ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenTurgut Ali Kibar
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 60
Hazırlayan: Turgut Ali Kibar
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Turgut Ali Kibar191625231 (Geçmez)%23
1)  "Mahalle, katilleri linç etmek için ayaklandı."
cümlesinde "mahalle" sözcüğü "mahalle halkı"
anlamında kullanılmıştır.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna ben­zer bir kullanım yoktur?


     A) Köşk derin bir mateme büründü
     B) Okul bu olaylar karşısında duyarsız kaldı.
     C) Bu yaz Tarık Buğra'yı bitirdim.
     D) Çalışkanlığı ile meşhur olmuştu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:149
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:237

2) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri "uysal" sözcüğü ile zıt (karşıt) anlamlıdır?

     A) aksi - geçimsiz
     B) atılgan - girişken
     C) tembel - ağır kanlı
     D) gamsız - ağır başlı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:48

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses türemesi olmuştur?


     A) Geleceği seninle düşünmüştüm.
     B) Şehre geldiğimde önce onu gördüm.
     C) O benim biricik kızımdı
     D) Ufka bakarak zaman geçiriyordu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:175

4) Bu öğrencilerin öğretmenin sözlerine karşı niçin böyle kayıtsız kaldığını bir türlü anlamıyorum. Aşağıdakilerin hangisi koyu yazılı sözle ilgili değildir.

     A) Önem vermemek
     B) İlgisiz kalmak
     C) İlgi göstermemek
     D) Uygulanamaz bulmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:43

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışlığı yapılmıştır?


     A) Bahçesinde Japon gülü yetiştiriyor
     B) İnsanlar kanun önünde eşittir
     C) 10 Mayıs 1994'te doğmuş
     D) Sende yeterince para var mı?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:118
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:211

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemin­de ek fiil yoktur?

     A) Sabahleyin gökyüzü beyaz bulutlarla kaplıydı
     B) Ahmet, okula her sabah bu yoldan giderdi
     C) Onun ilk şiirleri yerel bir gazetede çıkmıştı
     D) Eleştirmenlerin onun şiirlerini çok beğeniyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:26

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemin­de ek fiil farklı türden bir sözcüğe gelmiş­tir?

     A) O, Avrupa?da tanınan bir yazardı
     B) Gençlerin çok sevdiği bir öykücüydü
     C) Saygı duyulan, değerli bir insandı
     D) Onları hiçbir zaman seninle bir tutmazdı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:26

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

     A) Kütüphanedeki işlerimi erkenden bitirdim
     B) Bu sanatçının pek çok romanını okudum
     C) Eleştirmenlerin görüşlerini hep önemsedim
     D) Ozanımızın son şiirleri edebiyat dünyasın¬da çok konuşuldu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:28

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

     A) Bence bu konuyu tekrar gözden geçirmek gerekiyor.
     B) Dedesi yıllar sonra torununu görünce onu tepeden tırnağa süzdü.
     C) Bu acıklı haberi duyunca gözyaşlarını tutamadı, içi içine sığmadı.
     D) Anlatılanlara çok kızmış, dostlarına bu davranışlarından dolayı gönül koymuştu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:8

Genç şairlerin güzel bir dizesine rastlamak be­ni mutlu ediyor. 0 dizeyi yakama takıp sokak­larda dolaşasım geliyor. Gençlerin cesareti, kuşkulu bakışı bende saklanmış, susmuş şey­leri açığa çıkarıyor. Formüle edilmiş, paketlen­miş bir şiir anlayışları yok bu genç şairlerin. İş­te bu yüzden herkesi şaşırtan başarılı eserler veriyorlar.
10) Bu parçanın yazarı, genç şairlerin şaşırtıcı nitelikte eserler vermesini aşağıdakilerin hangisine bağlamıştır?

     A) Yaşama kuşkuyla bakmalarına
     B) Kendilerine çok güvenmelerine
     C) Toplumun duyarlılıklarını bilmelerine
     D) Kalıplara bağlı kalmadan yazmaları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:46

  I.İç yüzeyinde emilimi sağlayan parmaksı çıkıntılar bulunur
  II.Sadece proteinlerin sindirimini gerçekleştirir
  III.Karaciğer ve pankreas salgılarını içerir
11) İnce bağırsak için verilerden hangileri doğrudur?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) I ve II
     D) I ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:39

12) Besinlerin kimyasal sindirime uğradığı ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Ağız
     B) Mide
     C) İnce bağırsak
     D) Kalın bağırsak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:111

13) Ekosistemdeki doğal dengenin bozulma­sıyla, aşağıdakilerin hangisi gerçekleşir?

     A) Hava kirliliğinin azalması
     B)  Bazı canlı türlerinin neslinin tükenmesi
     C) Doğaya daha az güneş ışığının ulaşması
     D) Besin zincirlerinin uzaması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:52

I.Uzay istasyonlarını hazırlamak ekonomik anlamda ağır bir yük getirdiğinden, son yıl­larda bu çalışmalar birçok ulus tarafından ortaklaşa yapılmaktadır.
II. Uzay istasyonlarında yapılan çekimsiz or­tamda aşı ve maddelerin arınması gibi pek çok araştırma yapılmıştır.
14)  Uzay istasyonlarıyla ilgili yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     A) Yalnız I doğru
     B) Yalnız II doğru
     C) Her ikisi de doğru
     D) Her ikisi de yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:62

15) Elementler tek cins atomdan meydana gelirler. Aşağıdakilerden hangisi tek cins atom içerir?

     A) Demir
     B) Su
     C) Karbondioksit
     D) Buz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:83
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:128

16) Sinir sistemi ve diğer vücut sistemleri ara­sındaki etkileşimlerle ilgili, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

     A) Sinir sistemi solunum ve dolaşım sistemi¬nin çalışmasını yönetir
     B) Sinir sisteminin besin ihtiyacını sindirim, oksijen ihtiyacını solunum sistemi sağlar.
     C) Sinir sistemi diğer sistemlerin kullanması için, yedek besin depolar
     D) Sinir sistemi vücut sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını ayarlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:10417) Yukarıda kırmızı ve yeşil ışığın kesişimindeki ? ile gösterilen kısmın rengi aşağıdakilerden hangisinin rengi ile aynıdır?

     A) Sarı filtreden geçen beyaz ışık
     B) Kırmızı filtreden geçen yeşil ışık
     C) Sarı filtreden geçen kırmızı ışık
     D) Yeşil filtreden geçen mavi ışık
     E) Sarı filtreden geçen yeşil ışık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:288
Yanlış Çözüm
:243
Boş Bırakma
:117
Toplam Çözülme
:64818) Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan cisim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) II-zaman aralığında hız sabittir.
     B) Tüm hareket boyunca ivme sıfırdır.
     C) I-zaman aralığında düzgün hızlanmıştır.
     D) III-zaman aralığında hız düzgün azalmıştır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:58
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:87

19) Aşağıdaki canlılardan hangisinde boşaltım organı böbreklerdir?

     A) Arı
     B) Tavşan
     C) Toprak solucanı
     D) Deniz yıldızı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

  I.Yüksüzdür.
  II.Negatif yüklüdür.
  III.Pozitif yüklüdür.


20) (-) yüklü bir elektroskoba yükü bilinmeyen bir cisim dokundurulduğunda yapraklar biraz açılıyor ise yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

     A) I ve III
     B) Yalnız II
     C) II ve III
     D) I,II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:97

21) (-63) : 7 + 4 . (-3) - 5 işleminin sonucu kaçtır?

     A) -26
     B) -2
     C) 26
     D) 27


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:53

22) Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır?

     A) 12
     B) 6
     C) 10
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

23) x+2y-m+3=0 doğrusunun orijinden geçmesi için m ne olmalıdır?

     A) -3
     B) 0
     C) 3
     D) 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:49

24) İç açılarının ölçüleri toplamı 900° olan bir düzgün çokgenin kenarları tam sayı olmak üzere, çevresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

     A) 27
     B) 24
     C) 21
     D) 15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:58

25) İki pozitif tam sayının çarpımı yine pozitif bir tam sayıdır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:19

26) x,y ve z tam sayılardır. x².y<0 x².y³.z>0 x³.y².z²<0 olduğuna göre; x, y, z nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

     A) -,-,+
     B) -,+,-
     C) +,-,-
     D) -,-,-


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:50

27) 150 YTL 'nin %40'ı kaç YTL'dir?

     A) 60
     B) 70
     C) 80
     D) 90


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:65

28) Alanı 108 cm² olan dairenin çevresi kaç cm'dir ?

(π = 3)


     A) 36
     B) 32
     C) 28
     D) 24


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:65

29) İçinde bir bilinmeyen bulunan be bilinme­yenin alacağı değere göre doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olarak belirlenen ifadelere ne denir?

     A) Açık önerme
     B) denklem
     C) matematiksel ifade
     D) önerme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:75

30) 32 - [3 (5 - 7) - (6 + 3 ) : (-3)] işleminin sonucu kaçtır?

     A) 21
     B) 28
     C) 32
     D) 35


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:55

31) Being...... for class is important for Bruce. He doesn't feel OK when he comes late.

     A) Lazy
     B) Fat
     C) Punctual
     D) Quiet


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:141
Yanlış Çözüm
:122
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:28232) Bu hangi spordur

     A) volleyball
     B) baseball
     C) handball
     D) beach volleyball


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:47

''Why don?t we use environmental friendly product? We ????use deodorants. Because they pollute the air.''


33) Yukarıdaki parçada boşluğa ne yazılmalıdır?

     A) Should
     B) Shouldn't
     C) Will
     D) Shall We


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:435
Yanlış Çözüm
:189
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:65734) ''Don't ...... in class'' cümleye ne gelebilir?

     A) can
     B) should
     C) should'n
     D) can't


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:648
Yanlış Çözüm
:754
Boş Bırakma
:132
Toplam Çözülme
:1534

''Why don?t we use environmental friendly product? We ????use deodorants. Because they pollute the air.''


35) Yukarıdaki parçada boşluğa ne yazılmalıdır?

     A) Should
     B) Shouldn't
     C) Will
     D) Shall We


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:434
Yanlış Çözüm
:208
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:67736) You can buy muffin, cake or bread in a .............. .

     A) chemist's
     B) game store
     C) bakery
     D) city hall


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:15837) You can buy muffin, cake or bread in a .............. .

     A) chemist's
     B) game store
     C) bakery
     D) city hall


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:135
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:17438)  cats is ..... fat

     A) has got
     B) very
     C) are
     D) three


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1252
Yanlış Çözüm
:326
Boş Bırakma
:96
Toplam Çözülme
:167439) Uygun resim hangisidir?

     A) Sleep
     B) Discover
     C) İnjured
     D) create


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:128

40) You ........................ be late for the meeting.

     A) must
     B) should
     C) aren't
     D) shouldn't


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:275
Yanlış Çözüm
:347
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:657

Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-Milliye’dir. Gazete, 4 Eylül 1919’da

yayınlanmaya başlamıştır. Millî Mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile

getirmiştir. Gazete, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonra Sivas’ta kalmış,

yayınını orada sürdürmüştür.

41) Yukarıda verilen bilgilerde, İrade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?


     A) Kim tarafından çıkartıldığına
     B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine
     C) Üzerinde durduğu konulara
     D) Yayına nerede devam edildiğine


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:322
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:390

 

- II. Kılıç Arslan'ın Miryokefalon Savaşı'nı(1176) kazanması,

Bizanslıların Anadolu'yu yeniden ele geçirme hayallerinin yıkılmasına neden olmuştur. Bu yenilgiden sonra Bizanslılar, Türkleri Anadolu'dan atmak için önemli bir girişimde bulunmamışlardır.

 

 

42) Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

     A) Haçlı Seferlerinin sona erdiğinin
     B) Bizans İmparatorluğu'nun yıkıldığının
     C) Anadolu'da Hristiyan nüfusun azaldığının
     D) Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu haline geldiğinin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:71
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:117

 

- Akıncılar, hafif atlı birlikler olup, barış zamanında sınırları korurlardı. Savaş zamanında ise ordunun önünden gider,  düşman üzerine akınlar yapar ve düşman ordusunun durumu hakkında bilgi toplarlardı.

 

 

43) Buna göre akıncılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


     A) Hızlı hareket edebilen askeri birliklerdir.
     B) Düşman ordusunu yıpratmayı amaçlamışlardır.
     C) Savaşlarda ordunun tuzağa düşmesini engellemeyi amaçlamışlardır.
     D) Ordunun silah, cephane ve yiyecek gibi önemli eşyalarını korumakla görevlidirler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:122

44) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul?un fethinin sonuçlarından biri değildir?

