Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


7.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kağıdı


Kategori:7.Sınıf FenveTek. 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler ve Dahası teması

Hazırlayan:Angel  Demon (4.1.2017 09:14:13)

Başlık:7.Sınıf Fen Bilimleri 1 4 Unite

İzlenme:502

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
Veli
2016-2017 Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi

Tarih:5.1.2017


1) Üzümlü kek modeli denen atom modeli kime aittir?

   A) Bohr     B) Thomson     C) Dalton     D) Rutherford  


2) Diş macununun içinde ne bulunur?

   A) Flor     B) Potasyum     C) Klor     D) Xenon  

3) Aşağıdaki atomları uygun sembollerle eşleştiriniz.

  A)Berilyum(__)C
  B)Civa(__)Rn
  C)Xenon(__)Xe
  D)Radon(__)Hg
  E)Karbon(__)Be


I. Sıvının öz ağırlığına
II. Kabın şekline
III. Sıvı seviyesinin yüksekliğine
4) Bir sıvının bulunduğu kabın tabanına yaptığı basınç, yukarıdakilerden hangisine bağlıdır

   A) Yalnız I
   B) II-III
   C) I-III
   D) I-II-III


5) Periyodik cetvelle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ?

   A) Dikey sıralara grup denir.
   B) Aynı periyotta sağdan sola doğru atom numarası artar.
   C) Yatay sıralara periyot denir.
   D) En sağdaki grupta soygazlar bulunur.


6) Aşağıdakilerden hangisi homojendir ?

   A) Ayran
   B) Tebeşir tozlu su
   C) Sis
   D) Şekerli su


7) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir olaydır?

   A) Demirin paslanması
   B) Tereyağının güneşte erimesi
   C) Köftenin pişmesi
   D) Kömürün yanması


8) Bir sıvının elektrik akımını iletmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

   A) İyonlar içermesi
   B) Heterojen olması
   C) Homojen olması
   D) Moleküler yapıda olması


9) Bir atomdan elektron koparılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

   A) Kütle numarası azalır
   B) Pozitif yüklü iyon olur
   C) Enerji açığa çıkar
   D) Negatif yüklü iyon olur


10) Bir kaptaki sıvının basıncı aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı değildir?

   A) Sıvının derinliğine
   B) Sıvının yoğunluğuna
   C) Yerin çekim şiddetine
   D) Kabın şekline


11) Açık hava basıncının değerini bir deneyle civa basıncı cinsinden bulan bilim adamı kimdir?

   A) Arşimet     B) Toriçelli     C) Newton     D) Pascal  


12) Aşağıdakilerden hangisi basınç birimi değildir?

   A) Bar     B) Atmosfer     C) Joule     D) Pascal  


13) Kapalı kaplardaki gazların basınçlarını ölçen araçlara ne denir?

   A) Barometre     B) Termometre     C) Kalorimetre     D) Manometre  


14) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

   A) Gaz yağı- Bileşik
   B) Kurşun- Homojen karışım
   C) Harç Heterojen karışım
   D) Çelik- Element


15) Bir maddenin hangi halde (katı-sıvı-gaz) olduğunu belirleyebilmek için, o maddenin hangi niceliklerini bilme gerekir?

   A) Sıcaklık- Kütle
   B) Özkütle- Hacim
   C) Sıcaklık –Basınç
   D) Basınç- Özkütle

16) Aşağıdakilerden hangisi nötr bir cisimdir?     Cevap:______
17) Aşağıdakilerden hangisi,cisimlerin elektrikle yüklenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

   A) Etki     B) Soğutma     C) Dokunma     D) Sürtünme  

I.Yüksüzdür.
II.Negatif yüklüdür.
III.Pozitif yüklüdür.

18)

(-) yüklü bir elektroskoba yükü bilinmeyen bir cisim dokundurulduğunda yapraklar biraz açılıyor ise yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

   A) I ve III     B) Yalnız II     C) II ve III     D) I,II ve III  

I.Bir devrede pararel bağlı ampullerden biri patlasa bile diğerleri yanmaya devam eder.
II.Bir devrede pararel bağlı ampullerin sayısı,devredeki diğer ampullerin parlaklığını değiştirmez.

19)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri söylenebilir?

   A) Yalnız I doğru
   B) Yalnız II doğru
   C) Her ikiside doğru
   D) Her ikiside yanlış


20) 3.enerji seviyesinde 2elektron bulunduran atomun,atom numarası kaçtır?

   A) 6     B) 10     C) 12     D) 26  


21) Bir işçi 400 N luk varili 50 N luk kuvvetle iterek 4m yuvarlıyor, daha sonra bu varili kasası yerden 1m yükseklikteki kamyona
koyuyor işçinin varili yuvarlarken yaptığı iş W1 , varili kamyon kasasına koyarken yaptığı iş W 2 buna göre W1 / W2 nedir ?


   A) 1 / 4
   B) 1 / 2
   C) 2
   D) 4


22) Nötr olan bir atom,dışardan elektron kazanırsa,elektrik yükü bakımından nasıl olur?

   A) Negatif elektrik yüklü
   B) Elektrik yükü değişmez
   C) Pozitif elektrik yüklü
   D) Sıfır değerlikli
23) Şekildeki devre parçasında K ve L noktaları arasındaki eşdeğer ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω'dur?

   A) 1     B) 2     C) 6     D) 5  
24) Şekildeki devre parçasında eş değer direnç kaç ohm olabilir?

   A) 1     B) 3     C) 6     D) 9  


I. 30 ohm lük üç direnç paralel bağlanırsa değer direnç azalır.
II. 30 ohm luk üç direnç seri bağlanırsa eşdeğer direnç artar.
III. 30 ohm luk üç direnç seri- bağlanırsa de den akım geçmez.
25) Buna göre, yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) II ve III     C) II ve III     D) hepsi  
26) Yukarıdaki devre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   A) K noktasına bağlanacak ampermetre ana koldaki akımı ölçer
   B) L - M noktalarına bağlanacak voltmetre devredeki pilin gerilimini ölçer.
   C) M noktasına bağlanacak ampermetre R3 ten geçen akımı gösterir
   D) Dirençlerden geçen akımlar birbirine eşittir
27) Yukarıdaki elektrik devrelerinin hangilerinde voltmetre K ampulünün uçları arasındaki gerilim ölçebilir?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) I ve III     D) I, II ve III  
28) Şekildeki devrede K - L uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç W dur?

   A) 8     B) 4     C) 3     D) 2  
29) Şekildeki devrede, K - L arasındaki eş değer direnç kaç Q olabilir?

   A) 0     B) 2     C) 4     D) 8  
30)  Şekildeki elektrik devresinde lâmbalar yanarken yalnız T lâmbasi üzerinden geçen akımı ölçmek isteyen bir öğrenci ampermetrenin uçlarnı hangi iki noktaya bağlamalıdır?(devredeki anahtarlar açıktır)

   A) 1 ve 2     B) 2 ve 3     C) 1 ve 3     D) 2 ve 5  
31) Elektrik devrelerinde akan yükleri su devrelerinde akan Su suya benzetebilir? Bir elektrik devresindeki gerilim kaynağı olan pil, şekildeki su devresinin hangi elemanına benzetilebilir?

   A) Su pompası     B) Vana     C) Su borusu     D) Boğum  


I. Yaprakların açıkiığı azalır.
II. Yaprakların açıklığı artar.
III. Yapraklar tamamen kapanır
32) Yüklü bir elektroskoba iletken ve nötr bir sim dokundurulduğunda ifadelerinden hangileri gerçekleşebilir?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve III  


33) Aşağıdaki işlemlerin hangisi yapıldığında, elektroskobun topuzu ile yaprakları zıt yüklerle yüklenir?

   A) Nötr elektroskobun topuzuna (-) yükiü cisim yaklaştırıldığında
   B) (+) yüklü elektroskobun topuzuna (-) yüklü cisim dokundurulduğunda
   C) Nötr elektroskobun topuzuna (+) yüklü cisim dokundurulduğunda
   D) (-) yüklü elektroskobun topuzuna nötr cisim yaklaştırıldığında
34) Bir deneyde elektroskoba uygulanan işlemler sonucunda, elektroskoptaki değişmeler yukarıdaki gibi olmuştur. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

   A) Başlangıçta X ve Y zıt yüklüdür
   B) X ile elektroskop arasında yük akışı olur.
   C) Y den elektroskoba yük akmaz.
   D) Son durumda elektroskoptaki yük miktarı azalır


I.Yüklü bir metal çatala dokundurmak
II. Yüklü bir metal bıçağa yaklaştırmak
III. Yüksüz bir metal kaşığa çıplak elle tutarak sürtmek
35) Metal bir kaşık, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılarak yüklenebilir?

   A) Yalnız I     B) II ve II     C) II ve III     D) I,II,III  
36) Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, öğretmenin sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

   A) Hasan     B) Melih     C) Feyza     D) Ayşe  
37) Yüklü K cismi, yüklü L elektroskobunun topuzuna yaklaştırıldığında, elektroskopun yaprakları daha da acılıyor. K cismi, elektroskobun topuzuna dokundurulursa elektroskobun yaprakları için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

   A) Önce biraz açılır, sonra kapanır
   B) Tamamen kapanır
   C) Biraz kapanabilir
   D) Önce kapanır, sonra açılır.


38) Aşağıdaki olayların hangisinin oluşumunda elektrik yüklerinin etkisi gözlenmez?

   A) Şimşek     B) Yıldırım     C) Gök gürültüsü     D)  Fırtına  


. ( + ) yüklü olabilir. II. (-) yüklü olabilir. III. Nötr olabilir.
39) (+) yüklü elektroskobun topuzuna K cismi dc kundurulduğunda yapraklar biraz kapanıyor. K cisminin yükü ile ilgili;yargılarından hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) II ve III     D) I,II, ve III  


40) (+) yüklü elektroskobun topuzuna K cismi dokundurulduğunda yapraklar biraz kapanıyor. K cisminin yükü ile ilgili; I. ( + ) yüklü olabilir. II. (-) yüklü olabilir. III. Nötr olabilir. yargılarından hangileri doğrudur?

   A) 1 ve 2     B) 1 ve 3     C) 2 ve 4     D) Hepsi  


41) K cismi, L cismini itiyor, M cismini çekiyor. M cismi de (+) yüklü elektroskoba yaklaştırılınca yaprakların daha da açılmasına sebep oluyor. Buna göre; K, L, M nin yükleri nasıldır?

   A) K(+), L(-), M(+)
   B) K(+), L(+), M(+)
   C) K(-), L(-), M(+)
   D) K(-), L(+), M(-)


42) Yüklü bir elektroskoba (+) yüklü bir cisim dokundurulduğunda yapraklar tamamen kapanmaktadır. Buna göre elektroskobun başlangıçtaki yükü için ne söylenebilir?

   A) (-) yüklü ve yük miktarı cisminkinden azdır
   B) (+) yüklü ve yük miktarı cisminkinden azdır
   C) (+) yüklü ve yük miktarı cisminkinden azdır
   D) (-) yüklü ve yük miktarı cisminki kadardır
43)  (-) yüklü K küresi toprağa bağlı iletken L cismine yaklaştırıldıktan sonra L cisminin toprak bağlantısı kesilmektedir. Bundan sonra K küresi uzaklaştırılırsa L cisminin son yükü için ne söylenebilir?

   A) Pozitif
   B) Negatif
   C) Nötr
   D) Kesin bişey söylenemez
44) Şekildeki elektroskopla ilgili; I. Bir cismin yüklü olup olmadığını belirleyebilir. II. Cismin hangi yükle yüklü olduğunu yapılacak farklı işlemlerle belirleyebilir. III. Cisimdeki (-) ve (+) yüklerin toplam miktarını belirleyebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve II     D) I II III  


45) (+) yüklü iletken bir cisim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   A) Cisimdeki (+) ve (-) yük sayısı eşittir.
   B) Cisim yalnız (+) yüklerden oluşmaktadır
   C) Cisimde (+) yükler (-) yüklerden fazladır
   D) Cisimdeki (+) yük sayısı (-) yük sayısından azdır
I. Pozitif yükler X cisminden, Y cismine doğru hareket ederler. II.Negatif yükler Y cisminden, X cismine doğru hareket ederler. III
X ve Y nin yük miktarları başlangıçta eşitse son durumda ikisi de yüksüz olur.
46) Şekilde görülen sistemde K anahtarı kapatıldığında, yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

   A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) II ve III     D) I, II ve III  
47)  (+) yüklü K cismi, nötr L elektroskobunun topuzuna yaklaştırıldığında, elektroskobun yaprakları açılmaktadır. Buna göre, elektroskobun yükü için ne söyleenebilir?

   A) Tamamı (+) yüklüdür
   B) Tamamı (-) yüklüdür
   C) Yapraklar (-), topuz (+) yüklüdür
   D) Yapraklar (+), topuz (-) yüklüdür
48) Yükleri gösterilmiş K, L, M ve N iletken cisim leri yalıtkan iplerle tavana asılmıştır. Buna göre, hangi cisimler birbirlerine do kundurulduktan sonra nötr olabilir?

   A) M ve N     B) L ve N     C) K ve N     D) K ve L  


I. Sürtme ile elektriklendirme II. Dokunma ile elektriklendirme III. Etki ile elektriklendirme
49) Başlangıçta nötr olan iki yalıtkan cisim başka bir yüklü cisim kullanılmadan yukarıdaki elektriklenme çeşitlerinden hangileri yüklenebilir?

   A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II     D) II ve III  


50) Aşağıdakilerden hangisi nötr bir cisimdir?

   A) (-) yük sayısı (+) yük sayısından çok fazla olan cisim
   B) (+) yük sayısı, (-) yük sayısına eşit olan cisim
   C) (+) yük sayısı (-) yük sayısından çok fazla olan cisim
   D) (+) yük sayısı, (-) yük sayısından az olan cisim


51) Bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

   A) Elektron akımı (-) kutuptan (+) kutba doğrudur
   B) Devredeki akım arttıkça direnç artar
   C) Elektrik akımı (+) kutuptan (-) kutba doğru akar.
   D) Direnç akıma bağlı değildir


Emre : Düğmeye bastığında lamba ışık verir.

Işıl: Saçlarını tararken saç telleri birbirini iter.

Metin: Hırkasını çıkardığında çırıtı sesleri duyar.
52) Yukarıda üç öğrencinin faaliyetleri sonucu gerçekleşen olaylar verilmiştir.
Buna göre, öğrencilerden hangilerinin gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu oluşan olaylar durgun elektrik örneğidir?


   A) Yalnız Emre     B) Yalnız Işıl     C) Emre ve Işıl     D) Işıl ve Metin  


53) Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ısı enerjiye çeviren bir araçtır?

   A) pil
   B) Elektrikli Isıtıcı
   C) Ampul
   D) Iletken tel


54) Elektrik ile ilgili; 1. Yaşamımızı kolaylaştırır. 2. Birçok alanda kullanılır. 3. Enerji amaçlı kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur?

   A) Yalnız 1     B) Yalnız 2     C) 1 ve 2     D) 1, 2 ve 3  


55) Aşağıdakilerden hangisinde yalıtkan ve iletken maddeler sırasıyla verilmiştir?

   A) Demir çivi - tel zımba
   B) Tahta - Çivi
   C) Çamaşır ipi - cam çubuk
   D) Porselen tabak - tahta kaşık

56) Negatif yük ne demektir?     Cevap:______57) Pozitif yüklü ne demektir?     Cevap:______58) Nötr cisim ne demektir?     Cevap:______59) Elektriklenme nedir?     Cevap:______


60) Sindirim sistemi hastalıklarının hangisi dengesiz beslenme sebebiyledir?

   A) İshal     B) Hemoraide     C) dizanteri     D) tifo     E) kolera  


61) Topraklama nedir ?

   A) Bir cismi elektriklenmiş bir cisme yük sağlamamıza denir.
   B) Bir cisme itme veya çekme kuvveti uygulamamıza denir
   C) Elektrik yüklü iletken bir cismin telle toprağa bağlandığında üzerindeki fazla yükleri kaybetmesine denir.
   D) Elektriksel yüke sahip olmayan, yüksüz anlamına gelmektedir.

I.Nötr ve nötr
II.Nötr ve pozitif
III.Negatif ve nötr
IV.Negatif ve negatif
V.Pozitif ve pozitif

62)

Yukarıdaki türdeki cisimler yan yana getirildiğinde hangi çiftler birbirini iter?

   A) I, IV ve V     B) III ve IV     C) II, III ve IV     D) III ve IV  


63) Aşağıdakilerden hangisi maddelerin eylemsizlik özelliğinden kaynaklanır ?


   A) Su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan yağmur damlalarının yere düşmesi
   B) Hızla çekilen kağıt üzerindeki metal parçalarının bulunduğu yerde kalmaları.
   C) İleri doğru itilen dolu bardaktaki suyun bir bölümünün geriye doğru dökülmesi.
   D) Fren yapan bir otobüsteki yolcuların arkadan itilmiş gibi öne doğru hareketlenmeleri .


64) 70 km/sa ve 80 km/sa hızlarla zıt yönlerde hareket eden iki otobüs içindeki yolcular birbirlerini kaç km/sa hızla hareket ediyor görürler ?


   A) 10     B) 35     C) 40     D) 150  


65) Periyodik cetvelin 2. Periyot VII A grubunda bulunan elementin nötron sayısı 10 olduğuna göre kütle numarası kaçtır ?


   A) 9     B) 10     C) 19     D) 20  


66) 4X , 5Y , 15Z ,12Q atomlarından hangilerinin kimyasal özellikleri benzerdir ?   A) X ile Y
   B) X ile Q
   C) Y ile Z
   D) Y ile Q


-I .Elementler ve bileşikler saf maddelerdir.
II .Karışımlar heterojen veya homojen olabilir.
III.Emülsiyon homojen bir karışımdır.
IV .Karışımlar saf maddelerdir .
67) Maddelerin sınıflandırılması ile ilgili ifadelerden
hangisi veya hangileri yanlıştır ?


   A) I ve IV
   B) III ve IV
   C) II ve III
   D) yalnız IV


68) Aşağıdaki madde türlerinden hangisi, elektron alışverişi yapmaz ve başka elementlerle ortaklık kurmaz?

   A) Metaller      B) Soy gazlar      C) Ametaller      D) Yarı metaller  


69) Bir çözeltide çözücü çok, çözünen az ise bu çözeltiye ne ad verilir?

   A) Seyreltik çözelti
   B) Derişik çözelti
   C) Doymuş çözelti
   D) Çözelti


70) Atomun kütlesi hesaplanırken, kütlesi ihmal edilen parçacık hangisidir?

   A) Elektron      B) Proton      C) Nötron      D) Çekirdek  


71) Atomun yapısında yer alan yüksüz tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Elektron      B) Proton      C) Nötron      D) Çekirdek  


72) Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşur?

   A) Element      B) Çözelti      C) Bileşik      D)  Karışım  


73) Çekirdekte bulunan proton ve nötronların toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   A) Atom numarasını verir.
   B) Elektron sayısını verir.
   C) Kütle numarasını verir.
   D) Proton sayısını verir.


74) Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel olaydır?

   A) Odunun yanması
   B) Mumun yanması
   C) Buzun erimesi
   D) Demirin paslanması


75) Yakacaklarda yanan esas madde nedir?

   A) Karbon dioksit
   B) Oksijen
   C) Karbon
   D) Kükürt dioksit


76) Kapalı bir kapta gazın hacmi (V) basıncı (P) dir.Sıcaklık değişmeksizin gazın hacmini 4 katına çıkarırsak basınç ne olur?

   A) 4P      B) P/4      C) P      D) P/2  
77) Yukarıda molekül formülleri verilen maddelerden hangileri elementtir?

   A) 3     B) 4     C) 5     D) 6  


78) Bileşikler daha basit maddelere ayrılabilirler. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi daha basit maddelere ayrılabilir?

   A) Demir tel     B) Altın     C) Yemek tuzu     D) Azot gazı  


79) Bilgi: Bazı elementlerin tanecikleri birden fazla atomdan oluşur. Bu durumda element sembolünün sağ alt köşesine element atomunun sayısı yazılır. Buna göre, aşağıdaki formüllerden hangisi bir elemente ait olamaz?

   A) H2     B) P4     C) S6     D) C02  


80) Aşağıdakilerden hangisi bir elementtir?

   A) Karbondioksit gazı
   B) Azot
   C) Deniz suyu
   D) Toprak
81) Yukarıda ' bazr gazların tanecikleri modelle gösterilmiştir.' Buna göre, gösterilen gazlardan kaç tanesi elementtir?

   A) 1     B) 2     C) 3     D) 4  


82) Bilgi: Elementlerin bir veya iki harften oluşan sembolleri vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir element sembolü değildir?

   A)  Be     B) B     C) Br     D) NaF  


83) Kükürt elementinin sembolü |S|, selenyum elementinin sembolü |Se| dir. Buna göre, aşağıdaki yargılarından hangisi doğrudur?

   A) Bazı elementlerin sembolleri üç ya da dört harften oluşur
   B) Bazı elementlerin sembolleri Latince adlarından yararlanılarak belirlenmiştir
   C) Semboller elementin fiziksel hâlini de gösterir
   D) Bütün elementlerin sembolü S harfi ile başlar


84) Aşağıdaki maddelerden hangisi diğer üçünden farklıdır?

   A) Demir levha     B) Bakır tel     C) Sıvı demir     D) Demir çubuk  


85) Aşağıdakilerden hangisi elementle rin özelliklerinden biri değildir?

   A) Farklı elementler farklı atomlardan oluşurlar?
   B) Bazı elementler moleküler yapıda bulunurlar
   C) Tek cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur
   D) Elementlerin tamamı aynı atomlara sahiptirler


86) Elementler tek cins atomdan meydana gelirler. Aşağıdakilerden hangisi tek cins atom içerir?

   A) Demir     B) Su     C) Karbondioksit     D) Buz  


Molekül için;
1. Farklı elementlerin birleşiminden meydana gelirler.
2. Tek cins elementlerden de oluşabilirler.
3. Meydana geldiği elementlerin özelliklerini gösterirler.
87) verilenlerden hangileri doğrudur?

   A) 1     B) 3     C) 1 ve 2     D) 2 ve 3  


Element için
; 1. Atomlardan meydana gelmişlerdir.
2. Bir elementteki atomlar birbirlerinden farklıdırlar.
3. Maddenin en küçük yapı taşıdır.
88) verilenlerden hangileri yanlıştır?

   A) 1     B) 1 ve 2     C) 2 ve 3     D) 1, 2 ve 3  


Atom için ; 1. Atom mikroskopla görülemez.
2. Maddenin yapı taşıdır.
3 . Bileşerek mölekülü oluştururlar.
89) yargılarından hangileri doğrudur?

   A) 1 ve 2     B) 1 ve 3     C) 2 ve 3     D) 1, 2 ve 3  

90) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) Elektron Alış verişi sonucunda oluşan zıt yüklülerin arasında çekim kuvveti oluşur ve buna KOVALENT BAĞ denir.

 • 91) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  atom - direnç - amper - nötr - seri - pararel -

 • Elektrik akımının geçişine karşı gösterilen zorluğa _________________ denir.
 • Elektrik akımının birimine _________________ denir.
 • Bir maddenin pozitif ve negatif yük sayıları eşit ise o madde _________________ 'dür
 • Ampermetre devreye _________________ bağlanır.
 • Voltmetre devreye _________________ bağlanır.
 • maddenin en küçük yapı taşına _________________ denir

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  Son Eklenen Sorular

  Son Yorumlanan Sorular

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz -

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.