Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


7.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Ünite:Kuvvet ve Hareket Teması Çalışma Kağıdı


Kategori:7.Sınıf FenveTek. 2.Ünite:Kuvvet ve Hareket teması

Hazırlayan:Angel  Demon (4.1.2017 09:20:57)

Başlık:7.Sınıf Fen Bilimleri 2 Unite

İzlenme:409

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
Veli
2016-2017 Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Tarih:5.1.2017


1) Basit makinelerle ilgili olarak hangi yargı yanlıştır?

   A) Yoldan kazanç sağlayabilirler.
   B) Kuvvetten kazanç sağlayabilirler.
   C) Enerjiden kazanç sağlayabilirler
   D) Kuvvetin yönünü değiştirebilirler.


2) Bir basit makine türü olan vida, aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunmaz?

   A) Vana
   B) Su şişesi kapağı
   C) Metal kaşık
   D) Otomatik kurşun kalem


3) Aşağıdakilerden hangisi hem kinetik hem de potansiyel enerjiye sahiptir?

   A) Uçan kuş
   B) Rüzgârsız havada direkteki bayrak
   C) Uyuyan köpek
   D) Yerde yuvarlanan top


4) Aşağıdakilerden hangisinin çekim potansiyel enerjisi yoktur?

   A) Yere düşmüş kağıt
   B) Duvara asılı saat
   C) Daldaki portakal
   D) Basketbol potası


5) Aşağıdaki cisimlerden hangisi esnek değildir?

   A) Oyun hamuru
   B) İnce plastik cetvel
   C) Silgi
   D) Sünger
I – t anındaki hızları aynıdır.
II – t süre içerisinde L’ nin aldığı yol K’ nın aldığı yolun iki katıdır.
III – 2t anında K L’den daha hızlıdır.
6) Yukarıdaki t = 0 anında yanyana bulunan K ve L araçlarının HIZ -ZAMAN
grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılar için ne söylenebilir ?


   A) Yalnız I Doğru
   B) I ve II Doğru, III Yanlış
   C) I ve III Doğru, II Yanlış
   D) Üçü de Doğru
7) Şekilde iki kuvvet A noktasındaki bir cisme etki etmektedirler. Cismin hareket etmemesi için,hangi yönde ve ne kadar büyüklükte bir kuvvet uygulamak gerekir?

   A) F1 yönünde 5 N
   B) F2 yönünde 15N
   C) F1 yönünde 15N
   D) F2 yönünde 5N
8) Şekilde A noktasına etki eden F1,F2 ve F3, kuvvetlerinin bileşkesi kaç Newton’dur?

   A) 8√ 2
   B) 6√2
   C) 2√ 2
   D) 4√2


Bileşkeleri 10 N olan iki kuvvet aynı doğrultulu ve zıt yöndedirler.
9) Kuvvetlerden birinin büyüklüğü 2 Newton olduğuna göre diğer kuvvet kaç Newton’dur?

   A) 12     B) 10      C) 8      D) 5  


Aynı doğrultuda ve yönde olan iki kuvvetten,A kuvveti 3 Newton ise,B kuvveti 5 Newton’dur.
10) Buna göre bileşke kuvvet (vektörlerin toplamı) kaç Newton’dur?

   A) 3N      B) 5N      C) 8N      D) 12N  


11) M1 ve M2 kütleli cisimlerin aralarındaki uzaklık R,oluşan kütle çekim kuvveti ise F dir. Bu iki cisim arasındaki uzaklık üç kat artırılırsa,bu durumda oluşan kütle çekim kuvveti kaç F dir?

   A) 1/2      B) 1/3      C) 1/4      D) 1/9  


12) Dünyadaki kütle çekim kuvveti,Ay’daki çekim kuvvetinin altı katıdır. Buna göre dünyadaki ağırlığı 30 Newton gelen bir insanın aydaki ağırlığı kaç N dur?

   A) 5     B) 10     C) 30     D) 15  


13) Ekvatorda 180 N ağırlığındaki bir cismin yerin tam merkezindeki ağırlığı ne olur?

   A)  0      B) 1      C) 2      D) 4  
14) Yukarıdaki şekilde A ( vektörü) ile B ( vektörü) görülmektedir. Bu vektörler için aşağıdaki özelliklerden hangisi aynıdır?

   A) Uzunluk
   B) Doğrultu
   C) Yön
   D) Başlangıç noktası


I. Kütle
II. Özkütle
III. Kuvvet
15) Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri vektörel büyüklüktür?

   A) Yalnız I
   B) Yalnız III
   C) I – II
   D) II-III
16) İplere asılmış 3m, 2m ve 6m kütleli cisimlerin potansiyel enerjileri arasındaki ilişki nedir ?

   A) II > I = III
   B)  III > I > II
   C) II > I > III
   D) I = III > II


17) Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

   A) Zaman     B) Hız      C) Uzunluk      D) Sıcaklık  


18) Sırasıyla iki ayrı sıvıya bırakıldığında yüzen bir cismin batan kısmının hacmi,her iki sıvıda da aynı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle birbirine eşittir?

   A) sıvıların derinliği
   B) sıvıların yoğunlukları
   C) kapların taban genişliği
   D) kapların hacmi


19) Aşağıdaki araçlardan hangisi kuvvet ölçer?

   A) Metre      B) Dinamometre     C) Barometre      D) Elektroskop  


20) Aşağıdakilerden hangisi destek noktası ortada kalan kaldıraca örnektir?

   A) Terzi makası
   B) Cımbız
   C) Soba maşası
   D) El arabası
21) 16 newtonluk bir cisim şekildeki gibi dengelenmiştir. Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç newtondur ?

   A) 40     B) 6     C) 8     D) 16  


22) Kesit alanları 50 cm2 ve 400cm2 olan bir su cenderesinde küçük pistona 100 N kuvvet uygulandığında,büyük pistonun uygulanacağı kuvvet kaç Newton olur?

   A) 450      B) 45     C) 550      D) 800  
23) Hız-zaman grafiği şekildeki gibi olan cisim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A) II-zaman aralığında hız sabittir.
   B) Tüm hareket boyunca ivme sıfırdır.
   C) I-zaman aralığında düzgün hızlanmıştır.
   D) III-zaman aralığında hız düzgün azalmıştır


I. Atmosfer II. Nevton III. Pascal IV. Barometre V. mm- cıva
24) Yukarıdakilerden kaç tanesi basınç birimidir ?

   A) 2     B) 3     C) 4     D) 5  


25) Toplam ağırlığı 3000 N olan bir yük asansörü , düzgün olarak 10 saniyede 30 metre yükseldiğine göre , asansör motorunun gücü kaç kilovattır ?

   A) 3     B) 9     C) 10     D) 18  


26) Kütlesi ve hızı yarıya inen cismin kinetik enerji kaybının ilk enerjisine oranı ne olur ?

   A) 1.4     B) 3.4     C) 7.8     D) 1.2  


27) Bir paraşütçünün güvenilir bir şekilde yere düşmesini sağlayan en büyük etken nedir ?

   A) Paraşütünün olması
   B) Paraşütün kalitesi
   C) Sürtünme kuvveti
   D) Yer çekimi kuvveti


28) Aşağıdakilerden hangisi uygulanan kuvveti ölçer ?

   A) Barometre
   B) Plüvyometre
   C) Manometre
   D)  Dinamometre


29) Yapılan toplam yerdeğiştirmenin , toplam zamana oranı bize neyi verir ?

   A) Hızı
   B) Uygulanan kuvveti
   C) Ortalama hızı
   D) Alınan yolu


30) Kuvvet ne ile ölçülür?

   A) Eşit kollu terazi
   B) Dinamometre
   C) Barometre
   D) Kronometre


31) Aşağıdakilerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir?

   A) Kuvvet     B) Ağırlık     C) Hız     D) Kütle  


I .Doğadaki madde döngüsüne en büyük katkıyı ayrıştırıcılar yapar II .İnsanlar eko sistemlerin doğal dengesinin bozulmasını önler
32) Ekosistemlere ilişkin olarak yukarıda verilen bilgiler için ne söylenebilir ?

   A) Yalnız I doğrudur
   B) Yalnız II doğrudur
   C) Her ikisi de doğrudur
   D) Her ikisi de yanlıştır


Torriçelli deneyi civa yerine öz kütlesi 0,8 gf / cm3 olan alkol
kullanılarak aynı koşullarda yapılsaydı ,
33) I .Aynı hava basıncında aynı sıvı yüksekliği sağlanırdı.
II .Sıvı yüksekliği artacağından ölçüm daha duyarlı olurdu.


   A) Her ikisi de yanlış olurdu
   B) Her ikisi de doğru olurdu
   C) Yalnız I doğru olurdu
   D) Yalnız II doğru olurdu.


34) Bir el arabasında tekerlek ekseni ile kuvvetin uygulandığındığı kolların arası 120 cm dir . el arabasında 300 N luk yükü 100N luk kuvvetle taşıyabilmek için yük tekerlek ekseninden kaç cm uzağa konmalıdır ?


   A) 30     B) 40     C) 60     D) 90     E) 9  


35) Bir otobüs ilerideki durağa 12 m/s sabit hızla 10 s de gidiyor. Aynı durağa 5 m/s hızla gitseydi,kaç saniyede giderdi?

   A) 12     B) 24     C) 48     D) 60  


36) Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   A) Sabit makara yoldan kazanç sağlar
   B) Hareketli makara işten kazanç sağlar
   C) Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar
   D) Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar


37) Vida adımı 4mm olan vidaya 12 tam dönüş yaptırıldığında yük,kaç cm yükselmiş olur?

   A) 4     B) 4,2     C) 4,6     D) 4,8  


38) Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekmez?

   A) Demir      B) Kurşun      C) Kobalt      D) Nikel  


39) Aynı noktaya uygulanan doğrultuları ve yönleri aynı olan 6N ve 8N iki kuvvetin bileşke değeri kaç N’ dur?

   A) 2     B) 6     C) 8     D) 14  


40) Sürtünme kuvvetiyle ilgili; 1. Enerji kaybına neden olur. 2. Cismin ağırlığına bağlı değildir. 3. Cismin hareketine daima zıt yöndedir. yangılardan hangileri doğrudur?

   A) Yalnız 1     B) Yalnız 2     C) Yalnız 3     D) 1 ve 3  


41) Kütlesi 600 kg olan bir asansör 2. kattan 6. kata çıkıyor. Her katın yüksekliği 2,5 m olduğuna göre asansör kaç joule pontansiyel enerjisi kazanmıştır?

   A) 6000     B) 60000     C) 12000     D) 62500  


42) Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için; 1. Yükseğe çıkarmak 2. Yayda sıkıştırmak 3. Süratini arttırmak işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?

   A) Yalnız 1     B) Yalnız 3     C) 1 ve 2     D) 1, 2 ve 3  


43) Bir vida adımı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

   A) Vidanın yapısına
   B) Uygulanan kuvvete
   C) Vidanın dönüş sayısına
   D) Vidanın yarıçapına


44) Vida adımı 2mm olan bir vida 4 cm ilerlemesi için kaç kez döndürülmelidir?

   A) 40     B) 20     C) 10     D) 2  


45) Bir kuyu çıkrığında büyük silindirin çapı 40 cm, küçük silindirin çapı 20 cm'dir. Buna göre çıkrıktaki kuvvet kazancı kaçtır?

   A) 2     B) 4     C) 6     D) 8  


46) Eğik düzlemin yapılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Kuvvetten kazanç sağlamak
   B) Zamandan kazanç sağlamak
   C) Yoldan kazanç sağlamak
   D) İşten kazanç sağlamak


47) Aşağıdakilerden hangisi karldıraç özelliği taşımaz?

   A) İnşaat küreği     B) Tahteravalli     C) Sandal Küreği     D) Fare kapanı  
48) Sürtünmesi önemsiz şekildeki sistemde P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre F kuvveti kaç N'dur?

   A) 10     B) 20     C) 30     D) 40  
49) Ağırlığı ihmal edilen sürtünmesiz makaralarla kurulu şekildeki sistem dengede olduğuna göre F kuvveti kaç N'dur?

   A) 20     B) 40     C) 60     D) 120  


50) Bir vidanın vida adımı 20mm'dir. Buna göre vida 10 kez döndürüldüğünde vida zemine kaç cm girer?

   A) 200     B) 20     C) 2     D) 4  
51) Şekildeki sürtünmesi önemsiz makaralarla kurulu düzenekte P yükü F kuvveti ile dengelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin değişmesi F kuvvetinin büyüklüğünü etkilemez?


   A) X makarasının ağırlığı
   B) Y makarasının ağırlığı
   C) P yükünün ağırlığı
   D) Palangadaki makara sayısı
52) Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde P yükü, 14N kuvveti ile dengelenmiştir. Buna göre P yükü kaç N'dur?

   A) 14     B) 28     C) 7     D) 16  
53) Ağırlığı 10N olan özdeş ve sürtünmesiz makaralarla kurulu şekildeki sistem dengesizdir. Buna göre X cisminin ağırlığı kaç N'dur?

   A) 10     B) 20     C) 30     D) 40  
54) Ağırlığı ihmal edilen şekildeki kaldıracın dengede kalabilmesi için F kuvveti kaç N olmalıdır?

   A) 30     B) 40     C) 60     D) 90  


55) Aşağıdaki basit makinelerden hangisi kuvvet kazancı bakımından diğerlerinden farklıdır?

   A) El arabası     B) Maşa     C) Çıkrık     D) Vida  


56) Basit makineler için; I. İş yapma kolaylığı sağlar II. Kuvvetten kazanç sağlar III. Yoldan kazanç sağlar Yargılarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) I, II ve III  


57) Basit makineler için; I. İş yapma kolaylığı sağlar II. Kuvvetten kazanç sağlar III. Yoldan kazanç sağlar Yargılarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) I, II ve III  


58) Bir ev hanımı boş bir tencereyi ocak üzerinden kaldırıp 1 m yüksekteki rafa koyarken tencereye ye 30 J enerji aktarıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangsi doğru olur? (1 kg kütleli cisme 10 N'fuk yer mi kuvveti etki etmektedir.)

   A) Yer çekimi kuvveti 60 J lük iş yapılmıştır
   B) Ev hanımı yer çekimi kuvvetine karş 30 J lük iş yapmıştır
   C) Tencere 1 J lük potansiyel enerji kazanmıştır
   D) Tencerenin kinetik enerjisi 30 J artmıştır


59) Bir cisim 1 N luk kuvvetle 1 m itilirse 1 J lük yapılır. Aynı cisim 10 N luk kuvvetle 10 m itilin kaç J lük iş yapılır?

   A) 10     B) 20     C) 100     D) 1000  


60) Bisiklet pedalını oluşturan basit makine çifti aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

   A) Çıkrık - Vida
   B) Kaldıraç - Çıkrık
   C) Çıkrık - Dişli çark
   D) Dişli çark - Kaldıraç


61) Tekerlekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) Basit makine değiidirler
   B) Sabit bir noktanın çevresinde dönen 360° lik bir kaldıraç gibi iş görürler
   C) Yere yakın temas yüzeyleri azaldıkça yerle olan sürtünme de azalır
   D) Tüm hareketli araçların yapısında tekerlek bulunur


62) Sürtünme kuvvetiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

   A) Hareketi daima kolaylaştırır
   B) Günlük hayatta sürekli işimizi zorlaştırır
   C) Temas gerektiren bir kuvvettir
   D) Hareketli cisimlerin yönlerini değiştirir


63) Aşağıdaki durumların hangisinde sürtünme kuvvetini artırma ihtiyacı duyulur?

   A) Pürüzlü yüzey üzerinde bavul çekilirken
   B) Buz üzerinde kaymak isterken
   C) Arabanın motorundaki parçalar hareke ederken
   D) Dağa tırmanırken


64) “Ortamda sürtünme var ise, yapılan işin bir kısmı veya tamamı ısı enerjisine dönüşür.” Aşağıdaki durumlardan hangisi yukarıdaki yargıyı doğrulamaz?

   A) Birbirine sürtülen ellerin ısınması
   B) Patinaj yapan arabanın lastiklerinin ısınması
   C) Kalorifer üstüne konulan kitabın ısınması
   D) Atmosfere giren meteorun yanmaya başlaması


65) Yatay düzlem üzerindeki bir cisim itilerek hareket ettiriliyor. Bu sırada yapılan iş; 1. Uygulanan kuvvetin büyüklüğüne 2. Cismin ağırlığına 3. Kuvvetin uygulandığı yolun uzunluğuna niceliklerden hangilerine bağlı değildir?

   A) Yalnız 2     B) 1 ve 3     C) 2 ve 3     D) 1, 2 ve 3  


66) Hareketli bir cisim üzerinde; 1. Yükseliğini artırmak 2. Kütlesini azaltmak 3. Süratini azaltmak uygulamalarından hangileri yapılırsa cismin kinetik enerjisinde değişme olur?

   A) Yalnız 1     B) Yalnız 2     C) 2 ve 3     D) 1, 2 ve 3  


1. Havaya atılan taş

2. Yokuştan yuvarlanan top

3. Ağaçtan düşen elma
67) Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin sahip olduğu kinetik enerji artmaktadır?

   A) Yalnız 2     B) 1 ve 2     C) 2 ve 3     D) 1, 2 ve 3  


68) Bir cisme uygulanan kuvvetin iş yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

   A) Cismin kuvvet yönünde hareket ettirilmesi
   B) Cismin araç ile taşınması
   C) Cismin kuvvet uygulanmadan hareket ettirilmesi
   D) Cismin hareket ettirilmesi
69) Yukarıdaki halterci halteri kaldırırsa ne yapmış olur?

   A) Enerji     B) Joule     C) Güç     D) İş  


70) Kütlesi eşit iki arabadan A arabasının hızı 200 km/h 'dir.B arabasının kinetik enerjisi daha fazla olduğuna göre B arabasının hızı en düşük kaç km/h olabilir?

   A) 190     B) 201     C) 194     D) 294  

71) Bir cismin meydana getirdiği kuvveti ölçmek için aşağıda verilen araçlardan hangisi kullanılır     Cevap:______72) Fiziksel anlamda iş yapabilmek için ne yapılmalıdır?     Cevap:______73)

     15 N asıldığında 3 cm uzayan yay 45 N asıldığında yayın boyu kaç cm dir?     Cevap:______74) kütlesi 4 kg olan bir bisikletin hızı 10m/s dir
buna göre bisikletin sahip olduğu kinetik enerji nedir?     Cevap:______
75) 1N=?gram'dır?

   A) 10     B) 1     C) 0     D) 100  

76)

     Yukarıda araçta sağdan 2N soldan ise 3N kuvvet uygulanıyor buna göre sağdan kaç Newton ile kuvvet uygularsak eşitlenmiş olur ?     Cevap:______
77) Aşağıdakilerden hangisi esnek maddeye örnek verilemez?

   A) Yay     B) Tuğla     C) Lastik     D) Sünger  


78) Dinamometrelerin yapısındaki yaylar hangi tür maddelerdir?

   A) Esnek madde
   B) Sert madde
   C) Opak madde
   D) Yalıtkan madde


79) Kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki araçlardan hangisiyle ölçülür?

   A) Termometre     B) Metre     C) Dinamometre     D) Kronometre  

I.Basit makineler işten kazanç sağlar.
II.Basit makineler kuvvetten kazanç sağlar.
III.Basit makineler enerjiden kazanç sağlar.
IV.Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlamaz.
V.Basit makineler yoldan kazanç sağlar.

80)

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) Hepsi     B) I, II III ve V     C) I ve III, IV     D) II ve V  


81) Bir yayın ucuna 10N ağırlığında bir cisim asıldığında boyu 25cm, 25N ağırlığında bir cisim asıldığında boyu 28cm olmaktadır. Buna göre bu yayın serbest hâldeki boyu kaç cm'dir? (yayda bozulma olmamıştır.)

   A) 23cm     B) 15cm     C) 20cm     D) 3cm  

82) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) Cisim duruyor ise kinetik enerjisi yoktur.

 • 83) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  joule - 1 - kinetik -

 • 10 N da 2 cm uzayan yaya 5 N cisim asılırsa yay _________________ cm uzar.
 • Yukarıdan aşağı düşen bir topun _________________ enerjisi çoğalır.
 • Kuvvet birimi _________________ dur.

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.