Hediye Kampanyamız:En fazla puan toplayan 3 kişiye 400TL'lik hepsiburada hediye çeki hediye ediyoruz..

ONLİNE SINAV ANALİZ

5.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenBerke Meriç
Sınıf: 5.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 30
Hazırlayan: Berke Meriç
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Berke Meriç16140371 (Geçmez)%37
1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

     A) İri siyah gözlerini beyaz ceketimin üzerinde gezdiriyordu.
     B) Onu sakin, dürüst ve çalışkan bir dost olarak hatırlıyorum.
     C) Yan binanın üst katında arkadaşlarıyla çay içiyor.
     D) Uzun boylu, zayıf bir delikanlı bizi karşıladı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:506
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:568

Dağlara, yıldızlara ve nehirlere bak ki bilgeliği ve sabrı
öğrenebilesin.
2) Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

     A) Tamam, şimdi herkes beni dikkatle dinlesin.
     B) Küçük insanların büyük gururları olur, demişti.
     C) Rüzgâr mumu söndürür, yangını alevlendirir
     D) Korku, endişe ve kararsızlık insanı çok yorar.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:3

Hey ( ) genç sanatçılar ( ) Hava artık çok sıcak, doğaya
çıkma vakti geldi ( )
3) Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla
getirilmelidir?


     A) (,) (!) (.)
     B) (,) (!) (:)
     C) (!) (.) (...)
     D) (...) (!) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:7

Kullandı halk yetkisini
Kurdu millet meclisini
Yöneterek kendisini
Cumhuriyet devrimiyle

     İsmail AYDOGMUŞ

 

4) Yukarıdaki dörtlükte şairin duygularını ifade eden Atatürk vecizesi, aşağıdakilerden hangisidir?


     A) "Ben edebiyatı ve şiiri severim."
     B) "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
     C) "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir."
     D) "Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir."


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:88
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:216

5) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?

     A) Bu konuyu bir daha açmayacağım
     B) Sıcak çorbayı içince rahatladım
     C) Yakında savaş patlayacak.
     D) Adamı hırsız olarak damgaladılar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:142

6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ zahmet çekilmeden hiçbir şey elde edilmez” anlamında kullanılan bir atasözüdür?

     A) Lafla peynir gemisi yürümez.
     B) Haydan gelen huya gider.
     C) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
     D) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:81
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:302

7) Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi yoktur?

     A) Sol
     B) Yıl
     C) Kaz
     D) Diş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:429
Yanlış Çözüm
:193
Boş Bırakma
:51
Toplam Çözülme
:673

8) Hangisinde kişi zamiri yoktur?

     A) Kendi düşen ağlamaz.
     B) Sen kazan da düşmana kalsın.
     C) Benden ırak olsun da Mısır?a sultan olsun.
     D) Bunları da çöp kutusuna koy.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:72

9) Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yardımlaşmanın önemini anlatır?

     A) Ağaç yaşken eğilir.
     B) Bir elin nesi var iki elin sesi var
     C) Sakla samanı gelir zamanı.
     D) Bugünün işini yarına bırakma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:130
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:143

Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi
öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi
tanımıştır. Fıkralarını; insanların aile, komşuluk, dostluk
ilişkilerinde gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve onlara
nasihat etmek amacıyla oluşturmuştur. Böylece insanları
düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir.
10) Bu parçada Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerden
hangisine değinilmemiştir?


     A) Halka kılavuzluk eden bir kişi olduğuna
     B) Fıkralarının öğüt içerdiğine
     C) Halkın özelliklerini iyi bildiğine
     D) Fıkralarıyla ün kazandığına


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2

11) “Ayşen, sabah erkenden uyanmıştı.” Cümlesinde kullanılan zarf eylemi hangi yönden tamamlamaktadır?

     A) Zaman bakımından
     B) Yer-yön bakımından
     C) Durumu bakımından
     D) Azlık-çokluk bakımından


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:163
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:22412) Eda'nın cümlesindeki kaç sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

     A) 3
     B) 4
     C) 5
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:134
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:255

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur ?

     A) Bazı insanlar işe gitmiş.
     B) Birazını da ona ver.
     C) Çoğunu ben yedim.
     D) Kimse okula gelmedi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:75

14) ? Feride, zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.? cümlesinde virgül hangi görevi yapıyor?

     A) Özneyi belirliyor
     B) Yüklemi tümleçten ayırıyor
     C) Eş görevli sözcükleri ayırıyor
     D) Özneyi tümleçten ayırıyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:55

15) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?

     A) kitap
     B) anlatırsa
     C) dolayı
     D) dolabı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:244
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:384

16) Aşağıdakilerden hangileri zıt anlamlı sözcüktür?

     A) uzun-kısa
     B) fakir-yoksul
     C) uçak-araba


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:238
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:251

17) ?Seneye daha boylu göreceğiz aynı ağaçları.? Cümlesinde geçen şu sözcüklerden hangisi türemiştir?

     A) Seneye
     B) Boylu
     C) Göreceğiz
     D) Ağaçları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:60

18) Aşağıdakilerden hangisinin kök ve eklerine ayrılışı yanlıştır?

     A) Oku-ma-k
     B) Top-lu-luk
     C) Tat-lı-cı
     D) Göz-lük-çü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:191
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:239

Kış aylarındaki dondurucu soğuklar ve yiyecek kaynaklarının iyice azalması ( ) kimi hayvanları derin bir uykuya davet
eder. Kış uykusu olarak adlandırılan bu uyku ( ) bildiğimiz
uykudan farklıdır ( ) uzun ve derindir ( )
19) Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla
getirilmelidir?


     A) (,) (;) (,) (...)
     B) (,) (,) (;) (.)
     C) (,) (:) (,) (!)
     D) (;) (,) (;) (...)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

20) Aşağıdakilerden hangisinde verilen ekler yapım eki değildir?

     A) -li-lık-lik-luk
     B) -gi-i
     C) -dan-den-tan-ten
     D) -cı-ci-cu-cü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:119
Yanlış Çözüm
:159
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:309

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?

     A) Çalışkan olduğu için bilgi yarışmasına seçilmiş.
     B) Onlar için önemli olan şeyler bizim için değildi.
     C) Televizyon izlemek için odasına çekilmiş.
     D) Okul gezisine katılmak için babamdan izin aldım.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:116
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:169

22) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?

     A) Ak-beyaz
     B) al-kırmızı
     C) Savaş-barış
     D) baş-kafa


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:176

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade yoktur?

     A) Açıklamak gerekirse, bu soruyu anlamadım.
     B) Buna rağmen bu soruyu anlamadım
     C) Başka bir deyişle, bu soruyu anlamdım.
     D) Açıkçası, bu soruyu anlamadım.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:78

24) Aşağıdaki sözcüklerin üçüyle anlam ilişkisi bakımından bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır?

     A) Korku
     B) Güçlük
     C) Sıkıntı
     D) Zahmet


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:113
Yanlış Çözüm
:100
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:245

25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman yönünden niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?

     A) Merdivenden aşağı indi.
     B) Sabah erkenden uyanmıştı.
     C) Sokağın aşağısında bekliyoruz.
     D) Şehirde nasıl kalacaksın?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:189

26) Seçeneklerde verilen sözcüklerden hangisinin tamamı kalın ünlülerden oluşmuştur?

     A) kelebek
     B) seçenek
     C) dondurma
     D) teneffüs


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:65

Gülden kurulmuş bir Pazar.Gül alırlar gül satarlar.
27) Dizelerinde altı çizili sözcükğün çeşidi nedir?

     A) zamir
     B) fiil
     C) sıfat
     D) isim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:68

28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

     A) Arabamız Bolu?da mola verdi.
     B) Öğrenciler bayramda Çankaya Köşküne çıktılar
     C) Yıllar önce Bursalı bir arkadaşım vardı.
     D) Bu filmi TRT?de seyretmiştim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:116

29) “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır?


     A) Çocuğun gözleri ışıl ışıldı.
     B) Öğretmen, kitaba göz atmamızı istedi.
     C) Masanın gözünden resmini çıkardı.
     D) İki göz evde oturuyorlardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:212
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:320

30) 1. Sen de onun gibi mi düşünüyorsun?
2. Ama seninde notların fena değil
3 . Elin ağzı torba değilki büzesin.
4. Herkezin çantası var, Fatma'nınki yoktu.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:131
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:260En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin

Bu Haftanın En İyileri

  • Kayıtlı Üye Bulunamadı