ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenSongül Çakır
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 40
Hazırlayan: Songül Çakır
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Songül Çakır28102623 (Orta)%62
1) "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" tümcesinin sonuna aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?


     A) ?
     B) !
     C) .
     D) ,


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:448
Yanlış Çözüm
:112
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:589

2) "Giysilerimi kitaplarımı defterlerimi özenle kullanıyorum ."
tümcesinde kaç yerde virgül kullanmalıyız?


     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:426
Yanlış Çözüm
:120
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:572

3) Aşağıdakilerin hangisinde, parantezle
belirtilen yere ünlem işareti
konmalıdır?


     A) O gün( ) yoğun bir çalışma günüydü.
     B) Yaşlı kadın( ) yemekten önce uzun bir yürüyüş yaptı.
     C) Bu( ) uzun zamandır aradığım kitaptı.
     D) Arkadaşlar( ) çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

4) Kişi adlarına getirilen eklerini ayırmak için hangi noktalama işaretleri
kullanılır?


     A) Kesme işareti
     B)  Çizgi
     C) Kısa çizgi
     D)  Parantez işareti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:410
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:496

5) "Annem, Akşam olduğunu görmüyor musun? dedi." tümcesinde
hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır?


     A) Annem
     B) Akşam olduğunu
     C) Akşam olduğunu görmüyor musun?
     D) Dedi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:401
Yanlış Çözüm
:70
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:502

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde
kullanılmıştır?


     A) Ankara'dan şimdi geldim.
     B) En büyük Türk Atatürk'tür.
     C) Ayşe'ler bu akşam bize gelecekler.
     D) Annem ve babam Almanya'dan izne geldi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:377
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:476

Annem, doktora sordu ( )
-Ameliyat ne zaman ( )
Doktor:
( ) Yarın sabah saat yedide( )
7) Yukarıdaki konuşmalarda boş yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

     A) (?) (:) (;) (,)
     B) (:) (?) (-) (.)
     C) (:) (?) (-) (!)
     D) (;) (?) (-) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:103

8) "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." tümcesinde
noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır?


     A) Fakat
     B) Görmeye
     C) Gittim
     D) Onu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:230
Yanlış Çözüm
:243
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:502

9) Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır?

     A) Pazar günü Aliler'e gideceğiz.
     B) Pazar günü Ali'lere gideceğiz.
     C) Pazar günü Alilere ve Can'a gideceğiz.
     D) Pazar günü Cana gideceğiz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:104

Gül bahçesi… Kırmızı( ) pembe
güller... Çevreyi gül kokusuna boğan
rengârenk güllerin yetiştiricisi ihtiyar
bir bağcı değil miydi( ) Bahçede değil
de sanki kalbinde büyütüyordu tomurcukları(
)
10) Bu metinde yay ayraçla gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


     A) (,) (!) (.)
     B) (,) (?) (.)
     C) (;) (?) (.)
     D) (,) (;) (?)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:3

11) Sayıların sonuna yazılan nokta sıra belirtir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:499
Yanlış Çözüm
:97
Boş Bırakma
:52
Toplam Çözülme
:648

  I.Holey! okullar açıldı.
  II.Eve gidelim mi ?
  III.Saklambaç oynayalım?
  IV.Eyvah, televizyon bozuldu!
12) Hangi cümle ve ya cümlelerde noktalama işaretleri yanlıştır?

     A) I ve III
     B) I,III ve IV
     C) I ve IV
     D) II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:77

13) "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

     A) !
     B) '
     C) ...
     D) .


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:109
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:122

“Eyvah ( ) Biletimi bulamıyorum ( ) Şimdi Ankara ( )ya nasıl gideceğim ( )”

14) Yukarıdaki ( ) yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

     A) (!) (.) (') (?)
     B) (,) (') (!) (?)
     C) (,) (.) (') (!)
     D) ) (!) (.) (') (!)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:425
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:491

15) Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?

     A) Öğretmen dedi ki
     B) Test parasını getirdin mi
     C) İmdat, yardım edin
     D) Okulumu çok seviyorum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:509
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:562

16) Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir?

     A) İstanbul'a kar mı yağdı
     B) Konuyu hiç anlamaz olur muyum
     C) Hangi kitaba baksak acaba
     D) Baban bu gün mü gelecek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:364
Yanlış Çözüm
:160
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:559

17) ?Aile büyüklerini saygı ile dinleriz.? Yukarıdaki tümcede hangi sözcükte kalın ve ince ünlü harf vardır?

     A) Aile
     B) Saygı
     C) İle
     D) Büyüklerini


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:89

Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.18) Bilgisayarın cümlesindeki anlatım, hangi noktalama işaretini anlatır?

     A) ?
     B) !
     C) ,


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:150

19) Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

     A) Türkiye'den
     B) Türkiye'de
     C) Türkiye'ye
     D) Türk'ler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:445
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:546

20) Aşağıdakilerin hangisinde büyük
harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık
yapılmıştır?


     A) Dün gece Kedim Minnoş hastalanmıştı.
     B) Kurtuluş Savaşı yıllarında milletimiz çok sıkıntı çekmiş.
     C) Cahit Zarifoğlu’nun çocuk kitapları çok beğeniliyor.
     D) Hafta sonu Ankara Kalesi’ni gezeceğim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4

21) Alfabemizde kaç ünlü harf vardır?

     A) 10
     B) 14
     C) 8
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:86
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:94

22) "İkinci gün" sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?


     A) 2 gün
     B) 2. gün
     C) 2, gün
     D) 2- gün


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:528
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:572

  I.Ali okula gitti?
  II.Ben 10, yaşındayım.
  III.Olcay benim en iyi arkadaşımdır.
  IV.Kardeşim 1 yaşındadır.
  V.O çok dürüst.
23) Hangi cümlelerin yazımı yanlıştır?

     A) Yalnız II
     B) I ve II
     C) III ve IV
     D) II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:101
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:139

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?

     A) Alican okula çok erken gitti?
     B) Okulu çok eğlencelidir...
     C) Yangın var!
     D) Hangi okula gidiyorsun!


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:98
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:147

  I.akıllı
  II.kestane
  III.sınıf
  IV.gömlek
25) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yapım eki almıştır?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) Yalnız III
     D) II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:145
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:183

26) Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır?

     A) Türkiye'nin
     B) Türk'ler
     C) Türkleri'n
     D) Türk'lük


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:91
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:107

27) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Tümceler büyük harfle başlar.
     B) Tümcelerin sonuna virgül konur.
     C) Tümcelerin sonuna nokta konur.
     D) Tümcelerin sonuna soru işareti konur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:92

28) "Yetişin, boğuluyorum" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti
konulmalıdır?


     A) ?
     B) .
     C) !
     D) ...


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:514
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:585

Kaya ? taş ? çakıl - ? ? toprak
29) Yukarıdaki dizide (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

     A) Kireç
     B) Humus
     C) Kum
     D) Kil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:247

30) "Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti
konulmalıdır?


     A) !
     B) ?
     C) .
     D) ...


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:554
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:601

31) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
büyük harflerin yazımıyla ilgili bir
yanlışlık yapılmıştır?


     A) Uzay gemisi, Mars’ın yüzeyinde araştırmalar yapıyor.
     B) 1. İnönü savaşı 1921 yılında yapılmıştır.
     C) Hafta sonları da Milli Kütüphane açıkmış.
     D) Yurt dışına gidip Fransızca öğrenecekmiş.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4

Bir gün içinde pek çok yerde yazılarla
karşılaşıyoruz ( ) Bunları şöyle
sıralayabiliriz ( ) gazeteler, dergiler,
kitaplar, tabelalar ( ) Peki, tüm
bunların üzerinde gördüğünüz yazı
tiplerinin hepsi de aynı mı ( )
32) Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


     A) (.) (;) (…) (?)
     B) (!) (:) (.) (…)
     C) (.) (:) (…) (?)
     D) (!) (.) (…) (?)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2

33) "Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

     A) ?
     B) !
     C) ...
     D) ;


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:138

34) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nokta doğru kullanılmıştır?

     A) On üçün, katta oturuyoruz,
     B) 29. Ekim. 1923'te Cumhuriyet ilân edildi.
     C) T.B.M.M ilk başkanı Atatürk'tür.
     D) parla, 4. sınıf öğrencisidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:108

35) Sayıların sonuna yazılan nokta sıra belirtir...

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:362
Yanlış Çözüm
:77
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:464

36) Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna farklı noktalama işareti yazılmalıdır?

     A) Bu kadar geç geleceğini bilmiyorduk
     B) Gelirken kitabımı alır mısınız
     C) Kim gelecek
     D) Hangi sınıfa gideceğiz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:92

37) "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

     A) !
     B) .
     C) ?
     D) ,


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:477
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:547

38) Aşağıdaki harflerden hangisini tek başına söyleyemeyiz?

     A) N
     B) A
     C) E
     D) U


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:86

39) Aşağıdakilerden hangisini sözlükten öğreniriz?

     A) Şairlerin hayatını
     B) Yerleşim yerlerinin tarihçesini
     C) Sözcüklerin nasıl yazılacağını
     D) Sözcüklerin anlamını


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:86
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:95

40) Aşağıdaki “ünlem, iki nokta, virgül,
kısa çizgi” işaretlerinden hangisi
özneyi belirtmek için konmuştur?


     A) Arkadaşlar! Bugün burada önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz.
     B) Başarılı olmanın yolları şunlardır: Başarılı olacağına inanmak ve azimle çalışmak.
     C) Bu sene planlı ve programlı çalışmasının sonucu olarak Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesini kazandı.
     D) Saniye Hanım, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmıştı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin