Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


4.Sınıf Fen ve Teknoloji Maddeyi Tanıyalım Teması 1.Dönem 2.Yazılı


Kategori:4.Sınıf FenveTek. Maddeyi Tanıyalım teması

Hazırlayan:Mahmut  Mazı (7.1.2017 22:29:45)

Başlık:Mahmut

İzlenme:636

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
adana
2016-2017 Öğretim Yılı 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi
1.Dönem 2.Yazılı

Ad Soyad:..............................Tarih:8.1.2017
No:..............................Puan:.....................


1) Hangi madde ışık geçirmez?

   A) Buzlu cam     B) Demir     C) Beyaz kağıt     D) Plastik şişe  

2)

     cam bardak ....... bir maddedir
cümlesinde noktalı yere ne gelmedilir     Cevap:______
3) Aşağıdakilerden hangisi sıvılar gibi akışkanlık özelliği göstermez?

   A) Tuz     B) Cam bilyeler     C) Un     D) Şeker  


4) Aşağıdakilerden hangisinin belirli şekil ve hacmi yoktur?

   A) Kitap     B) Silgi     C) Hava     D) Bilge  


5) Aşağıdakilerden hangisinde mad­de hâl değiştirmemiştir?

   A) Buzun erimesi
   B) Kâğıdın buruşturulması
   C) Suyun donması
   D) Suyun buharlaşması


6) Aşağıdakilerden hangisi saydam cisimdir?

   A) Tahta Masa     B) Çelik tencere     C) Cam surahi     D) Demir kaşık  


7) Işığı geçirmeyen maddelere ne ad verilir?

   A) Saydam     B) Opak     C) Yarı saydam     D) Kırılgan  


8) Aşağıdakilerden hangisi sıvıların hacmini ölçmek için kullanılan öl­çü birimidir?

   A) L     B) g     C) kg     D) mg  


9) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

   A) 4500 g = 4,5 kg
   B) 20 000 g = 200 kg
   C) 87 500 g = 87,5 kg
   D) 30 kg = 30 000 g


10) İçinde hava olmayan bir voleybol to­pu tartılıyor. Aynı top hava ile şişiril­dikten sonra tekrar tartılıyor.
Tartım sonuçları arasındaki fark aşağıdakilerden hangisini verir?


   A) Topun kütlesini
   B) Topun hacmini
   C) Topun içindeki havanın kütlesini
   D) Topun yoğunluğunu


11) Aşağıdakilerden hangisi katı maddedir?

   A) Zeytinyağı     B) Kalem     C) Ayran     D) Hava  


12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   A) Gazlar, içinde bulundukları kabın şeklini alır.
   B) Gazların belirli şekil ve hacimleri vardır.
   C) Gazlar yayılarak bulundukları ortamın şeklini alır.
   D) Gazları oluşturan tanecikler arasındaki uzaklık, katıları oluşturan tanecikler arasındaki uzaklıktan daha fazladır.


13) Aşağıdakilerden hangisi sıvılar gi­bi davranmaz?

   A) Toz şeker     B) Küp şeker     C) Tuz     D) Kum  


14) Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?

   A) Tahta kalem     B) Cam bardak     C) Plastik tarak     D) Demir kaşık  


15) Aşağıdakilerden hangisi suda batar?

   A) Tahta     B) Demir kaşık     C) Köpük     D) Buz  


16) Hangisi maddedir?

   A) Işık     B) Ses     C) Hava     D) Isı  
17) Bu varlık için hangisi söylenir?

   A) Askeri unsurdur.
   B) Doğal unsurdur.
   C) Yapay unsurdur.
   D) Tabii unsurdur.


18) Aşağıdaki kütle değerlerinden hangisi diğerlerinden daha büyüktür?

   A) 30000 g     B) 40 kg     C) 35000 g     D) 750 000 mg  


19) Madde doğada kaç farklı halde bulunur?

   A) 1     B) 2     C) 3     D) 4  

I.5 kg = 5000 g
II.7000 g = 7 kg
III.4kg = 4000g
IV.8500g =7 kg

20)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğru değildir?

   A) I ve IV     B) Yalnız IV     C) Hepsi      D) Hiçbiri  


21) “Emir, boş bir kabı ölçtüğünde 235 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 1000 g geldiğini gördü.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) Brüt kütle 1235 g’dır.
   B) Net kütle 235 g’dır.
   C) Net kütle 765 g’dır.
   D) Dara kütle 765 g’dır.


22) “Baran, içi su dolu bir dereceli kabın içine taş attı.Suyun seviyesini ölçtüğünde 175 mL geldiğini gördü.Taşı suyun içinden alıp, suyun seviyesini tekrar ölçtüğünde bu sefer suyun seviyesinin 105 mL olduğunu gördü.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A) Suyun hacmi 175 mL’dir.
   B) Suyun hacmi 105 mL’dir.
   C) Taşın hacmi 70 mL’dir.
   D) Hava zamanla kaybolmuştur.

I.Bulunduğu kabın şeklini alır.
II.Sıvı adı verilebilir.
III.Tuz bunlara örnektir.
IV.Basketbol topu buna örnektir.

23)

Hangisi ve ya hangileri küçük taneli katıların özelliklerindendir?

   A) Yalnız II     B) I ve II     C) I ve III     D) Hepsi  


24) Maddenin akışkan haline ne denir?

   A) Gaz     B) Sıvı     C) Katı      D) Hepsi  

I.Tahta kalemi
II.Hava.
III.Plastik top
IV.Çelik kapı

25)

Yukarıdakilerden kaç tanesi maddenin şeklini almış halidir?

   A) Yalnız I     B) I,III ve IV     C) III ve IV     D) II ve IV  

I.Sıvı
II.Katı
III.Gaz

26)

Yukarıda maddelerin halleri verilmiştir. Hangi ve ya hangilerin belirli bir hacmi vardır?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve III     D) Hepsi  


27) Suyun katı haline hangi ad verilir?

   A) Su     B) Buz     C) Taş     D) Buhar  


28) Suyun gaz halinin adı nedir?

   A) Duman
   B) Buhar
   C) Karbonmonoksit
   D) Karbondioksit

29) Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir?     Cevap:______
30) Aşağıdakilerden hangisinin belirli şekil ve hacmi yoktur?

   A) Kitap     B) Silgi     C) Hava     D) Bilge  


31) Su buharı taşıyan nemli hava, yeryüzüne yakın yerlerde yoğunlaşır ve havada asılı kalır. Bu olaya ne denir?

   A) nem     B) sis     C) kırağı     D) çiy  

32)  Maddeler kaç halde bulunur?     Cevap:______
33) Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin hacmini ölçmede kullanılan araçtır?

   A) Termometre
   B) Dereceli kap (Silindir)
   C) Eşit kollu terazi
   D) Baskül


34) Aşağıdaki karışımlardan hangisi mıknatıs kullanılarak ayrılamaz?

   A) Demir tozu- Kum
   B) Tuz- Nikel parçaları
   C) Talaş- Kum
   D) Kobalt- Talaş


I. Eşit kollu terazilerde, tartılan maddenin kütlesi, bilinen kütlelerle karşılaştırılır.

II. Sıvıların kütlesi de katılarda olduğu gibi eşit kollu teraziyle ölçülür.

35) Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   A) Yalnız I doğru
   B) Yalnız II doğru
   C) Her ikisi de doğru
   D) Her ikiside yanlış


36) Aşağıdaki verilenlerden hangisi maddenin ölçülebilir özellikleridir?

   A) Kütle- Renk
   B) Sertlik- Hacim
   C) Koku- Sıcaklık
   D) Hacim- Kütle


37) Düzensiz şekilli bir cismin hacminin ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

   A) Kısmen su dolu dereceli silindir
   B) Boş dereceli silindir
   C) Eşit kollu terazi
   D) Ölçülü boş kap


Serhat, annesiyle markete gittiklerinde bazı ürünlerin üzerinde 200 ml 1l, 500 mL gibi ölçüm birimleri olduğunu görüyor.

38) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Serhat'ın incelediği ürünlerden biri olamaz?

   A) Süt     B) Meyve suyu     C) Gazoz     D) Makarna  


39) Aşağıda verilen madde gruplarından hangisinde katı, sıvı ve gazların her üçünü de örnek verilmiştir?

   A) Su,Tuz,Hava,Buz,Tahta
   B) Buhar,Hava,Buz,Tuz,Şeker
   C) Demir,Tahta,Pirinç,Süt,Ayran
   D) Deodorant,Gazoz,Hava,Su,Buhar


40) Sıvılarla ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   A) Sıvılar renkli veya renksiz olabilir.
   B) Sıvılar akıcıdır.
   C) Bazı sıvılar içinde bulunduğu kabın şeklini almaz.
   D) Sıvılar Soğutulduğunda katılaşır.
Şekildeki özdeş kaplardan birine x gazı diğerinde Y sıvısı bulunmaktadır.

Buna göre;

I. Gaz bulunan kaba bir miktar daha x gazı eklenemez.

II. Sıvı bulunan kaba bir miktar daha Y sıvısı eklenebilir.

III. Gaz, bulunduğu kabın her yerine eşit oranda yayılmıştır.

41) Yargılarından hangileri doğrudur?

   A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III  


I. Bir maddenin kütlesi bulunduğu yere göre değişmez.

II. Gaz maddelerin hacmi yoktur.

 

42) Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   A) Yalnız I doğru
   B) Yalnız II doğru
   C) Her ikisi de doğru
   D) Her ikisi de yanlış


43) Aşağıdakilerden hangisi, sıvı ve gazların ortak özelliğidir?

   A) Belirli bir şekillerinin olması
   B) Belirli bir hacimlerinin olması
   C) Bulundukları kabı tamamen doldurmaları
   D) Bulundukların kabın şeklini almaları
Yukarıdaki tabloda üç farklı maddenin opak ve sert olma durumları (+)ve (-) işaretleriyle gösterilmiştir.

44) Bu işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur?

   A) 3     B) 4     C) 5     D) 6  


Maddelerin sahip oldukları özelliklere göre günlük hayatta kullanım alanları vardır.

45) Maddelerin kullanım alanlarına aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilmez?

   A) Tahta: Masa, Sandelye
   B) Çelik: Tencere, Kaşık
   C) Demir: Çivi, Makas
   D) Mıknatıs: Plastik tarak, Poşet


Gönül, varlıkları madde olup olmamalarına göre eşleştiriyor.

I. Işık: maddedir.

II. Ses: madde değildir.

III. Gaz: maddedir.

IV. Isı: maddedir.

46) Gönül'ün yaptığı yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız III     B) II ve III     C) I ve III     D) I ve IV  


47) Demir tozu- kum karışımı aşağıdaki hangi yöntemle ayrıştırılır?

   A) Yüzdürme
   B) Süzme
   C) Mıknatısla çekme
   D) Buharlaştırma


48) Aşağıdakilerin hangisi kesin olaya örnektir

   A) Yaz mevsiminde yağmur yağması
   B) Suya düşen bir bezin ıslanması
   C) 1 yaşında bir bebeğin yürümesi
   D) Yeni alınan bir makinanın bozulması
   E) Bir insanın 250 yıl yaşaması


49) Dışarıdan baktığımızda içerisini göstermeyen maddelere ne denir?

   A) Saydam madde
   B) Berk madde
   C) Opak madde
   D) Pürüzsüz madde

50) Maddelerin kütlesini ve hacmini ölçerken neler kullanırız.     Cevap:______
51) Aşağıdaki tabloda dikey sütunda verilen bilgilerin özelliklerini yatay sütunlarda işaretleyiniz.

KATI SIVIGAZMADDEMADDE DEYİL
EKMEK
ÇAY
PEYNİR
HAVA
IŞIK
52) Bazı katı maddelerde sıvı ve gaz maddeler gibi konulduğu kabın şeklini alabilir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

   A) tahta     B) un     C) ağaç     D) çivi  


53) Maddeleri özelliklerine göre sınıflandırırsak hangisi dışarıda kalır

   A) katı     B) sıvı     C) gaz     D) saydam  


54) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?

   A) duvar     B) kitap     C) cam bardak     D) masa  


55) Dereceli silindire 35 mL su dolduruluyor.Dereceli silindirin içerisine taş bırakılınca dereceli silidir 65 mL gösteriyor.Buna göre taşın hacmi kaç mL dir?

   A) 25     B) 30     C) 35     D) 40  


56) Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzer

   A) taş     B) tahta     C) kum     D) çay bardağı  


57) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliğidir?

   A) renk     B) koku     C) sertlik     D) kütle  


58) Sıvıların kütle ölçülerini bulmak amacıyla, içine konarak tartılan kabın ağırlığına ne nedir?

   A) net ağırlık     B) ağırlık     C) brüt ağırlık     D) dara  


59) Aşağıdakilerden hangisi maddelerin duyu organları ile fark edilebilen özelliklerden biridir

   A) kütle     B) hacim     C) renk     D) ağırlık  


60) Aşağıda verilen maddelerden hangisinin şekli ve hacmi bellidir?

   A) süt     B) doğal gaz      C) sıra     D) portakal suyu  


61) Aşağıdaki eşyalardan hangisi suyu çeker?

   A) Şemsiye
   B) Naylon poşet
   C) Yün kazak


62) 10 kilogram kaç gramdır?

   A) 1     B) 100     C) 1000     D) 10000  


63) İçinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 300 mL'dir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 265 mL'ye düşmüştür. Buna göre taşın hacmi kaç mL'dir?

   A) 45     B) 25     C) 15     D) 35  


64) Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

   A) Uzayda kapladığı yerdir.
   B) Ölçülebilen madde miktarıdır.
   C) Kütle ölçüsü birimi litredir.


65) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?

   A) çöp kovası     B) kağıt     C) petrol  

66) Bir kilogram pamuk mu yoksa bir kilogram demir mi daha ağırdır? Açıklayınız     Cevap:______
67) Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez?

   A) Plastik
   B) Demir
   C) Çelik
   D) Nikel
   E) Madeni para


68) Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

   A) Sandalye     B) Masa     C) Kalem     D) Ağaç     E) Sıra  

I.Cam saydam maddedir.
II.Pamuklu kumaşlar su çeker.
III.Maddelerin özelliklerinden yararlanarak ihtiyacımıza göre cisimler üretiriz.

69)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) Yalnız III     D) Yalnız III     E) I,II ve III  

70) Odaların bir köşesine sıkılan parfümün kokusu bir süre sonra odanın her yerinde hissedilir. Bunun nedeni nedir?     Cevap:______71) Yağmurluk neden pamuklu kumaştan yapılmaz?     Cevap:______
72) Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde kütle birimleri (kg-g, g-kg) çevirimi doğrudur?

   A) 1500g=15kg     B) 25kg=25000g     C) 2kg=200g     D) 4000g=40kg  


73) Aşağıdaki nesnelerden hangisi suda yüzer?

   A) Demir bilye     B) Tahta kaşık     C) Taş     D) Gümüş yüzük  


74) Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri suda yüzüp batma durumunu işaretleyiniz.

Suda yüzer Suda batar
Kalem
Ayakkabı
Tahta
Silgi
Ataş
75) Aşağıda verilen maddeleri mıknatıs tarafından çekilip çekilmeme durumunu tabloda işaretleyiniz.

Demir tozu Plastik tabakCam tabakAtaşToplu iğne
Mıknatıs tarafından çekilir
Mıknatıs tarafından çekilmez
76) Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin özelliklerini uygun bir şekilde işaretleyiniz.

Saydam OpakSertYumuşakParlak
Sünger
Un
Kolonya
Su
Cam77) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) buzlu cam saydamdır.
 • (__) Sıvıların hacmi ölçülemez.
 • (__) Işık maddedir.
 • (__) Güneş maddedir.
 • (__) Bulut maddedir.
 • (__) Sıvı ve gaz maddelerden de cisim olur
 • (__) cam opak bir maddedir.
 • (__) gaz maddelerin belirli bir hacimleri yoktur
 • (__) kütle eşit kollu terazi ile ölçülür
 • (__) balon hava üflenerek şişirildiğinde kütlesi değişmez
 • (__) Mıknatıs bütün maddeleri çekmez.
 • (__) Küçük taneli katılar sıvılar gibi bulundukları kabın şeklini alamazlar.
 • (__) Aynı büyüklükteki maddelerin kütleleri de aynı olmak zorundadır
 • (__) Esnek yapıdaki maddeler, kendisine uygulanan kuvvet sona erince eski haline döner.
 • (__) Gazların belirli şekilleri vardır, sıkıştırılamazlar
 • (__) Anahtar, taş, madenî para, misket, toplu iğne gibi maddeler suda yüzer.
 • (__) Mıknatıs cam, kağıt ve tahta gibi maddeleri çeker.
 • (__) Gazların yayılma özellikleri vardır.
 • (__) Hacim ölçmede dereceli silindir kullanılır.
 • (__) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır.
 • (__) Hava bir madde değildir.
 • (__) Doğada bulunmayan, insan eli ile yapılan maddelere yapay maddeler denir.
 • (__) Tahta, plastik ve kükürt gibi maddeleri mıknatıs çeker.
 • (__) Kütlesi en kolay ölçülebilen maddeler katı maddeler, en zor ölçülebilen maddeler ise gaz maddelerdir
 • (__) Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için dereceli silindir veya ölçülü kaplar kullanılır
 • (__) Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hali vardır
 • (__) Çelik mıknatıs tarafından çekilir
 • (__) Bütün sıvıların belirli bir şekli vardır
 • (__) Mıknatıs cam, plastik ve tahta gibi maddeleri çeker.
 • (__) Gazların belirli şekilleri vardır, sıkıştırılamazlar.
 • (__) Suyu içine çeken maddelere, su çeken-ıslanan maddeler denir.
 • (__) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alamazlar.
 • (__) Şişirilmiş balonun içinde hava bulunduğu için kütlesi daha fazladır.
 • (__) Kütle ölçüsü birimi litredir.
 • (__) Osmanlı Devleti döneminde uzunluk ölçüsü olarak arşın, ağırlık ölçüsü olarak dirhem, okka ve çeki kullanılıyordu
 • (__) Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için dereceli silindir veya ölçülü kaplar kullanılır.
 • (__) Beş duyu organımızla hissedebildiğimiz her şey maddedir.
 • (__) Kütlesi en kolay ölçülebilen maddeler katı maddeler, en zor ölçülebilen maddeler ise gaz maddelerdir.
 • (__) Küçük tanecikli katı maddeler de bulunduğu kabın şeklini alır.
 • (__) Gazların belirli şekilleri vardır, sıkıştırılamazlar.
 • (__) Cam bardak saydam ve kırılgan bir maddedir.
 • (__) Gazlar bulundukları ortama yayılır.
 • (__) Bütün sıvıların belirli bir şekli vardır.
 • (__) Şişirilmiş balonun içinde hava bulunduğu için kütlesi daha fazladır.
 • (__) Gazların yayılma özellikleri vardır.
 • (__) İçinde sıvı bulunan bir kaba bırakılan cisimler; kendi hacimleri kadar sıvı yükseltir.
 • (__) Havayı göremesekte hissedebiliriz.
 • (__) Aynı büyüklükteki maddeler aynı kütleye sahiptirler.
 • (__) Eşit kollu terazilerde tartım yapılan her bir bölüme kefe denir.
 • (__) Gazlar bulundukları kabın bir kısmını doldururlar
 • (__) Havanın kütlesi yoktur
 • (__) Katı maddelerin yayılma özelliği yoktur.
 • (__) Gazlar bulundukları ortama yayılır.
 • (__) Sıvıların belli bir şekli yoktur.
 • (__) 1 kg demir, 1kg pamuktan daha ağırdır.
 • (__) Tuz katı bir maddedir.
 • (__) Sünger, pamuk, kağıt, sünger suyu emen maddelerdir.
 • (__) Gazların belli bir hacmi vardır.
 • (__) Katı maddeler, bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • (__) Hava, bir maddedir.
 • (__) Buz, sıvı bir maddedir.
 • (__) Gazlar bulundukları ortamda yayılırlar.
 • (__) Bütün sıvıların belirli bir şekli vardır.
 • (__) Tahta katı bir maddedir.
 • (__) Tahta suda yüzer.
 • (__) Demir çubuk suda yüzer.
 • (__) Silgi suda batar.
 • (__) Makas suda yüzer.
 • (__) Altın yüzük suda batar.

 • 78) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  esnek - Gazların - kilogram - dokunma duyumuzla - Kütle - katı,sıvı,gaz - hacim - Sıvı - Gazların - dara - Sıvı - cisim - madde - malzeme - cisim - madde -

 • _________________ hacmi içine konuldukları kabın hacmi kadardır
 • Kütle birimi olarak _________________ kullanılır.
 • Maddenin sert mi yumuşak mı olduğunu _________________ anlarız.
 • Kilogram ve gram _________________ ölçüsü birimidir.
 • madde _________________ olmak üzere 3 halde bulunur.
 • kütle ve _________________ maddenin ölçülebilen özellikleridir
 • _________________ maddeler akıcıdır ve belirli bir hacimleri yoktur.
 • _________________ hacmi içine konuldukları kabın hacmi kadardır
 • Sıvı ya da gaz maddelerin içine konulacağı kabın boş olarak kütlesine _________________ denir
 • _________________ maddeler akıcıdır ve belirli bir hacimleri yoktur.
 • Maddenin şekil almış hâline _________________ denir.
 • Boşlukta yer kaplayan, hacmi ve ağırlığı olan bütün varlıklara _________________ denir.
 • Ağaç mobilya yapımında kullanılan bir _________________ dir.
 • Ağaç kesilip şekillendirildiğinde _________________ olur
 • Ağaç bir _________________ dir.
 • Paket lastiği _________________ bir maddedir.

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.