ONLİNE SINAV ANALİZ

5.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenBarış Danışman
Sınıf: 5.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 95
Hazırlayan: Barış Danışman
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Barış Danışman59360522 (Geçer)%52
I.Atı alan Üsküdar'ı geçti.

II.At izi it izine karışmak

III.İşin içinden sıyrılmak

IV.İş işten geçmek

1) Yukarıdaki deyimlerin hangileri birbirine yakın anlamlıdır?

     A) I ve IV
     B) I ve II
     C) III ve IV
     D) II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:160
Yanlış Çözüm
:124
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:317

2) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dinlemenin önemini vurgulamaktadır?

     A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
     B) İki dinle bir söyle.
     C) Çok bilen çok yanılır.
     D) Mum dibine ışık vermez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:335
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:421

3)  'Güvenme varlığa, düşersin darlığa.' Atasözünde altı çizili sözcükler hangi anlamdadır ?

     A) Eş anlamlı
     B) Zıt anlamlı
     C) Terim anlamlı
     D) Eş sesli


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:176
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:65
Toplam Çözülme
:324

4) Aşağıdakilerden hangisi ''Bir elin nesi var, iki elin sesi var.'' atasözü ile aynı anlama gelir?

     A) İşleyen demir ışıldar.
     B) El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
     C) El ele vurmayınca şaklamaz.
     D) Ak akçe kara gün içindir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:68
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:87

"Parayı veren,............... çalar."
5) atasözüne hangi sözcük getirmelidir?

     A) Kavalı
     B) Düdüğü
     C) Sazı
     D) Kemanı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:142

6) Hangi atasözünün anlamım diğerlerinden tümüyle farklıdır?

     A) Birlikten kuvvet doğar.
     B) Bir elin nesi var ,iki elin sesi var.
     C) Ev alma komşu al.
     D) Ek ele vermeyince taş yerinden oynamaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:127

7) Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yardımlaşmanın önemini anlatır?

     A) Ağaç yaşken eğilir.
     B) Bir elin nesi var iki elin sesi var
     C) Sakla samanı gelir zamanı.
     D) Bugünün işini yarına bırakma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:247
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:288

8) Aşağıdakilerden hangisi "hop oturup hop kalkmak" deyimiyle yakın anlamlıdır?

     A) Dili tutulmak
     B) Eli ayağı dolaşmak
     C) Yerinde duramamak
     D) Yola gelmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:277
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:352

9) "Biriktirme, çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur." cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?

     A) İş insanın aynasıdır.
     B) İşleyen demir ışıldar.
     C) İşten artmaz, dişten artar.
     D) İş bilenin, kılıç kuşananın.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:233
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:320

“Tansiyonu düşen adam yolda bayıldı.”                           “Ben bu elbiseye bayıldım.”

“Kaliteli bir şey alacaksan, parayı bayılacaksın.”            “Yaşlı kadın aşırı sıcaktan bayıldı.”

10) Yukarıdaki cümlelerde “bayılmak” kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:184
Yanlış Çözüm
:71
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:275

11) ''Sakla samanı, gelir zamanı'' hangi konu ile alakalı bir atasözüdür?

     A) Komşuluk
     B) Tutumluluk
     C) Dostluk
     D) Saygı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:96

12) "Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun." cümlesindeki altı çizili ifadenin
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Mutlu olmak
     B) Aşırı sevinmek
     C) Çok özlemek
     D) İçine doğmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:278
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:343

13) "Oldukça güç duruma düşmek" anlamındaki deyim aşağıdakilerden hangisidir?

     A) dirsek çevirmek
     B) açmaza düşmek
     C) aklı karışmak
     D) aklı karışmak
     E) çok korkmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:258
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:374

14) Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

     A) Gözü dönmek
     B) Küplere binmek
     C) Tepesi atmak
     D) Dolap çevirmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:225
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:289

15) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sadece gerçek anlam söz konusudur?

     A) Say beni, sayayım seni.
     B) Bugünkü tavuk, yarınki kazdan iyidir.
     C) Bal tutan, parmağını yalar.
     D) Üzüm özüme baka baka kararır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:176
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:329

16) Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yardımlaşmanın önemini anlatır?

     A) Ağaç yaşken eğilir.
     B) Sakla samanı gelir zamanı
     C) Bir elin nesi var iki elin sesi var
     D) Bugünün işini yarına bırakma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:241
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:294

17) Aşağıdakilerden hangisinde “alın teri dökmek” deyiminin anlamı vardır?

     A) dikkatli çalışmak
     B) heyecanlanmak
     C) çok emek vermek
     D) yardım etmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:255
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:295

18) “göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır?

     A) Çocuğun gözleri ışıl ışıldı.
     B) Öğretmen,kitaba göz atmamızı istedi.
     C) Masanın gözünden resmini çıkardı.
     D) İki göz evde oturuyorlardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:168
Yanlış Çözüm
:92
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:272

19) ”Ödü patlamak” deyiminin anlamı nedir?

     A) Çok korkma
     B) Zihni yorulmak
     C) Kalbi rahatlamak
     D) Karnı patlamak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:262
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:289

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

     A) Sizi dört gözle bekliyorum.
     B) Onlara ben de yardım ettim.
     C) Annesini dilinden düşürmedi.
     D) Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:264
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:305

21) "Size söylüyorum sıcağı sıcağına paketleri hazırlayın" cümlesinde geçen sıcağı sıcağına kelime grubunun anlamı nedir?

     A) ses çıkarmadan
     B) hava sıcakken
     C) anında vakit geçirmeden
     D) tepki göstermeden


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:216
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:279

22) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama yoktur?

     A) Her damardan kan alınmaz.
     B) Sinek pekmezi iyi tanır.
     C) Eğersiz ata binen tez iner.
     D) El elden üstündür.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:123

23) “Göz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde deyim içerisinde kullanılmıştır?


     A) Çocuğun gözleri ışıl ışıldı.
     B) Öğretmen, kitaba göz atmamızı istedi.
     C) Masanın gözünden resmini çıkardı.
     D) İki göz evde oturuyorlardı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:208
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:315

24) Bir işi, ne kadar pahalıya yapılırsa yapılsın, uzmanına, ehline yaptırmak gerekir." anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İşten artmaz, dişten artar.
     B) Ak akçe kara gün içindir.
     C) Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.
     D) Sakla samanı, gelir zamanı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:262
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:349

25) . ''Birisini çok övmek''anlamına gelen deyim hangisidir?

     A) gözü yukarılarda
     B) gözden çıkarmak
     C) gözü ısırmak
     D) göklere çıkarmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:278
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:364

26) Aşağıdaki deyimlerden hangisi,diğerlerinden farklı bir duyguyu ifade etmektedir?

     A) illallah etmek
     B) yaka silkmek
     C) işi tatlıya bağlamak
     D) kabak tadı vermek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:248
Yanlış Çözüm
:91
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:380

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin kullanılışı yanlıştır?


     A) Tarladan çıkan ürünü göz kararı paylaştılar.
     B) Hırsız, yükte hafif pahada ağır ne varsa almış.
     C) Gafil avlanıp çok iyi not aldım.
     D) Korkunç kazadan burnu kanamadan kurtuldu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:72
Boş Bırakma
:36
Toplam Çözülme
:304

Orakları çeken delikanlılar, orta yaşlılar ekine hemen giriştiler. Kızlar, kadınlar desteleri harmana hemencecik taşımaya başladılar. Öğleye kalmadan tarlanın ekini biçildi, harman edildi.

28) Paragrafta anlatılanlar, aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ifade edilebilir?


     A) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
     B) İşleyen demir pas tutmaz.
     C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
     D) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:190
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:329

29) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde işbirliğinin öneminden söz edilmemiştir?

     A) Bir elin sesi çıkmaz.
     B) Ağaç yaprağıyla gürler.
     C) Bin dost az, bir düşman çok.
     D) Yalnız taş duvar olmaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:156
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:323

30) İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?

     A) Emeksiz yemek olmaz
     B) Bal bal demekle ağız ballanmaz
     C) Kurt dumanlı havayı sever.
     D) Üzüm üzüme baka baka kararır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:249
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:368

31) “eli açık” deyiminin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) eli bol
     B) eli çabuk
     C) eli kulağında
     D) eli sıkı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:155
Yanlış Çözüm
:103
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:278

32) Aşağıdaki atasözlerinin hangisi yardımlaşmanın önemini anlatır?

     A) Ağaç yaşken eğilir.
     B) Bir elin nesi var iki elin sesi var
     C) Sakla samanı gelir zamanı.
     D) Bugünün işini yarına bırakma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:139

33) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dinlemenin önemini vurgulamaktadır?

