Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

Haberler » Genel Haberler Haberleri Rss ile takip edin

Uzmanlar Lys - 2’yi Yorumladı: Çalışanın Yapabileceği Bir Sınavdı

470 bin 409 kişinin başvurduğu LYS-2’de Fen Bilimleri adaylar fizik, kimya ve biyoloji alanlarında toplamda 90 soruyu, 135 dakikada yanıtladı. Sınavda, üç açık uçlu soru yer aldı. Uzmanlara göre, LYS-2 orta zorlukta, çalışanın yapabileceği bir sınav oldu. İşte uzmanların LYS-2 yorumları
Eklenme:18.6.2017

MÜFREDATA UYGUN

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölüm Başkanları:

FİZİK: Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Sorular geçen yılla benzer ve müfredata uyumlu. Daha çok öğrencinin yorum becerisini ölçen sorular sorulmuş. Çalışan öğrencinin yapabileceği bir sınav hazırlanmış.

KİMYA: Yeni değişen müfredata uygun. Sıra dışı ya da beklenmeyen tarzda soru yok. Ortalama bir öğrencinin çok rahat yapabileceği kolay bir sınav.

BİYOLOJİ: Sorular hem içerik hem de konu dağılımı olarak müfredata uygun. 2-3 tane eleyici nitelikte soru var. Ancak dikkatli ve çalışan bir öğrencinin yapabileceği orta güçlükte bir sınav hazırlanmış.

BİYOLOJİ: Konu dağılımı ve zorluk düzeyi bakımından önceki yıllarla benzer. En önemli fark şıklardaki çeldiricilerin çok güçlü olması. Müfredat dışı soru yoktu. Her yıl sorulan sistemler konusundan bu yıl da 5-6 soru geldi. Açık uçlu sorunun cevabını “refleks” bulmakta öğrenciler zorlanmadı.

ÖNCEKİ YILLARLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Sevinç Okulları Fizik, Kimya, Biyoloji Bölüm Başkanları:

FİZİK: Geçen seneye göre daha fazla sözel sorulmuş, sorular lise müfredatına uygun. Testte müfredat dışı soru bulunmuyor. Sınavda ifade olarak özgün sorulara yer verilmiş. Soruların zorluk derecesi orta düzey, işlem sorularına göre yorum sorularının ağırlıklı olduğu bir sınav oldu. Sorulan açık uçlu soru net bir soru olup bilgi düzeyinde. 11’inci sınıf müfredatının 2’nci dönemine ait manyetizma konusundan soru sorulmamış. Sınav genel olarak kolay.

KİMYA: Soru yapısı ve sınavın zorluk düzeyi önceki yıllarla paralel. Sorular 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf müfredatını kapsayacak şekilde hazırlanmış, müfredat dışı soru sorulmamış. Bunun yanında organik kimya sorularının sayısı daha az ve organik tepkime sorusu yok. İşlem gerektiren soru oranı yaklaşık olarak sınavın yüzde 20’si kadar. Bu yıl ilk kez uygulanan açık uçlu soru (Kovalent Bağ) kolay ve temel düzeyde kimya bilgisi gerektiriyor.

BİYOLOJİ: Lise müfredatına uygun ve bir önceki senelere benzerlik gösteren soru tiplerini içeren; konu dağılımı bakımından da önceki yıllarla uyumlu bir sınav olduğu gözlenmiş. Açık uçlu sorulan biyoloji sorusu öğrencilerin rahatlık bilebilecekleri bir olayın açıklamasının verilip bu olayın adının sorulmuş olduğu bir soru. Bu seneki sınavda örnek deney verilip buna dayalı yorum soruları ile insan fizyolojine ait yorum soruları da bulunuyor. Ayrıca 2017 YGS sınavında yer alan konulara ait sorular da LYS biyoloji testi içerisinde yer almış.

HEM BİLGİYİ HEM YORUMU ÖLÇEN SORULAR VARDI

UĞUR OKULLARI AKADEMİK KURUL ÜYELERİ

FİZİK: Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, fizik sınavı yorum ağırlıklı, öğrencinin lise boyunca öğrendiği bilgileri ölçen, bu bilgileri günlük hayat ve teknoloji ile birleştiren sorulardan oluştu. Soruları ve soru köklerini dikkatle okuyan öğrencilerimiz daha az yanılgıya düştü. Sınavda ilk kez sorulan kısa cevaplı sorunun, öğrencilerin 9’uncu sınıfta gördükleri kuvvet hareket konusundan geldiği öğrencilerimiz tarafından ifade edildi. Son yıllarda ÖSYM tarafından yapılan fizik sınavlarında sorular matematiksel bağıntılardan çok yorum ağırlıklı öncüllü sorulardan oluşuyor. Bundan dolayı sınavlara hazırlanan öğrencilerin bu süreçte fizik dersinde öğretilen kavramları iyi analiz etmeleri ve bu kavramların günlük, hayat bilim ve teknolojideki yansımalarını gözlemlemeleri gerekiyor.

KİMYA: Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre; sorular temel bilgileri içeren nitelikte. Soruların zorluk düzeyi beklenildiği gibi. Ayrıca önceki yıllarda çıkan sorularla benzerlik gösteriyor. Müfredat dışı sorunun bulunmadığı ve soruların konulara dağılımlarının dengeli olduğu anlaşılıyor. Kısa cevaplı sorunun kimyasal bağlar konusundan geldiği öğrencilerimiz tarafından ifade edildi. Sınava iyi hazırlanan öğrencilerin soruları çözmekte zorlanmadığını söyleyebiliriz.

BİYOLOJİ: Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre biyoloji testinde müfredat dışı soru yer almadı. Konu dağılımının daha önceki yıllardaki gibi 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf kapsamında olduğu ancak ağırlıklı olarak 11’inci sınıf müfredatının sorgulandığı görüldü. Öğrenciler biyoloji testinde kolay, orta ve zor dereceli sorular ile karşılaştı. Biyoloji sorularının bir kısmı doğrudan öğrencinin bilgiyi ulaşma becerisini ölçerken bir kısmı yoruma dayalı oldu. Kısa cevaplı sorunun sinir sistemi konusundan geldiği belirtildi.

BİYOLOJİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Nesibe Aydın Okulları Fizik, Kimya ve Biyoloji Zümre Başkanları:

FİZİK: Müfredat dışından herhangi bir soru ya da kavrama rastlanılmadı. Son birkaç yılın sınavlarıyla karşılaştırdığımızda zorluk bakımından sınavların birbirine yakın olduğu gözlendi, 2017 LYS-2’de, Fen bölümünün tamamı değerlendirildiğinde Fizik sorularının öğrencilerin sıralamasında ve puanlarında daha belirleyici olacağı sonucuna varıldı. Birkaç sorunun sayısal işlem gerektirmesi ve LYS-2’de fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını içeren sorulara ağırlık verilmesi fizik sorularının diğer branşlara göre daha belirleyici olmasını sağladı.

KİMYA: Genel olarak öğretim programlarına uygun ve müfredatı tarayıcı sorulardan oluştuğunu, geçmiş yıllarda olduğu gibi organik kimya sorularının bu yıl da orta zorlukta olduğunu saptandı. Soru dağılımları önceki yıllara benzemekle beraber, müfredata yeni eklenen konulardan da sorular çıktı. Sınavdan çıkan öğrencilerimizden alınan dönütlere göre bu yılki kimya sorularının 2016 yılı Kimya sorularıyla kıyaslandığında yaklaşık aynı düzeyde olduğu görüldü.

BİYOLOJİ: Soruların tümünün bilgiye dayalı olduğunu belirlendi. Soruların çoğunun 11 ve 12. sınıf, diğerlerinin ise 9 ve 10’uncu sınıf müfredatından olduğu tespit edildi. 2017 yılı biyoloji bölümünün son 7 yılın en zor sınavı olduğu sonucuna varıldı. Bu yönüyle değerlendirildiğinde, bu yıl öğrencilerin sıralamalarının ve yerleştirme puanlarının oluşturulmasında biyolojinin belirleyici olacağı düşünülüyor.

KONU DAĞILIMI AÇISINDAN UYUMLU

Mektebim Okulları Bölüm Başkanları :

FİZİK: Sınava giren öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda soruların, MEB’in kazanım içeriklerine uygun olduğu, tartışmalı, müfredat dışı sorunun gelmediği, çalışan öğrencinin yapabileceği orta zorlukta bir fizik sınav hazırlandı. Bu sene ilk kez açık uçlu sorularla karşılaşan adaylar için fizikte sürat kavramı sorulmuş olup genel anlamda biraz daha bilgiyi sözel olarak sınayan, tüm müfredatı tarayan bir soru dağılımının yapıldığı bir sınav olduğu anlaşılıyor.

KİMYA: Geçmiş yıllarla konu dağılımı açısından uyumlu. Bilgiyi ve yorumu birlikte kullanacakları sorular var. Sınav öğrenciler tarafından geçen yıllara kıyasla biraz daha zor bulundu. Düzenli çalışan öğrencilerin cevaplayacağı sorular yöneltildi. Açık uçlu soru kolay. İşlem gerektiren sorular bulundu. Organik kimya sorularının zor olmadığı görüldü.

BİYOLOJİ: Soruların genel olarak kolay olduğu belirtildi öğrenciler tarafından. Müfredat dışı bir soru yok. Sorular beklenildiği gibi daha çok sistemlerden geldi. Diğer sorular ise YGS konuları ağırlıklı. Sistem soruları bilgiye dayalı olduğundan çalışan öğrenciler kolaylıkla yaptılar. Bu yıl biyolojide sürpriz yapılmadı ve kolay bir testle karşılaştı öğrenciler.

FİZİK SORULARI KOLAY VE ANLAŞILIR SORULARDI

Kültür Eğitim Kurumları uzmanlarının yorumları şöyle:

FİZİK: Okul müfredatına uygun. 9, 10, 11, ve 12’nci sınıfın tamamını kapsayan sorular yöneltildi. Sorular genel itibariyle kolay ve orta düzeyde. YGS’de 14 sorudan 6 ile 9 arası net yapan orta seviyedeki adaylar, bu sınavda 15-22 arası nete ulaşması kuvvetle muhtemel. Orta seviyenin üstündeki öğrencilerin ise çok da zorlanmadan 23 ve üstünde net değerine ulaşabilecekler, 30 sorunun tamamını yapan önemli sayıda öğrenci olabilir. Soruların Fizik dersinin birçok konusu taranarak hazırlanmış. Ancak adayları zorlayacak nitelikte eleyici sorular sıklıkla yok. Son yıllarda fizik branşına ait performans sınavlarda nispeten kolay sorularla ölçülüyor. Bu da sıralama oluşturmada fiziğin etkinliğinin bir miktar azalmasına yol açıyor. İlk kez yöneltilen kısa cevaplı soru 9’uncu sınıf hareket konusuna ait. Sorular genel olarak bilgi, yorum ve düşünme kabiliyetlerini test eden, beklenen sorular.

KİMYA:�Müfredata uygun. Sınav sorularının ait olduğu konularda derinliğine girilmeden yüzeysel bilgi sorularıyla adaylar ölçüldü. Sınavda 5, 6 adet işlem gerektiren soru bulunuyor. Soruların genel olarak kolay ve orta düzeyde. Sorular atomun kuantum modeli, bileşikler verilerek yükseltgenme basamağı bulma, kimyasal türler arası etkileşimler, elektrokimyadan galvanik hücrede anotun yarı pil potansiyeli, elektroliz, gazlar, kısmi basınç, çözünürlük dengesi ve çökelme, kimyasal hesaplama, denge, hız ve enerji konularından geldi. Organik kimyadan konum izomerisi, siklo alkan, kiral bileşik, alkol adlandırma soruları da yer aldı. Kimya soruları daha belirgin bir seçicilik taşıyor.

BİYOLOJİ: Sınav her zaman olduğu gibi 9, 10, 11, ve 12’nci sınıf bilgilerini tarayan, bilgi ve bilgi üzerine yorum ağırlıklı sorulardan oluştuğunu “orta düzey” diye tanımlanabilecek bir sınav. Adayın bilgisini denetleyen; bazen bilgiyi değerlendirirken yorumları da yapıp yapamadıklarını, bazen “çok kolay” denilen tarzda soruları çözme becerilerini, bazen de zor veya karışık gösterip işin içinden çıkıp çıkamayacaklarını öğrenmeye çalışan soruların bulunuyor. Gerek açık uçlu sorusu, gerekse diğer sorular bakımından adayların alışık olduğundan çok farklı olmayan hatta bazen birebir deneme sınavlarında çözdüklerine benzeyen sorulardan oluştu. Sorular bazen yüzeysel bilgileri kapsayan bazen de ince ayrıntıları bilip bilmediğini de değerlendiren nitelikte. Kısa cevaplı soru 11’ini sınıf müfredatından geldi. YGS kapsamındaki konuları içeren soruların, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da LYS için de işlendi. Ayrıca soruların konu kapsamlarının da geniş tutulmasının hak eden öğrenciyi seçebilecek önemli bir ayrıntı.
Reklam

Güncel Haberler


SİTEMİZDE ARAYIN


FORUMDAN SON KONULAR

REKLAM [»]

SİTEMİZDEN DOKÜMANLAR (Tümü)

SİTEMİZDE BULUNANLAR

  Şuan 191 kullanıcı bağlı. 0 Üye, 191 Misafir.

ve 191 Misafir,
Tümünü Gör -

Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz - instagram takipçi satın al

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.