Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


4.Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Teması 1.Dönem 3.Yazılı


Kategori:4.Sınıf Sos.Bil. Yaşadığımız Yer teması

Hazırlayan:Dural  Ayhan (8.1.2017 19:59:08)

Başlık:Salih İşgören İlkokulu

İzlenme:385

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
SALİH İŞGÖREN İLKÖĞRETİM OKULU
2016-2017 Öğretim Yılı 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi
1.Dönem 3.Yazılı

Ad Soyad:..............................Tarih:9.1.2017
No:..............................Puan:.....................

1) Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kaba taslak kağıda çizime ne denir?     Cevap:______2) Doğal unsurlara 3 örnek beşeri unsurlara 3 örnek yazınız     Cevap:______3) Beşeri unsur nedir?     Cevap:______4) Doğal unsur nedir?     Cevap:______5) Hava olayı nedir?     Cevap:______6) Ana yönleri yazınız...     Cevap:______7) Ana yönleri ve ara yönleri yazınız,şekille gösteriniz?     Cevap:______8) Beş tane hava olayı yazınız.     Cevap:______9) Doğal afetlerden beş tanesini yazınız     Cevap:______10)  En kısa gölgemiz ne zaman oluşur ve hangi yönü gösterir     Cevap:______11) Yön bulmak için yararlanabileceğimiz yöntemler nelerdir?     Cevap:______12) Aşağıda ülkemizin bazı illeri verilmiştir.Bu illeri o ile özgü meşhur yiyecekleri eşleştirniz.

  A)İzmir (__)Elma
  B)Amasya(__)Üzüm
  C)Giresun(__)İncir
  D)Bursa(__)Şeftali
  E)Aydın(__)Fındık

13) Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle eşleştiriniz ya da parantez içine doğal yada beşeri unsur olduklarını yazınız?

  A)çiçek(__)doğal unsur
  B)dağ(__)beşeri unsur
  C)ev(__)doğal unsur
  D)hastane(__)beşeri unsur

I.Güney
II.Güneybatı
III.Batı
IV.Kuzey
V.Kuzeydoğu

14)

Hangisi yada hangileri ara yöndür?

   A) I,III ve IV     B) II ve V     C) Hiç biri     D) Hepsi  

I.Hava
II.Toprak
III.Plastik
IV.Su

15)

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğadaki ana maddelerdir?

   A) I ve II     B) I,II ve III     C) III ve IV     D) I,II ve IV  

I.radyo ve televizyon
II.kitap ve dergiler
III.İnternet
IV.gazete
V.kütüphane

16)

Yukarıdakilerin hangilerinden günlük hava durumunu öğrenemeyiz?

   A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) II ve V  

I.Sağ kolumuz - doğu
II.Sol kolumuz - batı
III.Kafamız - güney
IV.Ayaklarımız - kuzey

17)

Haritaya yüzümüzü döndüğümüzde vücudumuzun bazı bölümleriyle eşleşen yönler aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangileri yanlıştır?

   A) Yalnız III     B) Yalnız IV     C) III ve IV     D) II ve IV  


18) Aşağıdaki hava sıcaklıkları verilen yerlerden hangisinin ikliminin, daha sert olduğu söylenebilir?

   A) 15     B) -12     C) 5     D) 35  


19) ..........., gerçek nesnelerin yerine kullanılan işaret ve şekillere verilen addır?

   A) kuşbakışı     B) sembol     C) resim     D) film  


20) Her hangi bir yerin, gün içerisinde gördüğü hava olaylarına ne ad verilir?

   A) Günlük hava durumu
   B) İklim
   C) Hava olayları
   D) Güneş ısısı


21) Denize girilebilen bir anda, hava durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   A) yağışlı     B) sisli     C) fırtınalı     D) güneşli  


22) Pusula ne zaman kullanılır?

   A) Gidilecek yönü bulmak için
   B) Evimizin odalarını yerleştirmek için
   C) Kitap basımında
   D) Gemi inşasında


23) Pusula ilk kez aşağıdakilerden hangi millet tarafından kullanılmıştır?

   A) İtalyanlar     B) Araplar     C) Çinliler     D) İspanyollar  


24) Pusula ibresinin renkli ucu aşağıdakilerden hangisini gösterir?

   A) Güneydoğu     B) Güney     C) Kuzey     D) Batı  


25) Aşağıdakilerden hangisi yönlerin kullanıldığı alanlardan biri değildir?

   A) Haritacılık     B) Ulaşım     C) Mimarlık     D) Atletizm  


26) Aşağıdakilerden hangisi güneyi gösteren bir yöntemdir?

   A) Kutup yıldızının yönü
   B) Ağaç yosunlarının yönü
   C) Minare kapılarının yönü
   D) Öğle vakti yere dikilen çubuğun gölgesi


27) Ahmet yüzünü Karadeniz'e çevirirse, sol kolu hangi yönün tersini gösterir.

   A) batı     B) kuzeybatı     C) doğu     D) güney  


28) Aşağıdakilerden hangisi ormanda yön bulma yöntemlerinden biri değildir?

   A) Karınca yuvalarının ağzı
   B) Ağaçların yosunlu tarafları
   C) Ağaçların tepeleri
   D) Kayaların yosunlu tarafları


29) Haritaya baktığımızda, İzmir’in Es­kişehir’e göre haritanın daha so­lunda olduğunu görüyoruz.
Buna göre Eskişehir İzmir’in hangi yö­nünde olur?


   A) Kuzeyinde     B) Doğusunda     C) Batısında     D) Güneyinde  


30) Bir haritanın sağ tarafına baktığı­mızda, haritanın hangi yönüne bakmış oluruz?

   A) Doğu     B) Batı     C) Kuzey     D) Güney  


31) Aşağıdakilerden hangisinin planı çizilemez?

   A) Mahallemizin     B) Türkiye’nin     C) Sokağımızın     D) Okulumuzun  


32) Aşağıdakilerden hangisi doğa! afet değildir?

   A) Çığ     B) Deprem     C) Ay tutulması     D) Sel  


33) Aşağıdakilerden hangisi doğal un­surlardan değildir?

   A) Ova     B) Plato     C) Köprü     D) Yarımada  


34) Bir krokide aşağıdakilerden han­gisi bulunmaz?

   A) Evler     B) Yollar     C) Ölçek     D) Köprüler  


35) Okulun, evin, sokağın, mahallenin ve­ya şehrin yüksek bir yerden …………… görünüşünün kabataslak olarak kâğıt üzerine geçirilmesine……………. denir.
tümcesinin noktalı yerlerine sırasıy­la hangi sözcükler getirilmelidir?


   A) kuş bakışı - kroki
   B) kuş bakışı - resim
   C) kuş bakışı - plan
   D) kuş bakışı – harita


36) 19 Mayıs 1919’da Samsun’da çı­kan Mustafa Kemal bazı şehirlerde vatanın kurtarılması için çalışma­lar yaparak 27 Aralık 1919’da An­kara’ya gitti. Mustafa Kemal, bu yolculuğu sırasında hangi bölge­mize uğramamıştır?

   A) Doğu Anadolu Bölgesi
   B) İç Anadolu Bölgesi
   C) Karadeniz Bölgesi
   D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi


37) Kayaların ve ağaçların yosunlu taraf­ları ……………..gösterir. Karınca yuvala­rının ağızları…………….gösterir.
Yukarıdaki cümlelerde noktalı yer­lere sırasıyla hangi sözcükler geti­rilmelidir?


   A) Doğuyu - batıyı
   B) Batıyı - güneyi
   C) Kuzeyi - güneyi
   D) Kuzeyi – batıyı


38) I. Denizcilerin okyanuslara açılması
II.Yeni kıtaların keşfedilmesi
III.Matbaanın bulunması
IV.Yolunu kaybetme endişesi olma­dan yolculuk yapılması
Yukarıdakilerin hangisiyle pusulanın bulunmasıyla ilgili gelişmelerdendir?


   A) I, II     B) II, III, IV     C) I, III, IV     D) I. II, IV  


39) Gölgelerin en kısa olduğu ve kuzeyi gösterdiği zaman dilimi hangisidir?

   A) Sabah     B) Kuşluk vakti     C) Öğle vakti     D) İkindi vakti  
40) Yukarıdaki olay hangi hava olayını simgeler?

   A) Yağmur     B) Kar     C) Dolu     D) Sis  


41) Hangisi doğal afet değildir?

   A) Tipi     B) Çığ     C) Yangın     D) Sel  


42) Hangi yöntem ile yön bulunmaz?

   A) Pusula ile
   B) Güneş ile
   C) Ağaçların yosunlu tarafı ile
   D) Ay ile


43) Deprem ne ile ölçülür?

   A) Sismograf     B) Ternometre     C) Barometre     D) Kilometre  


44) Sıcaklığı ne ile ölçülür?

   A) Ternometre     B) Barometre     C) Kilometre     D) Gönye  


45) Akşam yürüyüşe çıkan Ozan, yönünü kaybediyor ancak gökyüzünde Kutup Yıldızı'nı görüyor.
Evi güneyde olduğuna göre, Ozan'ın hangi yöne gitmesi gerekir?


   A) Kutup Yıldızı'nın tersi yönde gitmelidir.
   B) Sağa dönerek yoluna devam etmelidir.
   C) Sola dönerek yola devam etmesi gerekir.
   D) Aynı yönde ilerlemesi gerekir.


46) Günlük hava durumunu aşağıdaki kaynaklardan hangisinden öğrenemeyiz?

   A) Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden
   B) Televizyon ve radyodan
   C) Ders kitaplarından
   D) Günlük gazetelerden

47) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) Güneş'in battığı yere sırtını çeviren bir kişinin sağ eli kuzeyi gösterir.
 • (__) Ağaçların yosunlu kısımları kuzeyi gösterir.
 • (__) Marmara bölgesinde en çok buğday ve ayçiçeği yetişir.
 • (__) Kullandığımız maddelerin çöplerini sınıflandırarak geri dönüşüme hazırlamalıyız .
 • (__) Kuzey, güney ara yönlerdir..
 • (__) Kuzey ve batı arasına kuzeydoğu denir.
 • (__) Akdeniz yurdumuzda güneydedir.
 • (__) Kuzey, batı , doğu ve güney ana yönlerdir..
 • (__) Krokisini yapacağımız yerin ölçüsünü muhakkak almalıyız.
 • (__) Yönümüzü yalnız pusula ile bulabiliriz..
 • (__) Bir yeri tarif ederken kroki işimizi kolaylaştırır.
 • (__) Kar, yağmur gibi hava olayları atmosferde (gökyüzünde) meydana gelir.
 • (__) Ev yapmak için dere yatakları seçilmelidir.
 • (__) Ağaç ve de taşların yosunlu yüzeyleri bize kuzeyi gösterir.
 • (__) Kutup yıldızı güneyi gösterir.
 • (__) Biryeri tarif ederken kroki çizmek işimizi kolaylaştırır.
 • (__) Doğal kaynakları istediğimiz kadar ve istediğimiz şekilde kullanabiliriz.
 • (__) Bir varlığın küçük resmine sembol denir.
 • (__) Bir yerin yukarıdan kuşbakışı görünüşüne kroki denir.
 • (__) Yönümüzü yalnız pusula yardımıyla bulabiliriz
 • (__) Kroki kabataslak bir çizim.
 • (__) Minarelerin şerefe kapıları doğuyu göstermektedir
 • (__) Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına körfez denir.
 • (__) Doğu yönü ve kuzey yönü arasında kuzeybatı vardır.
 • (__) Bir bölgenin çok fazla yağış alması ve eğimin fazla olması toprak kaymasına neden olur.
 • (__) Yükseltisi en fazla olan bölgemiz, İç Anadolu Bölgesi'dir.
 • (__) Orman, kaplıca, dağ, ova, vadi tarihi mekanlardandır
 • (__) Sel baskınlarını önlemek için ağaç dikmeliyiz.
 • (__) insanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu tüm ürünler doğal unsurlardır.
 • (__) Doğal unsurlardan biri barajdır.
 • (__) Nem ölçen araca nemometre denir.
 • (__) Barajlar çevredeki doğal unsurlardan biridir.
 • (__) İnsan, bitki, hayvan toplulukları doğal çevrenin unsurlarıdır.
 • (__) Deprem, erozyon, çığ, toprak kayması doğal afetlerdir.
 • (__) Kış aylarında her gün aynı hava olayını yaşarız
 • (__) Bir yeri tarif ederken kroki çizmek işimizi kolaylaştırır.
 • (__) Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
 • (__) Sıcaklık 0 C'nin altına düşerse kar yağma olasılığı yüksektir
 • (__) Sultanahmet Camii beşeri, Pamukkale Travertenleri ise doğal unsurdur.
 • (__) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin işlerini kolaylaştırır.
 • (__) Hava olaylarını bilmek çiftçilerin, balıkçıların, pilotların işlerini kolaylaştırır.
 • (__) Güneş yön bulma yöntemlerinden biridir.
 • (__) Karınca yuvalarının ağzı daima güneyi gösterir.
 • (__) Ağaç ve taşların yosunlu yüzeyleri bize kuzeyi gösterir

 • 48) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  ara yön - kuzeyi - Kutup Yıldızı - kuzeydoğu - kroki - bölge - baraj - kroki - doğal - pusuladır - güney - termometre - yıldızlara - kuzey - batıdan - sembol anahtarı - ova - plato - pusula - Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü - rüzgar -

 • Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi sonucu _________________ … oluşur.
 • Ana yönlerin dışında kalan yerleri bulmamıza yarayan ve ana yönlerin arasında olan yönlere _________________ denir.
 • Pusulanın renkli ucu daima _________________ gösterir
 • İnsanların yönlerini blmak için kullandıkları yıldız _________________ dır.
 • Kuzey ile doğu ana yönleri arasındaki ara yöne _________________ diyoruz.
 • Bir yeri tarif ederken kullanılan taslak çizimlere _________________ denir.
 • Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara _________________ denir.
 • Su toplamak amacıyla akarsu üzerine yapılan bende _________________ denir
 • Bir şeyin yukarıdan çizilmesine _________________ denir
 • Ova _________________ unsurlardan biridir.
 • Yön bulma aracı _________________
 • Haritayı duvara astığımız zaman, haritanın alt tarafı _________________ yönünü gösterir.
 • Sıcaklıkları _________________ ile ölçeriz
 • Eskiden gemiciler yönlerini bulmak için gündüzleri Güneş'e , geceleri de _________________ bakarlardı.
 • Karınca yuvalarının ağızları _________________ yönünü gösterir
 • Güneş doğudan doğar _________________ batar
 • Harita ve krokilerde kullanılan şekillerin anlamını gösteren bölüme _________________ denir
 • çevrelerine göre alçakta olan geniş düzlüklere _________________ denir.
 • Akarsular tarafından derince yarılmış vadilerle yarılmış düzlüklere _________________ denir.
 • Yön bulmada kullanılan ve içindeki ibrenin koyu renkli ucu sürekli kuzeyi gösteren araca _________________ denir.
 • Hava durumu tahmini ülkemizde _________________ tarafından yapılmaktadır?

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.