) very goodly
     E) good


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:401
Yanlış Çözüm
:475
Boş Bırakma
:76
Toplam Çözülme
:95263) Resmi anlatan en iyi ifadeyi seçiniz.

     A) Ihave earned a lot of money
     B) Ihave a little money
     C) I have some money
     D) Ihave spent all my money


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:130
Yanlış Çözüm
:94
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:23964) +Are you hungry?
-Yes I am.I haven't eaten ........ 9 hours.


     A) already
     B) for
     C) yet
     D) since


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:125
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:24365) Samantha was always ....... and happy,even when she had problems at home

     A) tidy
     B) harworking
     C) shy
     D) cheerful


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:147
Yanlış Çözüm
:103
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:26866) Brenda has ....... got married.
She is a single


     A) ever
     B) never
     C) always
     D) usually


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:146
Yanlış Çözüm
:116
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:277

67) Alex studies very much and gets high marks.

     A) He is lazy student.
     B) He is hardworking student.
     C) He is kind student.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:644
Yanlış Çözüm
:192
Boş Bırakma
:62
Toplam Çözülme
:898

This is my grandfather, İbrahim. He is a very good man.68) Which of the following doesn't describle İbrahim?

     A) optimisticly
     B) friendily
     C) rudly
     D) rude
     E) geberousily


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:312
Yanlış Çözüm
:574
Boş Bırakma
:99
Toplam Çözülme
:985

69) Jack is really ....... . He always makes me laugh.

     A) funny
     B) honest
     C) supportive
     D) sensitive


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:141
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:231

70) Elif is a ............. student. She always gets high marks.

     A) lazy
     B) nice
     C) hardworking
     D) crazy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:209
Yanlış Çözüm
:681
Boş Bırakma
:54
Toplam Çözülme
:944

71) Yüce Allah?ın ezelden ebede (eksi sonsuzdan artı sonsuza) kadar evrende olacak şeylerin hepsini önceden planlayıp takdir etmesine ne ad verilir?

     A) Şer
     B) Kader
     C) Hayır
     D) Kaza


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:251
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:314

  I.Nilüfer:Dünyadaki kusursuz düzen bilim ve teknoloji ile sağlanacaktır.
  II.Melike:Evrendeki varlıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
  III.Bekir: İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır
  IV.Mücahit:Çevresini dikkatli gözleyen insan Allah'ın varlığına ulaşabilir.
72) Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü İslam inançlarına göre doğru olarak kabul edilemez?

     A) Melike
     B) Bekir
     C) Nilüfer
     D) Mücahit


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:238
Yanlış Çözüm
:70
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:320

73) Aşağıdakilerden hangisi kader tanımına uygun değildir?

     A) Âlemdeki her hadise bir ölçü ve programa uygun olarak cereyan eder
     B) İnsan eylemlerinden sorumludur
     C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir
     D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:580
Yanlış Çözüm
:312
Boş Bırakma
:64
Toplam Çözülme
:956

74) Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farz olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir?

     A) 40 yaşından küçük olmamak
     B) Akli dengesi yerinde olmak
     C) İslam?ın ölçülerine göre zengin sayılmak
     D) Müslüman olmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:447
Yanlış Çözüm
:131
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:598

75) Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?

     A) Toprak ürünlerinden
     B) Evde beslenen kümes hayvanlarından
     C) Ticari mallardan
     D) Küçük ve büyük baş hayvanlardan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:460
Yanlış Çözüm
:146
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:626

"Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir."
76) Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?

     A) Kimyasal Yasalar
     B) Toplumsal Yasalar
     C) Fiziksel Yasalar
     D) Biyolojik Yasalar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:218
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:305

77) Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden
değildir


     A) Kötü huylarımız
     B) İyi huylarımız
     C) Dindarlığımız
     D) Ölüm vaktimiz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:808
Yanlış Çözüm
:118
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:970

78) Hac ibadetinde vakfe nerede yapılır?

     A)  Müzdelife
     B) Kabe
     C) Mina
     D) Arafat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:202
Yanlış Çözüm
:116
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:339

79) Fathayı okuduktan sonra “amin” demenin hükmü nedir?

     A) Sünnet
     B) Mübah
     C) Müstehap
     D) Vacip


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:23380) Hangisi hac ibadetinin farzlarındandır?

     A) Vakfe yapmak
     B) Mina'ya çıkmak
     C) Zemzem içmek
     D) Arafat'ta hatim yapmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:332
Yanlış Çözüm
:110
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:466

81) Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barışı ve sonrasında sorun olmamıştır?

     A) Kapütülasyonlar
     B) Boğazlar
     C) Hatay
     D) Musul


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:94

82) Çanakkale Cephesinin açılmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) Rusya'ya yardım etmek
     B) İngiltere'nin sömürge yollarının güvence altına almak
     C) Boğazları ele geçirmek
     D) İstanbul'u işgal etmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:189
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:254

83) Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan ?Yararlı Cemiyetler? den biri değildir?

     A) Kilikyalılar
     B) Teali-i İslam
     C) Redd-i İlhak Cemiyeti
     D) Trakya Paşaeli Cemiyeti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:71

84) Osmanlı Devleti, Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ile Bingazi'yi Fransızlara bırakmışlardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:169
Yanlış Çözüm
:130
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:345

85) İslamcılık akımının başarılı olmadığını gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Ermenistan'ın bize karşı isyan başlatması
     B) Arapların bize karşı savaşması
     C) İngiltere'nin bizi itilaf devletlerine almaması
     D) Almanya'nın bizi savaşta yanında istemesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:260
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:341

86) Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemde, yabancı devletlerin Manastır'daki müdahaleleri Türklerin geleceği ile ilgili şüphelerin oluşmasına sebep olmuştur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:172
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:293

87) Türk ordusunun zor duruma düşerek Sakarya nehrinin doğusuna çekilmek zorunda kaldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

     A) kütahya - eskişehir savaşları
     B) sakarya savaşı
     C) trablusgarp savaşı
     D) 1.dünya savaşı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:72

88) Aşağıdaki millî cemiyetlerden hangisi Adana çevresinde Ermenilere karşı mücadele etmiştir?

     A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
     B) Pontus Cemiyeti
     C) Wilson Prensipleri Cemiyeti
     D) Kilikyalılar Cemiyeti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:105

89) Pontuslu Rumlar?ın Karadeniz Bölgesinde Türkler?e saldırmaları,buna karşılık Türkler?in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması?nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?

     A) Osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak
     B) Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
     C) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir
     D) Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:66

90) İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kurtarılmıştır?

     A) Montrö Sözleşmesi
     B) Ankara Antlaşması
     C) Londra Konfereansı
     D) Mudanya Ateşkes antlaşması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:81

91) 2.Dünya Savaşı 1 Eylül 2010'da başlamıştır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:99
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:121

92) Düzenli Ordu ilk mağlubiyetini Kütahya-Eskişehir savaşlarında almıştır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:181
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:234

93) Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

     A) Kars Antlaşması
     B) Moskova Antlaşması
     C) Gümrü Antlaşması
     D) Brest Litowsk Antlaşması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:119
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:160

Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun'a çıktığında bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu ve Türk milletinin yabancı yönetimler altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirmiştir.
94) Mustafa Kemalin, bu raporla İstanbul Hükümetine vermek istediği mesajlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) Türk halkının işgallere tepki duyduğu
     B) Türk halkının bağımsız yaşama arzusunda olduğu
     C) İşgallere karşı mücadelenin başlatılması gerektiği
     D) Büyük Devletlerin himayesi altına girmek gerektiği


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:66

95) Aşağıdakilerden hangisinde ilerde rejimin değişeceğinin ilk sinyali verilmiştir?

     A) Amasya Genelgesi
     B) Erzurum Kongresi
     C) Sivas Kongresi
     D) Amasya Görüşmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:70

96) Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?

     A) Mavri Mira
     B) Kürt Teali
     C) İslam Teali
     D) İngiliz Muhipler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:63

97) 1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Hangi tarafta yer almıştır?

     A) İtilaf Devletleri
     B) Müttefik Devletler
     C) İttifak Devletleri
     D) Mihver Devletler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:142

98) I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika'daki son toprağımız olan Trablusgarp Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır?

     A) italya
     B) fransa
     C) ingiltere
     D) almanya


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:201

99) Mustafa Kemâl aşağıdaki kişilerden hangisi sebebiyle şiir ve hitâbetle uğraşmaktan vazgeçmiştir?

     A) Namık Kemâl
     B) Mehmet Emin Yurdakul
     C) Yüzbaşı Nakiyüddin Bey
     D) Mehmet Asım Efendi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:175
Boş Bırakma
:70
Toplam Çözülme
:292

  I.Ömer Naci
  II.Mehmet Tevfik Bey
  III.V. Mehmet Reşat
  IV.Mustafa Kemal Paşa
100) 31 Mart Ayaklanmasını bastıran "Hareket Ordusu"na ismini hangi kişi adlandırmıştır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:49
Toplam Çözülme
:285En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin