Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenYusuf Arslan
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Görsel Sanatlar Müzik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Beden Eğitimi Satranç Medya Okuryazarlığı
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Yusuf Arslan33670111 (Geçmez)%11
Hazırlayan: Yusuf Arslan
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Hangi seçenekteki sözcükte kaynaştırma sözü yoktur?

     A) Kitabı
     B) Masayı
     C) silgisi
     D) ikişer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:89
Yanlış Çözüm
:125
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:243

Omzumda sevda
yükü Yollarda seni aradım
Beste beste, türkü türkü
Tellerde seni aradım
2) Dörtlüğe hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Özlem
     B) Sevinç
     C) Mutluluk
     D) Sevgi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

İnsanın aklını, derin bir denize benzetirsek bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça bu incilerin taştan bir farkı olmayacaktır.
3) Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?


     A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
     B) Bilgilerin çoğalması zamanla olur.
     C) Kolay ulaşılan bilgi çok kullanılandır.
     D) Bilgilerin incilerden daha değerlidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

4) "Bu acılı günümüzde eş dost bizi yalnız bırak­madı." cümlesindeki ikilemenin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?


     A) Şimdiye dek doğru dürüst bir evde oturmadık.
     B) Kardeşinin sağlığı günden güne iyi gidiyor.
     C) Öğrenciler güle oynaya pikniğe gittiler.
     D)  Şehre kadar irili ufaklı pek çok fabrika gördük.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:103
Yanlış Çözüm
:97
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:225

5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?


     A) Bu yaz bir arı kovanı almıştım.
     B) Pireye kızıp yorgan yakmaya kalkmış.
     C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
     D) Yarayı pansuman edip sarmışlardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:93
Yanlış Çözüm
:92
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:219

6) Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi ad tamlaması şeklinde kurulmuştur?

     A) kardelen
     B) kara kuvvetleri
     C) ayaklı kütüphane
     D) ışık ölçer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:123

7) Aşağıdakilerin hangisinde sözcüklerin yerinde kullanılmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

     A) Onun gelişiyle birlikte bir sessizlik başladı.
     B) Toplantıya gelenler, evlerine döndü.
     C) Evin arkasında yemyeşil bir bahçe vardı.
     D) Lokantada çok sayıda yemek yiyen vardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:40

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

     A) İç Anadolu, tahıl üretiminde öndedir
     B) Marmara, bizim bir iç denizimizdir
     C) Arkadaşım, Mehmet Akif Ersoy caddesinde oturuyor
     D) Muş?ta tam iki yıl görev yapmıştım


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:24

9) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ''Damlaya damlaya göl olur.'' atasözüne anlamca en yakındır?

     A) Gülme komşuna gelir başına.
     B) Dost, kötü günde belli olur.
     C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
     D) Her çok azdan olur.
     E) Ev alma komşu al.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:3

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?

     A) Kar yağdı mı çok güzel bir manzara ortaya çıkar .
     B) Yüzünde yaşlanmanın verdiği izler vardı.
     C) Yazarın ilk öykü kitabı ?Ceviz Oynamaya Geldim Odana? dır.
     D) Okullar eylül ayında açılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:18

11) Öğretmen, öğrencilere: "Bunca sıkıntıya göğüs gerdiniz, elbette bunun iyi bir karşılığı olacak. LGS'yi mutlaka kazanacaksınız." dedi.Bu cümleye altıçizili sözün kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?


     A) Bu işi de yüzümüze gözümüze bulaştırdık.
     B) Annem her zorluğun üstesinden gelir.
     C) İnsanlar neden birbirlerini çekiştirip durur ki...
     D) Lafımı kulak ardı edenlerden hoşlanmam.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:141
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:216

12) ?Boyayabiliriz? fiilinin olumsuz çekimi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Boyamayız
     B) Boyayıverme
     C) Boyayamayız
     D) Boyayamaz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:88

13) "Çok yardımsever bir insandır diyorlar senin için." cümlesine "için" sözcüğünün kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?


     A) Soğuk yemek olarak bir şey kalmadı.
     B) Neşesizdi hasta gibi bir hali vardı.
     C) Eğitimin temel sorunları hakkında konuştuk
     D)  Karanlıkta deniz kıyısına kadar yürüdüm.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:138
Boş Bırakma
:47
Toplam Çözülme
:287

"Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın kölesi olmak gerekir."

14) Cümlesinde kaç yerde ulama vardır ?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:93

15) Aşağıdakilerden hangisi "İnsan, genellikle baş­kalarına sürmek istediği çamura bulanır.? cümle­siyle anlamca aynı doğrultudadır?

     A) Öfkeyle kalkan zararla oturur
     B) Keskin sirke küpüne zarar verir.
     C) Kimse yoğurdum ekşidir demez
     D) El için kuyu kazan evvelâ kendi düşer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:43

“Olayı öğrenince son derece kızdı.”

16) Cümlesinde altı çizili sözcük belirteç olarak görevi,aşağıdakilerden hangisidir?

     A) durum zarfı
     B) yer zarfı
     C) soru zarfı
     D) nicelik zarfı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:110
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:228

1 Ünlü komutan,birliklerini cephenin ön saflarına sürdü.
2 Deneme türüyle ilgili tartışmalar gecenin geç saatlerine kadar sürmüştü.
3 Çiftçiler,sonbahar yağmurlarından sonra tarlaları sürmüştü.
4 Usta,iki gün sonra dolaplara bir kat daha vernik sürdü.
17)  Yukarıdaki "sürmek" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:57

18) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde küçük ünlü uyumu kuralına aykırı bir sözcük vardır?

     A) Çavdar unundan baklava olmaz
     B) Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır
     C) Çamura batan arabayı koca öküz götürür.
     D) Çabuk parlayan çabuk söner


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:43

1.Kâğıt tüketimi kültür düzeyini gösterir.
2.Kâğıt tüketimi ülkelerin büyüklüğüne göre de­ğişir.
3.Ülkemizin kâğıt tüketimi her geçen gün artmak­tadır.
4.Kültür düzeyini kâğıt tüketimi ortaya koyar.
19) Yukarıdaki cümlelerin hangileri anlam yönün­den benzerdir?

     A) 1 ve 2
     B) 2 ve 4
     C) 1 ve 4
     D) 3 ve 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:4720) Bu tabloda insana özgü özelliklerden hangisi yoktur?

     A) Sitem etme
     B) Hatırlatma
     C) Konuşturma
     D) Tehdit etme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:34

21) Ekmeği ağzımızda çiğnerken hafif bir tatlılık duymamızın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Tükürük sıvısının tatlı olması
     B) Nişastanın sindirilerek glikoza dönüşmesi
     C) Ekmekteki nisastanın tükrükte erimesi
     D) Tükrüğün tat alma sinirlerine uyarması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:120

22) Dünyadaki su sıkıntısının giderilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

     A) Su kullanımı konusunda duyarlılığın geliştirilmesi
     B) Hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi
     C) Atıkların çevreye bırakılmasının önlenmesi
     D)  Kaynak suyu kullanımının teşvik edilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4423) İplere asılmış 3m, 2m ve 6m kütleli cisimlerin potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nedir ?

     A) II > I = III
     B)  III > I > II
     C) II > I > III
     D) I = III > II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:8424) Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan cisim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) II-zaman aralığında hız sabittir.
     B) Tüm hareket boyunca ivme sıfırdır.
     C) I-zaman aralığında düzgün hızlanmıştır.
     D) III-zaman aralığında hız düzgün azalmıştır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:85

25) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait organlardan değildir?

     A) Yutak
     B) Mide
     C) İnce bağırsak
     D) Akciğer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:88
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:97

26) Çekirdekte bulunan proton ve nötronların toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     A) Atom numarasını verir.
     B) Elektron sayısını verir.
     C) Kütle numarasını verir.
     D) Proton sayısını verir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:124

27) Aşagıdakilerden hangisi burun organlarından değildir?

     A) sinüs
     B) kornea
     C) sarı bölge
     D) burun boşluğu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:373
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:453

28) 1N=?gram'dır?

     A) 10
     B) 1
     C) 0
     D) 100


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:313
Yanlış Çözüm
:197
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:533

I.Ayrıştırıcılar
II.Üreticiler
III.Tüketicile
29) Besin zincirinde hangileri madensel tuzla rın toprağa geri dönmesini sağlar?

     A) Yalnız I
     B) I - II
     C) II - III
     D) I - II ? III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:51

30) Besin zincirindeki canlı gruplarının özellik­leriyle ilgili olarak, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

     A) Üretici canlı türleri en yoğun olarak orman ekosistemlerinde bulunur.
     B) Üreticilerin yoğun olduğu yerlerde hayvanlarda yoğundur.
     C) Bazı hayvanlar arasında Av-Avcı ilişkisi vardır
     D) Besin zincirindeki üretici canlıların sayısının artması tüketicilere zarar verir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:46

Güneş sistemindeki gezegen sayısı K Dünya?nın uydu sayısı: L Neptün?ün uydu sayısı: M Yukarıdaki verilenlere göre KLM rakamı
31) Yukarıdakilerden hangisidir?

     A) 1138
     B) 8113
     C) 1183
     D) 8311


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:55

32) I. Göze giren ışığın geri yansımasını önlyerek görüntünün net oluşmasını sağlamak. II. Göz içini karanlık odaya çevirip, ışığın yansımasını ve gereksiz uyarımları önler. III. Ön odacık sıvısını üretir. Yukarıda verilenlerden hangileri damar tabakanın görevlerindendir?

     A) Yalnız I
     B) I ve II
     C) II ve III
     D) I,II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:111

33) Canlılar arasında besin zincirlerinin oluştu­rulmasının en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

     A)  Madde ve enerji ihtiyacını karşılamak
     B) Oksijen ve karbondioksit gazının döngü¬sünü sağlamak
     C) Doğadaki canlı sayısını sabit tutmak
     D) Neslin sürekliliğini sağlamak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:47

34) Göz kaslarının uyumsuzluğu sonucunda,aşağıdaki kusurların hangisi meydana gelir?

     A) Renk Körlüğü
     B) Miyopluk
     C) Astigmatizm
     D) Şaşılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:94

35) Otobüs şoförü Barış Amca önüne çıkan Utku?yu görünce aniden frene bastı. Bu olayda merkezi sinir sistemi organlarından hangisi uyarıya cevap verip ani fren yapılmasını sağlamıştır?

     A) Beyin
     B) Beyincik
     C) Omurilik soğanı
     D) Omurilik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:61

36) Aşağıdaki cisimlerden hangisi esnek değildir?

     A) Oyun hamuru
     B) İnce plastik cetvel
     C) Silgi
     D) Sünger


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:93

37) YAĞLAR YEDEK ENERJİ DEPOSUDUR.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:253
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:305

I Gama
II Morötesi ,
IIIKırmız
ı IV X ışınları
38) Yukarıdakilerden hangileri görünmeyen ışık türlerine örnek olabilir?

     A) Yalnız I
     B) I ve II
     C) I,II ve IV
     D) II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:105

39) Sindirim sisteminde suyun emilimi hangi bölümde sağlanır?

     A) Midede
     B) Kalın bağırsakta
     C) İnce bağırsakta
     D) On iki parmak bağırsağında


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:65
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:114

40) Işıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yan­lıştır?

     A) İnsan gözü tüm ışık türlerini göremez
     B) Işık türlerinin içinde olduğu geniş yelpazeye ışık tayfı denir
     C) Gözle görünebilen ışıklar ışık tayfının çok küçük bir parçasını oluşturur.
     D) Işık türlerinin tamamı insan sağlığı için zararsız, hatta faydalıdır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:105

41) Bir sayının 3 katı ile 4 katının 1 eksiğinin toplamı 69'dur.Buna göre, bu sayı kaçtır?

     A) 12
     B) 11
     C) 10
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:52

42) Boyu 15 cm olan Türk bayrağının çevre uzunluğu kaç cm dir?

     A) 80
     B) 70
     C) 60
     D) 50


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:4743) sayı doğrusundaki işlemi gösterin.

     A) (-5)-(+3)=-2
     B) (-5)-(-3)=-2
     C) (+5)-(-3)=-2
     D) (-5)+(+3)=-2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:36

44) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     A) Aynı yayı gören merkez açı ve çevre açı birbirine eşittir
     B) Merkez açı gördüğü yayın yarısına eşittir
     C) O Çevre açı gördüğü yayın iki katına eşittir
     D) emberin üzerindeki iki noktayı birleşti­ren doğru parçası kiriştir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:58

45) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
I. (40) : (–2) = 20
II. 0 : (+5) = 0
III. 10 : (–1) = –10
IV. 100 : (+1) = 100


     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:115
Yanlış Çözüm
:95
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:234

46) 2x+3=15
Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


     A) 6
     B) {6}
     C) 5
     D) {5}


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:34

47) Ardışık iki çift sayının toplamı 86 ise bunlardan büyük olanı kaçtır?

     A) 44
     B) 42
     C) 40
     D) 38


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:49

48) Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir. 3 yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır. Annenin şimdiki yaşı kaçtır?


     A) 40
     B) 45
     C) 50
     D) 55


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:38

49) I-100I, -90, 0, +15, I+50I, -75 sayıları sayı doğrusu üzerine yerleştirilirse en solda hangi sayı olur?

     A) I+50I
     B) -75
     C) -90
     D) +15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:29

50) İpek : Doğru:11-Yanlış:2-Boş:2 Ayşe : Doğru:12-Yanlış:1-Boş:2 Yukarıda 15 soruluk bir testi cevapyalan İpek ve Ayşe'nin bilgileri verilmektedir. Her doğru cevap +5 puan, her yanlış cevap (-2) puan, cevaplanmayan soru 0 puan olduğuna göre Ayşe, İpek'ten kaç puan fazla almıştır?

     A) 7
     B) 6
     C) 5
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:55

51) (9-x)² ifadesinin en küçük değeri nedir?

     A) 64
     B) 49
     C) 1
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:52

52) İç açılarının ölçülerinin toplamı 1260° olan çokgenin kenar sayısı kaçtır ?

     A) 6
     B) 7
     C) 8
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:50

53) (2x + 3) ile (x - 5) cebirsel ifadesinin toplamını bulunuz?

     A) 3x - 8
     B) 3x - 2
     C) 3x + 8
     D) 3 x + 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:54

54) 2x-3y ifadesi x = -4 için 7 ye eşit oluyorsa 5y-3x ifadesinin sayısal değeri aynı x ve y değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

     A) -13
     B) -9
     C) 0
     D) 12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:48

55) (-9)-(-12)= işleminin sonucu kaçtır?

     A) -3
     B) +3
     C) +21
     D) -21


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:47

56) Magic ball nedir?

     A) sihirli taş
     B) sihirli küre
     C) top
     D) sihir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:38

57) I ............ careful. There are lots of cars.

     A) should drive fast
     B) should ride fast
     C) can't be
     D) should be


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:154

58) "I want to see different places." diyen biri için hangi tatil türü ve neresi önerilebilir?

     A) Cultural Holiday-Pacific Ocean
     B) Cruise Holiday-Efes
     C) Hiking Holiday-Mount Everest
     D) Cultural Holiday-Hagia Sophia
     E) Golf Holiday-Mini Golf Course


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:800
Yanlış Çözüm
:971
Boş Bırakma
:264
Toplam Çözülme
:203559) What is this?

     A) pen
     B) pencil
     C) eraser
     D) rubber


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:4060) Bu kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Liar
     B) Clever
     C) Mean
     D) Stingy
     E) Honest


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:246

61) It's very hot. ......... eat ice cream?

     A) Shall They
     B) Shall She
     C) Shall You
     D) Shall We


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:386
Yanlış Çözüm
:205
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:625

62) Andy: Is Dave ...... you?

Wiliam: Yes. He's 90 kilos, but I'm 75 kilos.


     A) more overweight
     B) overweight
     C) more overweight than
     D) overweight than


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:222
Yanlış Çözüm
:183
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:420

63) We ................................ warn people about the dangers of global warming.

     A) shouldn't
     B) should
     C) should not
     D) aren't


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:390
Yanlış Çözüm
:243
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:674

64) We went to the concert of our favourite singer yesterday afternoon. It was an outdoor performance, it wasn't in the concert hall. I didn't enjoy because the concert area was .............. .

     A) crowded
     B) serious
     C) interesting
     D) less


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:88
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:155

65) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bir bakıma diğerlerinden farklıdır?

     A) Long-tall
     B) Clever-stupid
     C) Generous-friendly
     D) Pessimistic-optimistic


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:968
Yanlış Çözüm
:484
Boş Bırakma
:123
Toplam Çözülme
:1575

66) Which sentence is false?

     A) If you see a black cat, it will bring bad luck.
     B) If you play game for ten hours, you won't be healthy
     C) If you step on a crack, someone will hurt.
     D) If you catch a bride's flower, you won't marry.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:685
Yanlış Çözüm
:892
Boş Bırakma
:362
Toplam Çözülme
:1939

67) "He ..................................... from university in 1950 and then ...................... to work." Anlam bakımından en uygun seçenek hangisidir ?


     A)  born / opened
     B) graduated / started
     C) were / starts
     D)  had / studied


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:154

Pelin is quite ........She has a good sense of humour and she makes her friends laugh with her jokes.

68) Yukarıdaki boş bırakılan yere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz.

     A) Funny
     B) Generous
     C) Serious
     D) Shy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:631
Yanlış Çözüm
:369
Boş Bırakma
:76
Toplam Çözülme
:107669)  cats is ..... fat

     A) has got
     B) very
     C) are
     D) three


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1251
Yanlış Çözüm
:326
Boş Bırakma
:96
Toplam Çözülme
:1673

70) Kalkınma: Bir ülkedeki sosyal, ekonomik ve kültürel refahın yükselmesi, ülkenin her yönden gelişmesidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:143

71) Aşağıdakilerden hangisi reform hareketleri sonucunda Avrupa da ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?

     A) Ortodoksluk
     B) Anglikanizm
     C) Protestanlık
     D) Kalvenizm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:77

72) İletişimde arkadaşımızın yüzüne tükürmeliyiz

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:542
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:582

73) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının sağladığı yararlardan biri değildir?

     A) Hızlı ve yaygın haberleşme
     B) Kamuoyu oluşturma
     C) Yüz yüze ilişkileri artırma
     D) Kültür aktarımını sağlama


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:300
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:369

  I.Eretna Beyliği
  II.Danişmentliler
  III.Osmanlı İmparatorluğu
  IV.Bizans İmparatorluğu
  V.Çaka Beyliği
74) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sivas ve çevresinde bulunmuştur?

     A) II ve III
     B) II ve IV
     C) I ve II
     D) I, II, III ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:105
Yanlış Çözüm
:321
Boş Bırakma
:127
Toplam Çözülme
:553

75) Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz?

     A) Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek
     B) Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek
     C) O toplumun eğitim durumunu öğrenmek
     D) Askeri alanda yenilik yapmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:51

76) Tanzimat Fermanı hangi Osmanlı padişahı zamanında kabul edilmiştir?

     A) Sultan Abdülmecid
     B) III. Ahmed
     C) II. Mahmud
     D) III. Selim
     E) III. Mustafa


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:131
Boş Bırakma
:73
Toplam Çözülme
:318

77) ''WHO'' hangi örgütün kısa yazılışıdır?

     A) BM Çocuklara Yardım Fonu
     B) Kuzey Atlantik Antlaşma Teşkilatı
     C) BM Bilim ve Kültür Örgütü
     D) Dünya Sağlık Örgütü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:16

78) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir

     A) Hakimiyetimilliye Gazetesi
     B) Anadolu Ajansı
     C) İradeyimilliye Gazetesi
     D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:100

79) Ege kıyılarının girintili ?çıkıntılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Dağların denize dik uzanması
     B) Akarsu ağının sık olması
     C) Adaların fazla olması
     D) Ovaların çok yer kaplaması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:31

80) Aşağıda verilenlerden hangisi bir Voleybol terimi değildir?

     A) Smaç
     B) Blok
     C) Plase
     D) Libero
     E) Penaltı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:318
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:364

81) Futbol'da kırmızı kart gören biri oyun dışı kalır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:185
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:193

82) Futbolda takımda 11 kişi vardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:626
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:690

83) Bir günkü ramazan orucunu bilerek bozan bir kişi ne yapacaktır?

     A) 1 gün kaza edecek 60 gün peş peşe kefaret orucu tutacaktır.
     B) Yıl boyu oruç tutacaktır.
     C) Sadece kaza edecektir.
     D) 60 gün kefaret orucu tutacaktır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:91
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:150

84) ?Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.? (Al-i İmran suresi, 92.ayet.)
Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


     A) İnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir.
     B) Allah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir.
     C) İyilikler sadece Allah rızası için yapılır.
     D) Sadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:66
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:143

85) Mutezilenin en belirgin özelliği kader inancını kabul etmesidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:14

86) Öldükten sonra dirilmeyi başlata olay aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Amel defterinin verilmesi
     B) Sura ikinci kez üflenmesi
     C) Ölüm
     D) İnsanların mahşer meydanında toplanması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:150
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:177

87) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakla ilgili değildir?

     A) Güvelir olmak.
     B) Emanete ihanet etmek.
     C) Verdiği sözü yerine getirmek.
     D) Üzerine düşen görevleri yapmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:947
Yanlış Çözüm
:113
Boş Bırakma
:63
Toplam Çözülme
:1123

88) Aşağıdakilerden hangisi ana renk değildir?

     A) Mavi
     B) Sarı
     C) Yeşil
     D) Kırmızı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:731
Yanlış Çözüm
:390
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:1135

89) mavi + yeşil + beyaz = ? karışımı hangi renktir_

     A) TURKUAZ
     B) MOR
     C) YEŞİL
     D) EFLATUN


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:718
Yanlış Çözüm
:346
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:1085

90) Hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir ?

     A) Verici
     B) Kanal
     C) Mesaj
     D) Duyuru


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:314
Yanlış Çözüm
:269
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:590

91) Sol Anahtarı portrenin kaçıncı çizgisinden başlar ?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:489
Yanlış Çözüm
:390
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:904

92) Flüt'de Kaç Nota Vardır ?

     A) 6
     B) 8
     C) 14
     D) 9
     E) 7


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:94
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:180

93) Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan sesi topluluğuna ne ad verilir?

     A) korist
     B) oda müziği topluluğu
     C) koro
     D) şef


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:199
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:235

94) Aşağıdakilerden hangisi , konusu verilen bir şarkıyı oluşturmanın ilk aşamasıdır?

     A) şarkı ritminin yazılması
     B) şarkının söylenmesi
     C) şarkı sözünün yazılması
     D) ezginin yazılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:133
Yanlış Çözüm
:106
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:243

95) Aşağıdakilerden hangisi ansızın kuvvetleşme anlamındadır?

     A) ff
     B) pf
     C) pp
     D) fp


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:132
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:224

96) Feda Belli bir amaç uğruna oyuncunun değerli taşlarından vazgeçmesidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:120

97) Vezir nasıl hareket eder?

     A) Yan
     B) İstediği gibi
     C) Çapraz
     D) 1 adım
     E) 2 düz 1 yan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:361
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:432

98) Satranç tahtasında merkez kareler hangi karelerdir?

     A) a1 a2 b1 b2
     B) e2 e3 e4 e5
     C) e4 e5 d4 d5
     D) d2 d3 d4 d5
     E) f4 f5 d4 d5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:97

99) Geçerken alma hamlesi ne zaman yapılır?

     A) Her zaman
     B) Oyun sonlarında
     C) Piyon ilk olarak 2 kare gittiğinde
     D) piyon ilk olarak 1 kare gittiğinde
     E) piyon hareket etmediğinde


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:102

100) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tavsiyedir?

     A) Satranç oynarken, ilk hamleleri doğru yapmak çok önemli değildir.
     B) İyi bir sebep olmadan vezirinizi erkenden oyuna sokmayın.
     C) Şahınızın önündeki Piyonu İKİ KARE sürerek başlayın.
     D) Oyuna sokmanız gereken ilk taşlar atlar ve fillerdir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:125SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileriTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.