ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenSongül Çakır
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 40
Hazırlayan: Songül Çakır
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Songül Çakır17518381 (Geçmez)%38
Oyun için hazırlanan şekilli taşlar ( )
masanın ortasında hemen göze
çarpıyordu ( ) Oyunun amacı şuydu
( ) Taşları en çabuk şekilde eşleştirmek
( )
1) Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


     A) (:) (!) (.) (.)
     B) (,) (...) (;) (!)
     C) (“) (.) (:) (”)
     D) (,) (.) (:) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

2) Aşağıdaki harflerden hangisini tek başına söyleyemeyiz?

     A) N
     B) A
     C) E
     D) U


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:86

3) Aşağıdakilerin hangisinde büyük
harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık
yapılmıştır?


     A) Şimdi bazı okullarda yabancı dil olarak Çince öğretiliyor.
     B) Dün gece, satürnün halkalarını teleskopla gözlemledik.
     C) Türkiye İş Kurumu, birçok kişiyi iş sahibi yapmıştır.
     D) Öğretmenimiz, müzede Taş Devri ile ilgili bilgiler verdi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

4) "Annem, Akşam olduğunu görmüyor musun? dedi." tümcesinde
hangi bölüm tırnak içine alınmalıdır?


     A) Annem
     B) Akşam olduğunu
     C) Akşam olduğunu görmüyor musun?
     D) Dedi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:401
Yanlış Çözüm
:70
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:502

5) Virgülün kullanılmaması durumunda,
aşağıdaki cümlelerin hangisinin
anlamında değişiklik olur?


     A) Esma, ben çarşıya gidiyorum.
     B) Arabada, evde ve sokakta onu yanından ayırmaz.
     C) İyilik eden, iyilik bulur.
     D) İhtiyar, kadına yavaşça yaklaştı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:2

6) "Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti
konulmalıdır?


     A) !
     B) ?
     C) .
     D) ...


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:554
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:601

7) "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." tümcesinde
noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır?


     A) Fakat
     B) Görmeye
     C) Gittim
     D) Onu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:230
Yanlış Çözüm
:243
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:502

“Eyvah ( ) Biletimi bulamıyorum ( ) Şimdi Ankara ( )ya nasıl gideceğim ( )”

8) Yukarıdaki ( ) yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

     A) (!) (.) (') (?)
     B) (,) (') (!) (?)
     C) (,) (.) (') (!)
     D) ) (!) (.) (') (!)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:425
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:491

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmaz?

     A) Beni mi aradınız
     B) Dışarıda yağmur mu yağıyor
     C) Aşağı mı ineceğiz, bilmiyoruz
     D) Çok mu yoruldunuz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:145
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:162

10) (.)
işareti ne işe yarar?


     A) cümlenin sonuna konur.
     B) cümlenin ortasına konur.
     C) hiçbir işe yaramaz.
     D) soru işareti yerinede kullanılabilir.
     E) adı ünlem işaretidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:143
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:151

11) Akıllı insan(1) her düşündüğünü söylemez(2) fakat her söylediğini
(3) düşünerek söyler(4) Numaralı yerlerden hangisinde
noktalı virgül ( ; ) konmalıdır?


     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:263
Yanlış Çözüm
:247
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:549

Kaya ? taş ? çakıl - ? ? toprak
12) Yukarıdaki dizide (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

     A) Kireç
     B) Humus
     C) Kum
     D) Kil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:196
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:247

13) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
sonuna farklı bir noktalama işareti
getirilmelidir?


     A) Evet, işlerimi bugün bitirdim
     B) Hah, şimdi elime düştün
     C) Aaa, bu yaptığın çok yanlış
     D) Hey, size sesleniyorum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:114) Bu cümlede numaralanmış yerlerin
hangisinde kesme işareti (’) yanlış
kullanılmıştır?


     A) 1.
     B) 2.
     C) 3.
     D) 4.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin
alışveriş yapacaksın ( ) Bunu sakın
ama sakın unutma evladım ( )
15) Bu parçada parantezle gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


     A) (.) (…) (!)
     B) (.) (.) (.)
     C) (:) (.) (!)
     D) (:) (!) (…)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

"Babamın( ) kitaplarla ilgili çok ilginç sözleri vardır( ) Bir keresinde şöyle demişti( )"

16) Yukarıdaki tümcede, parantezlerin bulunduğu yerlere konulması gereken
noktalama işaretleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


     A) (,) (.) (:)
     B) (;) (.) (;)
     C) (.) (!) (:)
     D)  (:) (.) (!)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:269
Yanlış Çözüm
:240
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:529

17) "Eee, yeter artık" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

     A) !
     B) .
     C) ?
     D) ,


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:477
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:547

18) "Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik" tümcesinin sonuna aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?


     A) ?
     B) !
     C) .
     D) ,


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:448
Yanlış Çözüm
:112
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:589

19) Aşağıdakilerden hangisini sözlükten öğreniriz?

     A) Şairlerin hayatını
     B) Yerleşim yerlerinin tarihçesini
     C) Sözcüklerin nasıl yazılacağını
     D) Sözcüklerin anlamını


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:86
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:95

20) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
sonuna ünlem işareti konulmalıdır?


     A) Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın
     B) Ne şenlikli ömür sürer iyi kalpli çiftçiler
     C) Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum
     D) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

Bir gün içinde pek çok yerde yazılarla
karşılaşıyoruz ( ) Bunları şöyle
sıralayabiliriz ( ) gazeteler, dergiler,
kitaplar, tabelalar ( ) Peki, tüm
bunların üzerinde gördüğünüz yazı
tiplerinin hepsi de aynı mı ( )
21) Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


     A) (.) (;) (…) (?)
     B) (!) (:) (.) (…)
     C) (.) (:) (…) (?)
     D) (!) (.) (…) (?)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:222) Bu metinde numaralanmış yerlerin
hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:1

23) "Ödevlerini yaptın mı" tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

     A) ?
     B) !
     C) ...
     D) ;


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:134
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:138

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır?

     A) Alican okula çok erken gitti?
     B) Okulu çok eğlencelidir...
     C) Yangın var!
     D) Hangi okula gidiyorsun!


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:98
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:147

25) "Mehmet ağabey bize seslendi ( ) Bu tarafa gelin ( )" cümlesinde yay ayraç içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

     A) (!) (.)
     B) (,) (.)
     C) (:) (!)
     D) (.) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:9

26) "İkinci gün" sözünü rakamla yazmak istersek, aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?


     A) 2 gün
     B) 2. gün
     C) 2, gün
     D) 2- gün


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:528
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:572

27) "Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama
yerleştirdim." tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?


     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:520
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:612

28) Soru cümlelerinin sonuna ünlem koyulur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:287
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:312

Kardeşim bana “Yaz tatilinde sabah-
akşam basket antrenmanı mı
yapacaksın?” dedi.
29) Bu cümlede aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?


     A) Tırnak işareti
     B) Nokta
     C) Soru işareti
     D) Kısa çizgi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:1

30) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır ?

     A) Bin bilsen dahi bir bilene danış?
     B) Çocuklar ödevlerinizi yaptınız mı?
     C) Marmara Bölgesinde büyük bir deprem oldu!
     D)  Ankara İstanbul ve İzmir Türkiye'nin büyük şehirlerindendir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:234
Yanlış Çözüm
:229
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:509

Sınıfça yıl sonu pikniğine gittiniz ( )
piknik alanının çöplerle dolu olduğunu
gördünüz ( ) Bu durumda neler
yaparsınız ( ) Önerilerinizi ilgili etkinliğe
yazınız ( )

31) Bu parçada boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden
hangileri getirilmelidir?


     A) (.) (,) (?) (?)
     B) (,) (.) (;) (:)
     C) (.) (,) (?) (.)
     D) (,) (.) (?) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:2

32) ?Aile büyüklerini saygı ile dinleriz.? Yukarıdaki tümcede hangi sözcükte kalın ve ince ünlü harf vardır?

     A) Aile
     B) Saygı
     C) İle
     D) Büyüklerini


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:89

33) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nokta doğru kullanılmıştır?

     A) On üçün, katta oturuyoruz,
     B) 29. Ekim. 1923'te Cumhuriyet ilân edildi.
     C) T.B.M.M ilk başkanı Atatürk'tür.
     D) parla, 4. sınıf öğrencisidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:108

Annem, doktora sordu ( )
-Ameliyat ne zaman ( )
Doktor:
( ) Yarın sabah saat yedide( )
34) Yukarıdaki konuşmalarda boş yerlere sırasıyla aşağıdaki hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

     A) (?) (:) (;) (,)
     B) (:) (?) (-) (.)
     C) (:) (?) (-) (!)
     D) (;) (?) (-) (.)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:103

35) Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

     A) Türkiye'den
     B) Türkiye'de
     C) Türkiye'ye
     D) Türk'ler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:445
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:546

36) Verilen tümcelerin hangisinde kesme imi(?) yanlış kullanılmıştır?

     A) Türkiye hem Avrupa?lı hem Asya?lı bir ülkedir.
     B) T.C? nin temeli kültürdür.
     C) Sinem 21 Nisan 1998?de doğdu
     D) Ankara?nın caddeleri temizdir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:174
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:274

37) Aşağıdakilerden hangisi ?kulak asmak? deyiminin anlamıdır?

     A) Önemsiz bulmak
     B) Gizlice dinlemek
     C) Dikkatlice dinlemek
     D) Söylenenleri dinlememek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:100

  I.Ali okula gitti?
  II.Ben 10, yaşındayım.
  III.Olcay benim en iyi arkadaşımdır.
  IV.Kardeşim 1 yaşındadır.
  V.O çok dürüst.
38) Hangi cümlelerin yazımı yanlıştır?

     A) Yalnız II
     B) I ve II
     C) III ve IV
     D) II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:101
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:139

  I.Holey! okullar açıldı.
  II.Eve gidelim mi ?
  III.Saklambaç oynayalım?
  IV.Eyvah, televizyon bozuldu!
39) Hangi cümle ve ya cümlelerde noktalama işaretleri yanlıştır?

     A) I ve III
     B) I,III ve IV
     C) I ve IV
     D) II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:77

40) Aynı türden varlıkları yazarken aralarına virgül işareti yazılır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:486
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:609En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin