Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


4.Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Teması Çalışma Kağıdı


Kategori:4.Sınıf FenveTek. Maddeyi Tanıyalım teması

Hazırlayan:Dural  Ayhan (8.1.2017 16:52:57)

Başlık:Salih İşgören İlkokulu

İzlenme:319

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
SALİH İŞGÖREN İLKÖĞRETİM OKULU
2016-2017 Öğretim Yılı 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Ad Soyad:..............................Tarih:9.1.2017
No:..............................Puan:.....................

1)

     cam bardak ....... bir maddedir
cümlesinde noktalı yere ne gelmedilir     Cevap:______2) Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir?     Cevap:______3) Madde neye denir?     Cevap:______4)  Maddeler kaç halde bulunur?     Cevap:______5) Yapay madde,işlenmiş madde,doğal maddeye ikişer tane örnek yazınız.     Cevap:______6) Maddenin halleri nelerdir? İkişer örnek veriniz.     Cevap:______7) Maddelerin kütlesini ve hacmini ölçerken neler kullanırız.     Cevap:______8) Cisim nedir? Cisimle madde arasındaki fark nedir?     Cevap:______9) Hacim nedir? Katı maddelerin hacimleri nasıl ölçülür?     Cevap:______10) Saydam, yarı saydam ve opak madde ne demektir? Örnekler veriniz.     Cevap:______11) Kütle nedir? Kütleler ne ile ölçülür? Maddelerin kütleleri değişir mi?     Cevap:______12) Maddelerin görülebilir ve ölçülebilir özellikleri nelerdir?     Cevap:______13) küçük ve şekilsiz bir taşın hacmini ölçmek için neler yaparsınız     Cevap:______14) Bir kilogram pamuk mu yoksa bir kilogram demir mi daha ağırdır? Açıklayınız     Cevap:______15) Odaların bir köşesine sıkılan parfümün kokusu bir süre sonra odanın her yerinde hissedilir. Bunun nedeni nedir?     Cevap:______16) Aşağıda verilen karışımları ayırmak için kullanılan yöntemi doğru bir şekilde eşleştiriniz.

  A)Demir tozu-kum(__)Buharlaştırma
  B)Tuz-su(__)Mıknatıs
  C)Talaş-su(__)Süzme


17) Aşağıdaki tabloda dikey sütunda verilen bilgilerin özelliklerini yatay sütunlarda işaretleyiniz.

VARLIK CANLI CANSIZHAREKETLİ HAREKETSİZ
İNSAN
BİTKİ
MASA
ÖĞRETMEN
OKUL
18) Aşağıdaki tabloda dikey sütunda verilen bilgilerin özelliklerini yatay sütunlarda işaretleyiniz.

KATI SIVIGAZMADDEMADDE DEYİL
EKMEK
ÇAY
PEYNİR
HAVA
IŞIK
19) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin özelliklerini doğru bir şekilde seçiniz.

Madde CisimMalzemeEşyaAlet
Porselen fincan
Un
Süt
Kumaş
Pense
20) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin suyla temasları halinde ne olacaklarını doğru bir şekilde işaretleyiniz.

Suyu çeker Suda ıslanırKuru kalırSuyu çekmez
Kağıt
Alüminyum folyo
Plastik poşet
Pamuk
Kumaş parçası
21) Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri suda yüzüp batma durumunu işaretleyiniz.

Suda yüzer Suda batar
Kalem
Ayakkabı
Tahta
Silgi
Ataş
22) Aşağıda verilen maddeleri mıknatıs tarafından çekilip çekilmeme durumunu tabloda işaretleyiniz.

Demir tozu Plastik tabakCam tabakAtaşToplu iğne
Mıknatıs tarafından çekilir
Mıknatıs tarafından çekilmez
23) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin özelliklerini uygun bir şekilde işaretleyiniz.

Saydam OpakSertYumuşakParlak
Sünger
Un
Kolonya
Su
CamI.Bulunduğu kabın şeklini alır.
II.Sıvı adı verilebilir.
III.Tuz bunlara örnektir.
IV.Basketbol topu buna örnektir.

24)

Hangisi ve ya hangileri küçük taneli katıların özelliklerindendir?

   A) Yalnız II     B) I ve II     C) I ve III     D) Hepsi  

I.Tahta kalemi
II.Hava.
III.Plastik top
IV.Çelik kapı

25)

Yukarıdakilerden kaç tanesi maddenin şeklini almış halidir?

   A) Yalnız I     B) I,III ve IV     C) III ve IV     D) II ve IV  

I.Sıvı
II.Katı
III.Gaz

26)

Yukarıda maddelerin halleri verilmiştir. Hangi ve ya hangilerin belirli bir hacmi vardır?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve III     D) Hepsi  

I.Işık bir maddedir
II.Eşya maddenin şekillendirilmiş,cisim ise hayatımızı kolaylaştıran halidir
III.ses bir madde değildir
IV.maddenin herhangi bir hacmi yoktur
V.parlağın zıtı berkdir

27)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) Yalnız III  

I.Katı maddelerin bir şekli vardır.
II.Gaz maddeler bulundukları kabın şeklini almazlar.
III.Sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar

28)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D)  I ve II     E) I,II ve III  

I.Cam saydam maddedir.
II.Pamuklu kumaşlar su çeker.
III.Maddelerin özelliklerinden yararlanarak ihtiyacımıza göre cisimler üretiriz.

29)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) Yalnız III     D) Yalnız III     E) I,II ve III  


30) Hangi madde ışık geçirmez?

   A) Buzlu cam     B) Demir     C) Beyaz kağıt     D) Plastik şişe  


31) Aşağıdakilerden hangisi sıvılar gibi akışkanlık özelliği göstermez?

   A) Tuz     B) Cam bilyeler     C) Un     D) Şeker  


32) Aşağıdakilerden hangisinin belirli şekil ve hacmi yoktur?

   A) Kitap     B) Silgi     C) Hava     D) Bilge  


33) Aşağıdakilerden hangisinde mad­de hâl değiştirmemiştir?

   A) Buzun erimesi
   B) Kâğıdın buruşturulması
   C) Suyun donması
   D) Suyun buharlaşması


34) Aşağıdakilerden hangisi saydam cisimdir?

   A) Tahta Masa     B) Çelik tencere     C) Cam surahi     D) Demir kaşık  


35) Aşağıdakilerden hangisi bir ci­simdir?

   A) Cam bardak     B) Un     C) Toprak     D) Hava  


36) “Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine ........... denir.” tümcesindeki noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

   A) Karışım     B) Erime     C) Çözünme     D) Çözelti  


37) Sıvı veya gaz hâlindeki bir sıvının içinde görünmez bir hâle gelmesine............ denir.” tümcesindeki noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

   A) Çözelti     B) Çözünen     C) Çözücü     D) Çözünme  


38) Işığı geçirmeyen maddelere ne ad verilir?

   A) Saydam     B) Opak     C) Yarı saydam     D) Kırılgan  


39) Aşağıdakilerden hangisi yarı say­dam maddedir?

   A) Buzlu cam     B) Hava     C) Tahta     D) Cam  


40) I. Kömür, petrol ve demir doğal kaynaklarımızdandır.
II. Doğal kaynaklarımız sınırsızdır.

Yukarıda verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


   A) Yalnız I doğrudur.
   B) Yalnız II doğrudur.
   C) İkisi de doğrudur.
   D) İkisi de yanlıştır.


41) I. rüzgâr
II.yağmur
III.ani sıcaklık değişimi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yeryüzünün şekillenme­sinde etkilidir?


   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I, II ve III  


42) Aşağıdakilerden hangisi sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan öl­çü birimidir?

   A) L     B) g     C) kg     D) mg  


43) İçinde hava olmayan bir voleybol to­pu tartılıyor. Aynı top hava ile şişiril­dikten sonra tekrar tartılıyor.
Tartım sonuçları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?


   A) Topun kütlesini
   B) Topun hacmini
   C) Topun içindeki havanın kütlesini
   D) Topun yoğunluğunu

44) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) Plastik yapay maddedir.
 • (__) Sıvıların hacmi ölçülemez.
 • (__) Tuzlu su daha zor donar.
 • (__) Işık enerjidir.
 • (__) Işık maddedir.
 • (__) Su donunca hacmi artar.
 • (__) Sıvı ve gaz maddelerden de cisim olur
 • (__) gaz maddelerin belirli bir hacimleri yoktur
 • (__) bir maddenin kütlesi dünyada ve ayda farklıdır
 • (__) balon hava üflenerek şişirildiğinde kütlesi değişmez
 • (__) kütle eşit kollu terazi ile ölçülür
 • (__) Küçük taneli katılar sıvılar gibi bulundukları kabın şeklini alamazlar.
 • (__) Aynı büyüklükteki maddelerin kütleleri de aynı olmak zorundadır
 • (__) Şeker pancarı doğal bir maddedir
 • (__) Esnek yapıdaki maddeler, kendisine uygulanan kuvvet sona erince eski haline döner.
 • (__) Gazların belirli şekilleri vardır, sıkıştırılamazlar
 • (__) Anahtar, taş, madenî para, misket, toplu iğne gibi maddeler suda yüzer.
 • (__) Gazların yayılma özellikleri vardır.
 • (__) Hacim ölçmede dereceli silindir kullanılır.
 • (__) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır.
 • (__) Hava bir madde değildir.

 • 45) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  Buharlaşma - mıknatıs - Gazların - çıkarılır - ölçülemez - kilogram - ölçülebilir - katı - buz - termometre - dokunma duyumuzla - Kütle - madde - katı,sıvı,gaz - hacim - Malzeme - sıfır - malzeme - cisim - ışık - santigrat derece - görülemezler - Sıvı - Sıvılar - buharlaşma - Gazların - dara - duyu organlarımızla - Sıvı - yarı - cisim - madde - opak - maden - Erime -

 • Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale dönüşmesine _________________ denir.
 • Sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale dönüşmesine _________________ denir.
 • Demir,kobalt gibi maddeler _________________ tarafından çekilir.
 • _________________ hacmi içine konuldukları kabın hacmi kadardır
 • Net kütleyi bulmak için brüt kütleden dara _________________
 • Maddelerin pürüzlülük, matlık, saydamlık, esneklik gibi özellikleri _________________
 • Kütle birimi olarak _________________ kullanılır.
 • Maddelerin kişilere göre değişmeyen özelliklerine _________________ özellikleri denir
 • Erime _________________ maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesidir.
 • Suyun katılaşmış haline _________________ denir.
 • Sıcaklığı ölçmek amacıyla _________________ kullanılır
 • Maddenin sert mi yumuşak mı olduğunu _________________ anlarız.
 • Kilogram ve gram _________________ ölçüsü birimidir.
 • Ses ve ışık _________________ değildir.
 • madde _________________ olmak üzere 3 halde bulunur.
 • kütle ve _________________ maddenin ölçülebilen özellikleridir
 • Bir araya getirilerek bir tüketim maddesine dönüştürülen ürünlere _________________ denir.
 • Su _________________ derece selsiyusta donar.
 • Kâğıt, defter yapımında kıllanılan bir _________________ örneğidir
 • Maddenin şekil almış hâline _________________ denir
 • saydam madde _________________ geçiren maddedir
 • Sıcaklık birimi _________________ dir
 • Gazlar gözle _________________
 • _________________ maddeler akıcıdır ve belirli bir hacimleri yoktur.
 • _________________ ısı vererek katı hâle geçerler.
 • Sıcaklık artarsa _________________ artar
 • _________________ hacmi içine konuldukları kabın hacmi kadardır
 • Sıvı ya da gaz maddelerin içine konulacağı kabın boş olarak kütlesine _________________ denir
 • Maddelerin _________________ belirlediğimiz büyüklük, şekil, koku, renk, tat, sertlik gibi özellikleri kişiler göre değişebilir.
 • _________________ maddeler akıcıdır ve belirli bir hacimleri yoktur.
 • Işığı az geçiren buzlu cam, yağlı kağıt gibi maddelere _________________ saydam maddeler denir.
 • Maddenin şekil almış hâline _________________ denir.
 • Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara _________________ denir.
 • Bakıldığında içini göstermeyen maddelere _________________ denir.
 • Ekonomik değeri olan minerallere _________________ denir.

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.