Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenAbdulkader K
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Abdulkader K363628241 (Geçmez)%24
Hazırlayan: Abdulkader K
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir varlık in­sana özgü niteliklerle anlatılmıştır?

     A) Çiçekler koşarlar çelenk örmeğe
     B) Uyuyup kalıyorum oturduğum her yerde
     C) Her gelecek bir güzellik içinde yetişir
     D) Seni sevmek yaşamın aşılmaz büyüklüğü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:97
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:121

2) “Oğlun can katmaktadır toprağa.” cümlesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur?


     A) toprağa
     B) can
     C) katmaktadır
     D) oğlun


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:370
Yanlış Çözüm
:120
Boş Bırakma
:90
Toplam Çözülme
:580

Kavga etmek kötüdür.İnsanları birbirinden uzaklaştırır.Bu yüzden kavga etmek yerine birbirimizi sevelim sayalım ve iyi davranalım.Bir konuyu bağırarak anlatmak yerine sakince anlatalım ve sabırlı olalım.3) Metinde anlatılmak istenen konu nedir ?

     A) Sabırlı olmak
     B) Kavga etmek yerine işi sabırla çözmeliyiz
     C) Birbirimizle kavga etmeliyiz
     D) Ailemizi sevmeliyiz
     E) Büyüklerimize saygılı olmalıyız.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:162
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:209

4) "Yalnız" sözcüğü, hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?

     A) O, hep yalnızdı, yine de şikâyet etmezdi.
     B) Yalnız savaştı, sonunda kazandı.
     C) Annem, yalnız insanlara yardım ederdi.
     D) Onu çok aradım yalnız, bulamadım.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:55

Unuttuk sevgiyi, gönül yapmayı, insanı, çocukluğu, Unuttuk masumluğu hayatı. Mevsimleri, renkleri.

5) Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu nedir?

     A) sevgi
     B) coşku
     C) özlem
     D)  üzüntü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:93

Ben, Batı'dan teknik araçlar almayalım demiyorum. Alalım; hem de öylesine alalım ki, herkes bol bol yararlansın. Ama onunla birlikte, o araçları meydana getiren bilgiyi, bilgi yollarını da alalım diyorum.

6) Paragrafta anlatılmak istenen nedir?

     A) Uygar ülkelerin seviyesine çıkabilmek için Batı'dan gelen tüm yeniliklere açık olmak gerekir.
     B) Çağdaş ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri teknik açıdan daima desteklemelidirler.
     C) Gelişmiş ülke olmanın temel şartı bilim ve teknik alanındaki ilerlemedir.
     D) Batının hem tekniğini hem de teknik bilgisi beraber alınmalıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:93
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:137

insan çok söz söylemekle değil söylediği sözlerin yerinde ve faydalı olmasıyla kıymetini yükseltir. İnsan, sözüyle kendini gösterir ve davranışlarıyla kendi ruh yüceliğini aksettirir. Değerli söz, en kestirme yoldan muhatabın kafasını karıştırmadan ona birşey anlatan sözdür. Her yerde ağzını açıp saçma sapan söz söyleyenlerin kafa ve gönüllerinden daha büyük olan dilleri ihtimal ki onların mahvolmalarına sebep olacaktır.

7) Aşağıdaki soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. Parçadan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

     A) Ulu orta konuşan kişi, değerini düşürmüş olur.
     B)  Söylenecek sözler kısa ve öz olmalıdır.
     C) Söz ve davranışlar, karakteri gösterir.
     D) Söylesen de gereksiz söylemesen de.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:84

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır?

     A) Annem gelince ne yapacağını biliyorsun.
     B)  Sınıfta kaldığını duyunca çok üzüldü.
     C) Sana işaret ettiğimde şu düğmeye basarsın.
     D) Gelse de olur gelmese de...


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

9) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi somuttur?

     A) Sevinçler
     B) Umutlar
     C) Sesler
     D) İyilikler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:9

Unuttuk sevgiyi, gönül yapmayı, insanı, çocukluğu, Unuttuk masumluğu hayatı. Mevsimleri, renkleri.

10) Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Sevgisizlikten şikayet
     B) Masumluğun unutulması
     C) Gönül yapmayı bilmemek
     D) İnsani özelliklerin unutulması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:91

11) ?İstanbul?a kadar geldiniz de bizi ziyaret etmediniz ha!?cümlesi hangi anlamdadır?


     A) öfke
     B) küçümseme
     C) şikayet
     D) sevinme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:64

12) Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?


     A) Yükselen bulutlar
     B) Bahçemizde gördüklerim
     C) Hepimiz heyecanlıydık
     D) Boş zamanları değerlendirme konusu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:542
Yanlış Çözüm
:138
Boş Bırakma
:82
Toplam Çözülme
:762

13) "Borcunu zamanında öde aksi halde " cüm
lesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettiri
lemez?


     A) evini sattırırlar.
     B) kredini keserler.
     C) senedini mahkemeye verirler.
     D) bir defalık affedebilirler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:60

14) Dünyanın en büyük piramidi Keops?tur. Yukarıdaki altı çizili sözcük, piramidin ölçülebilen, sayılabilen yönünü anlatmaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ?büyük? söz­cüğü bu özelliği ile kullanılmamıştır?

     A) Büyük giysiler kilolu gösterir.
     B) Salona büyük bir halı sermişler
     C) Babam eskiden de büyük düşünürmüş.
     D) Büyük olanı, ondan daha yaramazdı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:47

15) Aşağıdakilerden hangisinde hem soyut hem de somut isim kullanılmıştır?

     A) Akacak kan damarda durmaz.
     B) Bacası tüten evden bereket tüter.
     C) Susuz ağaç meyve vermez.
     D) Güneş balçıkla sıvanmaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:528
Yanlış Çözüm
:217
Boş Bırakma
:117
Toplam Çözülme
:862

I. kendine iş edinmişti
II. vaktiyle okumamış olmanın
III. durmadan çalışarak
IV. acısını çeken ve on beş, on altı yaşından sonra
V. halkın kültürünü zenginleştirmeyi
VI. okuma yazma öğrenen Ahmet Mithat

16) Yukarıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

     A) II ? IV ? VI ? III ? V - I
     B) III ? II ? V ? VI ? I ? IV
     C) V?VI?IV?III?II?I
     D) VI ? V ? IV ? III ? II - I


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:64

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendisin­den iyi birşey yapması beklenirken ters, yersiz, yakışıksız bir davranışta bulunmak" anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?

     A)  İşlerin çığırından çıktığını kendisi de biliyor.
     B) İş yerinde yine çıngar çıkarmış.
     C)  Büyük şehirlerde ne çileler çekiyoruz.
     D) Onun böyle bir çiğlik edeceğini düşünemedim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:82

18) Sınıflardaki öğrenci sayısı üç aşağı beş yukarı aynıdır. Yukarıdaki cümlede altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen, aşağıdakiler den hangi­sinde vardır?

     A) İstediğini eninde sonunda yaptırıyor
     B) Bu kitapçıkta hemen hemen yüz soru var
     C) Toplum içinde ileri geri konuşmamalısın
     D) Yarışmaya fazlasıyla beş yüz kişi katılır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:54

Fırtına yatıştı o an ve her taraf sütliman.
19) Cümlede altı çizili kısmın yerine gelebilecek en uygun sözcük hangisidir?

     A) Toz pembe
     B) Toz duman
     C) Sakin
     D) Olaysız


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:81

20) Olağanüstü varlık ve olayları anlatan, olağanüstü kahramanları olan zevkli olay yazılarına ne denir?

     A) Fıkra
     B) Masal
     C) Öykü (Hikaye)
     D) Roman


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:95

21) Hangisi deyim değildir?

     A) Karşı gelmek
     B) Yemek pişirmek
     C) Yol vermek
     D) El uzatmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:211
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:231

22) "Toparlanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

     A) Evi toparlayıp, yemeği yaptı.
     B) Hastalıktan sonra toparlanamadı.
     C) Kafasını toparlayıp konuyu düşündü.
     D) Babalarına "Artık toparlanmalısın!" dediler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:87

I.Üzümünü ye bağını sorma.

II. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.
III.Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.
IV. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.
V. Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.

23) Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?

     A) l-ll
     B) lll-IV
     C) IV-V
     D) l-IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:109
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:146

Ağaçlar da insanlar gibidir,
Seveni de olur sevmeyeni de?
Kesersiniz ağlarlar,
Tıpkı dövülen insan gibi.
24) Şiirde, ağaçlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir?


     A) Kin güttükleri
     B) Üzüldükleri
     C) Sevildikleri
     D) Acı duydukları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:70

25) Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

     A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
     B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
     C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
     D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:46

26) Maddedeki değişimlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Zeytinyağı + su karışımı fizikseldir.
     B) Kabartma tozu + sirke karışımı fizikseldir.
     C)  Buzun erimesi fizikseldir.
     D) Mumun yanması kimyasaldır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:76

27) Heyecanlanan bir kişinin avuç içi terler, kalp atışı hızlanır, kan basıncı artar, kan şekeri yükselir.Bu öğrencinin kanında hangi hormon fazla salgılanmıştır?

     A) Tirokalsitonin
     B) Tiroksin
     C) Adrenalin
     D) İnsülin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:80

28) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

     A) doku-organ-sistem-organizma-hücre
     B) hücre-doku-organ-sistem-organizma
     C) hücre-doku-organizma-sistem-organ
     D) hücre-sistem-organ-doku-organizma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:82

29) I. Hücre zarı bulundurmak
II. Sitoplazma taşımak
III. Çekirdek bulundurmak
IV. selüloz çeper taşımak
Yukarıda verilenlerden hangileri tüm
canlı hücreler için geçerlidir?


     A) I ve II
     B) II ve III
     C) III ve IV
     D) I, II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:68

Halat çekme oyunu oynayan iki grup öğrenciden, kırmızı takımdaki öğrenciler sırasıyla 180,150 ve 160 N'luk kuvvetle halatı çekmektedir. Siyah takımından biri 200 N'la çekmektedir.
30) Halatın dengede durması için siyah takımın diğer öğrencisi halatı kaç N 'luk kuvvetle çekiyor olması gerekir?

     A) 300
     B) 290
     C) 190
     D) 150


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:74

31) Bir iletkenin direnci ile kesiti arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İletkenin kesiti ile direnci arasında bir bağıntı yoktur
     B) İletkenin direnci,kesiti ile ters orantılıdır
     C) iletkenin direnci,kesityle doğru orantılıdır
     D) İletkenin direnciyle kesiti arasında 12 oranında bağıntı vardır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:26

32) Aşağıda bitkilerle karşılarına kök çeşidi yazılmıştır hangisi yanlış eşleştirilmiştir ?

     A) Havuç ? besin depo etmiş kök
     B) Patates ? Yumru kök
     C)  Mısır ? Saçak kök
     D)  Çam ? Kazık kök


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:34

33) Hal değiştirme aşağıdaki değişimlerden hanginse örnek gösterilebilir?

     A) Kimyasal değişim
     B) Moleküler değişim
     C) Atomik değişim
     D) Fiziksel değişim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:71
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:10334) Şekildeki özdeş lambalarla kurulan elektrik devresinde en az üç lambanın ışık vermesi için hangi anahtar veya anahtarlar kapatılmalıdır?

     A) .K
     B) .L
     C) .M
     D) .L ve M


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:61

35) Hayvan hücresinde bulunmayıp bitki hücresinde bulunan ve hücreyi dış etkilerden koruyan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Klorofil
     B) Çekirdek
     C) Hücre duvarı
     D) Hücre zarı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:26336)  Yukarıda birbirine bağlantılı açıklamalar verilmiş­tir. Açıklamaların doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerlediğinizde doğru çıkış aşağıdakilerden hangisi olur?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:79

37) Canlılarda üreme hücrelerine ne ad verilir ?

     A) embriyo
     B) zigot
     C) gamet
     D) yumurta


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:186
Yanlış Çözüm
:230
Boş Bırakma
:72
Toplam Çözülme
:48838) Kan grubu AB Rh+ olan Gül'ün ailesine ait kan grupları tabloda verilmiştir. Gül hastalığında kana ihtiyacı olursa kimler­den kan alabilir?

     A) Annesi ve babası
     B) Babası ve teyzesi
     C) Kardeşi ve babası
     D) Hepsi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:96

39) çukur aynada görüntü ters oluşur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:188
Yanlış Çözüm
:66
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:291

40) Çiçekli bitkilerde erkek organın başçığında bulunan çiçek tozlarının, hayvanlar, su, rüzgar vb. faktörlerle dişi organın tepeciğine taşınması olayına tozlaşma denir. Toşlaşmanın gerçekleşmesi için, çiçek tozlarının farklı özellikler kazanması gerekir.
Buna göre, böceklerle taşınan çiçek tozlarının aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?


     A) Kuru
     B) Ağır
     C) Pürüzsüz
     D) Yapışkan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:47

41) Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir?

     A) Bebeklik
     B) Çocukluk
     C) Yaşlılık
     D) Emeklilik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:104

42) Eklemler 2 ye ayrılır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:58
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:6543) Yukarıdaki şekillerde Burçin, Selda ve Songül'ün boyları ve düz aynalara olan uzaklıkları verilmiş- Buna göre Burçin, Selda ve Songül'ün ayna­larda oluşacak görüntülerinin boyları arasın­daki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

     A) Songül > Selda > Burçin
     B) Burçin > Songül > Selda
     C) Selda > Burçin > Songül
     D) Songül = Burçin = Selda


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:79

44) Aşağıdakilerden hangisi birden çok maddenin kendi yapılarını koruyarak oluşturduğu bir yapıdır?

     A) Bileşik
     B) Karışım
     C) Değişim
     D) Bozunma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:79

45) Aşağıdaki bitkilerden hangisinde destek doku yoktur ?


     A) Armut
     B) Kiraz
     C) Çimen
     D) Erik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:327
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:113
Toplam Çözülme
:493

I. Su
II. Oksijen
III. Karbondioksit
IV. Güneş ışığı
46) Yeşil bitkiler fotosentez yaparken yukarıdakilerden hangilerini kullanır?

     A) a) I ? II
     B) II ? IV
     C) III ? IV
     D) II ?III ? IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:37

Mertcan ısının yayılmasının bütün maddelerde aynı hızda olup olmadığını merak etmektedir. Bu amaçla bir çaydanlıkta su kaynatıp, bu suyu özdeş üç fincana koymuştur. Bardakların ağzını alüminyum folyo ile kapladıktan sonra plastik me­tal ve tahta pipetleri şekildeki gibi yerleştirmiştir. Bir süre bekledikten sonra pipetlere dokunan Mertcan hepsinin farklı sıcaklıklarda olduğunu hissetmiştir.


47)  Bu deney ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     A) İletim yoluyla ısının yayılması katı, sıvı ve gaz halde bulunan tüm maddelerde görülebilir.
     B) Isıyı iyi ileten maddeler ısı iletkeni, ısıyı iyi iletmeyen maddeler de ısı yalıtkanı olarak adlandırılır
     C) Yalıtkan maddelerin ısıyı iyi iletmemelerinin sebebi, maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluğun fazla olmasıdır.
     D) Bütün maddelerin, ısıyı iletme hızları farklıdır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:6348) Bir çiçekte bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi,atmosferdeki oksijen miktarını artırabilir?

     A) Taç yaprak
     B) Çanak yaprak
     C) Erkek organ
     D) Dişi organ


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:173
Yanlış Çözüm
:192
Boş Bırakma
:88
Toplam Çözülme
:453

49) Tortul kayaçlar; oluşumlarına göre mekanik, kim­yasal ve organik kayaçlar olmak üzere üç çeşittir. Kayaçlar Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) Mekanik kayaçlar; su, sıcaklık, rüzgar gibi dış etkenlerin kayaları ufalayıp sürükleyerek bir yerde biriktirmesiyle oluşur.
     B) Kayatuzu, sarkıt ve dikit kimyasal kayaçlara örnektir
     C) Organik kayaçlar; bitki hayvan atıklarının havasız ortamda birikip çökelmesiyle oluşan kayaçlardır
     D) Kömür, petrol mekanik kayaç tipine örnek verilebilir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:5650) Yukarıda farklı ortamlarda bulunan telefonun sesinin yayılma hızı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     A) En hızlı taş ortamında yayılır.
     B) Pamuk ortamında, taş ortamına göre daha yavaş yayılır
     C) Taş ortamında, hava ortamına göre daha hızlı yayılır
     D) En yavaş pamuk ortamında yayılır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:79

51) Bir açısının ölçüsü, diğerinin 4 katı olan bütünler iki açıdan büyük açı kaç derecedir?

     A) 36
     B) 108
     C) 120
     D) 144


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:185
Yanlış Çözüm
:172
Boş Bırakma
:167
Toplam Çözülme
:524

52) ?Ardışık üç çift sayının toplamı 42 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?" Problemin denklemini kurunuz

     A) x+(x-2)+(x-4)=42
     B) x-(x-2)+(x+4)=42
     C) 1x+(x-2)+(x-4)=42
     D) 2x+(x-2)+(x-4)=42


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:25

53) 15 işçi 10 günde 30 km yol yaparsa, aynı nitelikle 10 işçi 10 günde aynı yoldan kaç km yol yapar?

     A) 20
     B) 30
     C) 40
     D) 50


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:41

54)  23 Nisan şenlikleri için ülkemize gelen 30 Alman , 35 Fransız ve 40 Çin öğrenci bir otele yerleştirilecektir.
Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç oda gerekmektedir?


     A) 5
     B) 15
     C) 18
     D) 21


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:47

55) Aşağıdakilerden hangisi ışının tanımıdır?

     A) Doğrusal dört farklı noktadan geçen doğruların kesişimidir.
     B) İki doğrunun kesişimidir.
     C) İki düzlemin kesişimidir.
     D) Bir noktadan başlayıp, düz ve sınırsız uzanan noktalar kümesidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:158
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:68
Toplam Çözülme
:277

56) Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgenlerin özelliği değildir ?

     A) Bütün kenarlarının eşit uzunlukta olması
     B) Bütün açılarının dik olması
     C) Bütün açılarını eşit derecede olması
     D) Kapalı olması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:309
Yanlış Çözüm
:99
Boş Bırakma
:88
Toplam Çözülme
:496

57) Aşağıdaki matematiksel ifadelerden hangisi 3 terimlidir?

     A) 2a-5b-1
     B) 3t-2
     C) 11-2b
     D) 2t-5a-11b+9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:147

58) Hem 2 ile hem de 5 ile kalansız bölünebilen 2 basamaklı en büyük doğal sayının rakamlarının toplamı kaçtır?

     A) 9
     B) 12
     C) 15
     D) 18
     E) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:76

59) Bir kamyon doluyken tartılırsa 19 ton, 1/3ü doluyken tartılırsa 7 ton geliyor. Kamyonun boşken kütlesi kaç tondur?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:4260) çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

     A) 2/10
     B) 3/10
     C) 4/10
     D) 5/10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:52

61) (-7)+(+4)=? İşleminin sonucu kaçtır?

     A) -5
     B) -4
     C) -3
     D) -2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:43

62) 5x-3(x+2)=14 olduğuna göre x kaçtır?

     A) 10
     B) 9
     C) 8
     D) 7


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:2863) çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:50

64) Ali ile Ayşe'nin yaşlarının toplamı 37'dir. Ali 3 yaş büyük. Ayşe 4 yaş küçük olsaydı Ali'nin yaşı Ayşe'nin yaşının 3 katı olacaktı. Ali'nin yaşı kaçtır?

     A) 27
     B) 24
     C) 13
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:3065) Şekildeki taralı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden

     A) (A ∩ C) B
     B) B (A ∩ C)
     C) A (B ∩ C)
     D) (B ∩ C) A


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:3766) Yukarıdaki tabloların içine birer tam sayı yazıldığında satır, sütun ve köşegenlerdeki sayıların toplamı eşit oluyor. Buna göre,? yerine hangi sayı gelmelidir?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:38

67) Kilogram'ı 12 TL olan peynirden 550 gram alan bir kişi kaç TL öder?

     A) 4.90
     B) 5.60
     C) 6.60
     D) 7.50


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:20

68) % 24?ü 168 km olan bir yolun tamamı kaç km' dir?

     A) 650
     B) 700
     C) 750
     D) 8000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:25

69) Bir annenini Hanefi, Emrah , Nurcan, Enes,
Aynur adında 5 çocuğu vardır.
Bir anne çocuklarından birini markete göndermek
isterse kaç farklı seçim yapabilir?


     A) 2
     B) 3
     C) 5
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:42

70) Bir sayının 3 ile tam olarak bölünebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

     A) Bir sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamına bakılır. Toplam üçün katı olmalıdır.
     B) Birler basamağı 3 veya üçün katı olan sayılar üç ile bölünebilir.
     C) Birler basamağı tek sayı olan sayılar 3 ile bölünebilir.
     D) Birler ve onlar basamağı 3 ve üçün katı olan sayılar üç ile tam bölünebilir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:160
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:92
Toplam Çözülme
:325

71) 100 x (0,64 x 0,2) işleminin sonucu kaçtır?

     A) 11,25
     B) 12,08
     C) 13,25
     D) 14,25


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:34

72) Üç basamaklı abc sayısında, onlar basa­mağı ile yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştirilince sayının değeri 180 azal­dığına göre, a - b?nin değeri kaçtır?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:45

73) 5 ?> 26 3?> 10 4?> ? Yukarıdaki ilk iki satırdaki sayılar arasında ortak bir kural vardır. Aynı kurala göre, so­ru işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

     A) 12
     B) 15
     C) 17
     D) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:43

74) Saatte 80 km hızla giden bir otomobil An­kara - İstanbul arasını 5 saatte alıyor. Saat­te 100 km hızla gitseydi, aynı yolu kaç saatte alırdı?

     A) 4
     B) 6
     C) 8
     D) 11


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:26

75) -10 < I-3I < 0 < -4 < 9 sıralamasında hangi sayılar yer değiştirirse sıralama doğru olur?

     A) I-3I ile 9I
     B) -4 ile 0
     C) -4 ile I-3l
     D) -4 ile 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:109

76) Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir?

     A) Dünya Güneş sistemi içinde yer alan bir gezegendir.
     B) İstanbul dünyanın en güzel şehridir.
     C) Kocaeli Türkiye?nin en gelişmiş kentidir.
     D) İnsanların en sevdiği renk kırmızıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:71
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:75

77) Aşağıdakilerden hangisi Hun ve Göktürklere ait bir özellik değildir?

     A) Genellikle göçebe yaşam sürmüşlerdir
     B) Başlıca ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır
     C) Keçeden yapılmış çadırlarda oturuyorlardı
     D) Mani dinini kabul etmişlerdir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:10

  I.başlangıç meridyeni dünyayı ortadan 2ye böler
  II.ekvator dünyayı ortadan 2ye böler
78) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Hiç biri
     B) I ve II
     C) III ve IV
     D) II ve IV
     E) III ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:334
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:85
Toplam Çözülme
:515

79) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ali zamanında yapılmış bir iç savaştır?

     A) sıffın
     B) kadisiye
     C) nihavend
     D) hendek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:89
Boş Bırakma
:45
Toplam Çözülme
:165

80) Bilimsel araştırmalarda not fişi hazırlanması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz?

     A) Konu belirlenirken hiç zorluk çekilmez
     B) Elde edilen bilgilerin kolay hatırlanması sağlanır
     C) Raporda kullanılacak ve yorumlanacak bilgiler hazır olur.
     D) Yararlanılan kaynaklar dipnotlarda kolaylıkla gösterilebilir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:97

81) Türkiye aşağıdaki hangi meridyenler arasında yer alır?

     A) 26-45 derece doğu,
     B) 26-45 derece batı,
     C) 36-42 derece doğu,
     D) 36-42derece batı,


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:71

82) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir?

     A) Konunun tespiti
     B) Öznel yargıları ortaya koymak
     C) Varsayımların belirlenmesi
     D) Kaynak taraması yapmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:13

Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere?olgu? denir.
83) Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?

     A) Türkiye?nin en güzel şehri Gebze?dir.
     B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
     C) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.
     D) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:66

84) Denize uzak olan bölgelerden Doğu Anadolu Bölgesi; İç Anadolu ve ?Güneydoğu Anadolu Bölgelerine göre daha yüksektir. Bu durum, Doğu Anadolu Bölgesi?nde aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden ol­muştur?

     A) Yağış miktarının
     B) Sanayi tesislerinin
     C) Tarım ürünü çeşidinin
     D) Nüfus yoğunluğunun


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:45

85) Bir madenin çıkarılmasında, işlenmesinde ve araç - gereç yapımına kadar geçen sürede aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç en fazladır?

     A) Sermayeye
     B) Rüzgar enerjisine
     C) Pazarlama imkanlarına
     D) Yağış rejiminin düzenli olmasına


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:35

86) Türklerin kendi adlarıyla bıraktığı ilk yazılı belgeler olan Orhun Anıtları günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir?

     A) Çin
     B) Türkmenistan
     C) Rusya
     D) Moğolistan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:19

87) Aşağıdaki derslerden hangisinin amacı Birey ve Toplum ilişkisinin gerçekleşmesini ve tamamlanmasını sağlamaktadır?

     A) Türkçe
     B) İngilizce
     C) Sosyal Bilgiler
     D) Matematik
     E) Fen Ve Teknoloji


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:111

88) Anadolu Selçuklu Devleti?nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Süleyman Şah
     B) Alparslan
     C) Tuğrul Bey
     D) I.Kılıç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:74

89) Aşağıdaki Coğrafi özelliklerden hangisi ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerindeki çeşitliliğin en önemli sebebidir?

     A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
     B) Farklı bölgelerde farklı iklim özelliklerinin görülmesi
     C) Düz geniş ve verimli ovalara sahip olması
     D) Tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının bölgeden bölgeye farklılık göstermesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:29

90) Türklerin İsiamiyeti seçme nedenleri arasın da aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) Gelenek ve göreneklerinin birbirlerine benzemesi
     B) İkisinde de ahiret inancının olması
     C) Göçebe yaşamın etkisi
     D) Cihat anlayışının olması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:36

91) Aşağıda verilen yerlerin haritalarını aynı boydaki kağıtlara ayrı ayrı çizersek hangisinde ayrıntılar daha belirgin olur?

     A) Türkiye Haritası
     B) Marmara Bölgesi Haritası
     C) Kocaeli Haritası
     D) Dünya haritası


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:26

92) Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin kralı efsanevi kral Misdas'dır ?

     A) Hititler
     B) Sümerler
     C) Frigler
     D) İyonlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:269
Yanlış Çözüm
:167
Boş Bırakma
:112
Toplam Çözülme
:548

93) Aşağıdakilerden hangisi doğu Karadeniz bölümünün en önemli ürünüdür?

     A) Pamuk
     B) Muz
     C) Pirinç
     D) Çay


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:10

94) Kaynakça belirtmezsek buna emek hırsızlığı denebilir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:192
Yanlış Çözüm
:531
Boş Bırakma
:59
Toplam Çözülme
:782

Orta Asya Türk devletlerinde hükümdarın bütün erkek çocuklarının tahta çıkma hakkı bulunurdu.Bu nedenle hükümdar ölünce çocukların hepsi saltanat iddiasında bulunabilirdi.
95) Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

     A) Ordunun zayıflamasına
     B) Saltanat kavgalarının çıkmasına
     C) Ülkenin daha iyi yönetilmesine
     D) Pek çok kişinin hükümdar olduğu ortak bir hükümdarlık sisteminin oluşmasına


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:16

Türkiye Cumhuriyeti?nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına gönderilecek öğrencilere ?sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.?telgrafını çekiyor.
96) Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir?

     A) Avrupa?da iyi bir tatil yapmalarını,
     B) Avrupa?da bol para kazanıp ,biriktirmelerini,
     C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,
     D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:14

97) Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bilimsel araştırma basamaklarının ilk basamağı verilmiştir ?

     A) Kaynakça yazmak
     B) Konuyu merak ilgi ve sevgiyle seçmek
     C) Veri toplama
     D) konu ile ilgili hipotez/varsayım öne sürme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:472
Yanlış Çözüm
:170
Boş Bırakma
:53
Toplam Çözülme
:695

98) Dünya üzerinde kaç tane okyanus vardır?


     A) 7
     B) 6
     C) 5
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:27

1040 yılında Gazneliler ve Selçuklular arasında yapılan Dandanakan Savaşında Selçuklular başarılı olmuşlardır.Bu savaştan sonra Tuğrul Bey kendi adına para bastırmış ve hutbe okutmuştur.
99) Tuğrul Bey?in yaptığı bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

     A) Selçukluların ekonomisinin geliştiğinin
     B) Selçukluların Anadolu?ya yerleşmeye başladığının
     C) Tuğrul Bey?in yeni kurulan Türk Devleti?nin hükümdarı olduğunun
     D) İslamiyeti ilk kabul eden Türklerin Selçuklular olduğunun


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:15100)  Yukarıda anlatılmak istenen mesaj aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

     A) Mühürsüz fermanlar geçersizdir
     B) Ferman yazmak Hakan?ın görevidir
     C) Hatun tek başına ferman çıkarabilir
     D) Antlaşmalarda Hakan?nın mührünün yanısıra Hatun?un mührü de şarttır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:22SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileriTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.