Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenQwerty Qwerty
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 34
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Qwerty Qwerty925021 (Geçmez)%2
Hazırlayan: Qwerty Qwerty
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Hücre hangisi tarafından yönetilir?

     A) Çekirdek
     B) Sitoplazma
     C) Hücre çeperi
     D) Endoplazmik Retikulüm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnek değildir

     A) Kırık kibrit
     B) Boyalı yumurta
     C) Ermiş mum
     D) Yanan mum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:95

3) kuşlar doğurarak çoğalır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:66
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:724) Dağda yaralanan bir kişiyi kurtarmak için aynı an­da şekildeki gibi harekete geçen Mahir ortalama 10 km/h süratle tepeye doğru tırmanırken ona yardımcı olan arkadaşı Tamer?in sürati ise 5km/h?dir. Mahir ile Tamer'in dağda yaralı olan kişiye ulaşma süreleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

     A) Yaralı adama Mahir daha önce ulaşır
     B) Yaralı adama Tamer daha önce ulaşır
     C) Yaralı adamı Tamer aşağıya indirirken Mahirle karşılaşır
     D) Yaralı adama Mahir ve Tamer aynı anda ulaşır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:81

5) Aylin okuldan eve gelince hem öğretmenin verdiği ödevini yapmak hem de karnını doyurmak ister. Bunun için mutfakta yaptıklarını maddeler halinde şöyle sıralar. I.Patatesleri soyar - Fiziksel olay II.Patatesleri doğrar - Kimyasal olay II.Patatesleri kızartır - Kimyasal olay IV.Ayran yapar - Fiziksel olay Aylin'in yaptığı işlemlerden hangisi yanlış yorumlanmıştır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:726) Yukarıda bir organizmayı oluşturan en küçük yapı­dan en gelişmiş yapıya kadarki birimler gösteril­miştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi IV numa­ralı birime örnek verilebilir?

     A) Sinir hücresi
     B) Kan doku
     C) Sindirim sistemi
     D) Mide


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:55

7) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir?

     A) Doku
     B) Sistem
     C) Organizma
     D) Organ topluluğu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:149
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:2708) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

     A) Bütün maddeler atomlardan oluşur.
     B) Bütün maddelerin atomları aynıdır.
     C) Atomlar gözle görülmeyecek kadar küçüktür.
     D) Atomları oluşturan daha küçük parçacıkları da vardır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:493
Yanlış Çözüm
:132
Boş Bırakma
:93
Toplam Çözülme
:718

9) 1.İletken maddelerin direnci az da olsa vardır.
2.Yalıtkanların küçük de olsa direnci vardır.
3. İletkenlerin direnci küçük yalıtkanların direnci ise oldukça büyüktür.


     A) Yalnız1
     B) 1ve2
     C) 1ve3
     D) 2 ve3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:3

10) fazla maddelerin depolandığı yer?

     A) kloroplast
     B) mitokondri
     C) koful
     D) hücre
     E) ribozom


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:107

11) Çiçekli bitkilerde görülen "çiçektozu-erkek organ" ilişkisine benzer bir ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?

     A) Taç yaprak - çanak yaprak
     B) Yumurta hücresi - dişi organ
     C) Erkek organ - dişi organ
     D) Çiçek tozu - taç yaprak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:51

Üç kardeş arasında kan alışverişleri söyledir:
- Ezgi, Sezgin'e kan verebilir.
- Sezgin, Özde'den kan alamaz.
- Özge, Ezgi'den kan veremez.
12) Bu bilgilere göre, üç kardeşin kan gruplarıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle yanlıştır?

     A) Ezgi ve Özge aynı kan grubuna sahiptir
     B) Sezgin'in kan grubu A olabilir
     C) Ezgi'nin kan grubu 0 olabilir
     D) Özge'nin kan grubu AB olabilir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:45

13) Tekerleği bulan ve ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

     A)  Babiller
     B)  Sümerler
     C) Hititler
     D) Asurlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:77

14) Aşağıdaki derslerden hangisinin amacı Birey ve Toplum ilişkisinin gerçekleşmesini ve tamamlanmasını sağlamaktadır?

     A) Türkçe
     B) İngilizce
     C) Sosyal Bilgiler
     D) Matematik
     E) Fen Ve Teknoloji


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:110

15) Ülkemizde Jeotermal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ilk santral hangi ilimizde kurulmuştur?

     A) Bursa
     B) Denizli
     C) Antalya
     D) Sivas


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:29

16) Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi gelişmelerinden biridir?

     A) Ermeni sorununun çözüme kavuşturulması
     B) Urfa, Antep, Maraş?ın kurtarılması
     C) Ermenilerin Doğu Anadolu?da toprak isteklerinden vazgeçmesi
     D) Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:13

17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye?nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

     A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir
     B) Zengin petrol yatakları olan Orta Doğu ülkeleriyle komşudur.
     C) Asya, Avrupa ve Afrika arasında bir köprü konumundadır
     D) Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 76?dakikalık zaman farkı vardır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:42

-Orta Asya’da yaşayan Türkler,Göçebe bir hayat sürüyordu.Büyük çadırlarını at arabaları ile mevsim değişince taşıyorlar başka yerde tekrar kuruyorlardı.Kadınlar erkekler kadar etkin ve toplum içinde söz sahibiydi.

18) Yukarıdaki paragrafa göre parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Eski Türklerde sosyal yaşam
     B) Eski Türklerde Kültür
     C) Eski Türklerde Sanat
     D) Eski Türklerde Ekonomik Hayat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:186

19) Ünlü ?Milet? okulu aşağıdaki medeniyetlerin hangisine aittir?

     A) Firigyalılar
     B) Lidyalılar
     C) İyonlar
     D) Hititler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:79

20) Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir?

     A) Ali 17 yaşına girdi
     B) yarın hava yağmurlu olacak
     C) Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımızıdr
     D) Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:94

21) Çin?den Amerika?ya en kısa zamanda gitmek isteyen bir kişi hangi yönde ilerlemelidir?

     A) Doğu
     B) Kuzey
     C) Güney
     D) Batı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:62

Türkiye pek çok sanayi ürününün ihracatını yapmaktadır.
22) Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden biri değildir?

     A) Beyaz eşya
     B) Tekstil ürünleri
     C) Tarım ürünleri
     D) Kimyasal ürünler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:39

23) Aşağıdaki yörelerden hangisinde yazlar serin kışlar ılık ve her mevsim yağışlı
geçmektedir?


     A) Doğu Karadeniz kıyılarında
     B) İzmir ve çevresinde
     C) Antalya kıyılarında
     D) Çukurova yöresinde


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:2424) Haritalar kullanım amaçlarına göre fiziki, siyasi ekonomik haritalar diye ayrılırlar. Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritalarda yer almaz?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:44

Bir ülkenin dışarıya mal satmasına ihracat(dış satım)denir.
25) Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilen mallarımız arasında değildir?

     A) Doğalgaz
     B) Tekstil
     C) Sanayi ürünleri
     D) Tarım ürünleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:27

26) Namazın içindeki farzlardan biri sucud'dur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:822
Yanlış Çözüm
:471
Boş Bırakma
:127
Toplam Çözülme
:1420

27) Peygamberimiz kaç yaşında ve kiminle evlendi.

     A) 40 yaşında Hz. Zeynep
     B) 40 yaşında Hz Aişe
     C) 30 yaşında Hz. Ümmü Gülsüm
     D) 25 yaşında Hz. Hatice


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:704
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:100
Toplam Çözülme
:872

28) Peygamberler dürüst insanlardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1583
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:70
Toplam Çözülme
:1674

Çağla ve Ayşe Hz.Muhammed'in hangi savaşlara katıldığı hakkında tartışıyorlardı.

29) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed'in katıldığı savaşlardan birisi değildir ?

     A) Hendek Savaşı
     B) Uhud Savaşı
     C) Mute Savaşı
     D) Bedir Savaşı
     E) Yermük Savaşı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:314
Yanlış Çözüm
:227
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:572

30) Aşağıdakilerden hangisi ilk peygamberdir?

     A) Hz. Muhammed
     B) Hz. İsa
     C) Hz. Adem
     D) Hz. Nuh


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:742
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:89
Toplam Çözülme
:886

31) Arkadaşlarımızın eşyalarını izinsiz karıştırmamalı ve zor kullanarak ellerinden almamalıyız

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:820
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:83
Toplam Çözülme
:958

32) Yalan doğruluğu ortadan kaldırır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:529
Yanlış Çözüm
:87
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:656

33) Peygamberimiz İslam davetini anlatmaya önce akrabalarından başladı.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:689
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:97
Toplam Çözülme
:884

34) İslam dini nerede ve hangi yüzyılda doğdu?

     A) Mısır'da 6. yüzyıl
     B) Arabistan'da 6. yüzyılda
     C) Arabistan'da 7. Yüzyılda
     D) Mısır'da 7. yüzyılda


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:342
Yanlış Çözüm
:417
Boş Bırakma
:76
Toplam Çözülme
:835SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileriTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2019-2020 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.