Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Matematik Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenGökan Topal
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Matematik
Soru Sayı: 40
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Gökan Topal2389512 (Geçer)%51
Hazırlayan: Gökan Topal
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) 876 543 sayısının birler bölüğünde 543 sayısı vardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:165
Yanlış Çözüm
:282
Boş Bırakma
:78
Toplam Çözülme
:525

2) onbinler basamağında 6, onlar basamağında 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 678345
     B) 69831
     C) 863490
     D) 38762


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:366
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:89
Toplam Çözülme
:528

3) 3 tane yüz binlik, 4 tane binlik ve 8 tane onluktan oluşan doğal sayı hangisidir?

     A) 304 008
     B) 304 080
     C) 340 080
     D) 348 000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:342
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:63
Toplam Çözülme
:470

4) Ardışık üç tek doğal sayıdan ortadaki 341 ise üç sayının toplamı kaçtır?

     A) 1023
     B) 1024
     C) 1025
     D) 2026


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:7

5) 284 818 doğal sayısında tekrar eden rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

     A) 14
     B) 16
     C) 20
     D) 24


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:11

6) 444444 doğal sayısında basamak değeri 40000 olan rakam hangi basamaktadır?

     A) yüz binler b.
     B) on binler b.
     C) binler b.
     D) yüzler b.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:343
Yanlış Çözüm
:97
Boş Bırakma
:72
Toplam Çözülme
:512

7) 36 975 doğal sayısında basamak değeri en büyük olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 9
     B) 7
     C) 6
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:282
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:390

8) 23 876 sayısının binler basamağında 2 rakamı vardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:358
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:74
Toplam Çözülme
:484

9) Rakamlarının sayı değerleri toplamı 7 olan iki basamaklı kaç tane sayı vardır?

     A) 8
     B) 7
     C) 6
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:122

10) 524 321 sayısındaki 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

     A) 24 500
     B) 4 300
     C) 500 102
     D) 20 020
     E) 52 140


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:32

11) Yüzler basamağında 2, onlar basamağında 7 rakamı bulunan beş basamaklı en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 12 071
     B) 12 007
     C) 12 270
     D) 10 271


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:119

12) 864 667 sayısında tekrar eden 6 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?

     A) 6606
     B) 6066
     C) 66066
     D) 60660


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:309
Yanlış Çözüm
:109
Boş Bırakma
:97
Toplam Çözülme
:515

13) 863 420 doğal sayısındaki 4 rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır?

     A) 404
     B) 44
     C) 4
     D) 400
     E) 400


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:357
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:79
Toplam Çözülme
:511

14) 40275:37 bölme işleminde bölüm kaç basamaklıdır?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:110

300.000+70.000+5.000+30+4
15) Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı nedir?

     A) 375340
     B) 307534
     C) 375034
     D) 300753


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:327
Yanlış Çözüm
:79
Boş Bırakma
:47
Toplam Çözülme
:453

16) 23 456 sayısındaki 3 rakamının değeri 7 artırılırsa yeni oluşturulan
sayı ile ilk sayı arasındaki fark kaçtır?


     A) 3
     B) 600
     C) 7000
     D) 700


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:161
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:58
Toplam Çözülme
:283

17) 2, 5, 8 rakamlarını birer kere kullanarak üç basamaklı kaç değişik sayı yazılabilir?

     A) 3
     B) 4
     C) 5
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:116

18) 589034 sayısı 5 basamaklı bir sayıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:426
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:83
Toplam Çözülme
:541

19) Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler bölüğünde 7 rakamı bulunmaz?

     A) 30 716
     B) 70 286
     C) 126 307
     D) 23 573


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:242
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:322

  I.  317 322 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18'dir.
 II. 86 324 sayısındaki 6 ' nın basamak değeri 6 000'dir.
III. 3 903 sayısının yüzler basamağındaki rakam 0 ' dır.

20) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız 1
     B) 1 ve 2
     C) 1 ve 3
     D) 2 ve 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:7

21) 5+4x3-1=? İşleminin sonucu kaçtır?

     A) 12
     B) 15
     C) 16
     D) 28


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:15

22) 324780 doğal sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri binler basamağındaki rakamın basamak değerinin kaç katıdır?

     A) 5
     B) 10
     C) 15
     D) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:20

23) Üç ardışık çift doğal sayının toplamı 54 ise sayılardan en büyüğü kaçtır?

     A) 20
     B) 18
     C) 16
     D) 19


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:3

24) 3,4,0,7 Rakamları yalnızca 1 (bir) kez kullanılarak oluşturulabilecek en büyük tek sayı kaçtır?

     A) 3407
     B) 7430
     C) 7403
     D) 4307
     E) 4730


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:292
Yanlış Çözüm
:104
Boş Bırakma
:79
Toplam Çözülme
:475

25) ?MARMARA" sözcüğünü oluşturan rakamlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

     A) 3455432
     B) 5345432
     C) 5675676
     D) 1234567


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:15

26) Dört rakamla yazılan sayılara dört basamaklı doğal sayılar denir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:406
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:77
Toplam Çözülme
:512

27) Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?

     A) 90 000
     B) 9 000
     C) 90
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:68

28) 57A6=5746 ise A aşağıdakilerden hangisi olamaz?

     A) 7
     B) 6
     C) 5
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:224
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:114
Toplam Çözülme
:434

29) 16 katının 59 fazlası 427 olan sayı kaçtır?

     A) 21
     B) 23
     C) 25
     D) 27


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:36

30) 369 cevizi 3 arkadaş 2, 3 ve 4 sayıları ile orantılı olarak paylaşmıştır. En çok ceviz alan kaç tane ceviz almıştır?

     A) 164
     B) 168
     C) 170
     D) 174


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:39

31) Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi doğrudur?

     A) 300 200 = 3 yüz binlik + 2 binlik
     B) 24 730= 2 yüz binlik + 4 binlik + 7 yüzlük + 3 onluk
     C) 90 202 = 9 on binlik + 2 binlik + 2 birlik
     D) 55 005 = 5 on binlik + 5 binlik + 5 birlik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:184
Yanlış Çözüm
:85
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:292

32) Aşağıdaki sayılardan hangisi 23 410 ile 34 870 doğal sayıları arasında değildir?

     A) 24 751
     B) 29 184
     C) 30 407
     D) 34 986


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:293
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:45
Toplam Çözülme
:381

33) 324780 doğal sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri binler basamağındaki rakamın basamak değerinin kaç katıdır?

     A) 5
     B) 10
     C) 15
     D) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:45

34) 37 896 sayısının basamak değeri en küçük olan rakamı hangisidir?

     A) 3
     B) 6
     C) 7
     D) 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:61
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:75

35) 144+2222+666+325-888. İşleminin sonucu kaçtır?

     A) 5525
     B) 7787
     C) 2469
     D) 44445
     E) 8569


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:9

36) Öykü 256 cevizi 7 arkadaşına paylaştırıyor. Kaç ceviz artar?

     A) 2
     B) 3
     C) 4
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:40

37) 848 litre zeytinyağı 16 litrelik kaç tenekeye doldurulabilir?

     A) 68
     B) 63
     C) 53
     D) 51


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:36

38) Binler bölüğünde ?20?, birler bölüğünde ?203? olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İki yüz üç bin yirmi
     B) İki bin üç
     C) Yirmi bin iki yüz üç
     D) Otuz bin iki yüz üç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:20

39) ?Yedi yüz bin dört yüz iki? şeklinde okunan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 700402
     B) 740002
     C) 704002
     D) 700042


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:36

40) Hangi sayı 34'e bölününce bölüm 19 kalan 7 olur?

     A) 653
     B) 654
     C) 655
     D) 656


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:40SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileriTelif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2020-2021 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2020 - Tüm hakları saklıdır.