Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Matematik Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenGökan Topal
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Matematik
Soru Sayı: 25
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Gökan Topal1780573 (Orta)%57
Hazırlayan: Gökan Topal
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) onbinler basamağında 6, onlar basamağında 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 678345
     B) 69831
     C) 863490
     D) 38762


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:366
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:89
Toplam Çözülme
:528

2) Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler bölüğünde 7 rakamı bulunmaz?

     A) 30 716
     B) 70 286
     C) 126 307
     D) 23 573


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:242
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:322

3) 198 201 sayısının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı ile 901 213 sayısının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı arasındaki fark kaçtır?

     A) 12
     B) 7
     C) 6
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:164
Yanlış Çözüm
:197
Boş Bırakma
:87
Toplam Çözülme
:448

4) 36 975 doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 9
     B) 7
     C) 6
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:282
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:390

5) 863 420 doğal sayısındaki 4 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır?

     A) 404
     B) 44
     C) 4
     D) 400
     E) 400


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:357
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:79
Toplam Çözülme
:511

6) 444444 doğal sayısında basamak değeri 40000 olan rakam hangi basamaktadır?

     A) yüz binler b.
     B) on binler b.
     C) binler b.
     D) yüzler b.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:343
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:72
Toplam Çözülme
:513

7) 589034 sayısı 5 basamaklı bir sayıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:426
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:83
Toplam Çözülme
:541

  I.  317 322 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18'dir.
 II. 86 324 sayısındaki 6 ' nın basamak değeri 6 000'dir.
III. 3 903 sayısının yüzler basamağındaki rakam 0 ' dır.

8) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız 1
     B) 1 ve 2
     C) 1 ve 3
     D) 2 ve 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:7

9) 40275:37 bölme işleminde bölüm kaç basamaklıdır?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:110

10) "634 219" sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     A) 3'ün basamak değeri 3'tür.
     B) Sayı değeri en büyük rakam 6'dır.
     C) 4'ün basamak değeri 40 000'dir.
     D) Basamak değeri en küçük olan rakam 9'dur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:12

11) Öykü 256 cevizi 7 arkadaşına paylaştırıyor. Kaç ceviz artar?

     A) 2
     B) 3
     C) 4
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:40

12) a < 6 ifadesinde a yerine yazılabilecek kaç doğal sayı vardır?

     A) 7
     B) 6
     C) 5
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:62

13) Altı basamaklı bir doğal sayının soldan üçüncü basamağı hangisidir?

     A) Birler
     B) Onlar
     C) Yüzler
     D) Binler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:34

14) Hangi sayının 2 katının 12 fazlası 136 eder?

     A) 48
     B) 56
     C) 62
     D) 75


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:46

15) Otuz bin iki yüz altı doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 30260
     B) 30206
     C) 30602
     D) 32006


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:83

16) ABC+ABC+45=513 ise ABC sayısı kaçtır?

     A) 234
     B) 237
     C) 334
     D) 324


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:6017) Yukarıdaki sayıları kullanarak yapacağımız en büyük 5 basamaklı sayını 5 katı kaçtır?

     A) 97510
     B) 487550
     C) 487540
     D) 587550


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:28

18) Onlar basamağı 2 olan dört basamaklı doğal sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki
fark kaçtır?


     A) 8888
     B) 8909
     C) 9809
     D) 9999


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:76

19) ?Otuz bin iki yüz altı? doğal sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 30 260
     B) 30 206
     C) 30 602
     D) 32 006


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:75

20) {5, 9, 6, 9, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük doğal sayı ile en küçük
doğal sayı arasındaki fark kaçtır?


     A) 53 954
     B) 63 954
     C) 45 000
     D) 50 000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:78

21) Bir çıkarma işleminde fark 444, çıkan 3413 ise eksilen kaçtır?

     A) 2969
     B) 3857
     C) 3625
     D) 3965


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:34

22) İki sayının toplamı 184'tür. Sayılardan birine 12 ekler, diğerinden 20 çıkarırsak yeni toplam kaç olur?

     A) 176
     B) 196
     C) 164
     D) 216


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:387
Yanlış Çözüm
:122
Boş Bırakma
:103
Toplam Çözülme
:612

23) "2, 5, 0" rakamları ile oluşturulabilecek ve rakamları tekrarsız üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır?

     A) 520
     B) 752
     C) 725
     D) 625


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:397
Yanlış Çözüm
:109
Boş Bırakma
:97
Toplam Çözülme
:603

1. hafta:206
2. hafta:302
3. hafta:170
24) Ali'nin yaz tatilinde haftalara göre kaç soru çözdüğü gösterilmiştir. Buna göre Ali 3 haftada kaç soru çözmüştür?

     A) 118
     B) 578
     C) 678
     D) 778


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:67

25) Meriç, İsmail?den 4 yaş büyük, Tahsin de Meriç?ten 6 yaş küçüktür. Meriç, 12 yaşında ise üçünün yaşları toplamı kaçtır?

     A) 20
     B) 24
     C) 26
     D) 30


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:91SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileriTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.