Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

5.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenEylem Eylem
Sınıf: 5.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Eylem Eylem71290613 (Orta)%61
Hazırlayan: Eylem Eylem
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) "O" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

     A) O halıyı arkadaşım satın aldı.
     B) O benim en iyi arkadaşımdır.
     C) O derste çok eğleniyorum.
     D) O bana biraz büyük geldi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:54

2) “ derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

     A) Akdeniz kıyıları derin değildir
     B) Öğle saatlerinde derin bir uykuya daldı
     C) Derin vadiler keşfedilmeyi bekliyor
     D) Çorba koymak için derin bir tabak aldık.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:129

3) Ali ile Hasan bugün okula gittiler.
Yukarıdaki cümlenin yüklemi nedir ?


     A) Hasan
     B) bugün
     C) okula
     D) gittiler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:179
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:261

4) İnce ünlü harfler, seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

     A) p,ç,t,k
     B) e,i,ö,ü
     C) b,c,d,g
     D) a,ı,o,u


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:170
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:226

5) ?Okumuşsun? çekimli fiilinin zamanı ve şahsı hangisidir?

     A) Gelecek zaman- II. Tekil şahıs
     B) Di ?li geçmiş zaman- II. Tekil şahıs
     C) Şimdiki zaman -I. Çoğul şahıs
     D) Miş?li geçmiş zaman -II. Tekil şahıs


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:66

Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır.
Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok
azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yaya-
ların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu,
yorgun veya alkollü olarak araç kullanan; hız
yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların
baş sorumlusudur.

6) Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak
aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?


     A) Araçlardan kaynaklanan hatalardan
     B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden
     C) Sürücülerin hız sınırını aşmasından
     D) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:207

7) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

     A) gül
     B) yüz
     C) sert
     D)  soy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:483
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:544

8) “Derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “içinde ona karşı derin bir sevgi besliyordu.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

     A) Ortalığı derin bir sessizlik kapladı.
     B) En derin saygılarımı sunarım.
     C) Yüzmek için derin suları seçmem.
     D) Derin bir uykudan uyandığı belliydi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:144
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:202

9) Aşağıdakilerden hangisinde verilen ekler yapım eki değildir?

     A) -li-lık-lik-luk
     B) -gi-i
     C) -dan-den-tan-ten
     D) -cı-ci-cu-cü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:119
Yanlış Çözüm
:158
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:307

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili
sözcük, diğerlerine göre özel anlamlıdır?


     A) Baharın en güzel çiçeği papatyadır.
     B) Çankırı, oldukça düzenli bir şehirdir.
     C) En sevilen spor dalı futboldur.
     D) Çocuk, en büyük mutluluk kaynağıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:16711) Yukarıdaki şemanın ortasındaki hâl eki hangi sözcüğe eklenirse sözcüğün son harfi değişmez?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:166
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:274

12) ' Sabırlı insanın öfkesinden sakının.' Cümlede kaç tane hece vardır ?

     A) 10
     B) 11
     C) 12
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:657
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:49
Toplam Çözülme
:738

Sağlandı ülke birliği
Kadın erkek eşitliği
Yaşadık biz kardeşliği
Cumhuriyet devrimiyle

      İsmail AYDOĞMUŞ

13) Yukarıdaki dörtlükte değinilen yenilik, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?


     A) Soyadı Kanunu
     B) Kabotaj Kanunu
     C) Türk Harfleri Hakkında Kanun
     D) Türk Medeni Kanunu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:164
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:227

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?

     A) Çocukça davranıyorsun.
     B) Öğretmenimiz konuşuyor.
     C) Yolun ortasında bekliyordu.
     D) Dışardan kuş sesleri geliyor.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:110
Boş Bırakma
:69
Toplam Çözülme
:285

1- en az çalıştığımızdır
2- varlıkların en büyüğü
3- ve
4- gerçek bir dost
5- elde etmeye

15) Numaralandırılmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?


     A) 2 - 4 - 3 - 1 - 5
     B) 4 - 2 - 3 - 5 - 1
     C) 5 - 1 - 4 - 2 - 3
     D) 1 - 3 - 5 - 4 - 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:147

16) "Ağrı, ağıt, ağrı , ağıl" sözcükleri alfebetik sıraya göre dizildiğinde baştan üçüncü sözcük hangisi olur?

     A) Ağrı
     B) ağıl
     C) ağıt
     D) ağrı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:81
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:116

17) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe?dir?

     A) Traktör
     B) Grup
     C) Plak
     D) Uçak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:68

18) Eklendiği kelimenin anlamını değiştirerek, yeni bir anlam kazanmasını sağlayan eklere ne denir?

     A) Çekim eki
     B) Şahıs eki
     C) Yapım eki
     D) Soru eki


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:57

Tatlı dilin yılanı deliğinden çıkardığını herkes bilir.
19) Yukarıdaki cümlede bir kelime gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Bu kelime aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Bilir
     B) Herkes
     C) Tatlı
     D) Dilin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:163
Yanlış Çözüm
:77
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:273

“Başlıkları yazarken büyük harf kullanılır.”

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tamlamanın çeşidi bu cümledekiyle aynıdır?


     A) Bugün, ayakkabı boyası alacağım.
     B) Konya Ovası çok verimlidir.
     C) Yazının konusu cimrilikti.
     D) Yuvarlak masa salona konuldu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:121
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:206

21) Karbonhidrat ve yağlardan alınan enerji yetersiz kaldığında hangi besin grubundan enerji alırız?

     A) Proteinler
     B) Su
     C) Vitaminler
     D) Mineraller


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:16

22) Ses boşlukta yayılır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:124
Yanlış Çözüm
:95
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:231

23) Aşağıdakilerden hangisi su ve minerallerin öncelikli görevidir?

     A) yapıcı
     B) düzenleyici
     C) enerji verici
     D) onarıcı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:206
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:267

24) Cisimlerin suda batması için daha ağır olması değil,daha yoğun olması önemlidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:192
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:261

25) Diyet kavramını en iyi anlatan seçenek hangisidir?

     A) Diyet dengeli beslenmektir.
     B) Diyet doktorun verdiği besin türlerini istemeden zorla yemektir.
     C) Diyet, hasta olanların doktor tavsiyesi ile kendilerine zararı olabilecek yiyeceklerden uzak durmaları ve dengeli beslenmeleridir.
     D) Tuzdan ve tuzlu yiyeceklerden uzak durmaktır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:121
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:236

26) Ay aslında bir ışık kaynağı değildir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:284
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:323

27) Aşağıda adı verilen besin gruplarından hangisi sadece meyve ve sebzelerde bulunur?

     A) Karbonhidratlar
     B) Yağlar
     C) Minaraller
     D) Vitaminler
     E) Su


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:107
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:166

28) Ayın dört ana evresi vardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2

29) Aşağıdakilerden hangisi bir vitamin çeşiti değildir?

     A) F
     B) A
     C) K
     D) D
     E) B


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:148
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:159

30) Kütüphanelerde ve dershanelerde koridor halı ile kaplanır.
Çalışma ortamlarında kaplama kullanılmasının nedeni ne olabilir?


     A) Temizlik
     B) Görünüm
     C) Ses yalıtımı
     D) Sağlık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

31) Termometreler,sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:220
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:332

32) Yandığı zaman çevreye ısı veren maddelere ne ad verilir?

     A) enerji
     B) sıcaklık
     C) yakıt
     D) petrol


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:137
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:322

33) Güneş'in gökyüzünde hareket ediyor gibi görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Ay'ın Dünya'nın etrafında dolanması
     B) Güneş'in Dünya'nın etrafında dolanması
     C) Dünya'nın Güneş'in etrafında dolanması
     D) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:125
Yanlış Çözüm
:204
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:351

34) Kanı süzen, zararlı maddelerden arındıran organ aşağıdakilerden hangisidir?

     A) üretra
     B) üreter
     C) idrar kesesi
     D) böbrek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:191
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:235

35) Çalışmakta olan ütünün tabanına dokunduğumuzda elimizin yanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Isı katılarda yayılır.
     B) Isı sıvılarda yayılır.
     C) Isı gazlarda yayılır.
     D) Isı boşlukta yayılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:47

36) Sigara içilen bir ortamda bulunan kişilerin durumu en iyi hangi seçenekte anlatılmıştır?

     A) Sigara içilen bir ortamda bulunanlar az da olsa etkilenirler.
     B) Sigara içenlerin yanında bulunanlar, tıpkı sigara içmiş gibi zararlarına maruz kalırlar.
     C) Sigara içenlerin yanında bulunanlar hemen hemen hiç etkilenmezler.
     D) Sigaranın sadece içenlere zararı olur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:182
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:232

37) Su, buza dönüşürken hacmi artar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:180
Yanlış Çözüm
:109
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:314

38) Ses sanatçılığı ve spikerlik sesin önemli olduğu mesleklerdendir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:170
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:186

39) "120 - 150 gram ağırlığındadır. Bel omurlarının iki yanında, mide seviyesinin hemen altında çift olarak bulunan organımızdır."

Yukarıda özellikleri anlatılan boşaltım sistemi organımız aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Böbrek
     B) Kalın bağırsak
     C) İnce bağırsak
     D) Anüs


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:190
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:234

40) Canlıların sınıflandırılmasında sadece yaşam alanları dikkate alınır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:281
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:314

41) Aşağıdaki işlemde bilinmeyeni bulunuz.
n ? 5 = 33


     A) 38
     B) 30
     C) 39
     D) 40


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:43

42) Aşağıdaki örüntülerin hangisinin 6. rakamı diğerlerinden büyüktür.

     A) 1, 20, 39, 58, 77, ?.
     B) 35, 41, 47, 53, 59, ?.
     C) 4, 14, 24, 34, 44, ?.
     D) 56, 58, 60, 62, 64, ?.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:39

43) Üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresinin uzunluğu 134 metredir. Kenarlarından birinin uzunluğu 43 metre, diğer kenarının uzunluğu bundan 15 metre fazladır. Üçüncü kenarının uzunluğu kaç metredir?

     A) 28
     B) 30
     C) 32
     D) 33


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:40

44) 25 ile 185 sayılarının arasında kaç tane çift doğal sayı vardır?

     A) 45
     B) 82
     C) 90
     D) 80
     E) 70


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:93
Boş Bırakma
:65
Toplam Çözülme
:264

45) Ahmet Bey arabasının yüksekliğini tahmin ederken km kullanmalıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:13

46) 142 fazlası 293 olan sayı kaçtır?

     A) 151
     B) 161
     C) 435
     D) 445


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:40

47) Uzun kenarı 30cm, kısa kenarı 16cm olan dikdörtgenin çevresi kaç cm?dir?

     A) 82
     B) 92
     C) 75
     D) 84
     E) 69


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:78

48) (13+15) 3+(1/1) 2+(1X1) 1=?

     A) 10
     B) 11
     C) 12
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:33

49) 43, 47, 51, 55, ? örüntüsünün 9. adımındaki sayı kaçtır?

     A) 71
     B) 73
     C) 75
     D) 79


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:31

50) 39, 41, 43, 45, ? sayı örüntüsünde ? işareti yerine gelecek sayının rakamları toplamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     A) 9
     B) 10
     C) 11
     D) 12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:40

51) Onur, Semih'ten 3 yaş küçük, Sinan'dan 8 yaş büyüktür. Sinan 18 yaşında olduğuna göre, Semih kaç yaşındadır?

     A) 33
     B) 32
     C) 30
     D) 29


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:31

52) Aşağıda okunuşu verilen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Beş milyon on beş


     A) 5 000 015
     B) 500 015
     C) 50 000 015
     D) 5 000 150


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:40

53) 21,614 ondalık kesrinde tekrar eden rakamların basamak değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 1 - 0,01
     B) 1 - 1
     C) 1 - 0, 1
     D) 1 - 0, 001


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:120
Yanlış Çözüm
:123
Boş Bırakma
:70
Toplam Çözülme
:313

54) 18, 24, A, B, C, 48, 54 örüntüsündeki A,B ve C harflerinin toplamı kaçtır?

     A) Bir öncekinin 1 fazlası
     B) Bir öncekinin 2 fazlası
     C) Bir öncekinin 3 fazlası
     D) Bir öncekinin 4 fazlası


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:34

55) "12+62=?"ifadesinde"?"yerine ne yazılmalıdır?

     A) 67
     B) 74
     C) 2
     D) 75
     E) 12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:210
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:236

56) 84,265 ondalık kesrindeki 6 rakamının basamak değeri kaçtır?

     A) altmış
     B) onda altı
     C) altı
     D) yüzde altı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:136
Yanlış Çözüm
:132
Boş Bırakma
:52
Toplam Çözülme
:320

57) Bir kenarı 16cm olan karenin alanı kaç santimetre karedir?

     A) 256
     B) 148
     C) 96
     D) 64
     E) 32


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:77

58) Çuval 1 : 3062 Çuval 2 : 1348 Çuval 3 : ? Çuvalların karşısında, içlerinde bulunan küp şekerlerin sayıları verilmiştir. Küp şekerlerin hepsi, büyük bir çuvala aktarılıyor.
Büyük çuvaldaki küp şekerlerin sayısına en yakın tahmin aşağıdakilerden hangisidir?


     A) 4200
     B) 4300
     C) 4400
     D) 4500


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:32

59) Aşağıdakilerden hangi bileşik kesir değildir?

     A) 10/10
     B) 8/9
     C) 10/4
     D) 7/1
     E) 6/3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:124

800-400-?-100-50-25
60) Soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir?

     A) 600
     B) 550
     C) 200
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:2861) Yukarıda görülen hayvanın İngilizce karşılığı nedir?

     A) perch
     B) anchovy
     C) whale
     D) dolphin
     E) swordfish


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:598
Yanlış Çözüm
:154
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:78662) Do you like you're above animals?

     A) yes ı do
     B) yes it is
     C) yes ı can
     D) no ıcan,t
     E) yes you doesn,t


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1061
Yanlış Çözüm
:732
Boş Bırakma
:154
Toplam Çözülme
:1947

63) İngilizcede nın-nin takısı hangisiyle gösterilir?

     A) S
     B) Re
     C) Are
     D) Our
     E) Your


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:523
Yanlış Çözüm
:361
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:930

64) Ahmet _______ apple ( Ahmet elma sever )
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir ?


     A) Dislikes
     B) likes
     C) Yes
     D) Do like


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1999
Yanlış Çözüm
:281
Boş Bırakma
:178
Toplam Çözülme
:2458

65) Children! .................. noise!

     A) Make
     B) Don?t make
     C) You don?t make


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:109
Yanlış Çözüm
:78
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:199

66) It?s a beautiful day today. ............... go out and walk in the park.

     A) Let?s
     B) Let
     C) Don?t


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:164
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:217

67) horse eşek demektir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:848
Yanlış Çözüm
:101
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:965

68) I am __________ Ardahan.

     A) for
     B) from
     C) forum
     D) force


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2820
Yanlış Çözüm
:178
Boş Bırakma
:142
Toplam Çözülme
:3140

69) Jerry _______ cheese .

     A) likes
     B) Dislikes
     C) Or
     D) And


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1825
Yanlış Çözüm
:286
Boş Bırakma
:159
Toplam Çözülme
:2270

70) Ankara is the ______ city.

     A) region
     B) country
     C) people
     D) capital


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2271
Yanlış Çözüm
:402
Boş Bırakma
:164
Toplam Çözülme
:2837

71) What is the capital city of Poland?

     A) Warsaw
     B) Madrid
     C) London
     D) Ottowa
     E) Bükreş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:850
Yanlış Çözüm
:558
Boş Bırakma
:132
Toplam Çözülme
:1540

72) I do my homework every afternoon

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:199
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:250

  I.We like fruits.
  II.You don't like fruits.
  III.I like don't fruits.
  IV.They like fruits.
  V.They like don't foods.


73) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

     A) III ve IV
     B) II,III ve IV
     C) III ve V
     D) Yalnız V
     E) Yalnız II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:874
Yanlış Çözüm
:1068
Boş Bırakma
:262
Toplam Çözülme
:2204

74) What is the capital city of Germany?

     A) Dublin
     B) Washigton
     C) Berlin
     D) Moscow
     E) Amsterd


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1232
Yanlış Çözüm
:204
Boş Bırakma
:73
Toplam Çözülme
:1509

75) Aşağıdaki cümlelerden hangisi OLUMLUDUR?

     A) I can swim in the lake.
     B) I can't swim in the lake.
     C) I can not swim in the lake.
     D) I can not ride a bicycle.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1186
Yanlış Çözüm
:167
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:1396

76) Kroki ile adres bulmak daha zordur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:205
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:236

77) Karagöz ve Hacivat Türk kültürünün öğelerindendir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:244
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:261

78) Rol, üyesi olduğumuz grupta üstlenmemiz gereken görevlerdir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:186
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:231

79) ANITKABİR'in mimarı kimdir ?

     A) Mimar Sinan
     B) Mimar Hayrettin
     C) Orhan Veli KANIK
     D) Emin Halid Onat
     E) Aydın SAYILI


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:50
Toplam Çözülme
:215

80) Türkiye'de bulunan Akdamar kilisesi nerede bulunur ??

     A) Van
     B) İzmir
     C) İstanbul
     D) Ağrı
     E) Bingöl


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:129
Yanlış Çözüm
:90
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:263

81) Her insanın parmak izi farklıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:79

82) Toplumun maddi ve manevi değerleriyle, o topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü kültürü oluşturur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:265
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:292

83) Mustafa Kemal'in yaptığı değişimlere ve yeniliklere ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI denir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:210
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:227

84) "Ülkemizde farklı zamanlarda meydana gelen depremlerde çok sayıda can ve mal kaybı olmaktadır." Aşağıdakilerden hangisi uygulanırsa bu tür kayıplar en aza indirilebilir?

     A) Deprem bölgelerine yerleşmenin teşvik edilmesi
     B) Yerleşim yerlerinin fay hatlarından uzak yerlerde kurulması
     C) Deprem bölgelerine çok katlı evler yapılması
     D) Deprem anında hızla binaların terk edilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:244
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:332

85) Çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim mallarını alırken son kullanma tarihine bakmalıyız.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:225
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:288

86)  Seracılık faaliyetlerinin en yaygın olarak yapıldığı bölge doğu anadolu bölgesidir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:236
Yanlış Çözüm
:77
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:335

87) Tüm meslekler insanların ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:257
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:290

Akarsular, iç bölgelerden aşındırıp, taşıdıkları alüvyonları denize döküldükleri yerde biriktirerek deltaları oluşturur.

88) Aşağıdakilerden hangisi, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu deltadır?

     A) Çarşamba
     B) Çukurova
     C) Bafra
     D) Silifke


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:80

89) Ayasofya nerededir?

     A) Trabzon
     B) Edirne
     C) Bursa
     D) İstanbul


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:28

90) İster resmî olsun isterse sivil bir kuruluş olsun tüm kurumlar yasalara göre kurulur

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:182
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:225

91) Allah'ın her şeye gücü yeter

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1030
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:107692) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in Hz. Hatice'den olan çocuğunun ismi değildir.

     A) Fatıma
     B) Ümmü Külsüm
     C) İbrahim
     D) Kâsım


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:217
Yanlış Çözüm
:106
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:336

93) Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden değildir?

     A) Namaz kılmak
     B) Oruç tutmak
     C) Kurban kesmek
     D) Hac


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:729
Yanlış Çözüm
:223
Boş Bırakma
:45
Toplam Çözülme
:997

94) Kıssadan Hisse deyimi hangi anlamda kullanılmaktadır?

     A) Güzel kıssalar vardır
     B) kıssaların çoğu benzerdir
     C) kıssalarda alınacak dersler vardır
     D) kıssaları okumak gerekir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:581
Yanlış Çözüm
:136
Boş Bırakma
:103
Toplam Çözülme
:820

95) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramlarımızdandır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:749
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:835

96) Allah'ın varlığının başlangıcı ve sonu yoktur

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1012
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:1071

97) Fil suresinde aşağıdakilerden hangisi konu edilmiştir?

     A) Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ve ordusunun acı sonu
     B) Sevgi ve merhamet örneği Hz. Yusuf'un iyilik ve sabrı sayesinde mutlu sona ulaşması
     C) Bilge insan Hz. Lokman ın oğluna verdiği güzel öğütler
     D) Hz. ibrahim'in insanları putlara tapmaktan vazgeçirmek için verdiği mücadele


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:569
Yanlış Çözüm
:140
Boş Bırakma
:103
Toplam Çözülme
:812

98) Namaz farz bir ibadettir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:178
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:18499) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Ayının 27.Gecesi'nde kutlanılan Kandilimizdir?


     A) Mevlüd Kandili
     B) Regaib Kandili
     C) Kadir Gecesi
     D) Mirac Kandili
     E) Hepsi olur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:373
Yanlış Çözüm
:118
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:514

100) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya en güzel örnek olan ibadet Zekât tır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:881
Yanlış Çözüm
:66
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:993SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileriTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.