ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Matematik Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenUgur Aydın
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Matematik
Soru Sayı: 30
Hazırlayan: Ugur Aydın
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Ugur Aydın11613301 (Geçmez)%30
1) 4 beyaz 3 mavi ve 6 kahverengi gömleği kaç türlü seçebiliriz?

     A) 13
     B) 18
     C) 24
     D) 72


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:31

2) 58 132 sayısının 3 ile bölünmesinden kalan kaçtır?

     A) 0
     B) 1
     C) 2
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:97

3) Bir okuldaki öğrencilerin 40 tanesi mate­matikten, 30 tanesi Türkçeden, 14 tanesi fen bilgisinden yaz kursuna katılmıştır. Matematik ve Türkçeden 18, matematik ve fen bilgisinden 10, Türkçe ve fen bil­gisinden 2, her üç dersten İse 1 öğrenci kursa katıldığına göre, bu okulda yaz kursuna kaç öğrenci katılmıştır?

     A) 50
     B) 55
     C) 60
     D) 65


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:364) çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

     A) 2
     B) 4
     C) 3
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:49

5) 4,83 kesrini tam sayıya göre yuvarlayınız.

     A) 5
     B) 4
     C) 6
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:50

6) Merve 80 sorunun bulunduğu bir SBS de toplam 52 soruyu doğru yapıp 7 soruyu da boş bırakmıştır.Geriye kalan soruları yanlış yapmıştır.3 yanlış bir doğruyu götürdüğüne göre ,
Merve'nin kaç neti vardır ?


     A) 48
     B) 46
     C) 45
     D) 44
     E) 43


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:18

7) "683749b" yedi basamaklı doğal sayısının 5 ile bölünebilmesi için "b" yerine gelebilecek rakamların çarpanları ve çarpımı hangi seçenekte verilmiştir?

     A) 0 X 5 = 0
     B) 5 X 1 = 5
     C) 5 X 0 = 5
     D) 5 X 2 = 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:108
Boş Bırakma
:77
Toplam Çözülme
:259

8) (5x + 4) + 6-2x = 2x + 10 denkleminde x kaçtır?

     A) 3
     B) 2
     C) 1
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:18

9) -4a+6+2a-11 cebirsel ifadesi a=2 için değeri kaçtır?

     A) -9
     B) -5
     C) 4
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:138

10) x=3 için hangisi en büyüktür

     A) x+5
     B) 2x+1
     C) bx-1
     D) 5x


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:285
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:380

11) Aşağıdakilerden hangisi düzlem belirtmez?

     A) Doğrusal olmayan dört nokta.
     B) Paralel iki doğru
     C) Çakışık iki doğru
     D) Kesişen iki doğru


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:58
Yanlış Çözüm
:158
Boş Bırakma
:74
Toplam Çözülme
:290

12) Cemile, uzunluğu 21/5 olan bir halıyı adımlarıyla ölçüyor. Cemile'nin her bir adımının uzunluğu 3/5 olduğuna göre, bu halının uzunluğu Cemile'nin adımlarıyla kaç adımdır?

     A) 4
     B) 5
     C) 6
     D) 7


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:39

13) +14 + -8= -7

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:20

14) ax+2 = 0 denkleminin çözüm kümesinin 8 olması için a kaç olmalıdır?

     A) 0
     B) -1/4
     C) -2/4
     D) -5/8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:30

15) A = {xl 3 < x < 7, x Є N} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi A kümesinin alt kümesi değildir?

     A) { }
     B) {4, 7}
     C) {4, 5, 6}
     D) {4, 5}


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:52

16) "72b1" dört basamaklı sayısının 3 ile bölünebilmesi için "b"nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

     A) 10
     B) 13
     C) 14
     D) 15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:133
Yanlış Çözüm
:105
Boş Bırakma
:90
Toplam Çözülme
:328

17) 4 limondan 1 L limonata yapan Ali 10 limondan kaç L limonata yapar?

     A) 2,5
     B) 3
     C) 4,5
     D) 3,5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:136
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:170

  I.Düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları ve açı ölçüleri birbirine eşittir.
  II.Karenin bütün kenarları birbirine eşittir.
  III.Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır.
  IV.Karenin köşegenleri karenin bir kenarına eşittir.
18) Çokgenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Bir tanesi
     B) İki tanesi
     C) Üç tanesi
     D) Dört tanesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:139
Yanlış Çözüm
:246
Boş Bırakma
:100
Toplam Çözülme
:48519) işleminin sonucu kaçtır?

     A) 2/4
     B) 3/3
     C) 2/3
     D) 4/3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:48

20) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi küme belirtmez?

     A) Konuşan çiçekler
     B) Yüzen martılar
     C) Kısa boylu çocuklar
     D) Dans eden tırtıllar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:3

21) 90c olan açıya dik açı denir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:51

22) Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2 ile kalansız bölünür?

     A) 1453
     B) 1779
     C) 1907
     D) 2010


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:189
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:268

23) Pınar kırtasiyeden 2 defter,3 kalem alarak 14TL ödüyor.Bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatının 2 katı olduğuna göre bir defter kaç TL'dir?

     A) 4
     B) 1
     C) 2
     D) 3
     E) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:22

24) a ve b doğal sayılar olmak üzere, 2a + 3b = 27 koşulunu sağlayan kaç b değeri vardır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:92

25) 180 sayısının asal çarpanları kaç tanedir?

     A) 2
     B) 3
     C) 4
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:142
Boş Bırakma
:98
Toplam Çözülme
:322

26) 185 tl olan elbise için ezginin annesi 90 tl babası 105 verdi elbiseyi aldıktan sonra kaç tl miz kalır?

     A) 11
     B) 10
     C) 9
     D) 8
     E) 7


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:173
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:202

27) 4 ile 43 arasında kaç tane tam sayı vardır?

     A) 38
     B) 40
     C) 45
     D) 48


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:124

28) Aşağıdakilerden hangisi c=3 için doğrudur?

     A) 5c-2=12
     B) c+3=6
     C) 2-9c=26
     D) 2c-10=4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:121
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:159

29) lal = 7 ve Ibl = 2 ise a-b?nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

     A) -9
     B) -10
     C) -11
     D) -12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:38

30) 2x - 3 = 7 - x denkleminin çözümü kaç­tır?

     A) 7/3
     B) 10/3
     C) 4
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:23En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin