Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Teması 1.Dönem 3.Yazılı


Kategori:4.Sınıf Sos.Bil. Yaşadığımız Yer teması

Hazırlayan:Mahmut  Mazı (8.1.2017 22:21:17)

Başlık:Yaşadığımız Yer

İzlenme:426

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
adana
2016-2017 Öğretim Yılı 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi
1.Dönem 3.Yazılı

Ad Soyad:..............................Tarih:9.1.2017
No:..............................Puan:.....................


1) Aşağıdaki hava sıcaklıkları verilen yerlerden hangisinin ikliminin, daha sert olduğu söylenebilir?

   A) 15     B) -12     C) 5     D) 35  


2) ..........., gerçek nesnelerin yerine kullanılan işaret ve şekillere verilen addır?

   A) kuşbakışı     B) sembol     C) resim     D) film  


3) Her hangi bir yerin, gün içerisinde gördüğü hava olaylarına ne ad verilir?

   A) Günlük hava durumu
   B) İklim
   C) Hava olayları
   D) Güneş ısısı


4) Denize girilebilen bir anda, hava durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   A) yağışlı     B) sisli     C) fırtınalı     D) güneşli  


5) Pusula ne zaman kullanılır?

   A) Gidilecek yönü bulmak için
   B) Evimizin odalarını yerleştirmek için
   C) Kitap basımında
   D) Gemi inşasında


6) Pusula ilk kez aşağıdakilerden hangi millet tarafından kullanılmıştır?

   A) İtalyanlar     B) Araplar     C) Çinliler     D) İspanyollar  


7) Pusula ibresinin renkli ucu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

   A) Güneydoğu     B) Güney     C) Kuzey     D) Batı  


8) Aşağıdakilerden hangisi yönlerin kullanıldığı alanlardan biri değildir?

   A) Haritacılık     B) Ulaşım     C) Mimarlık     D) Atletizm  


9) Aşağıdakilerden hangisi güneyi gösteren bir yöntemdir?

   A) Kutup yıldızının yönü
   B) Ağaç yosunlarının yönü
   C) Minare kapılarının yönü
   D) Öğle vakti yere dikilen çubuğun gölgesi


10) Ahmet yüzünü Karadeniz'e çevirirse, sol kolu hangi yönün tersini gösterir.

   A) batı     B) kuzeybatı     C) doğu     D) güney  


11) Aşağıdakilerden hangisi ormanda yön bulma yöntemlerinden biri değildir?

   A) Karınca yuvalarının ağzı
   B) Ağaçların yosunlu tarafları
   C) Ağaçların tepeleri
   D) Kayaların yosunlu tarafları


12) Haritaya baktığımızda, İzmir’in Es­kişehir’e göre haritanın daha so­lunda olduğunu görüyoruz.
Buna göre Eskişehir İzmir’in hangi yö­nünde olur?


   A) Kuzeyinde     B) Doğusunda     C) Batısında     D) Güneyinde  


13) Bir haritanın sağ tarafına baktığı­mızda, haritanın hangi yönüne bakmış oluruz?

   A) Doğu     B) Batı     C) Kuzey     D) Güney  


14) Aşağıdakilerden hangisinin planı çizilemez?

   A) Mahallemizin     B) Türkiye’nin     C) Sokağımızın     D) Okulumuzun  


15) Aşağıdakilerden hangisi doğa! afet değildir?

   A) Çığ     B) Deprem     C) Ay tutulması     D) Sel  


16) Bir krokide aşağıdakilerden han­gisi bulunmaz?

   A) Evler     B) Yollar     C) Ölçek     D) Köprüler  


17) Okulun, evin, sokağın, mahallenin ve­ya şehrin yüksek bir yerden …………… görünüşünün kabataslak olarak kâğıt üzerine geçirilmesine……………. denir.
tümcesinin noktalı yerlerine sırasıy­la hangi sözcükler getirilmelidir?


   A) kuş bakışı - kroki
   B) kuş bakışı - resim
   C) kuş bakışı - plan
   D) kuş bakışı – harita


18) Çanakkale’den hareket eden bir geminin, İzmir Liman’na ulaşması için hangi yönü takip etmesi gere­kir?

   A) Kuzey     B) Güney     C) Doğu     D) Batı  


19) 19 Mayıs 1919’da Samsun’da çı­kan Mustafa Kemal bazı şehirlerde vatanın kurtarılması için çalışma­lar yaparak 27 Aralık 1919’da An­kara’ya gitti. Mustafa Kemal, bu yolculuğu sırasında hangi bölge­mize uğramamıştır?

   A) Doğu Anadolu Bölgesi
   B) İç Anadolu Bölgesi
   C) Karadeniz Bölgesi
   D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi


20) Kayaların ve ağaçların yosunlu taraf­ları ……………..gösterir. Karınca yuvala­rının ağızları…………….gösterir.
Yukarıdaki cümlelerde noktalı yer­lere sırasıyla hangi sözcükler geti­rilmelidir?


   A) Doğuyu - batıyı
   B) Batıyı - güneyi
   C) Kuzeyi - güneyi
   D) Kuzeyi – batıyı


21) I. Denizcilerin okyanuslara açılması
II.Yeni kıtaların keşfedilmesi
III.Matbaanın bulunması
IV.Yolunu kaybetme endişesi olma­dan yolculuk yapılması
Yukarıdakilerin hangisiyle pusulanın bulunmasıyla ilgili gelişmelerdendir?


   A) I, II     B) II, III, IV     C) I, III, IV     D) I. II, IV  


22) Gölgelerin en kısa olduğu ve kuzeyi gösterdiği zaman dilimi hangisidir?

   A) Sabah     B) Kuşluk vakti     C) Öğle vakti     D) İkindi vakti  


23) Ülkemizde hangi tarihte güneş ışın­lar dike en yakın açıdan geldiği için, öğle vakti gölgeler en kısadır?

   A) 21 Haziran     B) 21 Aralık     C) 21 Mart     D) 23 Eylül  


24) Türkiye’nin siyasi haritasına baktı­ğımızda Antalya’yı haritanın alt kıs­mında görüyoruz Antalya, Türkiye haritasının hangi yönündedir?

   A) Kuzeyinde     B) Güneyinde     C) Doğusunda     D) Batısında  

I.Güney
II.Güneybatı
III.Batı
IV.Kuzey
V.Kuzeydoğu

25)

Hangisi yada hangileri ara yöndür?

   A) I,III ve IV     B) II ve V     C) Hiç biri     D) Hepsi  


26) Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir?

   A) Güney-kuzeydoğu-batı-kuzey
   B) Güney-kuzey-batı-doğu
   C) Güney-güneydoğu-batı-kuzey
   D) Güney-kuzeybatı-batı-kuzey


27) Pusulanın koyu renkli ucu hangi yönü gösterir?

   A) Kuzey     B) Güney     C) Doğu     D) Batı  


28) Güneybatı ara yönü hangi iki yönün arasından geçer?

   A) güney-doğu     B) güney-batı     C) kuzey-doğu     D) batı-kuzey  
29) Yukarıdaki olay hangi hava olayını simgeler?

   A) Yağmur     B) Kar     C) Dolu     D) Sis  


30) Güneş doğarken sol elimi güneşe uzattım. Sırtım hangi yönü gösterir?

   A) Doğu     B) Batı     C) Kuzey     D) Güney  
31) Van yurdumuzun neresindedir?

   A) Kuzey     B) Güney     C) Doğu     D) Batı  
32) Samsun yurdumuzun neresindedir?

   A) Kuzey     B) Güney     C) Doğu     D) Batı  
33) Adana yurdumuzun neresindedir?

   A) Kuzey     B) Güney     C) Doğu     D) Batı  


34) Hangi yöntem ile yön bulunmaz?

   A) Pusula ile
   B) Güneş ile
   C) Ağaçların yosunlu tarafı ile
   D) Ay ile


35) Deprem ne ile ölçülür?

   A) Sismograf     B) Ternometre     C) Barometre     D) Kilometre  


36) Sıcaklığı ne ile ölçülür?

   A) Ternometre     B) Barometre     C) Kilometre     D) Gönye  


37) Akşam yürüyüşe çıkan Ozan, yönünü kaybediyor ancak gökyüzünde Kutup Yıldızı'nı görüyor.
Evi güneyde olduğuna göre, Ozan'ın hangi yöne gitmesi gerekir?


   A) Kutup Yıldızı'nın tersi yönde gitmelidir.
   B) Sağa dönerek yoluna devam etmelidir.
   C) Sola dönerek yola devam etmesi gerekir.
   D) Aynı yönde ilerlemesi gerekir.


38) Sena adlı öğrencinin evi doğu ile kuzey arasında olduğuna göre evleri hangi yöndedir?

   A) Kuzey     B) Kuzeybatı     C) Doğu     D) Kuzeydoğu  


39) Günlük hava durumunu aşağıdaki kaynaklardan hangisinden öğrenemeyiz?

   A) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
   B) Televizyon ve radyodan
   C) Ders kitaplarından
   D) Günlük gazetelerden


40) Aşağıdakilerden hangisi yön belirlemede kullanılan araç ve yöntemlerden değildir?

   A) Pusula
   B) Güneş
   C) Kutup Yıldızı
   D) Dağların Uzanışı


41) Ahmet yüzünü Karadeniz'e çevirirse, sol kolu hangi yönün tersini gösterir.

   A) batı     B) kuzeybatı     C) doğu     D) güney  


42) I. Denizcilerin okyanuslara açılması II.Yeni kıtaların keşfedilmesi III.Matbaanın bulunması IV.Yolunu kaybetme endişesi olma­dan yolculuk yapılması Yukarıdakilerin hangisiyle pusulanın bulunmasıyla ilgili gelişmelerdendir?

   A) I, II     B) II, III, IV     C) I, III, IV     D) I. II, IV  


43) Bir haritanın sağ tarafına baktığı­mızda, haritanın hangi yönüne bakmış oluruz?

   A) Doğu     B) Batı     C) Kuzey     D) Güney  


44) Yapılacak binaların planlarının çizimiyle ilgili olmayan mühendislik alanı hangi seçenektedir?

   A) Elektrik      B) İnşaat     C) Ziraat      D) Mimari  


45) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden yatay hava akımına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Rüzgar
   B) Basınç
   C) Sıcaklık
   D) Nem


46) Ülkemizin aşağıdaki denizlerden hangisine kıyısı yoktur?

   A) Kızıldeniz
   B) Akdeniz
   C) Karadeniz
   D) Marmara


İklim tipine göre bitki örtüsü oluşur.
47) Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Bozkır
   B) Maki
   C) Orman
   D) Tundra


48) Herhangi bir yerdeki sıcaklık, yağış, nem ve rüzgar gibi etmenlerin günlük etkilerine ne denir?

   A) İklim     B) Hava Durumu     C) Hava Basıncı     D) Mevsim  


49) Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçeğe göre küçültülerek kağıt üzerine çizilmesine ne denir?

   A) Harita      B) Coğrafi Bölge     C) Şehir      D) Plan  


50) Okulun, evin, sokağın, mahallenin veya şehrin kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda küçültülerek kağıt üzerine geçirilmesine ne denir?

   A) Ölçek      B) Harita     C) Kroki     D) Plan  


51) Kuzey ile Kuzey Doğu yönleri arasındaki açı kaç derecedir?

   A) 45˚      B) 90˚     C) 60˚     D) 75˚  


52) Aşağıdakilerden hangisi adreste yer almaz?

   A) Adımız,soyadımız
   B) ) Ev numarası
   C) Sokak ve kent adı
   D) Baba adı


53) Bir pusulayı düz bir yere koyduğumuzda ibresinin koyu renkli ucunun sağ tarafındaki ilk arayön
hangisidir?


   A) Kuzeydoğu     B) Kuzeybatı     C) Güneydoğu      D) Güney batı  


Bir yerin kuşbakışı olarak kabataslak kağıt üzerine çizilmesine ................. denir.
54) Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

   A) Plan      B) Kroki      C) Yön      D) Hiçbiri  


55) Kutup Yıldızına yüzümüzü döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir?

   A) Doğu      B) Batı      C) Kuzey      D) Güney  


56) En sağlıklı yön hangi araçla bulunur?

   A) Kutup Yıldızı     B) Pusula      C) Güneş     D) Gölge  


57) Bir kaç mahallenin bir araya gelmesiyle oluşan yerleşme yerine aşağıdakilerden hangisi denir?

   A) Semt     B) Mahalle     C) Sokak      D) cadde  


58) Sokakların birleştiği ana yollara ne denir?

   A) Sokak      B) Cadde     C) Mahalle     D) Semt  


59) Evlerin dar ve kısa yolların etrafında yapılmasıyla oluşan yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Mahalle      B) Sokak     C) Cadde      D) Semt   


60) Bulunduğumuz yerde nelerin olduğunu bilmek ne gibi kolaylık sağlar?

   A) Bilgimiz artar.
   B) Görgümüz artar.
   C) İhtiyaçlarımızı kolayca karşılamamızı sağlar.
   D) Güvenimiz artar.


61) Yurdumuzdaki en büyük yönetim birimi aşağıdakilerden hangisidir?

   A) İl     B)  İlçe     C) Kasaba     D) Köy  


62) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerin doğal bitki örtüsü nedir?

   A) Çayır     B) Orman      C) Maki      D) Bozkır  


63) Hava basıncı değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

   A) Milibar ( mb )
   B) Milimetre ( mm )
   C) Selsuyus ( )
   D) Santigrat ( S )


64) Çevresine göre çukurda kalmış olan, fazla büyük olmayan çukurlarda biriken suya ne ad verilir?

   A)  Irmak     B) Okyanus     C) Deniz      D) Göl  


65) Yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği mevsimin adı nedir?

   A) Karadeniz      B) Akdeniz     C) Karasal      D) Muson  


66) Hava sıcaklığını ölçen aletin adı nedir?

   A) Barometre      B) Manometre     C) Termometre      D) Alüviyometre  
67) Yukarıda hepimizin de bildiği gibi "Peri Bacaları" verilmiştir.Peri Bacaları ülkemizin hangi şehrindedir?

   A) Ankara     B) İstanbul     C) Nevşehir     D) Kırşehir  


68) Aşağıdakilerden hangisi yüzümüzü Güneş'in battığı yöne döndüğümüzde sağ kolumuzun gösterdiği yöndür?

   A) Güney     B) Batı     C) Kuzeydoğu     D) Kuzey  


69) Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle farklıdır?

   A) Kuzey     B) Doğu     C) Batı     D) Kuzeybatı  


70) Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir?

   A) Rüzgar     B) Meteroloji     C) Kar     D) Yağmur  
71) Evimizin adresini verirken aşağıdakilerden hangisini belirtmemize gerek yoktur?

   A) Ev numarasını
   B) Hangi yönde olduğunu
   C) Köy ya da mahallenin adını
   D) İl ve ilçe adını


72) Aşağıdakilerden hangisi yön belirten bir ifade değildir?

   A) Güneşin doğduğu yer
   B) Kuzey kutbu
   C) Okul bahçesi
   D) Güneye doğru
73) Yukarıdaki krokiye göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

   A) Sağlık ocağının bitişiğinde market vardır.
   B) Karakolun karşısında çay bahçesi vardır.
   C) Okul Ayşelerin evinin doğusundadır.
   D) Pastane sağlık ocağının güneyindedir.


74) Aşağıdakilerden hangisi yağışölçerdir?

   A) Plüviyometre     B) Nemometre     C) Barometre     D) Manometre  

75)  En kısa gölgemiz ne zaman oluşur ve hangi yönü gösterir     Cevap:______I.radyo ve televizyon
II.kitap ve dergiler
III.İnternet
IV.gazete
V.kütüphane

76)

Yukarıdakilerin hangilerinden günlük hava durumunu öğrenemeyiz?

   A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) II ve V  


77) "Hava, su, toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, ışık gibi canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu ortama...............................denir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

   A) çevre
   B) doğal çevre
   C) gezegen
   D) park


78) Yurdumuzda hava olaylarını gözlemleyerek hava durumunu bildiren kurum hangisidir?

   A) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
   B) Devlet Hava Meydanları
   C) Türk Hava Kurumu
   D) Radyo Televizyon Kurumu


79) "Herhangi bir yerde bir günde gerçekleşen hava olayları, oranın günlük ............ .................gösterir." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

   A) hava olaylarını
   B) yağış durumunu
   C) hava sıcaklığını
   D) hava durumunu


80) "Sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr birer.........." cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıda-kilerden hangisi yazılmalıdır?

   A) yağış çeşididir
   B) hava olayıdır
   C) hava durumudur
   D) gözlem sonucudur


81) Karıncalar yuvalarından çıkardıkları toprağı hangi yöne yığar?

   A) güneye     B) kuzeye     C) batıya     D) doğuya  


82) Yön bulmada aşağıda verilenlerin hangisinden yararlananlayız?

   A) karınca yuvaları
   B) ağaç ve taşların yosunlu kısmı
   C) gölge
   D) telefon direkleri


83) Saatimizdeki 12 sayısı kuzeyi gösterdiğinde 6 sayısı hangi yönü gösterir?

   A) batıyı     B) doğuyu     C) güneyi     D) kuzeyi  

I.Sağ kolumuz - doğu
II.Sol kolumuz - batı
III.Kafamız - güney
IV.Ayaklarımız - kuzey

84)

Haritaya yüzümüzü döndüğümüzde vücudumuzun bazı bölümleriyle eşleşen yönler aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangileri yanlıştır?

   A) Yalnız III     B) Yalnız IV     C) III ve IV     D) II ve IV  

85) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) Güneş'in battığı yere sırtını çeviren bir kişinin sağ eli kuzeyi gösterir.
 • (__) Ağaçların yosunlu kısımları kuzeyi gösterir.
 • (__) Krokisini yapacağımız yerin ölçüsünü muhakkak almalıyız.
 • (__) Yönümüzü yalnız pusula ile bulabiliriz..
 • (__) Bir yeri tarif ederken kroki işimizi kolaylaştırır.
 • (__) Kar, yağmur gibi hava olayları atmosferde (gökyüzünde) meydana gelir.
 • (__) Ağaç ve de taşların yosunlu yüzeyleri bize kuzeyi gösterir.
 • (__) Bir varlığın küçük resmine sembol denir.
 • (__) Minarelerin şerefe kapıları doğuyu göstermektedir
 • (__) ölçek krokide kullanılmaz
 • (__) Kutup yıldızı ile yönümüzü bulabiliriz.
 • (__) Nem ölçen araca nemometre denir.
 • (__) Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
 • (__) Sıcaklık 0 C'nin altına düşerse kar yağma olasılığı yüksektir
 • (__) İzmir ili yurdumuzun güneyinde yer alır.
 • (__) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin işlerini kolaylaştırır.
 • (__) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır.
 • (__) Büyük Ayı Takım Yıldızı, daima kuzeyi gösterir.
 • (__) Güneş yön bulma yöntemlerinden biridir.
 • (__) Kar, dolu, yağmur gibi hava olayları atmosferde (gökyüzünde) meydana gelir
 • (__) Krokiler, belli bir ölçeğe göre çizilir.

 • 86) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  yıldızlara -

 • Eskiden gemiciler yönlerini bulmak için gündüzleri Güneş'e , geceleri de _________________ bakarlardı.

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.