Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


7.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler Teması Çalışma Kağıdı


Kategori:7.Sınıf FenveTek. 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler teması

Hazırlayan:Angel  Demon (4.1.2017 09:34:40)

Başlık:7.Sınıf Fen Bilimleri 1 2 Unite

İzlenme:294

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
Veli
2016-2017 Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Tarih:5.1.2017


1) I. Göze giren ışığın geri yansımasını önlyerek görüntünün net oluşmasını sağlamak. II. Göz içini karanlık odaya çevirip, ışığın yansımasını ve gereksiz uyarımları önler. III. Ön odacık sıvısını üretir. Yukarıda verilenlerden hangileri damar tabakanın görevlerindendir?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I,II ve III  


2) Kimyasal uyarıcılardan etkilenen duyu almaçları; I. Kulak II. Burun III. Dil Duyu organlarından hangilerinde bulunur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I, II, III  


3) Ekmeği ağzımızda çiğnerken hafif bir tatlılık duymamızın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Tükürük sıvısının tatlı olması
   B) Nişastanın sindirilerek glikoza dönüşmesi
   C) Ekmekteki nisastanın tükrükte erimesi
   D) Tükrüğün tat alma sinirlerine uyarması


4) 1. Besinlerin sindirimi ağzında başlar. 2. Besinler sadece ince bağırsakta parçalanır. 3. Besinlerin emilimi ağız ve ince bağırsakta olur. yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız 1     B) Yalnız 2     C) Yanlız 3     D) 2 ve 3  


5) Aşağıdaki organlardan hangisinin salgısında sindirim enzimi bulunmaz?

   A) Pankreas     B) Karaciğer     C) Mide     D) İnce bağırsak  


6) Besinlerin kimyasal sindirime uğradığı ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Ağız
   B) Mide
   C) İnce bağırsak
   D) Kalın bağırsak


7) Besinlerin kimyasal sindirime uğradığı ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Ağız
   B) Mide
   C) İnce bağırsak
   D) Kalın bağırsak


8) Aşağıdaki organları hangisinde besinlerin kimsayal sindirimi gerçekleşmez?

   A) Ağız
   B) Mide
   C) İnce bağırsak
   D) Kalın bağırsak


9) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait organlardan değildir?

   A) Yutak     B) Mide     C) İnce bağırsak     D) Akciğer  


10) Sağlam bir böbreğin yapısında üç kısım bulunur. Aşağıdakilerden hangisi böbreğin kısımlarından biri değildir?

   A) Kabuk     B) Öz bölgesi     C) Havuzcuk     D) İdrar kanalı  


11) Böbrekler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

   A) Böbrekler bolaltım organıdır
   B) Sağlıklı bir insanda iki böbrek bulunur.
   C) Mineraller böbreğin öz bölgesinde süzülür
   D) Süzülen artık maddeler böbreğin havuzcuk bölgesinde toplanır


12) Boşaltımın temel amacı aşağıda verilenlerden hangisidir?

   A) Canlının vücüt yapısını korumak
   B) Canlının iç çevre koşullarını düzenlemek
   C) Metabolizma sonucunda oluşan artık maddeleri vücuttan uzaklaştırmak
   D) Zararlı maddeleri zararsız hale dönüştürmek


13) Ince bağırsak için; 1. İç yüzeyinde emilimi sağlayan parmaksı çıkıntılar bulunur. 2. Sadece proteinlerin sindirimini gerçekleştir ir. 3. Karaciğer ve pankreas salgılarını içerir. verilerden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız 1     B) Yalnız 2     C) 1 ve 2     D) 1 ve 3  


14) Böbreğe gelen kanı süzerek zehirli maddelerden arındıran süzme birimine ...... denir. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

   A) Nefron     B) İdrar torbası     C) Havuzcuk     D) İdrar kanalı  


15) Insanlarda boşaltımın bir çeşidi de terbezleri ile suyun dışarı atılmasıdır. Bu çeşit boşaltım vücudun hangi yapısı ile gerçekleşir?

   A) Böbrekler     B) Akciğer     C) Deri     D) Karaciğer  


16) İnsan boşaltım sistemini oluşturan organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   A) Böbrekler - İdrar boruları - İdrar torbası
   B) Böbrekler - Damarlar - İdrar torbası
   C) Akciğer - Böbrekler - İdrar torbası
   D) Deri - Akciğer - İdrar boruları


17) Aşağıdakilerden hangisi boşaltıma yardımcı organlardan biri değildir?

   A) Kemik     B) Deri     C) Akciğer     D) İdrar kesesi  


18) Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organıdır?

   A) İnce bağırsak     B) Akciğer     C) Böbrek     D) Damarlar  


19) Yutağın özellikleriyle ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   A) Çalışması istemsizdi
   B) Yutulan besinlerin ve solunan havanın uygun kanala geçmesini düzenler
   C) Yemek borusu ile mide arasında yer alır.
20) Sindirim sistemi organları, yukarıdaki şekilde işaretlenerek gösterilmiştir.Kimyasal sindirimin yapıldığı organların tamamı hangisinde birlikte verilmiştir?

   A) 1-2-3     B) 1-3-4     C) 2-3-4-5     D) 1-3-5  


21) “Ağzımızda dil, diş ve tükürük bezleri vardır.” Ağız yapıları ve özellikleriyle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   A) Ağzın sindirimden başka herhangi bir görevi yoktur
   B) Dil besinlerin yutulmasında rol oynar
   C) Dişlerin sert olması mekanik sindirimin yapılmasına imkan sağlar
   D) Tükürük bezleri hem mekanik hem de kimyasal sindirimde görev yapar


22) Sindirim kanalında sindirime uğrayan besin çeşitleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

   A) Su - Mineral - Vitamin
   B) Karbonhidrat - Yağ - Protein
   C) Protein - Vitamin - Karbonhidrat
   D) Mineral - Protein - Karbonhidrat


23) Midenin özellik ve görevleri arasında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?

   A) Sindirilmeyen besinlerin dışarı atılmasını sağlar
   B) Bazı besinleri sindirir
   C) Yenilen ve içilen besinleri depolar
   D) Asitli sıvı ile kimyasal salgı maddeleri üretir


24) İnce bağırsak yüzeyinde çok sayıda parmak şeklinde villusların bulunmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

   A) Sindirim ürünlerinin kısa sürede kana emilmesini saplamak
   B) Besinleri bir süre depo etmek
   C) Sindirim salgıları üretmek
   D) Besinleri fiziksel yolla parçalamak


25) Yenilen ve içilen besinlerin, vücudumuzda ki hücrelere ulaştırılmasında rol oynayan sistemler, hangisinde verilmiştir?

   A) Sindirim ve solunum sistemleri
   B) Dolaşım ve boşaltım sistemleri
   C) Sindirim ve dolaşım sistemleri
   D) Dolaşım ve hareket sistemleri


26) Tükürük sıvısının görevleri arasında; I. Kuru besinlerin ıslanmasını sağlama II. Besinlerin sindirimine yardımcı olma III. Besinlerin sıcaklığını algılama şeklindeki etkinliklerden hangileri bulunabilir?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) II ve III  


27) Kalın bağırsağın özellik ve görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

   A) ince bağırsak ile anüs arasında bulunur
   B) Besin atıklarını bir süre depolar
   C) İnce bağırsaktan gelen besin karışımındaki su ve minerallerin emilmesini sağlar
   D) Kandaki boşaltım atıklarının süzülmesine yardımcı olur


28) Ağızda bulunan yapıların sindirimle ilgili fonksiyonları arasında, aşağıdakilerin hangisi bulunmaz?

   A) Katı besinlerin fiziksel yolla parçalanma sağlamak
   B) Kuru besinlerin ıslatılarak, kayganlaş masını sağlamak
   C) Besinlerin kimyasal sindiriminin tamam masını sağlamak
   D) Besinlerin tadını algılamak
29) Sindirim sisteminde üretilen salgılar ve etki ettikleri besin grubu, tabloda verilmiştir Buna göre, besinlerin sindirimiyle ilgili, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

   A) Karbonhidrat sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta tamamlanır
   B) Yağların kimyasal sindiriminde, tek çeşit organ görev yapar
   C) Safra maddesi sindirimde görev yapmaz
   D) Proteinler ince bağırsaktan önce, kısmen sindirilmiş olur.


30) Sindirim sisteminin görevini yeterince yapamaması durumunda, aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

   A) Besin tüketiminin aynı kalması
   B) Hastalıklara karşı bağışıklığın zayıflaması
   C) Bireyin hızla kilo alması
   D) Bireyin daha sağlıklı olması


31) Buna göre, besinlerin sindirimiyle ilgili, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

   A) Karbonhidrat sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta tamamlanır.
   B) Yağların kimyasal sindiriminde, tek çeşit organ görev yapar
   C) Safra maddesi sindirimde görev yapmaz
   D) Proteinler ince bağırsaktan önce, kısmen sindirilmiş olur.


32) Besin sindiriminin tamamlandığı ve kana emiliminin yapıldığı kısım hangisidir?

   A) Ağız
   B) İnce bağırsak
   C) Kalın bağırsak
   D) Mide


33) Sindirim kanalında gerçekleşen mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olayıyla ilgili, aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır?

   A) Mekanik sindirim kimyasal sindirimin hızlanmasını sağlar
   B) Kimyasal sindirim tüm organlarda gerçekleşir, mekanik sindirim sadece ağızda gerçekleşir.
   C) Mekanik sindirim ve kimyasal sindirim aynı organda gerçekleşebilir.
   D) Hem mekanik hem de kimyasal sindirim besinlerin parçalanmasını sağlar.


34) Pankreasın görevleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

   A) Safranın üretilmesini sağlama
   B) Kan şekerini ayarlayan hormonları üretme
   C) Yağların sindirimi için enzim salgılama
   D) Proteinlerin sindirimi için enzim salgılama


35) Sindirim sistemiyle bağlantılı olan organların hangisinde, besinlerin taşınmasında görev yapan kaslar bulunmaz?

   A) Karaciğer     B) Dil     C) Yemek borusu     D) İnce Bağırsak  


36) Besin maddeleri sindirim kanalı boyunca, aşağıdaki işlemlerden hangisine uğramaz?

   A) Koparma ve çiğneme
   B) Su ve sindirim salgılarıyla karıştırılarak, çorba kıvamına getirilme
   C) Enzimlerle etkileşme
   D) Parçalanarak enerji üretilme


37) I. Tükürük sıvısı II Mide öz suyu III Pankreas öz suyu Karbonhidratların sindiriminde görev yapan enzimler, yukarıda belirtilen salgıların hangilerinde vardır?

   A) yalnz II     B) I ve II     C) I ve III     D) I,II ve III  


38) Besin sindirimin nedenleri arasında aşağıda verilerden hangisi yoktur?

   A) Besin içeriklerinin hücre zarından geçmesini sağlama
   B) Kalın bağırsaktaki posayı oluşturma
   C) Besinlerin kanda taşınmasını sağlama
   D) besinleri enerji üretiminde kullanma


39) Kulağımızın yapısında yer alan ve işitmede etkili olmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Salyangoz
   B) Yarım daire kanalları
   C) Oval pencere
   D) Çekiç


40) Aşağıda duyu organı ve duyu organlarında görülebilecek hastalık eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

   A) Göz - şaşılık
   B) Burun - sinüzit
   C) Kulak - denge kaybı
   D) Deri - katarakt


41) şağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

   A) Göz, üzerine gelen kimyasal uyarıcıları beyne ileterek görme olayının gerçekleşmesini sağlar.
   B) Kulakta denge cisimcikleri bulunur.
   C) Burun koku alma görevi yapar.
   D) Derimiz acı, basınç ve sıcaklık değişimini algılar


42) Gözümüze gelen görüntüler belli bir bölgede ters düşerek beyne iletilir. Ters gelen görüntüleri beyin düz olarak algılar. Gözde görüntünün ters oluştuğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Sarı leke
   B) Göz bebeği
   C) Görme sinirleri
   D) Camsı cisim


43) Aşağıda verilenlerden hangisi derinin görevlerinden değildir?

   A) Vücudu dış etkenlerden koruma
   B) Terleme ile zehirli maddelerin bir kısmını vücuttan atma
   C) Soğuk ve sıcaktan etkilenmeyerek vücudu korumak
   D) Duyu cisimcikleri ile algıları sinirlere iletmek


44) Duyu organları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

   A) Deri, vücut ısısını düzenler.
   B) Burun, koku moleküllerini algılar
   C) Göz, aldığı görüntüyü değiştirmeden beyne iletir.
   D) Kulak, gelen ses dalgalarını titreştirerek beyne gönderir


45) Göze gelen ışık; 1. Göz merceği 2. Kornea 3. Görme sinirleri 3. Sarı leke yapılarından hangi sırayla geçer?

   A) 1-2-3-4     B) 2-1-4-3     C) 2-1-3-4     D) 3-1-2-4  


46) Kulağa gelen ses dalgaları; 1. Salyangoz 2. Kulak zarı 3. Örs 4. Korti organ yapılardan hangi sırayla geçer.

   A) 1-2-3-4     B) 3-2-1-4     C) 2-3-1-4     D) 4-3-2-1  


47) Aşağıda duyu organları ve görevleri eşleştirilmiştir. 1. Dil-Tat alma 2. Kulak-Duyma 3. Göz-Görme 4. Burun-Koku Yukarıdaki eşleştirilmelerden hangileri doğrudur?

   A) 1 ve 2
   B) 1 - 2 ve 3
   C) 2 - 3 ve 4
   D) 1 - 2 - 3 ve 4


48) Göz ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

   A) Gözü besleyen kan damarları aş tabakada bulunur
   B) Damar tabaka irisi oluşturur
   C) Göze gelen ışınlar korneada kırılır
   D) Gözdeki duyu almaçları ağ tabakada bulunur.


49) Aşağıda verilen yapılardan hangisi kulakta yer alan yapılardan değildir?

   A) Örs     B) Salyangoz     C) İris     D) Östaki borusu  


50) Tad alma duyusu olan dil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

   A) Dil üzerinde tat alma cisimcikleri bulunur
   B) Tad cisimcikleri fiziksel yolla uyarılır
   C) Koku alma duyusu ile bağlantısı vardır
   D) Tadın alınması kimyasal yolla gerçekleşir


51) Kalın kenarlı mercek kullanılark düzeltilen göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Miyopluk
   B) Hipermetropluk
   C) Astigmat
   D) Katarakt


52) Çevreden gelen uyarıları alan duyu organları bunları aynı şekilde beyne iletmelerine rağmen, farklı özellikler olarak algılanır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Uyarıların beyne farklı şiddette gitmesi
   B) Uyarıları taşıyan sinirlerin farklı olması
   C) Uyarıların farklı sürelerde yorumlanması
   D) Uyarıların beyinde bölgelerde farklı değerlendirilmesi
''Arkadaşlar benim gözlerim kırmızı ve yeşil renklerini ayırt edemiyor.''

53) Resimdeki çocuğun göz hastalığının adı nedir?

   A) Miyopluk
   B) Şaşılık
   C) Hipermetropluk
   D) Renk Körlüğü
''Arkadaşlar benim gözlerim gözlük takmayınca yakını net uzağı ise bulanık görüyor.''

54) Resimdeki çocuğun göz hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Miyopluk
   B) Şaşılık
   C) Hipermetropluk
   D) Renk Körlüğü
55) 40 yaşındaki Emre bey göz doktoruna yakını görme ile ilgili şikayetini iletiyor.Buna göre;Ahmet beyin hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Miyop     B) Hipermetrop     C) astigmat     D) presbitlik  

I.Kulak kepçesi kopan bir insan sağır olur
II.orta kulakta bulunan kemikler kaynarsa işitme kaybı meydana gelir
III.kulak zarı zedelenirse sağırlık meydana gelir

56)

verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) II ve III     D) I,II ve III  

I.menenjit
II.nefrit
III.çocuk felci
IV.kuduz

57)

yukarıda verilen hastalıklardan hangileri sinir sistemi hastalıklarındandır?

   A) I ve II     B) II ve III     C) I,III ve IV     D) I,II ve IV  


58) Aşırı tüketilen alkol merkezi sinir sistemi organlarından hangilerine olumsuz etki eder?

   A) Beyin-Beyincik
   B) Beyincik-Omurilik soğanı
   C) omurilik-beyincik
   D) beyin-beyincik-omurilik-omurilik soğanı


59) Enerji veren organik bileşiklerin hücreler tarafından kullanım sırası aşağıdakilerden hangisidir?

   A) karbonhidrat-Protein-Yağ
   B) karbonhidrat-yağ-protein
   C) yağ-protein-karbonhidrat
   D) yağ-karbonhidrat-protein


60) Aşağıdaki besinlerden hangisi organik olmasına rağmen enerji vermez?

   A) karbonhidrat     B) protein     C) vitamin     D) yağ  

I.Ağız
II.Mide
III.İnce Bağırsak
IV.Pankreas

61)

İsimli organlardan hangilerinde sindirim olayı gerçekleşir?

   A) I ve II     B) I ve III     C) II ve III     D) II ve IV     E) Hepsi  


62) Kandaki atıkların süzülerek idrarın oluşmasını sağlayan birimler,aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Nefron     B) Üreter     C) Üretra     D) İdrar Kesesi  


63) Sinir sistemini oluşturan uzantılı yapıdaki hücrelere ne isim verilir?

   A) Nefron     B) Nöron     C) Alveol     D) Villus  
64) Ekmekte hangi besin bulunur?

   A) protein     B) mineral     C) yağ     D) karbonhidrat  

65)

     Yukarıda gördüğünüz besin hangi gruba girer?     Cevap:______66) Sindirim Nedir? Açıklayınız.     Cevap:______
67) Aşağıdaki Sindirim Sistemimizden hangisi sindirime uğramaz?

   A) ince bağırsak
   B) kalın bağırsak
   C) mide
   D) ağız

68) Sindirim nerde başlar nerde biter ?
.... başlar , .... biter . Şeklinde açıklayınız     Cevap:______69) Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle eşleştiriniz ya da parantez içine doğru şıkkı yazınız.

  A)sindirilmiş besinlerin sindirildiği organ(__)ince bağırsak
  B)sindirim atıklarının vücuttan atıldığı yapı(__)mide
  C)ağızda sindirimi başlayan besin grubu(__)karbonhidrat
  D)proteinlerin sindiriminin başladığı yer(__)anüs
  E)yağların sindiriminin bittiği yer(__)ince bağırsak


70) Vücudun dengesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) omurilik     B) göz     C) beyincik     D) burun  

71) Sindirim sistemi organlarını yazınız ve kısaca görevlerini açıklayınız.     Cevap:______72) Aşağıdaki besin gruplarının sindiriminin başladığı yerlerler eşleştiriniz

  A)karbonhidrat(__)ince ağırsak
  B)protein(__)mide
  C)yağ(__)ağız

I.tavuk
II.elma
III.ekmek
IV.süt
V.şeker

73)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri protein içeren besinlerdir?

   A) I ve II     B) II ve III     C) I,III ve IV     D) II ve IV     E) Hiç biri  
74) Göz doktoruna giden Esra uzağı göremediğini söylemiştir.Sizce Esra'nın rahatsızlığı ne olabilir?

   A) hipermetropluk
   B) katarakt
   C) şaşılık
   D) miyopluk


75) Aşağıdakilerden hangisi protein içeren bir besindir?

A)
B)
C)
D)
76) Yukarıdaki resimde Ayşe'nin verdiği tepki nasıldır?

   A) doğuştan kazanılan reflekstir
   B) sonradan kazanılan refleksdir
   C) hiçbiri

I.böbrek kanı süzer
II.böbrek boşaltıma yardımcı olur
III.böbrek kanı pompalar
IV.böbrek oksijeni alır
V.böbrek karbondioksiti verir

77)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) Hiç biri  

78)

     Böbregin görevlerini yazınız.     Cevap:______I.Böbrekte idrar depolanır.
II.Üretra idrarı taşır.
III.Üreter idrarı taşır.
IV.Üretra idrarı dışarı atar.
V.Böbrek sindirim organıdır.

79)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) I ve II     B) II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV  


80) Aşağıdaki organlar ve yaptıkları sindirim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

   A) Ağız:Fiziksel ve kimyasal
   B) Mide:Yalnız fiziksel
   C) İnce Bağırsak:Yalnız kimyasal
   D) Yutak:Yalnız fiziksel


81) Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir hastalıktır?

   A) renk körlüğü     B) şaşılık     C) astigmatizm  
82) Aşağıdakilerden hangisi kulağın bölümlerinden değildir?

   A) kulak yolu     B) camsı cisim     C) kulak zarı     D) çekiç kemiği  
83) Aşağıdakilerden hangisi beynin kontrolunde gerçekleşmez?

   A) hapşırma     B) uyuma     C) düşünme     D) uyanıklılık  
84) Aşağıdakilerden hangisi göz bölgelerinden değildir?

   A) kornea      B) camsı cisim     C) sinüs     D) ağ tabaka  


85) Aşagıdakilerden hangisi burun organlarından değildir?

   A) sinüs     B) kornea     C) sarı bölge     D) burun boşluğu  


86) Aşağıdakilerden hangisi burnun organlarından değildir?

   A) sarı bölge
   B) dalız
   C) sinüs
   D) koku almaçları


87) Aşağıdakilerden hangisi omurilik soğanının görevlerinden değildir?

   A) refleks davranışlarının yönetimi
   B) denge merkezi
   C) kas hareketlerinin kontrolü


88) Aşağıdakilerden hangisi beynin kontrolünde gerçekleşmez

   A) uyuma     B) uyanıklık     C) hapşırma     D) okuma  


89) Aşağıdakilerden hangisi iç salgi bezlerinin salgıladığı bezleden değildir?

   A) tiroit     B) glukagon     C) pankreas     D) hipofiiz  


90) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan değildir?

   A) Burun     B) Dil     C) Akciğer     D) Deri  
91) Aşagidaki göz kusurlarından hangisi kalıtsal bir hastalıktır?

   A) Miyop     B) Renk körlüğü     C) Hipermetrop     D) Astigmatizm  
92) Aşağıdakilerden hangisi kulak organıdeğildir?

   A) kulak yolu     B) yutak     C) oval pencere     D) kulak zarı  
93) aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından değildir?

   A) ağız
   B) böbrek
   C) yemek borusu
   D) kalın bağırsak
94) Aşağıdakilerden hangisi göz kusurlarından değildir?

   A) hipermetrop     B) astigmatrizm     C) miyop     D) sinüzit  


95) Aşağıdakilerden hangisi gözün organlarından değildir?

   A) kornea     B) iris     C) örs kemiği     D) göz merceği  


96) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdandır?

   A) kol     B) bacak     C) ağız     D) yutak  


97) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan değildir?

   A) Ağız     B) kulak     C) burun     D) kol  


98) Aşağıdakilerden hangisiderinin bölümleri değildir

   A) Alt deri     B) Üst deri     C) Orta deri  

99) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) organ nakli sadece genç insanlarla gerçekleştirilebilir
 • (__) böbrek nakli sayesinde birçok insan diyaliz makinesine bağımlılıktan kurtulabilir
 • (__) günümüzde yapılan organ bağışları ihtiyacı karşılayacak düzeydedir
 • (__) on sekiz yaşını doldurmuş aklı dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir
 • (__) dolaşım sistemi rahatsızlıklarından dolayı organ nakli bekleyen birçok insan vardır
 • (__) gastrit mide içinde meydana gelen yaralardır
 • (__) Villuslar ince bağırsakta bulunur
 • (__) Tüm besinlerin sindirimi kalın bağırsakta tamamlanır
 • (__) sindirime yardımcı organlar akciğer ve pankreastır
 • (__) Enzimler kimyasal sindirim sırasında kullanılır
 • (__) mekink sindirimle besinler yapıtaşlarına ayrılır
 • (__) YAĞLAR YEDEK ENERJİ DEPOSUDUR.
 • (__) Mide sadece kimyasal sindirim yapar
 • (__) börek üreme organıdır
 • (__) böbrek kanı temizler
 • (__) oynamaz eklemlerde bulunan eklem sıvısı kemiğin onarılmasını sağlar.
 • (__) Glukagon kan şekerini düşürür.
 • (__) İnsülin kan şekerini düşürür.

 • 100) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  Pankreas - Mide öz suyu - alır - uzağı görememe - yakını görememe - İmanın - Proteinlerin - sarı benek - damar tabaka - sert tabaka - ağ tabaka - iris - korneayı - üç - kirpiksi - kör nokta - insülin - en küçük - fiziksel hemde kimyasal sindirim - Kemik Zarı -

 • Mide _________________ salgılar.
 • akciger oksijeni _________________ korbandioksiti verir
 • miyop _________________ hastalığıdır
 • hipermetrop _________________ hastalığıdır
 • Meleklere inanmak _________________ şartlarındandır.
 • Midede _________________ sindirimi başlar.
 • Görüntü _________________ te ters oluşur
 • gözü besleyen tabaka _________________ dır
 • gözün en dışında beyaz renkli _________________ bulunur
 • sarı benek _________________ üzerinde yer alır
 • göze rengini veren kısım _________________ dır
 • sert tabaka gözün ön kısmına geldiğinde _________________ oluşturur
 • göz dıştan içe doğru _________________ tabakadan oluşur
 • göz merceğini tutan kaslar _________________ kaslardır
 • sinirlerin gözden çıktığı nokto _________________ dır
 • Kan şekerini düşüren hormon _________________ hormonudur.
 • çekiç,örs,üzengi kemikleri vücudun _________________ kemikleridir.
 • midede hem _________________ gerçekleşir
 • _________________ kemiklerin onarılmasını ve enine büyümesini sağlar .
 • İnsülin ve glukagon hormonlarını _________________ salgılar.

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.