Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenEkrem Gürbüz
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 60
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Ekrem Gürbüz5721965 (Pekiyi)%96
Hazırlayan: Ekrem Gürbüz
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) I ............ careful. There are lots of cars.

     A) should drive fast
     B) should ride fast
     C) can't be
     D) should be


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:149

2) 7n+6=20 denklemine göre n kaçtır ?

     A) 7
     B) -2
     C) 7
     D) 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:221
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:3183) You can buy muffin, cake or bread in a .............. .

     A) chemist's
     B) game store
     C) bakery
     D) city hall


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:118
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:1484) What is this?

     A) pen
     B) pencil
     C) eraser
     D) rubber


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:34

5) I ............ careful. There are lots of cars.

     A) should drive fast
     B) should ride fast
     C) can't be
     D) should be


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:66
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:152

6) Magic nedir?

     A) tahta
     B) sihir
     C) inanç
     D) okul


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:36

7) Magic ball nedir?

     A) sihirli top
     B) sihirli küre
     C) top
     D) sihir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:40

''Why don’t we use environmental friendly product? We …………use deodorants. Because they pollute the air.''


8) Yukarıdaki parçada boşluğa ne yazılmalıdır?

     A) Should
     B) Shouldn't
     C) Will
     D) Shall We


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:433
Yanlış Çözüm
:186
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:652

9) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi bir bakıma diğerlerinden farklıdır?

     A) Kind-unkind
     B) Clever-stupid
     C) Generous-friendly
     D) Pessimistic-optimistic


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:965
Yanlış Çözüm
:481
Boş Bırakma
:123
Toplam Çözülme
:1569

10) You ........................ be late for the meeting.

     A) must
     B) should
     C) aren't
     D) shouldn't


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:274
Yanlış Çözüm
:344
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:652

11) My mother ............. shopping yesterday and ............... lots of things.

     A) go buy
     B) went bought
     C) going buying
     D) goes buys


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:157

12) Andy: Is Dave ...... you?

Wiliam: Yes. He's 90 kilos, but I'm 75 kilos.


     A) more overweight
     B) overweight
     C) more overweight than
     D) overweight than


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:221
Yanlış Çözüm
:178
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:41413) Bu hayvanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) bird
     B) cat
     C) lion
     D) kanary
     E) rabbit


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1339
Yanlış Çözüm
:71
Boş Bırakma
:59
Toplam Çözülme
:1469

14) Magic ball nedir?

     A) sihirli taş
     B) sihirli küre
     C) top
     D) sihir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:30

15) You can change the channel with the .............. .

     A) refrigerator
     B) LCD screen
     C) laptop
     D) remote control


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:84
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:152

16) where are they ?
.................................


     A)  They are happy.
     B) They are sad.
     C)  I am at home.
     D) They are at the wedding party


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:97
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:138

17) MY friends ............... me lots of presents. They are very kind.

     A) gave
     B) invited
     C) refused
     D) attended


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:127

ÜNİTE 14 - FAUNA18) Wich animal is a reptile ?

     A) Canary
     B) Bee
     C) Cheetah
     D) Snake


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:795
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:895

19) I ............ careful. There are lots of cars.

     A) should drive fast
     B) should ride fast
     C) can't be
     D) should be


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:149

20) It's very hot. ......... eat ice cream?

     A) Shall They
     B) Shall She
     C) Shall You
     D) Shall We


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:383
Yanlış Çözüm
:201
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:618

21) Aşağıdakilerden hangisi geri bildirim alamayacağımız bir kitle iletişim aracıdır?

     A) Telefon
     B) Gazete
     C) İnternet
     D) Mektup


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:124

22) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özellikleri arasında gösterilemez?

     A) Genç nüfus oranının fazla olması
     B) Nüfus dağılımının dengesiz olması
     C) Sanayi sektöründe çalışan nüfusun tarım sektöründen fazla olması.
     D) Kentsel nüfus miktarının kırsal nüfus miktarından fazla olması.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:275
Yanlış Çözüm
:214
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:520

23) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir?

     A) Hoşgörülü olmak
     B) Empati kurmak
     C) İyi bir dinleyici olmak
     D) Ön yargılı davranmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:466
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:498

24) Aşağıdakilerden hangisi, televizyonun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

     A) Obezite
     B) Dilde yozlaşma
     C) Sosyalleşme sorunları
     D) Eğlence


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:105
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:138

25) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz?

     A) Bilgisayar
     B) İrade-i Milliye
     C) Anadolu Ajansı
     D) TRT


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:100
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:132

26) Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, hak ve özgürlüklerini rahatlıkla
savunabilen bir kişinin, aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermesi beklenemez?


     A) Bir soruna yönelik fikir üretebilmesi
     B) Kendi çıkarlarını, toplumun çıkarlarından önde tutması
     C) Hoşgörülü ve iletişime açık olması
     D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:363
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:409

27) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir kanıt değildir?

     A) TBMM’yi açması
     B) Alfabeyi değiştirmesi
     C) Müze ve sergi salonları açması
     D) Yurt gezilerine çıkması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:235
Yanlış Çözüm
:128
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:376

Anayasaya göre;

- Basın hürdür, sansür edilemez.

- Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

- Kimsenin konutuna dokunulamaz.

28) Anayasanın yukarıda verilen maddeleri dikkate alınarak hangisi söylenemez?

     A) Basının, sınırsız yetkilere sahip olduğu
     B) Kişilerin çeşitli haklarının olduğu
     C) Aile hayatının yasalarca korunduğu
     D) Basının haber yapma hürriyetinin olduğu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:336
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:416

29) Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının ortak özellikleri arasında yer almaz?

     A) Farklı kültürlerin tanınmasını sağlamaları
     B) Her zaman doğru ve tarafsız haber vermeleri
     C) Toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşması
     D) Aynı anda çok kişiye ileti dağıtabilmeleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:217
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:313

30) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ben dili kullanılmıştır?

     A) Neden bu kadar geç kaldın?
     B) Okulda ödev yapıyorum diye basketbol oynadığını biliyorum.
     C) Törende seni göremeyince endişelendim.
     D) Canın yandığı için çok üzüldüm(!)
     E) Niye bu kadar saçma bir yanlış yaptığını anlayamıyorum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:411
Yanlış Çözüm
:428
Boş Bırakma
:134
Toplam Çözülme
:973

Millî Mücadelede halkın işgal altında olmasından dolayı iletişim oldukça güçleşmiştir.

31) Aşağıdaki iletişim kurumlarından hangisi o döneme damgasını vurmuştur?

     A) TRT
     B) Anadolu Ajansı
     C) İstanbul Radyosu
     D) Resmî Gazete


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:337
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:412

Atatürk tarafından kurulan gazetelerden ilki İrade-Milliye’dir. Gazete, 4 Eylül 1919’da

yayınlanmaya başlamıştır. Millî Mücadele yıllarında ulusal şahlanışın ülküsünü dile

getirmiştir. Gazete, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinden sonra Sivas’ta kalmış,

yayınını orada sürdürmüştür.

32) Yukarıda verilen bilgilerde, İrade-i Milliye Gazetesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine değinilmemiştir?


     A) Kim tarafından çıkartıldığına
     B) Hangi yıllarda yayınına son verildiğine
     C) Üzerinde durduğu konulara
     D) Yayına nerede devam edildiğine


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:320
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:387

33) İletişimde arkadaşımızın yüzüne tükürmeliyiz

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:538
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:578

Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki sorunlara gerektiği gibi çözüm üretmesi ve özgürce seçim yapması anlamına gelir.

34) Aşağıdaki verilen örneklerden hangisi bu ifadeye ters düşer?

     A) Seçimlere katılan Ali Bey, istediği partiye oy verebilir.
     B) Sevgi Hanım istediği dine inanabilir.
     C) İnsan haklarına önem veren Furkan Bey, insan hakları ile ilgili gösteri yapabilir.
     D) Kameraman İlhan Bey, her türlü olayı özgürce görüntüleyebilir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:324
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:402

35) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi empati kavramını anlatmaz?

     A) Bireyin, karşısındakilerle etkileşim kurmasıdır
     B) Bireyin kendisini, karşısındaki insanın yerine koymasıdır.
     C) Bireyin olaylara, karşısındakinin bakış açısıyla bakmasıdır.
     D) Bireyin, karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:94
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:140

36) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
     B) İletişimde insan hakları önemlidir.
     C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
     D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:118
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:138

37) Bir televizyon kanalında yapılan bir haberin yanlış olduğu daha sonradan anlaşılmıştır. Bu televizyon kanalı aşağıdaki insan haklarından hangisini öncelikle ihlal etmiş sayılır?

     A) Düşünce hürriyeti
     B) Doğru bilgi alma hakkı
     C) Özel hayatın gizliliği
     D) Basın hürriyeti


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:341
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:391

38) Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?

     A) Dinleme
     B) Konuşma
     C) Jest ve mimikler
     D) Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:130

39) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız sırasında iletişim alanında yapılan faaliyetlerden biri değildir?

     A) İradeyi Milliye gazetesinin çıkarılması,
     B) Anadolu Ajansı kuruldu.
     C) Özel televizyonların kurulması teşvik edildi.
     D) Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkarıldı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:377
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:465

40) Bağırmak olumsuz bir iletişimdir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:10

41) Ramazan orucu farz olan oruçtur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:33

42) Muharrem orucu Muharrem ayının onuncu gününde tutulur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:27

43) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakla ilgili değildir?

     A) Güvelir olmak.
     B) Emanete ihanet etmek.
     C) Verdiği sözü yerine getirmek.
     D) Üzerine düşen görevleri yapmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:944
Yanlış Çözüm
:113
Boş Bırakma
:63
Toplam Çözülme
:1120

44) Aşağıdakilerden hangisi dinin öğretilerine ters düşmez.

     A) Aklı ve bilimi ön planda tutmamak.
     B) Doğruyu söylemekten kaçınmak.
     C) Kişinin bilmediği bir şeyi savunmak.
     D) Haksızlık karşısında tepkisini ortaya koymak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:631
Yanlış Çözüm
:380
Boş Bırakma
:78
Toplam Çözülme
:1089

45) hastalık ve yolculuk gibi özürlerle tutulamayan oruçların daha sonra aynı gün sayısınca tutulmasına ne ad verilir?

     A) Adak orucu
     B) Kaza orucu
     C) Ramazan orucu
     D) Nafile oruç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:406
Yanlış Çözüm
:66
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:480

  I.Ramazan orucu sünnettir.
  II.Muharrem orucu sünnettir.
  III.Muharrem orucu zilhicce ayında tutulur
  IV.Fitre tutamadığımız oruçların yerine verdiğimiz paradır.
46) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) I ve II
     B) II ve III
     C) III ve IV
     D) Yalnız II


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:30

47) Ramazan orucu güneşin doğuşundan başlayarak güneşin batışına kadar olan süre boyunca yeme içme ve bedensel arzulardan uzak durmakla yapılan ibadettir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:33

48) İmsak ne demektir ?

     A) Oruca başlama zamanı.
     B) Orucu bozan şeyler.
     C) Orucun bitiş zamanı.
     D) Oruca niyet etmek.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:666
Yanlış Çözüm
:116
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:802

49) unutarak yiyip içme orucu bozar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:29

50) Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?

     A) Yenilmesi alışkanlık haline gelmiş bir şeyi yemek.
     B) Ağızdaki tükürüğü yutmak.
     C) Ağza giren kar, yağmur veya dolu tanesini isteyerek yutmak.
     D) Bilerek bişey yiyip içmek.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:684
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:773

51) Sadece ramazan ayında verilen sadakanın ismi nedir?

     A) zekat
     B) fitre
     C) sadaka


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:388
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:461

52) Emanete ihanet etmemek islamın kazandırdığı güzel ahlaklardan değildir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:689
Yanlış Çözüm
:362
Boş Bırakma
:67
Toplam Çözülme
:1118

53) Dindar kişilerin birinci özelliği ahlaklı yaşamasıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:906
Yanlış Çözüm
:92
Boş Bırakma
:72
Toplam Çözülme
:1070

54) ''Eğer bu sınavdan yüksek not alırsam iki gün oruç tutacağım.'' diyen birinin yüksek not aldığında tutması gereken orucun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Adak Orucu
     B) Ramazan Orucu
     C) Kefaret Orucu
     D) Kaza Orucu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:176
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:207

55) Muharremle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Alevi-Bektaşiler, muharrem ayının ilk on iki gününü oruçlu olarak geçirirler.
     B) Bu ayda Kerbela’da şehit düşenler için mersiye ve dualar okurlar.
     C) Muharrem, hicri takvimine göre yılın onuncu ayıdır.
     D) Aşure pişirilir, komşu ve akrabalara dağıtılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:245
Yanlış Çözüm
:190
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:461

56) Ramazan ayının ilk günü Ayşenur ve Sena oruç tutuyorlardı. Eve doğru yürürlerken arkadaşları Betül’ü gördüler. Ayşenur dedi ki: “Betül çok kavgacı biridir.”
Orucun niçin ve nasıl tutulduğunu bilen Sena, Ayşenur’a nasıl bir cevap vermelidir?


     A)  Dedikodu yapmayalım, yoksa orucun sevabı azalır.
     B)  Betül kavgacı olduğu gibi kıskanç ve dedikoducudur.
     C)  Evet geçen gün Yeşim’le kavga ediyordu.
     D) Kavgacı insanlardan uzak durmak gerekir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:394
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:459

57) Orucu bozan durumlar dikkate alındığında Aşağıdakilerden hangisi hem kaza hemde keffaret gerektirir ?

     A) Çiğ pirinç, çiğ hamur yemek
     B) Bilerek yiyip içmek
     C) Ağız dolusu kusmak
     D) Bayılma, delirme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:21

58) Müslümanlarca “on bir ayın sultanı” olarak bilinen ay hangisidir?

     A) Ramazan
     B) Muharrem
     C) Şaban
     D) Recep


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:405
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:446

59) Göz ve kulak spreyleri orucu bozmaz iken burun spreyi orucu bozar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:27

60) Yaşlılık ve sürekli hastalık sebebiyle oruç tutamayanlar ne yaparlar?

     A) Zekât verirler.
     B) Kaza orucu tutarlar.
     C) Mali durumu iyiyse fidye verirler.
     D) Nafile oruç tutarlar.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:348
Yanlış Çözüm
:103
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:458SİTEMİZDE ARAYIN

REKLAM [»]


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.367 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.