     A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
     B) İki dinle, bir söyle.
     C) Çok bilen çok yanılır.
     D) Mum dibine ışık vermez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:285
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:358

34) “Harman yel ile, düğün el ile yapılır.” Atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

     A) Çalışmanın önemi
     B) Dayanışma (iş birliği)
     C) Eğitim
     D) Çiftçilik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:182
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:275

  I.Ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz.
  II.Av avlayanın, kemer bağlayanın.
  III.At sahibine göre kişner.
  IV.At binenin, kılıç kuşananın.
35) Yukarıdaki atasözlerinden hangileri aynı anlama gelmektedir?


     A) I ve II
     B) II ve III
     C) II ve IV
     D) I ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:158
Yanlış Çözüm
:121
Boş Bırakma
:50
Toplam Çözülme
:329

36) ''Akıl ....... değil baştadır. '' atasözünü hangi kelime tamamlar?

     A) Yaşta
     B) Saçta
     C) Gözde
     D) Okulda


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:99

37) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi '' birikim '' yapmayı tavsiye etmektedir?

     A) Ayağını yorganına göre uzat.
     B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
     C) Damlaya damlaya çöl olur.
     D) Damlaya damlaya göl olur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:262
Yanlış Çözüm
:70
Boş Bırakma
:36
Toplam Çözülme
:368

38) Aşağıdaki deyimlerin hangisinin anlamında “heyecan duygusu” söz konusu değildir?

     A) Dili tutulmak
     B) Yüreği çarpmak
     C) Eli ayağı titremek
     D) Akıl yürütmek
     E) Kalbi küt küt atmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:326
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:431

39) Aşağıdaki deyimlerden hangisinin içerdiği anlam diğerlerinden farklıdır?

     A) göze gelmek
     B) göz gezdirmek
     C) göz atmak
     D) gözden geçirmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:271
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:348

40) “Yüksek dağın başı dumanlı olur.” atasözünü açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Önemli iş yapanlar, sürekli sorumluluklarının sıkıntısı içinde olurlar.
     B) Sabır acıdır ama tatlı bir meyvesi vardır.
     C) Büyük servetler bazen insanı yalnızlaştırır.
     D) Sevgi ve nefret arasındaki fark şaşılacak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:212
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:326

41) 'Alın teri dökmek' deyiminin anlamı hangisidir?

     A) Heyecandan yüzü kıpkırmızı olmak.
     B) Çok emek vermek
     C) Çok dikkati olmak.
     D) Akılsızca işler yapmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:277
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:318

42) Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

     A) Damlaya damlaya göl olur.
     B) Aç ayı oynamaz.
     C) Dağ dağa kavuşmaz,insan insana kavuşur.
     D) Karnım zil çalıyor.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:342
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:429

43) “İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?

     A) Emeksiz yemek olmaz.
     B) Bal bal demekle ağız ballanmaz.
     C) Kurt dumanlı havayı sever.
     D) Üzüm üzüme baka baka kararır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:205
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:294

44) Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir?

     A) Söyleyeni bellidir
     B) Hiçbir kelimesi değiştirilemez
     C) Kalıplaşmış sözlerdir.
     D) Öğüt verici sözlerdir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:186
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:245

İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya gelebilirler.

45) Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.
     B) Dağ dağ üstünde olur, ev ev üstünde olmaz.
     C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
     D) Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:223
Yanlış Çözüm
:58
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:306

46) "Küçük şeyler birike birike büyük miktarlara ulaşır." cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisini açıklar?


     A) Sakla samanı, gelir zamanı.
     B) Damlaya damlaya göl olur.
     C) Ak akçe kara gün içindir.
     D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:264
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:323

Havalar soğumuştu. Kanadı kırık minik kuş çok
üşüyordu. Ağaçların dalları arasına sığınmak istedi. Çam ağacı hariç hiçbir ağaç, isteğini kabul etmedi. Çam ağacı, “Gel, dallarımın hangisini beğenirsen oraya yerleş.” dedi. Minik kuş artık mutluydu. Hemen çamın yaprakları arasına yerleşti. İşte o günden sonra çam ağacının yaprakları hiç dökülmedi. Bütün yıl yemyeşil kalır oldu.

47) Paragrafta öğütlenmek isteneni aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar?


     A) Ağaç yaprağıyla gürler.
     B) İyilik eden iyilik bulur.
     C) İyilik iki baştan olur.
     D) Ağaç düşse de yakınına yaslanır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:249
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:330

48) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “ zahmet çekilmeden hiçbir şey elde edilmez” anlamında kullanılan bir atasözüdür?

     A) Lafla peynir gemisi yürümez.
     B) Haydan gelen huya gider.
     C) Paça ıslanmadan balık tutulmaz.
     D) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:301

49) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''karşılaştırma'' söz konusudur?

     A) Onun kadar çalışmadığını biliyorduk
     B) İşi bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
     C) Bahçeye kadar yürüyerek gittiler
     D) O kadar ısrar etti ki anlatamam.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:231
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:272

50) Aşağıdakilerden hangisinde “alın teri dökmek” deyiminin anlamı vardır?

     A) Dikkatli çalışmak
     B) Heyecanlanmak
     C) Çok emek vermek
     D) Yardım etmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:267
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:310

51) "Bir şeyi öğrenmek,çaba göstermek" anlamına gelen deyim hangisidir?

     A) Başbaşa vermek
     B) iş çıkarmak
     C) Kendini vermek
     D) Kafa patlatmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:58
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:119

'Resim yapmak ders çalışmak oyun oynamak koşmak ve uyumak istiyorum.'
52) Yukarıdaki cümlede kaç tane virgül kullanılmalıdır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4
     E) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:449
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:48
Toplam Çözülme
:570

53) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti gelmez?

     A) Yemeğe gidecek miyiz
     B) O karşıda duran kim
     C) Çok acı çekmişti
     D) Annem yemek mi yapıyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:406
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:454

54) -?( ) Bu adam için bir parça söylemeyi ne kadar isterdim ( ) dedi ( )? cümlesinde parantez içerisinde gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?


     A) ( - ) ( , ) ( . )
     B) ( - ) ( : ) ( . )
     C) ( -) ( ; ) ( ! )
     D) ( - ) ( ... ) ( . )


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:62
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:201

55) Aslı noktalama işaretlerini alt alta yazıyordu. Ancak "işareti" kelimesini tekrar tekrar yazmak istemiyordu. Aslı bu durumda hangi noktalama işaretini kullanmalıdır?

     A) virgül
     B) denden işareti
     C) nokta
     D) soru işareti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:146
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:174

56) Annem pazardan elma ( ) armut ( ) kiraz ve karpuz aldı ( )
Yukarıdaki cümledeki parantezlerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur ?


     A) . , .
     B) , , ,
     C) , ; .
     D) , , .


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:427
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:478

57) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmalıdır?


     A) Babam kardeşimin hatasını affetti.
     B) Ceviz ağacının altı güzel mi güzeldi.
     C) Kızılay, felâkete uğrayanlara mı yardım etti.
     D) Onun neden geldiğini öğrenemedi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:405
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:495

58) Sıra sayılarını yazarken ?-inci,-ıncı,-üncü? gibi eklerin yerine hangi noktalama işareti kullanılır?

     A) Nokta
     B) Virgül
     C) Tırnak işareti
     D) Noktalı virgül


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:187
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:217

59) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda üç nokta (…) kullanılmalıdır?

     A) Sıcaklardan bunalmışlardı yaz boyunca
     B) İhtiyar kadın basamakları zar zor çıktı
     C) Eşyalarını sandığa özenle yerleştirdi
     D) Bir şeyi elde etmek kolay ama korumak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:366
Yanlış Çözüm
:117
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:520

60) Kesme işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

     A) İzmir?e ne zaman geldiniz?
     B) Defter?lerimi evde unuttum.
     C) Önder?in kalemi kaybolmuş.
     D) Barış,15.11.1978?de doğdu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:175
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:202

61) ?Gezintiyi çıkmıştık ( ) ama yağmur yağdı. ? cümlesindeki ( ) içine hangi işareti koymalıyız?

     A) ;
     B) ,
     C) .
     D) !


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:140
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:199

62) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

     A) Ansiklopedinin 8'inci cildini bulamadım.
     B) Damla'ların evine badana yapılıyormuş.
     C) TDK'nın yeni çıkan sözlüğünü gördün mü?
     D) Eskişehir'e bağlı bir kasabada yaşıyorlar.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:58
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:166

63) Kesme işareti hangi seçenekte doğru kullanılmıştır?

     A) Fransız'lar
     B) Alman'lar
     C) Arap'lar
     D) Başbakan'ın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:346
Yanlış Çözüm
:146
Boş Bırakma
:57
Toplam Çözülme
:549

64) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

     A) Çankırı?da mı doğdunuz?
     B) Çankırı?lı mısınız?
     C) Çankırı?dan ne zaman geldiniz?
     D) Çankırı?da mı oturuyorsunuz?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:169
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:199

65) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

     A) Kerem,çarşıdan ne alacaksın?
     B) Eyvah,ödevimi yine evde unuttum:
     C) Yolculuk,gönül üzüntüsünü dindirir.
     D) Faydalı evlat,iyi yurttaş,doğru insan olalım


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:17766) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin souna soru işareti(?)konulmaz?

     A) Bu insanlar ne yerler
     B) Ben miyim dünyayı kurtaran adma
     C) Nİye çattın kaşlarını
     D) Ne diyeceğimi şaşırdım seni görünce


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:416
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:523

67) Aslı noktalama işaretlerini alt alta yazıyordu. Ancak ''işareti'' kelimesini tekrar tekrar yazmak istemiyordu. Bu durumda Aslı hangi noktalama işaretini kullanmalıdır?

     A) den den işareti(")
     B) Nokta (.)
     C) Ünlem İşareti (!)
     D) Soru İşareti (?)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:139

68) Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

     A) Toplantıya öğrenciler de katıldı mı
     B) Ne arıyor ne de soruyormuş
     C) O da buralarda mı oturuyor
     D) Kimden zarar gelebilir bize


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:365
Yanlış Çözüm
:111
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:517

69) Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

     A) Hangi işi yapacağımı şaşırdım
     B) Bu konuda ne diyeceksiniz
     C) Niçin gelmediğini bilemem
     D) Nereye gideceğini soruyordu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:175
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:199

70) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eksik olan işaret tırnak işaretidir?

     A) Funda Elif ve Deniz aynı okula gidiyorlar.
     B) Erzurum Kars bölgesinde ulaşım çok zordur.
     C) Erozyon toprak aşınması ağaçlandırmayla önlenebilir.
     D) Babam Bana yardım eder misin? diye sordu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:169

71) ?Okul müdürümüz,bize şu konularda açıklamalar yaptı?cümlesinden sonra hangi noktalama işareti kullanılır?

     A) (.)
     B) (,)
     C) (;)
     D) (:)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:174

72) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konulmalıdır?

     A) kısa çizgi
     B) virgül
     C) noktalı virgül
     D) iki nokta


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:90
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:181

73) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde parantez kullanmak gerekir?

     A) Niçin çalışmak zorunda olduğunuzu bize de anlatınız.
     B) Yaramaz kedi sütü görünce yanımıza geldi.
     C) Derste doğal afetler deprem, sel, yangın vb. konusunu işledik.
     D) Ödevlerini günü gününe yapar, kalan zamanında da kitap okur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:135
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:177

Bülbül, kargaya sormuş ( )

- Dünyada buradan daha güzel bir yer var mı ( )

Karga şöyle karşılık vermiş ( )

- Olduğunu sanmıyorum ( )

74) Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

     A) (;) (?) (:) (!)
     B) (:) (?) (:) (.)
     C) (;) (!) (.) (!)
     D) (:) (!) (,) (,)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:441
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:517

75) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

     A) Kitap ve defterlerini çantana koydun mu
     B) Bu kadar yemeği tek başına nasıl yedin
     C) Mağazadaki hangi elbiseyi beğendin
     D) Niçin bu kadar üzgün olduğunu anlatsana


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:391
Yanlış Çözüm
:71
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:489

76) Aşağıdakilerden hangisi "Onur() Kemal()in amcasının elinden tuttu() onu odasına götürdü ve yeni alınan bilgisayarını gösterdi()" cümlesinde parantezlerinin içerisine yazılması gereken noktalama işaretlerinden biri değildir?

     A) virgül
     B) nokta
     C) kesme işareti
     D) tırnak işareti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:127
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:155

Dr( ) Ahmet'in kırtasiyeden not defteri( ) tükenmez kalem ve küçük bir çanta satın aldığını gördüm.

77) Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

     A) (,) (;)
     B) (...) (!)
     C) (.) (,)
     D) (?) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:479
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:530

78) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

     A) Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar
     B) Avrupa?ya siz mi gittiniz
     C) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli
     D) Babam geldi mi gelmedi mi bilmiyorum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:187
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:209

79) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanılışı yanlıştır?

     A) Evde, okulda, yolda, her yerde okurdu.
     B) Önlüğündeki, leke bir türlü çıkmıyordu.
     C) Annem, babam, ablam da gelecekler.
     D) İçeri yavaşça girdik, üstümüz değiştirdik.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:310
Yanlış Çözüm
:124
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:465

80) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konulmalıdır?

     A) Beslenmemiz için gerekli temel besinler şunlardır
     B) Ah, keşke o güzel günleri tekrar yaşayabilsek
     C) Küçük beyaz bulut bebek oldu, uzun saçlı kocaman bir bebek
     D) Hepimizin içinde anlatılması mümkün olmayan bir hüzün vardı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:74
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:155

Okul müdürümüz, cuma günü sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.

81) Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır?

     A) okuma bayramı yapın
     B) Okul müdürümüz
     C) sınıf öğretmenimize
     D) cuma günü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:397
Yanlış Çözüm
:91
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:529

82) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) gelmelidir?

     A) Ne kadar da ağlamış
     B) Bunu bir daha söylemem
     C) Çok komik değildi
     D) Ne olmuş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:142
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:151

83) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

     A) O kadar güçlü değildi
     B) Bir daha affetmem ha
     C) Onun geldiğini duydun mu
     D) Ne kadar da ağlamış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:214

84) Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretleri kullanımı ile ilgili bir yanlışlık ya da eksiklik yoktur?

     A) Nereden geliyorsunuz?
     B) Sizi kaç saat bekleyelim!
     C) Ali sordu;"Bize gidelim mi?"
     D) Babam elma; armut almış.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:367
Yanlış Çözüm
:173
Boş Bırakma
:54
Toplam Çözülme
:594

85) Ablam odaya girdi() Alçak bir sesle() ()Kendini nasıl hissediyorsun, diye sordu() Yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri konulmalıdır?

     A) nokta, iki nokta, konuşma çizgisi, nokta
     B) virgül, virgül, konuşma çizgisi, nokta
     C) nokta, nokta, virgül, nokta
     D) nokta, soru işareti, konuşma çizgisi, soru işareti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:138
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:165

86) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

     A) Kitap ve defterlerini çantana koydun mu
     B) Mağazadaki hangi elbiseyi beğendin
     C) Bu kadar yemeği tek başına nasıl yedin
     D) Niçin bu kadar üzgün olduğunu anlatsana


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:417
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:512

87) “Arkadaşlar ( ) Herkes buraya toplansın.” cümlesinde ( ) içerisine hangi noktalama işareti konulmalıdır?

     A) soru işareti
     B) ünlem
     C) üç nokta
     D) nokta


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:401
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:477

88) “Eyvah( ) Annemin en sevdiği vazosunu kırdın ( )Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız ( )Bana yardım edeceksin değil mi( )” cümlesinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

     A) (?) (.) (!) (.)
     B) (!) (.) (.) (?)
     C) (!) (.) (?) (.)
     D) (.) (.) (!) (?)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:495
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:554

89) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti gelmelidir?

     A) Alperen dün seni sordu
     B) Kimin yazdığını görmedim
     C) zaman ne çabuk geçiyor
     D) Tatilde buluşacağız değil mi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:409
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:465

90) Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretleri kullanımı ile ilgili bir yanlışlık ya da eksiklik yoktur

     A) nereden geliyorsunuz.
     B) sizi kaç saat bekleyelim.
     C) annem seni çok seviyorum,
     D) 30 AĞUSTOS.
     E) babam elma,armut kiraz almış.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:18

91) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem konulmaz?

     A) Ah, elimi çarptım
     B) Hey, buraya bakın
     C) Sus, konuşma
     D) Gelince beni arayın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:180
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:205

92) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ?

     A) Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ?
     B) Hangi gömleğimi giyeyim ?
     C) Bu kalemi nereden aldın ?
     D) Ali, ödevini yaptın mı?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:168
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:183

93) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonundaki
noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?


     A) Gece, ayı hilal şeklinde gördüm.
     B) Bu iş iki ayda zor biter.
     C) Ay, ne sevimli bir çocuksun.
     D) Yüzü ay gibi parlıyordu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:407
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:47
Toplam Çözülme
:537

94) "At ölür meydan kalır() yiğit ölür, şan kalır." atasözünde parantez içine hangi noktalama işareti konulmalıdır?

     A) noktalı virgül
     B) iki nokta
     C) iki nokta
     D) kısa çizgi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:147
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:169

95)  Matematik dersinde Kesirler konusunu işledik. Cümlesinde hangi söz tırnak içine alınmalıdır?

     A) Matematik
     B) Kesirler
     C) dersinde
     D) Matematik dersinde


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:506
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:581En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin