ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Matematik Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenGökan Topal
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Matematik
Soru Sayı: 45
Hazırlayan: Gökan Topal
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Gökan Topal16290141 (Geçmez)%14
1) "634 219" sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

     A) 3'ün basamak değeri 3'tür.
     B) Sayı değeri en büyük rakam 6'dır.
     C) 4'ün basamak değeri 40 000'dir.
     D) Basamak değeri en küçük olan rakam 9'dur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:13

2) 93 075 sayısında on binler basamağındaki rakamın basamak değerini, binler basamağındaki rakamın sayı değerine böldüğümüzde bölüm kaç olur?

     A) 9
     B) 3
     C) 90 000
     D) 30 000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:80

300.000+70.000+5.000+30+4
3) Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayı nedir?

     A) 375340
     B) 307534
     C) 375034
     D) 300753


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:327
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:47
Toplam Çözülme
:454

4) "7, 2, 0, 5" rakamları kullanılarak yazılacak en büyük dört basamaklı sayı ile en küçük dört basamaklı sayının farkı kaçtır?

     A) 5442
     B) 5463
     C) 5444
     D) 5445


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:13

  I. ( 9 x 10 000) + ( 7 x 100 ) + ( 5 x 1 ) olarak çözümlenen sayı "90 705" tir.
 II. ( 5 x 10 000 ) + ( 3 x 10 ) + ( 8 x 1 ) olarak çözümlenen sayı "5 038"dir.
III. ( 1 x 1000 ) + ( 3 x 1 ) olarak çözümlenen sayı "1 003" tür.

5) Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlış yazılmıştır?

     A) 2 ve 3
     B) 1 ve 2
     C) Yalnız 1
     D) Yalnız 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:7

6) Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler bölüğünde 7 rakamı bulunmaz?

     A) 30 716
     B) 70 286
     C) 126 307
     D) 23 573


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:243
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:323

7) 524 321 sayısındaki 2 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

     A) 24 500
     B) 4 300
     C) 500 102
     D) 20 020
     E) 52 140


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:35

8) onbinler basamağında 6, onlar basamağında 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 678345
     B) 69831
     C) 863490
     D) 38762


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:367
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:89
Toplam Çözülme
:529

9) 864 667 sayısında tekrar eden 6 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?

     A) 6606
     B) 6066
     C) 66066
     D) 60660


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:309
Yanlış Çözüm
:110
Boş Bırakma
:97
Toplam Çözülme
:516

10) 6 onluk, 3 binlik, 5 yüz binlik, 8 yüzlük, 4 birlikten oluşan doğal sayı, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 56384
     B) 508 364
     C) 503 864
     D) 530 864
     E) 53864


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:337
Yanlış Çözüm
:114
Boş Bırakma
:83
Toplam Çözülme
:534

11) 40275:37 bölme işleminde bölüm kaç basamaklıdır?

     A) 4
     B) 3
     C) 2
     D) 1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:111

12) 23 456 sayısındaki 3 rakamının değeri 7 artırılırsa yeni oluşturulan
sayı ile ilk sayı arasındaki fark kaçtır?


     A) 3
     B) 600
     C) 7000
     D) 700


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:162
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:58
Toplam Çözülme
:284

13) 444444 doğal sayısında basamak değeri 40000 olan rakam hangi basamaktadır?

     A) yüz binler b.
     B) on binler b.
     C) binler b.
     D) yüzler b.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:344
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:72
Toplam Çözülme
:514

14) Yüzler basamağında 2, onlar basamağında 7 rakamı bulunan beş basamaklı en küçük tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 12 071
     B) 12 007
     C) 12 270
     D) 10 271


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:120

15) Yüzler basamağı "0" olan dört basamaklı doğal sayılardan en büyük ve en küçüğünün toplamı kaçtır?

     A) 11009
     B) 11001
     C) 10099
     D) 10000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:9

16) "Sekiz yüz on bin dokuz? şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 810009
     B) 819000
     C) 810900
     D) 810090


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:17

17) Ardışık altı sayının beşincisi 20 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır?

     A) 100
     B) 111
     C) 110
     D) 101


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:33

18) 5+4x3-1=? İşleminin sonucu kaçtır?

     A) 12
     B) 15
     C) 16
     D) 28


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:15

19) ?Üç yüz altı bin doksan? doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 360 090
     B) 306 900
     C) 306 090
     D) 306 009


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:71

20) Kalanlı bir bölme işleminde bölen 13, bölüm 46'dır.Bu işlemde bölünen en fazla kaç olabilir?

     A) 609
     B) 610
     C) 611
     D) 612


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:5421) Yukarıdaki sayılarla kaç adet 4 basamaklı sayı üretilir?

     A) 6
     B) 12
     C) 16
     D) 24


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:25

22) Rakamlarının sayı değerleri toplamı 6 olan iki basamaklı kaç tane sayı vardır?


     A) 8
     B) 7
     C) 6
     D) 5


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:90

23) 826 221 doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

     A) 21
     B) 22
     C) 826 221
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:68

24) “600 000 + 20 000 + 4000 + 300 + 70 + 5” şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 27
     B) 120 015
     C) 624 357
     D) 624 375


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:246
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:303

25) En küçük ve en büyük çift rakam farkı kaçtır?

     A) 2
     B) 4
     C) 6
     D) 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:23

26)  35+4=a+35 işleminde a yerine hangi sayı yazılmalıdır?

     A) 39
     B) 5
     C) 35
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:162

27) Bir çıkarma işleminde fark 444, çıkan 3413 ise eksilen kaçtır?

     A) 2969
     B) 3857
     C) 3625
     D) 3965


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:70

28) Meriç, İsmail?den 4 yaş büyük, Tahsin de Meriç?ten 6 yaş küçüktür. Meriç, 12 yaşında ise üçünün yaşları toplamı kaçtır?

     A) 20
     B) 24
     C) 26
     D) 30


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:30

29) 4,5,9,7,1 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır?

     A) 100030
     B) 112120
     C) 99840
     D) 10240


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:102

3214-123=?
30) Soru işaretli yere ne gelmelidir?

     A) 3091
     B) 564
     C) 3211


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:87

31) " 430 - 140 = ? " işleminin sonucu hangi seçenekte verilmiştir?

     A) 470
     B) 190
     C) 290
     D) 660


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:311
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:62
Toplam Çözülme
:402

32) B + 136 = 442 eşitliğine göre B kaçtır?

     A) 300
     B) 302
     C) 306
     D) 308


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:77

33) Arda?nın yaşının 7 katı ile 3 katının farkı 60 olduğuna göre Arda kaç yaşındadır?

     A) 15
     B) 16
     C) 17
     D) 18


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:47

34) "Çıkanı 1357, farkı 7927 olan çıkarma işleminin sonucundan, 976 çıkarıldığında kalan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 6951
     B) 976
     C) 1976
     D) 9284


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:5

35) Bir çıkarma işleminde eksilen 4121 ve fark 974 ise çıkan kaçtır?

     A) 3146
     B) 3147
     C) 3166
     D) 3167


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:157
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:241

36) Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?

     A) 9 x 1000 = 9000
     B) 15 x 10 = 150
     C) 76 x 100 = 76000
     D) 128 x 100 = 12800


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:105

37) 96 X 15=? Yandaki işlemin sonucu hangi seçenekte verilmiştir?

     A) 1040
     B) 1140
     C) 1440
     D) 1540


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:240
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:90
Toplam Çözülme
:390

38) 262 sayısının 3 katının 4 fazlası kaçtır?

     A) 2285
     B) 6869
     C) 4586
     D) 790
     E) 789


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:38

39) Saatteki hızı 80 km olan bir otomobil, 8 saatte kaç kilometre yol alır?

     A) 640
     B) 710
     C) 690
     D) 730


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:70

40) Bir aile,haftada 12 ekmek tükettiğine göre,bir yılda kaç ekmek tüketir?

     A) 84
     B) 365
     C) 624
     D) 875


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:122

41)  252 : 7 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?     A) 35
     B) 36
     C) 37
     D) 38


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:98
Yanlış Çözüm
:109
Boş Bırakma
:51
Toplam Çözülme
:258

42) Bir bölme işleminde kalan 16 olduğuna göre en küçük bölen kaçtır?     A) 17
     B) 15
     C) 19
     D) 18


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:93
Boş Bırakma
:59
Toplam Çözülme
:275

43) 24 çikolatayı 840 YKr'ye alan bakkal bir çikolatayı 5 YKr kârla sattığına göre bir çikolatanın satış fiyatı kaç YKr.'dir?     A) 25
     B) 30
     C) 35
     D) 40


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:63
Toplam Çözülme
:237

44) 861 litre ayçiçeği yağı 18 litrelik tenekelere doldurulduktan sonra kalan yağı 3 litrelik bidonlara koymak istiyoruz. Kaç bidona ihtiyacımız vardır?     A) 47
     B) 15
     C) 5
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:125
Boş Bırakma
:75
Toplam Çözülme
:263

45) 345 sayfalık bir kitabı günde 15 sayfa okuyarak bitiren Ezgi, bu kitabı kaç günde bitirmiştir?     A) 20
     B) 21
     C) 22
     D) 23


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:174
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:277En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin