ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Fen Bilimleri Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenBarış Danışman
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Fen Bilimleri
Soru Sayı: 40
Hazırlayan: Barış Danışman
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Barış Danışman25150502 (Geçer)%50
1) Kuvars kırmızı renkli bir madendir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:59

2) Dünyamız kaç katmandan oluşmaktadır?

     A) 7
     B) 5
     C) 4
     D) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:227
Yanlış Çözüm
:79
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:334

3) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin küreye benzediğini açıklar?

     A) Havaya attığımı taşın bir süre sonra yere düşmesi.
     B) Kışın kar yağması
     C) Limandan denize bakıldığında yaklaşan geminin önce bacasının görülmesi
     D) İtme ve çekme uygulanan cisimlerin hareket etmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:321
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:382

4) Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne ad verilir?

     A) toprak
     B) maden
     C) tuz
     D) altın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:280
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:353

5) Dünya'nın merkezine doğru bir kuyu kazılmak istenseydi karşılaşılacak en büyük zorluk ne olurdu?

     A) aşağı inildikçe artan sıcaklık
     B) yeraltında yaşayabilecek ilkel canlılar
     C) yer kabuğunun sert olması
     D) karanlık olması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:299
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:355

6) Erozyon için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

     A) Verimli tarım alanlarının verimsizleşmesine neden olur.
     B) Çıplak ve dik arazilerde daha etkilidir.
     C) Erozyonu önlemek için tarlalar eğime paralel sürülmelidir.
     D) Erozyonu önlemek için çıplak araziler ağaçlandırılmalıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:43

  I.Erozyon toprağı arttırır.
  II.Toprak çok uzun sürede oluşur.
  III.Kayalar parçalanınca kayaç olur.
7) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız II
     B) Yalnız III
     C) I ve III
     D) Hiç biri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:36

8) Taş, kaya ve toprakların farklı renklerde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Farklı bölgelerde olmaları
     B) Farklı sıcaklıktaki bölgelerde bulunmaları
     C) Farklı zamanlarda oluşmuş olmaları
     D) Farklı mineraller içermeleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

9) Dünya'nın 7 katmanı vardır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:263
Yanlış Çözüm
:72
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:353

10) Dünyamızın görülemeyen katmanları 3 tanedir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:42

11) Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün şeklini değiştiren iç etmenlerdendir?

     A) Akarsular
     B) Rüzgar
     C) Deprem
     D) Su


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:54

12) Dünya dönme hareketi yapar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:253
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:269

13) Çevre kirliliği tehlikesini aşağıdakilerden hangisi büyütüyor?

     A) Hava olayları
     B) İnsanların duyarsız oluşu
     C) Ozon tabakasının delinmesi
     D) Doğal afetler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:30

14) Dünya'nın en içteki katmanı ateş küredir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:54

15) Dünya?nın en sıcak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Çekirdek
     B) Ateş küre
     C) Taş küre
     D) Manto


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:59

16) Kayaçlar ufalanarak kömürü oluşturur,

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:35

17) Su kirliliğinini aşağıdakilerden hangisi en çok oluşturur?

     A) Fabrika atıkları
     B) Baraj Suları
     C) Bulaşık suları
     D) Bahar yağmurları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:38

18) Yer kabuğunun yapısında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) Toprak
     B) Maden
     C) Kayaç
     D) Magma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:53

19) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak söylenemez?

     A) Dünyanın bir ekseninin olması
     B) Aynı yöne doğru gidildiğinde tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
     C) Uzaydan çekilmiş fotoğraflar
     D) Ay tutulması sırasında Dünya'mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:177
Yanlış Çözüm
:139
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:338

20) Dünya'nın etrafını ilk kez dolaşan kaşif aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Aristo
     B) Eflatun
     C) Macellan
     D) Galileo


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:138
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:187

21) Dünyanın göremediğimiz katmanları nelerdir

     A) atmosfer,ağır küre
     B) su küre,taş küre
     C) ateş küre,taş küre
     D) ağır küre,ateş küre
     E) atmosfer,su küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:32

22) Dünya yüzeyinde karalar, sulardan çok yer kaplar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:229
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:282

23) Yer kabuğu çatlaklarından yukarı püskürerek volkanları meydana getiren erimiş maddenler, Dünya'nın hangi katmanında bulunur?

     A) Ağır küre
     B) Ateş küre
     C) Taş küre
     D) Su küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:240
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:309

24) Aşağıda verilen bilim insanlardan hangisi, Dünya'nın şekliyle ilgili eserler vermiş bir Türk bilginidir?

     A) Tales
     B) Aristo
     C) Biruni
     D) Kopernik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:151
Yanlış Çözüm
:104
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:292

I. Okyanuslar

II. Kayaçlar

III. Göller

IV. Nehirler

V. Ovalar

VI. Denizler

VII. Kıtalar

25) Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su katmanını oluşturur?

     A) 3
     B) 4
     C) 5
     D) 6


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:210
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:308

I. Hava küre Dünya'yı çepeçevre saran gaz örtüsünden oluşur.Alt sınır deniz ve kara yüzeyi ile çakışır.

II. Yer kabuğunun diğer adı ateş küredir.

26) Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     A) Yalnız I doğru
     B) Yalnız II doğru
     C) Her ikisi de doğru
     D) Her ikisi de yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:214
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:294

27) Aşağıdakilerden hangisi erozyona sebep olmaz?

     A) yağmur suları
     B) yerin eğimli olması
     C) deprem
     D) ağaçların kesilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:225
Yanlış Çözüm
:113
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:366

28) Üzerinde yaşadığımız katman, aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Hava küre
     B) Ağır küre
     C) Su küre
     D) Taş küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:3729) Dünya?mız da kendi ekseni etrafında hangi yöne doğru döner?

     A) Batıdan doğuya
     B) Doğudan batıya
     C) Kuzeyden güneye
     D) Güneyden kuzeye


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2

30) Erozyonla mücadele ve ağaçlandırmanın önemi hakkına toplumu bilinçlendirmek amacıyla 1992 yılında yapılandırılan kuruluş hangisidir?

     A) MTA
     B) TEMA
     C) AKUT
     D) LÖSEV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:312
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:387

31) Dünya yüzeyinde karalar, sulardan çok yer kaplar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:320
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:375

32) Dünya'mızın gözlenemeyen kaç adet katmanı vardır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:25

33) Dünya'mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?

     A) 1/4 karalar
     B) 1/6 karalar 3/4 sular 2/6 sular
     C) 1/5 karalar
     D) 2/4 karalar 4/5 sular 2/4 sular


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:249
Yanlış Çözüm
:90
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:376

34) Hep aynı yöne giden bir uçağın bir süre sonra aynı yere gelmesi dünyanın şekli ile ilgi aşağıdaki görüşlerden hangisinin yanlış olduğunu kunıtlar?

     A) Yuvarlak olduğu
     B) Küre şeklinde olduğu
     C) Topa benzediği
     D) Düz olduğu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:206
Yanlış Çözüm
:140
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:370

  I.Dünya, Güneşin etrafındaki dolanımını 1 yılda tamamlar.
  II.Dünya?nın Güneş etrafındaki dönüşü sonucunda gece gündüz oluşur.
  III.En kısa süren ay Şubat ayıdır.
  IV.Dünya?mızın iki türlü hareketi vardır.
35) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) Yalnız III
     D) II ve IV
     E) Yalnız IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:3

36) Verimli tarım toprağının oluşması için uzun bir zaman gerekli değildir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:263
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:333

37) Hangi seçenekte dünyanın gözlemlenebilir katmanları verilmiştir?

     A) hava küre-ateş küre-çekirdek
     B) hava küre-su küre-taş küre
     C) taş küre-hava küre-çekirdek
     D) su küre-ateş küre-hava küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:298
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:374

38) I. astım
II. bronşit
III. sarılık Hava kirliliği

yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerine neden olur?


     A) Yalnız I
     B) I ve II
     C) I, II ve III
     D) II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:41

39) Kireç taşı mineraldir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:4040) Yukarıdaki Dünya modelinde mavi yerler ne belirtir?

     A) Karaları
     B) Suları
     C) Lavları
     D) Hepsi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:21En yeni ve güncel etkinlikler için bizi takip edin