Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenGorkem Bolat
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bilişim Teknolojileri
Soru Sayı: 75
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Gorkem Bolat41331391 (Geçmez)%39
Hazırlayan: Gorkem Bolat
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) ?Kaçan fırsattan dolayı çok üzülmek, pişman olmak.? anlamına gelen deyim, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Baltayı taşa vurmak
     B) Başına çorap örmek
     C) Başının etini yemek
     D) Başını taştan taşa vurmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:66

2) ? Sergiledik? fiilinin aldığı ekler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

     A) sergi ? le - di ?k
     B) ser- gi ? le ? dik
     C) ser ? gi ? le ? di ? k
     D) sergile ? di ? k


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:65
Yanlış Çözüm
:145
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:220

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük cümleye "kendine has" anlamı kat­maktadır?

     A)  Bu yazıda özlülük çok önemli hiçbir zaman ih­mal etmemeliyiz.
     B) Daha güzel, daha nitelikli bir dergi çıkarabil­mek için okurla işbirliği şarttır.
     C) Dergiye girecek yazıların özgün olması gerekir.
     D) Spikerin anlatımındaki yalınlık diğer spikerler­de gözükmüyor.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:40

4) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir varlık in­sana özgü niteliklerle anlatılmıştır?

     A) Çiçekler koşarlar çelenk örmeğe
     B) Uyuyup kalıyorum oturduğum her yerde
     C) Her gelecek bir güzellik içinde yetişir
     D) Seni sevmek yaşamın aşılmaz büyüklüğü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:97
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:120

5) Ben çocukken otobüsler böyle akıllı değildi. Zamanında da gelmezlerdi. Yukarıdaki konuşmada geçen ?akıllı?'' sözcüğü gerçek anlamın dışında kullanılarak mecaz an­lam kazanmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­mayı örnekleyen bir kullanım vardır?

     A) Evimizin önünde küçük park var.
     B) Dalgalar kıyıları dövüyordu.
     C) Kapı numaralarını tek tek sildiler
     D) Sınav öncesinde çok heyecanlı oluruz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:52

I. Az yaşanmış bir ilkyazla gelir.
II. İçimde bir dağ kanatlanır birden
III. Çeker pencereme güzelliğini
IV. Güneş doğar ufukta telli duvaklı
6) Yukarıdaki dörtlükte kaçıncı dizede birden fazla türemiş sözcük vardır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:46

7) Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

     A) Az veren candan, çok veren maldan.
     B) Her inişin bir yokuşu vardır.
     C) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
     D) Ahmet deli dolu bir çocuktu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:41

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı bakımından farklı bir yüklem vardır?

     A) Sözleriyle kalpleri fethetmişti.
     B) Sevincinden uçarcasına koşuyordu.
     C) Vefasız olanlar dostlarını aramaz.
     D) Çocuğun hırkası suya düşmüş.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:52

9) ?Kendilerine uygun olmayan işlerde çalışan ki­şiler, toplum için büyük bir kayıptır.? cümlesin­deki ?ağır? sözcüğü hangi anlamda kullanıl­mıştır?

     A) Topluma zarar veren büyüklükteki kayıp
     B) Çok kimsenin bir araya gelerek kaldıramayacağı yük
     C) Tedavi edilmesi gerçekten güç bir hastalık
     D) Başkalarının yetişmekte zorlanmadığı kadar yavaş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:71

I. değeri
II. uzun
III. yaşanmasındadır
IV. hayatın
V. değil
VI. yaşanmasında
VII. iyi

10) Yukarıdaki sözcükler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, "uzun" sözcüğü hangi sözcükten önce gelir?

     A) değeri
     B) yaşanmasında
     C) iyi
     D) hayatın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:129
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:197

11) Beyinciği zedelenen birinde aşağıdakilerden hangisinin kaybı söz konusudur ?

     A) vücut dengesini kontrol etme
     B) bilgileri depo etme
     C) Refleksleri kontrol etme
     D) sindirim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:182
Yanlış Çözüm
:206
Boş Bırakma
:90
Toplam Çözülme
:478

12) Aşağıda verilen yapılardan hangisi yapısındaki dişi organda bulunmaz?

     A) Tepecik
     B) Dişicik borusı
     C) Yumurtalık
     D) Başcık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:45

13) Aşağıdaki maddelerin hangisinde kendisini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk en azdır?

     A) Süt
     B) Oksijen
     C) Yağ
     D) Bardak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:5514) Yukarıda birbiri ile bağlantılı açıklamalar verilmiş­tir. Açıklamaların doğru (D) ya da yanlış (Y) oldu­ğuna karar vererek ilerlediğinizde doğru çıkış aşağıdakilerden hangisi olur?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:86

15) Aşağıdakilerden hangisi elektrik üreticidir?

     A) Ampermetre
     B) Voltmetre
     C) Rezistans
     D) Akümülatör


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:86
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:130

16) Hücre içi sindirimden organel ??. görevidir. Bosluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

     A) Golgi
     B) Sentrozom
     C) Lizozom
     D) Ribozom


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:51

17) Hücrenin yönetim merkezi hangisidir?

     A) Çekirdek
     B) Golgi Aygıtı
     C) Koful
     D) Lökoplast


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4

18) Bir cisme önce yakından,sonra uzaktan baktığımızda gözümüzün en çok hangi kısmı uyum yapmak için değişir?

     A) Göz merceği
     B) Göz kasları
     C) Sarı benek
     D) Göz bebeği


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:91

19) Bitki hücresinde koful büyük ve az sayıdadır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:158
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:21220)  Isı iletkenliğinin metalin cinsine göre değişti­ğini ispatlamaya çalışan Bahar, yukarıdaki metallerden hangi ikisini kullanmalıdır?

     A) I ve II
     B) I ve III
     C) II ve III
     D) III ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:111

21) Canlı veya cansız,düşünebildiğimiz sonsuz çokluktaki varlıkların meydana getirdiği noktalar kümesine ?.. denir Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     A) Uzay
     B) Işın
     C) Doğru parçası
     D) Ab doğrusu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:117

22) -41 ile 15 arasında kaç tek tam sayı var­dır?

     A) 24
     B) 26
     C) 28
     D) 30


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:56

23) Sinem haftada 12,3 litre süt alıyor. Bunun 6 litresini yoğurt yapıyor. Geri kalanını içiyor. Sinem bir ayda (30 gün) kaç litre süt içi­yor?

     A) 25
     B) 26
     C) 27
     D) 28


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:23

24) 13,6 metreyi dam, hm ve km cinsinden yaznız.

     A) 1,36 dam-0,16 hm-0,0136km
     B) 1,36 dam-0,136 hm-0,136km
     C) 1,036 dam-0,1136 hm-0,136km
     D) 1,36 dam-0,136 hm-0,0136km


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:36

25) (0,44 x 5,5) + 0x7,7 işleminin sonucu kaçtır?

     A) 0,44
     B) 0,43
     C) 2,42
     D) 0,41


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:48

26) A ve B denk kümelerdir, s (A U B) = 90, s (A ∩ B) = 20 ise A kümesinin eleman sayısı kaçtır?

     A) 25
     B) 35
     C) 45
     D) 55


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:4227) olduğuna göre, A+B toplamı kaçtır?

     A) 5
     B) 6
     C) 7
     D) 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:46

28) 3(x-2)=10 denklemi aşağıdaki problem­lerden hangisinin çözümüdür?

     A) 3 katının 2 eksiği 10 olan sayı kaçtır?
     B) 2 eksiğinin 3 katı 10 olan sayı kaçtır?
     C) 10?un 2 eksiğinin 3 katı kaçtır?
     D) 2 fazlasının 3 katı 10 olan sayı kaçtır?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:25

29) 3/5 kesir sayısı 3/6 kesir sayısından büyüktür.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:159
Yanlış Çözüm
:71
Boş Bırakma
:78
Toplam Çözülme
:308

30) Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtmez?

     A) Sınıfımızdaki erkek öğrenciler.
     B) 15'ten küçük doğal sayılar.
     C) Ayşe'nin çantasındaki kitaplar.
     D) Aylin'in bazı arkadaşları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:424
Yanlış Çözüm
:97
Boş Bırakma
:100
Toplam Çözülme
:621

31) 1250 TL Gelir” ifadesini gösteren tam sayı hangisidir?


     A) (+1250)
     B) (-1250)
     C) (+250)
     D) (-250)
     E) (+300)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

32) Üç basamaklı en küçük tam sayının mutlak değeri kaçtır?

     A) 999
     B) 998
     C) 997
     D) 996


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:102

  I.Düzgün çokgenlerin kenar uzunlukları ve açı ölçüleri birbirine eşittir.
  II.Karenin bütün kenarları birbirine eşittir.
  III.Dikdörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır.
  IV.Karenin köşegenleri karenin bir kenarına eşittir.
33) Çokgenlerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Bir tanesi
     B) İki tanesi
     C) Üç tanesi
     D) Dört tanesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:139
Yanlış Çözüm
:245
Boş Bırakma
:100
Toplam Çözülme
:484

34) Doğru açının üçte biri ne tür bir açıdır?

     A) Dar açı
     B) Geniş açı
     C) Tam açı
     D) Dik açı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:321
Yanlış Çözüm
:137
Boş Bırakma
:87
Toplam Çözülme
:545

35) (2+3/4):(3+2/3) işleminin sonucu kaçtır?

     A) 1/2
     B) 2/3
     C) 3/5
     D) 3/4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:36

36) Wear your sun glasses and hat.
....
Boşluğa hangisi gelmelidir?


     A) It's cold.
     B) It's foggy.
     C) It's windy.
     D) It's sunny.
     E) It's rainy.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:425
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:488

37) the bowl is in the ...

     A) table
     B) watermelon
     C) jar
     D) dish washer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:181
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:279

38) The family will ... together for the Ramadan Feast

     A) read
     B) gather
     C) perform
     D) questions


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:11139) "Hemşire" kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?

     A) Counsellor
     B) Nurse
     C) Doctor
     D) fireman


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:539
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:638

40) I need .......... stamp

     A) a
     B) an
     C) some
     D) an


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:116
Yanlış Çözüm
:122
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:272

41) I ..... twelwe years old.

     A) am
     B) is
     C) are
     D)  he


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:151
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:18142) It can talking . It can flying. It has got beak , feathers , wing . What is it ?

     A) Bird
     B) Eagle
     C) Parrot
     D) Owl


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:321
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:413

43) Tom will go swimming ... Saturday.

     A) in
     B) on
     C) at
     D) for


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:11944) Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) cheese
     B) purple grapes
     C) plate
     D) green grapes
     E) green cheese


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:640
Yanlış Çözüm
:221
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:888

45) ........... olive oil ............. in the plate?

     A) How much /is there
     B) How many/are there
     C) How many/ is there
     D) How much /is there


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:131
Yanlış Çözüm
:106
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:274

46) Aşağıdaki iklimlerden hangisinin bitki örtüsü makidir ?

     A) karasal iklim
     B) Akdeniz iklimi
     C) çöl iklimi
     D) karadeniz iklimi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:380
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:63
Toplam Çözülme
:52547) Bu diyagrama verilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Türk Dil Kurumu?nun amaçları
     B) Türk Tarih Kurumu?nun amaçları
     C) Sosyal bilgiler dersinin amaçları
     D) Ankara Etnografya Müzesi?nin açılmasının amaçları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:54

48) Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

     A) Kanunlara uyma
     B) Vergi verme
     C) Yüksek okul okuma
     D) Askerlik yapma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:13

49) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütüne üye olan bireyin özelliklerinden değildir?

     A) Bireyin kendine güveni artar
     B) Bireyin sosyalleşmesine yardımcı olur
     C) Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirir
     D) Birey korku ve tedirgin olarak yaşar.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:7850) Kamyonun hareket etmesi için yalnızca Akdeniz iklimi görülen şehirler kamyonda bulunmalıdır. Buna göre kaç numaralı kasa yere indirilme­lidir?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:45

51) Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

     A) büyük hun devleti
     B) karahanlı devleti
     C) selçuklu devleti
     D) uygur devleti
     E) göktürk devleti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:84
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:191

52) Asya Hun Devleti ve Göktürkler göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir. Buna göre verilenler, göçebe yaşam tarzı düşünülerek eşleştirilirse hangisi daha doğru olur?

     A) Tarım - Ticaret
     B) Hayvancılık - Dokumacılık
     C) Madencilik - Balıkçılık
     D) Tarım - Hayvancılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:11

53) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed?in peygamberliğini kabul eden ilk müslümanlardan biri değildir?

     A)  Hz. Bilal
     B) Hz. Ebubekir
     C) Hz. Ali
     D) Hz. Hatice


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:58
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:180

Emeviler döneminde İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmasına rağmen, İslamiyet?in yayılması yavaşlamıştır.
54) Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Doğal sınırlara ulaşılması
     B) Askeri başarıların azalması
     C) Arap olmayan Müslümanların köle gibi görülmesi
     D) İç karışıklıkların çıkması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:17

Paraleller arası her yerde eşit olup 111 km.dir. Türkiye?nin en kuzey noktası 42 derece Kuzey Paralelidir. En güney noktası 36 derecedir.
55) Buna göre Türkiye?nin en güney ile en kuzey noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km.dir?

     A) 66 km
     B) 666 km
     C) 6666 km
     D) 6660 km


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:24

56) Mekkelilerin müslümanların siyasi varlığını resmen kabul ettiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

     A) uhud
     B) hudeybiye
     C) kadeş
     D) bedir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:71
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:181

57) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

     A) Yaşadığımız olaylar sadece bizi ilgilendirir.
     B) Olayların birden çok sebebi olamaz.
     C) Olgu ve görüş birbirinden farklıdır.
     D) Bilimsel çalışmalarda akademik dürüstlük beklenmez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:91
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:126

58) Aşağıdaki ölçeklerin hangisi ile yapılan bir harita kağıt üzerinde daha fazla yer kaplar?

     A) 1/10.000
     B) 1/200.000
     C) 1/500.000
     D) 1/1.000.000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:77

59) Ülkemizin matematik konumu nedeniyle Akdeniz ikliminin dağılış alanı içerisinde olmasına karşın kısa mesafelerde farklı iklim tipleri görülmektedir?

     A) Yüzey şekillerinin engebeli olması
     B) Yüzölçümünün geniş olması
     C) Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi
     D) Kuzey yarımkürede yer alması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:20

Atatürk sosyal bilimlerin gelişmesi için bazı kurum ve kuruluşların açılmasına destek olmuştur.
60) Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez?

     A) Dil ve tarih-coğrafya fakültesi
     B) Türk Dil Kurumu
     C) Ziraat Bankası
     D) Türk tarih Kurumu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:69

61) Bilgisayarı çok fazla kullanırsak kişilğimiz bozulur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:845
Yanlış Çözüm
:167
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:1017

62) Pc donanımı yoktur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:324
Yanlış Çözüm
:78
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:412

63) E-KİTAP hangi dosyaya aittir?

     A) docx.
     B) mp3
     C) jpeg.
     D) pdf.
     E) avi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:13564) Aşağıdakilerden hangisi yazılım türlerinden değildir ?

     A) Ücretsiz yazılım
     B) Demo yazılım
     C) Ücretli yazılım
     D) Lisanslı yazılım


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:749
Yanlış Çözüm
:1005
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:1783

65) Space boşluk tuşudur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:502
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:531

66) Peygamberimiz nerede vefat etmiştir?

     A) Mekke
     B) Medine
     C) Taif
     D) Kufe


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:560
Yanlış Çözüm
:155
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:755

67) Hz.Muhammed 62 yaşında vefat etmiştir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:103
Yanlış Çözüm
:119
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:227

68) aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Muhammed-ül Emin lâkabıyla ilgisi
vardır?


     A) Yardımsever
     B) Hoş görülülük
     C) Güvenirlilik
     D) Alçakgönüllülük


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:706
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:42
Toplam Çözülme
:855

69) Yalan doğruluğu ortadan kaldırır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:529
Yanlış Çözüm
:87
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:656

70) Peygamberimiz peygamberliğini ilan edince yakın akrabaları hemen kabul edip benimsemişlerdir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:477
Yanlış Çözüm
:305
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:828

71) Cuma,bayram ve cenaze namazları mutlaka cemaâtle (toplu halde) kılınması gereken namazlardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:828
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:70
Toplam Çözülme
:939

72) Allah'ın affetmediği davranışlardan birisi de kul hakkıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:589
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:671

73) Dinimiz, hangi kötü davranışları, "ölü kardeşlinin etini yemekle" eşldeğer tutmuşltur?

     A) Gıybet
     B) Yalan
     C) Kötü zan
     D) İftira


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:378
Yanlış Çözüm
:248
Boş Bırakma
:61
Toplam Çözülme
:687

74) İlk vahiy yaratan Rabb'inin adıyla oku ayetidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:791
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:140
Toplam Çözülme
:965

75) Hicret,622 yılında Medine'den Mekke'ye yaplmıştır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:143
Boş Bırakma
:62
Toplam Çözülme
:322SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri

  • Kayıtlı Üye Bulunamadı


Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.