Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


7.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler Teması Çalışma Kağıdı


Kategori:7.Sınıf FenveTek. 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler teması

Hazırlayan:Angel  Demon (4.1.2017 09:28:00)

Başlık:7.Sınıf Fen Bilimleri 1 1 Unite

İzlenme:300

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
Veli
2016-2017 Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Ad Soyad:..............................Tarih:5.1.2017
No:..............................Puan:.....................


1) Mesanenin diğer adı nedir?

   A) İdrar kanalı     B) Böbrek     C) İdrar kesesi     D) Üretra  


2) Aşağıdakilerden hangisinde mekanik veya kimyasal sindirim gerçekleşmez?


   A) Ağız     B) Mide     C) Yemek borusu     D) İnce bağırsak  

3) Sindirim sisteminin yardımcı organlarını yazınız.     Cevap:______4) Karaciğerin sindirimdeki görevi nedir?     Cevap:______5) Sindirim nedir? Sindirim sistemi organlarımızı yazınız.     Cevap:______
6) Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?

   A) Köfte      B) Mandalina     C) Makarna     D) Tereyağı  

7) Sindirim sistemi hastalıklarından bazılarılarını aşağıya yazınız.     Cevap:______
8) Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde, protein ihtiyacını karşılamak için, aşağıdaki besinlerden hangisi önemli olur?

   A) Sebze ve meyveler
   B) Süt grubu
   C) Ekmek ve tahıllar
   D) Et ve baklagiller

I.İç yüzeyinde emilimi sağlayan parmaksı çıkıntılar bulunur
II.Sadece proteinlerin sindirimini gerçekleştirir
III.Karaciğer ve pankreas salgılarını içerir

9)

İnce bağırsak için verilerden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II     D) I ve III  


10) Besinlerin kimyasal sindirime uğradığı ilk organ aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Ağız
   B) Mide
   C) İnce bağırsak
   D) Kalın bağırsak


11) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine ait organlardan değildir?

   A) Yutak      B) Mide      C) İnce bağırsak     D) akciğer  


12) Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?

   A) yağ     B) protein     C) nişeasta     D) karbonhidrat  


13) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?

   A) mide     B) ince bağırsak     C) yutak     D) karaciğer  


14) Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

   A) bolşaltım     B) sindirim      C) dolaşım     D) solunum  


15) Aşağıda verilen organ ikililerinden hangisi kanda bulunan su ve tuzun beraberce dışarı atılmasında görevlidir?

   A) Deri - Böbrek
   B) Akciğer - Deri
   C) Karaciğer - Böbrek
   D) Böbrek - Akciğer


16) Böbreklerde kanın süzülmesini sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Havuzcuk     B) Kabuk      C) Öz bölgesi     D) Mesane  


17) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir?


   A) ince bağırsak
   B) Pankreas
   C)  Karaciğer
   D) Böbrek


18) Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

   A) Yemek borusu
   B) Ağız
   C) İnce bağırsak
   D) Mide


19) Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

   A) Boşaltım      B) Sindirim      C) Dolaşım      D) Solunum  
20) Yukarıda verilen şeklin görevleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

   A) Bir boşaltım organıdır.
   B) Safra adı verilen bir salgı salgılar.
   C) Salgıladığı sıvı ile kimyasal sindirim gerçekleştirir.
   D) Mekanik sindirime yardımcı olur.


21) Aşağıdakilerden hangisi gözün renkli kısmıdır?

   A) Kornea     B) Retina     C) İris     D) Sarı Leke  


22)  Miyopluk bir göz kusurudur.Miyoplukta görüntü...( .1.)...nin Önünde oluşur...(2)..iyi görür,.(3)...göremez.Miyopluğun düzeltilebilmesi için....(4).....mercek kullanılır.
Yukarıdaki boş bırakılan (1,2,3,4 ) yerlerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir.


   A) 1-Sarı leke 2-yakını 3-uzağı 4-ince kenarlı
   B) 1-Sarı leke 2-uzağı 3-yakını 4-kalın kenarlı
   C) 1-Sarı leke 2-yakını 3-uzağı 4-silindirik
   D) 1-Sarı leke 2-yakını 3-uzağı 4-kalın kenarlı


23) Kör nokta gözün hangi kısmında bulunur?

   A) Kornea      B) Retina     C) Sert tabaka      D) Damar tabaka  


24) 1-Yakın net görülmez.
2-Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.
3-Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuştur.

Yukarıda verilen özellikler hangi göz kusurlarına aittir?


   A) Miyop      B) Hipermetrop     C) Presbit      D) Astigmat  


25)  Deri ile ilgili ;
I- Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
II- Vücuda mikrop girişini önler.
III- Acı, ağrı ve dokunma duyularını algılayarak beyne iletir. ifadelerinden hangileri doğrudur?


   A) I , II ve III     B) I ve II      C) II ve III      D) Yalnız II  


26) Kulağa gelen ses dalgaları
I. Salyongoz
II. Çekiç-örs-Üzengi kemikleri
III. Kulak zarı
Kulağın hangi bölümlerinden geçerek işitme sinirlerine ulaşır?


   A) I.II.III      B) III. II. I.     C) I. III. II     D) II. III. I  


27) Aşağıdakilerden hangisi işitmede görev almaz?

   A) Kulak kepçesi
   B) Yarım daire kanalları
   C) Kemik köprü
   D) Dalız


28) Ayşe uzağı net görememekte, Ali ise cisimleri bulanık görmektedir.buna göre Ayşe ve Ali’nin göz rahatsızlıkları sırayla ne olabilir?

   A) Miyop-hipermetrop
   B) Astigmat- miyop
   C) Miyop-astigmat
   D) Hipermetrop-astigmat


29) Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

   A) Görüntü sarı benekte oluşur.
   B) Oluşan görüntü terstir.
   C) Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
   D) Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.


30) Görme olayı gözün hangi kısmında gerçekleşir?

   A) Göz merceği      B) Sert tabaka     C) Sarı benek     D) Göz bebeği  


31) Ali; - Önündeki kitapta yazan yazıları rahatlıkla okuyabiliyor.
-Arka sırada oturduğunda tahtada yazanları görmekte zorlanıyor.
-Doktora gittiğinde göz kusurunun olduğunu öğreniyor ve doktor ona kalın kenarlı bir mercek veriyor. Bu bilgilere göre Ali'nin göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir.


   A) Miyop      B) Hipermetrop      C) Astigmat      D) Şaşılık  


32) Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?

   A) Basınç     B) Sıcaklık     C) Sertlik     D) Renk  


33) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

   A) Deri      B) Ağız     C) Kulak     D) Burun  


34) Kulağın,denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Kulak zarı
   B) Yarım daire kanalları
   C) Salyangoz
   D) Çekiç,örs,üzengi kemikleri


35) Duyu organlarımızdan hangi ikilinin duyumları almada sabit kuralları vardır?

   A) Kulak-Burun      B) Burun -Dil      C) Göz-Kulak      D) Göz-Burun  


36) İşitme duyu organı kulağın hangi bölümünde menenjit mikrobu etkiyerek dengenin sağlanmasını zorlaştırır?

   A) Dış kulak     B) Orta kulak     C) İç kulak     D) Dalız  


37) “Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak” olarak algılarız. Aynı şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğuk”olarak algılarız.”
Bu durumu aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?


   A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur.
   B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.
   C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir.
   D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır.


38) Aşağıdaki iç salgı bezleri ve hormonsal eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

   A) Tiroit-Tiroksin
   B) Böbrek üstü-Glukagon
   C) Pankreas-İnsülin
   D) Hipofiz-Tuz ve su


39) Aşağıda verilen iç salgı bezlerinden hangisinin salgıladığı hormonlar erkek ve dişi bireyler arasında farklılık oluşturur?

   A) Tiroit bezi
   B) Eşey bezi
   C) Böbreküstü bezi
   D) Pankreas


40) Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisinden salgılanır?

   A) Hipofiz      B) Tiroit      C) Pankreas     D) Testis  


41) Köpekten korkan bir öğrenci, yolda yürürken karşısına köpek çıkınca heyecanlanmış ve kalp atışları hızlanmıştır.
Öğrencinin heyecanlanmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına sebep olan hormon ve bu hormonun salgılandığı iç salgı bezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


   A) Adrenalin - Tiroit bezi
   B) Tiroksin – Tiroit bezi
   C) Tiroksin – Hipofiz bezi
   D) Adrenalin – Böbrek üstü bezi


42)  Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzensiz hormon salgılamasından kaynaklanan bir hastalıktır?

   A) İdrar kaçırma
   B) Şeker hastalığı
   C) İshal
   D) Bademcik iltihabı


43) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi rahatsızlıklarından biri değildir?

   A) Menenjit     B) Kuduz     C) Dizanteri     D) Felç  


44) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi hastalıklarından değildir?

   A) Sara     B) Egzama     C) Menenjit     D) Kuduz  


45) Otobüs şoförü Barış Amca önüne çıkan Utku’yu görünce aniden frene bastı. Bu olayda merkezi sinir sistemi organlarından hangisi uyarıya cevap verip ani fren yapılmasını sağlamıştır?

   A) Beyin
   B) Beyincik
   C) Omurilik soğanı
   D) Omurilik


46) Merkezi Sinir Sistemi organlarının görevleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   A) Beyin-öğrenme
   B) Beyincik-hareket ve denge
   C) Omurilik-refleks
   D) Omurilik soğanı-konuşma


47) Ayağının kaymasıyla, kafasını sert bir cisme çarpan bir insanın, bir süre sonra akciğerlerinin çalışması durmuştur.
Bu olayın devamı olarak, sinir sisteminin hangi kısmının çalışması bozulmuş olmalıdır?


   A) Beyin
   B) Beyincik
   C) Omurilik
   D) Omurilik Soğanı


48) Uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktaran göz,kulak,burun ve dilin yapısında bulunan almaçlara ne denir?

   A) Görme almacı
   B) Duyu almacı
   C) Duyma almacı
   D) Hissetme almacı


49)  Burnumuzun koku alması ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
I.Koku alma sinirleri etkiyi beyne taşır.
II.Koku tanecikleri havayla burnumuza girer.
III.Cisimlerin kokusunu alırız.
IV.Burnumuzu ıslak tutan mukus sıvısında erir.
V.Eriyen tanecikler koklama hücrelerini uyarır.


   A) I – II – III – IV – V
   B) IV – II – I – III – V
   C) II – IV – V – I – III
   D) III – II – IV – V- I


50) Yüzme olayını merkezi sinir sistemimizde ki hangi organımız gerçekleştirir?

   A) Beyin
   B) Beyincik
   C) Omurilik
   D) Omurilik Soğanı


51) Hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından biri değildir?

   A) Beyin     B) Beyincik     C) Omurilik     D) Sinirler  


52) Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından değildir?

   A) Beyin
   B) Omurilik
   C) Omurilik soğanı
   D) Omurga


53) Karbonhidrat, Protein, Yağ besinlerinin ortak özelliği hangisidir?

   A) Sindirime uğrayarak kana geçme
   B) Bitkiler tarafından üretilebilme
   C) Hayvanlar tarafından üretilebilme
   D) Düzenleyici olarak görev yapma

I.Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.
II.Proteinler vücudumuzda düzenleyici görev yaparlar.
III.Yağları sindirmek için safra salgılayan karaciğer sindirim sistemi organımızdır.
IV.Midede mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir.

54)

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

   A) I ve IV     B) I,II ve III     C) II ve III     D) II ve IV  


55) Aşağıdaki sistemlerden hangisi vücuttaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar?

   A) Dolaşım sistemi
   B) Denetleyici ve düzenleyici sistem
   C) Destek ve hareket sistemi
   D) Boşaltım sistemi


56) Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?

   A) Makarna     B) Mandalina     C) Köfte     D) Tereyağı  


57) Aşağıdakilerden hangisi sindirimin amacıdır?

   A) Onarım
   B) Besinleri,hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek
   C) Enzim sentezlemek
   D) Karnımızı doyurmak


58) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığını etkileyen olumsuz etkenlerdendir?

   A) Dengeli beslenme
   B) Spor yapma
   C) Lifli besinler
   D) STRES


59) Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?

   A) Protein sindirimini gerçekleştirmek
   B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
   C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
   D) Kan şekeri miktarını düzenlemek

I.Karbonhidratlar
II.Proteinler
III.Yağlar
IV.Vitamin
V.Mineral

60)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) I ve II     B) I,II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) Hiç biri  


61) Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?

   A) Yağ     B) Protein     C) Nişasta     D) Karbonhidrat  


62) Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter?

   A) Ağız-mide
   B) Ağız-ince bağırsak
   C) Mide-ince bağırsak
   D) Ağız-kalın bağırsak


63) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?

   A) Mide      B) İnce bağırsak     C) Karaciğer     D) Yutak  


64) Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

   A) Ağız     B) Mide     C) İnce Bağırsak     D) Yemek Borusu  


65) Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

   A) Boşaltım     B) Sindirim     C) Dolaşım     D) Solunum  


66) Göz kaslarının uyumsuzluğu sonucunda,aşağıdaki kusurların hangisi meydana gelir?

   A) Renk Körlüğü     B) Miyopluk     C) Astigmatizm     D) Şaşılık  


67) Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta beyinle yönetildiği halde,daha sonra omurilik tarafından yönetilir?

   A) Konuşmak     B) Yüzmek     C) İşitmek     D) Düşünmek  


Ayşe'nin annesi normal değerinin üzerinde olan kan şekerini,kendisine X iğnesi yaparak normale indiriyor.
68) Ayşe'nin annesinin,kendisine yapmış olduğu X iğnesinin ne olduğu hakkındaki aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur?

   A) Adrenalin hormonu
   B) İnsülin hormonu
   C) Glukagon hormonu
   D) Tiroksin hormonu

I.Besin depolama
II.Fiziksel sindirim yapma
III.Kimyasal sindirim yapma

69)

Midemiz beslenme sırasında yukarıdaki etkinliklerden hangilerinin gerçekleşmesinde görev yapar?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I,II ve III     E) Hepsi  


70) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili bir hastalık değildir?

   A) Parkinson      B) Felç      C) Sara      D) Kızamık  


71) Sindirim sisteminde suyun emilimi hangi bölümde sağlanır?

   A) Midede
   B) Kalın bağırsakta
   C) İnce bağırsakta
   D) On iki parmak bağırsağında


72) Sinir sisteminde iletilen uyartı mesajlarıyla ilgili olarak; I Uyartılar sinirler üzerinde elektriksel yön­temlerle çok hızlı taşınır. II Üretilen uyartılar vücut organları arasında­ki iletişim ve koordinasyonu sağlar. III Bazı uyartı mesajları, merkezi sinir sistemi üzerinde değerlendirilir. açıklamalarından hangileri doğrudur

   A) I     B) I ve II     C) I ve III     D) I,II,III  


73) Yanan sobaya dokunan, sonuçta elini çe ken ve acı hisseden bir insanda, hangi organlar etkin rol alır?

   A) Omurilik - Beyin
   B) Beyin - Beyincik
   C) Omurilik - Omurilik Soğanı
   D) Beyin - Omurilik Soğanı


74) Beynin özellikleriyle ilgili olarak; IHassas bir yapıya sahiptir ve kafatası ke­mikleri beyni dış etkilerden korur. II Beynin yapısında milyarlarca nöron vardır. III Vücudumuzdaki istemli olayların gerçek­leşmesini kontrol eder. açıklamalarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) I ve III     C) I ve II     D) I,II ve III  


75) Merkezi çevresel sinir sistemleriyle Igili; I Merkezi sinjr sistemi uyartı üretme, çevre sel sinir sistemi uyartı iletme görevi yapar. II Beyin, beyincik, omurilik ve omuilik soğan merkezi sinir sisteminde yer alır. III Duyu organlarında oluşan uyartıları, çevre sel sinir sistemindeki nöronlar taşır. açıklamalarından hangileri söylenebilir?

   A) Yalnız.I     B) I ve III     C) I ve II     D) I, II ve III  


76) Kitap okunmasında etkili olan yapıların bu­lunduğu sistemler, hangisinde verilmiştir?

   A) Sinir sistemi - Duyu organları
   B) Duyu organları - İç salgı bezleri
   C) Sinir sistemi - İç salgı^bezleri
   D) Duyu organları - Dolaşım sistemi


77) Sinir sisteminin görevleri arasında; I Çevreyle olan ilişkileri kontrol etme II Canlıları büyüme, gelişme ve çoğalmayla ilgili olaylarını yönetme IIIVücudumuzdaki kasların ve salgı bezleri­nin etkinliklerini denetleme şeklindeki olaylardan hangileri bulunur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D)  I, II ve III  


78) Sinir sistemi organları ve görevleriyle ilgili,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A) Beyin: Düşünülerek yapılan istemli hare¬ketlerin yönetim merkezlerini taşır.
   B) Omurilik soğanı: Kol ve bacak kaslarının çalışmasını kontrol eder
   C) Omurilik: Düşünülmeden ani olarak yapı¬lan hareketlerin yönetim merkezidir
   D) Beyincik: Bireyin dengeli olarak hareket etmesini sağlar


79) Vücuda yapılan ani uyarılara karşı, vücu­dun da tepki göstermesi davranışlarıyla il­gili, aşağıdakilerin hangisi kalıtsal değildir?

   A) Işık şiddetininin değişmesine göre, göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi
   B) Limon sıkılırken ağzın sulanması
   C) Diken batan parmağın hızla geri çekilmesi
   D) İnsanın ani ve yüksek bir seste irkilmesi


80) Sinir sistemi ve diğer vücut sistemleri ara­sındaki etkileşimlerle ilgili, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

   A) Sinir sistemi solunum ve dolaşım sistemi¬nin çalışmasını yönetir
   B) Sinir sisteminin besin ihtiyacını sindirim, oksijen ihtiyacını solunum sistemi sağlar.
   C) Sinir sistemi diğer sistemlerin kullanması için, yedek besin depolar
   D) Sinir sistemi vücut sistemlerinin birbiriyle uyumlu çalışmasını ayarlar


81) Beynin vücuttaki görevleriyle ilgili, aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

   A) Heyecanlanma anında, kalbin atış hızını artırır
   B) Bilgilerin hafızada tutulmasını sağlar
   C) Denemelerdeki, fen bilgisi sorularının çözülmesini sağlar
   D) Çamlıcadan, boğaz manzaralarının seyredilmesinde görev yapar


82) Duyuların algılanmasıyla ilgili olarak; I. Çevredeki uyarılar, duyu organlarındaki duyu almaçları tarafından algılanır. II Duyu almaçları, uyartı mesajı oluşturarak sinirlere aktarırlar. III Her duyu organının oluşturduğu mesajlar, beynin farklı kısmında değerlendirilir. şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B)  I ve III     C) I ve lI     D) I,II,III  


83) Gözün zararlı dış etkilerden korunmasında, aşağıdaki yapıların hangisi görev yapmaz?

   A) Gözyaşı bezi     B) Göz kapağı     C) Kör nokta     D) Kirpikler  


84) Göze siyah, yeşil kahverengi gibi farklı renkleri kazandıran kısım, aşağıda verilenlerden hangisidir?

   A) Kornea     B) İris     C) Sarı benek     D) Göz bebeği  


85) Duyu organları, aşağıda verilenlerden hangisinin algılanmasında görev yâftrnaz?

   A) Havadaki basınç değişimi
   B) Besinlerin vitamin içeriği
   C) Güneş ışığının varlığı
   D) Havada koku zerrecikleri


86) Gözün yapısı ve çalışmasıyla ilgili olarak;Cismin net olarak algılanması için, görüntü sarı lekenin üstüne düşmelidir.
Göze gelen ışığı kornea ve mercek kırar.
Göz uyumunu, göz merceğinin şeklini de­ğiştirmesi sağlar.
açıklamalarından hangileri söylenebilir?


   A) 1     B) 1ve2     C) 1 ve 3     D) 1.2.3  


87) Cisimlerden göze gelen ışık ışınlarının ilk geçtiği yapı ile en son ulaşacağı yapı,, sıra­sıyla hangisinde verilmiştir?

   A) Sarı benek - İris
   B) Kornea - Sarı benek
   C) İris - Sarı benek
   D) Göz merceği - Kornea


88) Duyu organlarının görevleri arasında; I Çevredeki bazı değişmelerden sinir siste­mini haberdar eder. II İnsandaki bazı iç organların düzenli olarak çalışmasını kontrol eder. IIIOrganların yapı ve çalışmasında oluşabile­cek anormallikleri, tamir eder. şeklindeki etkinliklerden hangileri bulunur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve II     D) I,II,III  


89) Duyu organları ve özellikleriyle ilgili, aşağı­da verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

   A) Duyu organları sadece vücudun belli kısımlarında yer alır.
   B) Duyu organlarına gelen uyarıları algılayan hücrelere duyu reseptörü denir
   C) Sinir sistemi ile çevremiz arasında bir çeşit iletişim sağlar
   D) Çevreden vücuda gelen çeşitli uyarıların algılanmasını sağlar


90) Aşağıdakilerden hangisi derinin vücuttaki görevleri arasında yer almaz?

   A) Suda eriyen atıkların dışarıya boşaltılmasına yardımcı olmak
   B) CO2 ve O2 değişimine yardımcı olmak
   C) Vücut sıcaklığını ayarlamak
   D) Kaslara uyarı taşıma


91) Aşağıdakilerden hangisi derinin vücuttaki görevleri arasında yer almaz?

   A) Suda eriyen atıkların dışarıya boşaltılmasına yardımcı olmak
   B) CO2 ve O2 değişimine yardımcı olmak
   C) Vücut sıcaklığını ayarlamak
   D) Kaslara uyarı taşıma


92) Dilin uç kısmında, diğer ksımlara göre daha fazla tatlılık duygusunun alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Tatlılık almaçlarının bu bölgede daha fazla olması
   B) Bu bölgede çok fazla sinir bulunması
   C) Dilin uç kısmında ilk defa besinlerle karşılaşması
   D) Dilin uç kısmında deri yapısının daha ince olması


93) Aşağıdakilerden hangisi alt deride yer almaz?

   A) Deriye renk veren pigmentler
   B) Kıl kasları
   C) Kılcal kan damarları
   D) Yağ ve ter bezleri


94) Acı bir biberi ağzımıza attığımızda yutkunurken tadını daha fazla alabiliriz. Bunun en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Acı tadı dilimizin yutkunmadan önce kabul etmemesi
   B) Acı tatma tomurcuklarının dilimizin en arka bölümünde daha çok yer alması
   C) Biberin içinde bulunan acı tatma tomurcuklarının dilin ön kısımlarına tam olarak temas etmemesi
   D) Biberin içinde bulunan acı tatma tomurcuklarının dilin sadece arka kısımlarına tam olarak temas edebilmesi


95) Gözün damar tabakasında buluna yapılar tarafından aşağıdaki görme olaylarından hangisi gerçekleşmez?

   A) Göze yeşil, mavi, kahverengi ve siyah gibi renklerin kazanılması
   B) Işık uyarılarını alarak, sinirlerle beynin bir merkezine gönderilmes
   C) Göze girebilecek olan ışık miktarının ayarlanması
   D) Göze giren ışığın geri yansımasını önleyerek görüntünün net olmasını sağlamak


96) Burundaki mukus denilen sıvı; I. Koku zerreciklerinin çözülmesini sağlamak II. Havayı nemlendirmek III. Toz ve mikropları tutmak verilenlerden hangilerini sağlar?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I,II, III  


97) Aşağıdakilerden hangisi mikropların vücuda zarar vermesini önleyen faktörlerden değildir?

   A) Kandaki alyuvarlar
   B) Burundaki mukus ve tüyler
   C) Kandaki akyuvarlar
   D) Mide öz suyundaki asit


98) Aşağıdakilerden hangisi gözü koruyan yapılardan değildir?

   A) Kirpikler
   B) Göz kapağı
   C) Gözyaşı bezleri
   D) Göz bebeği

99) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) Dentin tabakası cansızdır.
 • (__) Dişin taç tabakasının, en dış kısmında; mine tabakası bulunur.
 • (__) Yetişkin bir insanda 38 diş bulunur.
 • (__) İnsanlarda ilk önce 7 yaşına kadar 20 tane süt dişleri çıkar.
 • (__) gatroentoroloji sindirim ile ilgilidir
 • (__) nefroloji boşatım sistemi ile ilgilidir

 • 100) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  gastroentoroloji - ince bağırsak - onikiparmak - kalın bağırsak - emilim - kimyasal - 1 milyon - amonyağı (NH3) - karbondioksit ve su buharını - kimyasal yapısı - Safra - 9 - kanı - yemek borusu - sindirim - mekanik - amonyağı - 2 - böbrek yetmezliği -

 • boşatım sisteminin hastalığı _________________ dir
 • sindirim sistemimizle ilgilenen bilim dalı _________________ dir.
 • Sindirilen besinler _________________ emilir
 • Mide ile ince bağırsağın birleştiği yerdeki 22 cm'lik bölüme _________________ bağırsağı adı verilir.
 • Besin içeriklerinin en uzun süre kaldıkları sindirim organı _________________ dır
 • Besinlerin en küçük birimlere ayrılıp ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesi olayına _________________ adı verilir.
 • Besinlerin bazı salgılar (enzimler) yardımı ile parçalanmasına _________________ sindirim denir.
 • Her bir böbrekte yaklaşık olarak _________________ nefron bulunur.
 • Çok zehirli olan _________________ daha az zehirli olan üreye dönüştürür.
 • Soluk verme sırasında _________________ vücut dışına atar.
 • Besinlerin _________________ değişir.
 • Dışkımızda _________________ bulunduğu için sarıdır
 • nsanda sindirim sistemi _________________ kısımdan oluşnuştur.
 • Böbrek _________________ süzerek temizler.
 • Yutak ile mide arasında yer alan sindirim sistemi organımız _________________ dur.
 • Besinlerin parçalanarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına _________________ denir.
 • Besinlerin fiziksel olarak küçük parçalara ayrılmasına _________________ sindirim denir.
 • karaciğer _________________ üreye dönüştürür
 • insanlar günde _________________ litre su içmelidir

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.