Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenHalil Efe Can
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Türkçe Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 19
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Halil Efe Can1810945 (Pekiyi)%94
Hazırlayan: Halil Efe Can
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Aşağıdaki sözcüklerden hangileri "uysal" sözcüğü ile zıt (karşıt) anlamlıdır?

     A) aksi - geçimsiz
     B) atılgan - girişken
     C) tembel - ağır kanlı
     D) gamsız - ağır başlı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:46

Ucunda korku var gülüşlerimin
Arka arkaya bıraktım pabuçlarımı
Yırtık resimlerin gülüyor banaT

ren sesleri kaçırmaz İnsanı
Bir cığlık getirir
bunalan geceye Mustafa Miyasoğlu
2) Dizelerdeki altı çizili kelimelerden hangileri yapım eki almıştır?

     A) Ucunda-korku
     B) Yırtık-çığlık
     C) Sesleri-yırtık
     D) Korku-yırtık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:44

3) Hayatın kendisi bir köprü değil midir; diyarlardan "yâr'lara akıp giden ömrümüzde bir sürü "köprü­ başı" olmaz mı? Köprü, bir yerden bir yere geçme düşüncesinin ya da tercihinin sağlayanı de­ğil midir? Yukarıdaki parçada altıçizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İki tarafı birleştiren yapı
     B) İnsanın hayatını kapsayan tüm olaylar
     C) İnsan hayatının önemli dönüm noktaları
     D) İnsanın doğum ve ölümünü belirten kısım


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:125
Yanlış Çözüm
:122
Boş Bırakma
:49
Toplam Çözülme
:296

1 Araba devrilince yol gösteren çok olur.
2 Fare deliğine sığmamış, bir de kuyruğuna tabak bağlamış.
3 Çok çocuk anayı şaşkın, babayı düşkün eder.
4 Ayranı yok içmeye, gümüş köprü ister, geçmeye.
5 Eli boşa ağa uyur derler, eli doluya ağa buyur derler
4) Yukarıdakilerden hangisi anlamca birbirlerine yakınıdır?

     A) 3-5
     B) 1-3
     C) 1-5
     D) 2-4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:46

5) Proteinlerin yapı taşına ne ad verilir?

     A) Glikoz
     B) Aminoasit
     C) Amonyak
     D) Sakkaroz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:506
Yanlış Çözüm
:345
Boş Bırakma
:138
Toplam Çözülme
:989

6) Duyu organları, aşağıda verilenlerden hangisinin algılanmasında görev yâftrnaz?

     A) Havadaki basınç değişimi
     B) Besinlerin vitamin içeriği
     C) Güneş ışığının varlığı
     D) Havada koku zerrecikleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:95

7)  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

     A) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
     B) Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi
     C) Türk Dil Kurumu’nun kurulması
     D) Anadolu Ajansı’nın kurulması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:131

8) İletişim sırasında konuşan kişiden gözlerini kaçıran, başkalarıyla temas kurmaktan kaçınan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

     A) Kişiler arası iletişimde sorunlar yaşadığı
     B) Özel hayatın gizliliğine saygı duyduğu
     C) İlişkilerini nezaket kurallarına göre yürüttüğü
     D) Kişi dokunulmazlığı hakkını kullandığı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:324
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:359

9) Aşağıdakilerden hangisi,bireyler arası iletişimi engelleyen ifade biçimlerinden biri değildir?

     A) Sen kendini ne sanıyorsun
     B)  Ben sana demiştim
     C) Bu işi yapabileceğini biliyordum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:406
Yanlış Çözüm
:68
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:487

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisi iletişimi zorlaştırır?

     A) Gelmemdiğinden dolayı çok üzgünüm.
     B) Bu işi başarabilirsin.
     C) Sen zaten başarısızın tekisin.
     D) Bunu oraya koyar mısın?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:206
Yanlış Çözüm
:293
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:52811) Aşağıda şeytan (İblis) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

     A) Her insanı kontrolü altına alır.
     B) Melek iken Allah’a karşı geldiği için Şeytan olmuştur.
     C) İnsanları iyi olana yönlendirir.
     D) Ateşten yaratılmıştır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:261
Yanlış Çözüm
:118
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:388

12) Aşağıdakilerden hangisi, dünya ve ahiret arasındaki ilişkiyi İslam dinine göre açıklamaz?

     A) Dünya ve ahiret birbirini tamamlar.
     B) Yaşam yalnızca bu dünyadadır; ölümle herşey biter.
     C) Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır.
     D) Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:434
Yanlış Çözüm
:151
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:599

13) Öldükten sonra dirilmeyi başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir

     A) Amel defterinin verilmesi
     B) Sura ikinci kez üflenmesi
     C) Ölüm
     D) İnsanların mahşer meydanında toplanması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:144
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:167

14) Dünyada iken inanıp yararlı işler yapanların ahirette sonsuza kadar kalacakları, çeşitli nimetlerin ve her isteyene istediğini verileceği yer aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Cennet
     B) Mahşer
     C) Cehennem
     D) Arasat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:557
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:585

15) “Kim en küçük bir hayır yapmış ise onun karşılığını görür, Kim de en küçük bir kötülük işlemiş ise onun karşılığını görür.” ayeti, Allah’ın hangi özelliğiyle doğrudan ilişkilidir?     A)  Bilgisinin sonsuz olması
     B) Adaletli olması
     C)  Merhametli olması
     D)  Yaratıcı olması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:102

16) Ahiret hayatında mükafat görecek olanların toplanıp yaşayacağı yere ne denir?

     A) cehennem
     B) mahşer
     C) araf
     D) cennet


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:694
Yanlış Çözüm
:407
Boş Bırakma
:59
Toplam Çözülme
:1160

17) Mikail isimli melek "sur" denilen aleti üfleyince kıyamet kopacak.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:792
Yanlış Çözüm
:282
Boş Bırakma
:65
Toplam Çözülme
:1139

18) Vahiy getirmekle görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir ?

     A) Azrail
     B) Cebrail
     C) Mikail
     D) İsrafil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:876
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:982

19) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen dört büyük melekten biri değildir?

     A) Azrâîl
     B) Cebrâîl
     C) Rıdvân
     D) Mikâîl


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:89
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:98SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 38.999 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz - instagram takipçi satın al

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.