     A) Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı
     B) Önemli ticaret yollarının denetimi Osmanlı devletinin eline geçti?
     C) Anadolu hisarının karşısına Rumeli hisarı yaptırıldı
     D) Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:39

Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkılar sağlar.

45) Buna göre, Türkiye?de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?


     A) Yurtdışından Türkiye?ye yapılan göçler
     B) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olması
     C) Köyden kente yapılan göçler
     D) Çocuk ölümlerinin azalması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:127

46) Bugün kullanılan modern matbaanın ilk örneğini icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Kopernik
     B) Jan Gutenberg
     C) Jan Jak Russo
     D) Alber Dürer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:66

47) Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin Osmanlı Devleti?ne sağladığı faydalardan biri değildir?

     A) Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması
     B) Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi
     C) Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğin sağlanması
     D) Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:135

48) Kanuni Sulta Süleyman Avrupa Hıristiyan birliğini parçalamak amacıyla aşağıdaki devletlerden hangisiyle antlaşma imzalamıştır?

     A) Almanya
     B) Fransa
     C) Avusturya
     D) İspanya


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:64

- Osmanlı Devleti'nde kapıkulu askeri yapılmak üzere seçilen Hristiyan çocukların öncelikle Türk ailelerin yanında bir süre yaşamaları sağlanırdı.

49) Bu uygulamanın temel hedefinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

     A) Türklerin yönetimden uzaklaştırılması
     B) Türk-İslam geleneklerinin öğretilmesi
     C) Toplumsal düzenin korunması
     D) Azınlıkların ticari faaliyetlerinin denetlenmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:146

50) Karadeniz Bölgesi?nde yer alan Tortum Gölü?nün oluşumunda aşağıdaki olaylardan hangisi etkili olmuştur?

     A) Volkanizma
     B) Çökme
     C) Heyelan
     D) Dalga biriktirmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:41

  I.Ramazan orucu sünnettir.
  II.Muharrem orucu sünnettir.
  III.Muharrem orucu zilhicce ayında tutulur
  IV.Fitre tutamadığımız oruçların yerine verdiğimiz paradır.
51) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) I ve II
     B) II ve III
     C) III ve IV
     D) Yalnız II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:32

52) İslam dininde dünya yaşamının sona ereceği ve tüm canlıların öleceği zamana ne denir.

     A) ölüm
     B) ahiret
     C) yok oluş
     D) kıyamet


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:988
Yanlış Çözüm
:147
Boş Bırakma
:66
Toplam Çözülme
:1201

53) Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapmamız gerekenlerden biri değildir?

     A) Nâs ve Felâk surelerini okumalıyız.
     B) Kurşun döktürüp, nazar boncuğu ve muska taşımalıyız.
     C) Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız.
     D) her işimize ?Euzü-Besmele? ile başlamalıyız.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:157

54) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?

     A) Ateşten yaratılmışlardır.
     B) Cinsiyetleri yoktur.
     C) Günah işlemezler
     D) Yeme içmeleri yoktur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:482
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:530

55) Aşağıdakilerden hangisi orucun kazandırdıklarından değildir?

     A) Oruç bizi sabırlı kılar.
     B) Kötü düşünmemize engel olur.
     C) Oruç duygu dünyamızı zenginleştirir.
     D) Oruç bizi fakirleştirir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:135
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:153

56) İftar ne demektir ?

     A) Orucun başlama zamanı.
     B) Orucu bozan şeyler.
     C) Orucun bitiş zamanı.
     D) Oruca niyet etmek.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:627
Yanlış Çözüm
:109
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:756

57) unutarak yiyip içme orucu bozar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:30

58) Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?

     A) İnsanın yapısı
     B) Ortam ve kültür
     C) Batıl inançlar
     D) Ekonomi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:105
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:139

59) Ahmet Yesevi'ni görüşlerini kaleme aldığı eserinin ismi Divan-ı Hikmet'tir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:13

60) Hz. Muhammed'i diğer insanlardan ayıran en önemli özellik, Allah'tan vahiy almasıdır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:426
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:500En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin