Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

7.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenEcem Şahin
Sınıf: 7.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soru Sayı: 60
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Ecem Şahin47130734 (Iyi)%73
Hazırlayan: Ecem Şahin
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

“Dün gece İzmir’de ısı sıfırın altında eksi üç derece dolaylarındaydı.”

1) Yukarıdaki cümleden hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz?

     A) gece
     B) eksi
     C) derece
     D) ısı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:71

“Değirmencinin koskoca ,yuvarlak,iri taşının altında ezildik. Taş döne döne ezdi. Bembeyaz toz oluncaya dek.Çuvallara dolarken unduk Beyaz önlüklü, beyaz takkeli fırıncıların adamları yüklediler kamyonlara bizi Bir adam döktü çuvalı yere,aldırmadı, bastı, gitti.Oysa dökülenler de onu beslerdi.”
2) Yukarıdaki parçada konuşan kimdir?

     A) Fırıncı
     B) Un
     C) Buğday
     D) Saman


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:58
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:67

Taşlıca Koyu’na girişte, sağınızda, tepelere yaslanmış mezarlar karşılayacak sizi önce. Sonrasında koya asını veren bedri rahmi Eyüboğlu’nun fırçasından çıkmış, bir kaya üzerine resmedilmiş bir balık resmi… Boynuz Bükü’ nü günlük ağaçlarının kokusu, size gündüz düşleri gördürecek güzellikte.
3) Bu parçada hangi duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?

     A) Dokunma-koklama
     B) Görme-koklama
     C) Koklama-tatma
     D) İşitme-görme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamlı bir zamir sağlanmıştır?

     A) Efes’te nereleri gezmeyi düşünüyorsunuz?
     B) Ne gün yola çıkıyorsunuz?
     C) Hangi konularda yardım almak istersiniz?
     D) Karara neden itiraz etmediniz?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:97

5) Hangi cümledeki fiilin kipi diğerlerinden farklıdır?

     A) Birazda kendine baksın
     B) Yarın daha iyi koşacağım
     C) Ailesiyle birlikte tatile çıktı
     D) Yazdığı şiirleri bir kitapta topladı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:86

6) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

     A) Sandık
     B) Görüş
     C) Oya
     D) Sis


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:45

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuç ve bu sonucun nedeni birlikte verilmiştir?

     A) Aldığın borcu zamanında ödersen sana her zaman borç veririm
     B) Ağrıları arttığı için dışarı çıkamamış
     C) Bundan böyle ödevlerimi zamanında yapacağım.
     D) Cepheye gitmek üzere köylerinden ayrılmışlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:43

İnsanın kendi yaşadığı şartlan beğenmemesi ve daha iyisini düşünme yeteneği sayesinde bugünkü keşifler, icatlar meydana geldi. Bunlar durmadan mükemmelleşti. ...
8)  Parça aşağıdaki cümlelerden hangisi ile ta­mamlanmalıdır?

     A) İşte bu çabaların sonucu olarak medeniyet doğdu
     B) Yeni icatlar birbirini takip edecektir
     C) Ama biz bunlardan yararlanamıyoruz
     D) Çevre sorunları da bu yüzden ortaya çıktı, dünya yaşanmaz duruma geldi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:57

Bir okul çocuğuna göre dışarısı, okul duvarların dışında karışanı olmayan uçsuz bucaksız yer demektir. Bir hasta için dışarısı, yasaksız bir yerdir. Bir mahkûm için dışarısı, hürriyetin bir diğer adıdır.
9)  Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

     A) İnsanların olaylara bakışının farklı olduğundan
     B) Dışarı sözcüğünün, kişiler içinde bulunduğu koşula göre anlam kazandığından
     C) Herkesin dışarda yaşamayı sevmediğinden
     D) İnsanları, daime dışarıya özlem duyduğundan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:57

Ertesi gün aynı yoldan Bodrum'a hep birlikte döndük.
I II III IV
10) Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D)  IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:63

11) Aşağıda verilen faktörlerden hangisi, besin zincirinin işleyişini olumlu etkiler?

     A) Havadaki su buharının yağışları oluşturması
     B) Doğal afetlerin oluşması
     C) Çevreye sanayi tesislerinin kurulması
     D) Toprağın kirlenmesi ve tahrip olması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:41

  I.Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.
  II.Proteinler vücudumuzda düzenleyici görev yaparlar.
  III.Yağları sindirmek için safra salgılayan karaciğer sindirim sistemi organımızdır.
  IV.Midede mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir.
12) Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

     A) I ve IV
     B) I,II ve III
     C) II ve III
     D) II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:51

13) Basit makinelerle ilgili olarak hangi yargı yanlıştır?

     A) Yoldan kazanç sağlayabilirler.
     B) Kuvvetten kazanç sağlayabilirler.
     C) Enerjiden kazanç sağlayabilirler
     D) Kuvvetin yönünü değiştirebilirler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:79

14) Tükürük sıvısının görevleri arasında; I. Kuru besinlerin ıslanmasını sağlama II. Besinlerin sindirimine yardımcı olma III. Besinlerin sıcaklığını algılama şeklindeki etkinliklerden hangileri bulunabilir?

     A) Yalnız I
     B) I ve II
     C) I ve III
     D) II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:99

I.Yüklü bir metal çatala dokundurmak
II. Yüklü bir metal bıçağa yaklaştırmak
III. Yüksüz bir metal kaşığa çıplak elle tutarak sürtmek
15) Metal bir kaşık, aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılarak yüklenebilir?

     A) Yalnız I
     B) II ve II
     C) II ve III
     D) I,II,III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:98

16) Aşağıdaki yapılardan hangisi boşaltım sistemi ile ilgili değildir?

     A) İdrar kesesi
     B) Alveol
     C) İdrar kanalı
     D) Böbrekler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:8

17) Dünyadaki su sıkıntısının giderilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

     A) Su kullanımı konusunda duyarlılığın geliştirilmesi
     B) Hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi
     C) Atıkların çevreye bırakılmasının önlenmesi
     D)  Kaynak suyu kullanımının teşvik edilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:43

18) Aşağıdakilerden hangisiderinin bölümleri değildir

     A) Alt deri
     B) Üst deri
     C) Orta deri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:440
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:502

19) Aşağıdaki ekosistemlerden hangisi, bitki ve hayvan çeşitliliği bakımından en zengindir?

     A) Yapraklarını döken ağaç ormanları
     B) İğne yapraklı ağaç ormanları
     C) Tropikal yağmur ormanları
     D) Tundralar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:52

20) Aşağıdakilerden hangisi yıldız değildir veya yapısında yıldız bulunmaz?

     A) Takımyıldızı
     B) Güneş sistemi
     C) Kuyruklu yıldız
     D) Gök ada


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:48

21) (-16:4)+[-(-24):(-3)] işleminin sonucu kaçtır?

     A) -12
     B) 2
     C) 4
     D) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:49

6 kişi bir günde 8 ekmek yemektedir.

22) Kişi sayısı 3 artırılırsa, bir günde yenen ekmek sayısı kaç olur?

     A) 10
     B) 11
     C) 12
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:88
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:248

23) Tam sayılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) En büyük negatif tam sayı -1, en küçük pozitif tam sayı +1'dir.
     B) Tam sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı 1, yutan elemanı 0'dır
     C) Tam sayılarda çarpma işleminin değişme ve birleşme özellikleri vardır.
     D) Tam sayılarda bölme işleminin değişme özelliği vardır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:78

24) 5 = 2.(x - 3) ifadesi için hangisi söylenemez?

     A) İfade bir denklemdir
     B) İfade bir açık önermedir
     C) x = 4 için yanlış bir önermedir
     D) Çözüm kümesi yoktur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:79

25) Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61 dir. 3 yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır. Annenin şimdiki yaşı kaçtır?


     A) 40
     B) 45
     C) 50
     D) 55


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:34

26) 16-4:2+3-10 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

     A) En büyük sayı negatif tam sayıdır
     B) Bir basamaklı en büyük asal sayıdır
     C) Mutlak değeri 5 tir.
     D) Çift sayıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:53

27) –4 ile +4 arasında olan tam sayıların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?

     A) {–4, 0, +4}
     B) {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
     C) {0, 1, 2, 3}
     D) {–3, –2, –1, 1, 2, 3}


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:29

28) ''-9 [(-7).4]=?'' işleminde ''?'' yerine ne yazılmalıdır?

     A) 252
     B) 253
     C) 254
     D) 255


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:53

29) Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir?

     A) 135
     B) 108
     C) 145
     D) 150


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:34

30) 10 dan hangi tam sayının 2 katını çıkarırsak 16 sayısını elde ederiz?

     A) -5
     B) -4
     C) -3
     D) -2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:105
Yanlış Çözüm
:114
Boş Bırakma
:58
Toplam Çözülme
:27731) ''Don't ...... in class'' cümleye ne gelebilir?

     A) can
     B) should
     C) should'n
     D) can't


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:647
Yanlış Çözüm
:741
Boş Bırakma
:130
Toplam Çözülme
:1518

32) The governor is giving a speech in front of the ........... .

     A) Train station
     B) Amusement park
     C) Grocery
     D) governorship


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:118

33) A true friend should be.............

     A) Helpful and reliable
     B) Rude and lazy
     C) Lazy and unkind
     D) Stingy and shy


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1015
Yanlış Çözüm
:426
Boş Bırakma
:125
Toplam Çözülme
:156634) You can buy muffin, cake or bread in a .............. .

     A) chemist's
     B) game store
     C) bakery
     D) city hall


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:119
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:155

35) He always thinks bad sides of the things. He is ..................

     A) pessimistic
     B) sensitive
     C) optimistic
     D) jealous


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:13036) Virgo burcunun Türkçesi nedir?

     A) Terazi
     B) İkizler
     C) Başak
     D) Boğa
     E) Leo


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:507
Yanlış Çözüm
:171
Boş Bırakma
:42
Toplam Çözülme
:720

37) MY friends ............... me lots of presents. They are very kind.

     A) gave
     B) invited
     C) refused
     D) attended


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:117

38) You ..................... be careful,otherwise you will fall.

     A) mustn't
     B) should
     C) don't
     D) doesn't


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:405
Yanlış Çözüm
:183
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:62839) Uygun resim hangisidir?

     A) Sleep
     B) Discover
     C) İnjured
     D) create


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:115

40) "SIXTEEN HUNDRED"

     A) 1601
     B) 1610
     C) 1680
     D) 1600


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:133
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:154

41) Malazgirt Savaşı’ndan sonra merkezi Sivas olmak üzere Orta Anadolu’da kurulan ve dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan Niksar’daki Yağıbasan Medresesi’ni kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Danişmentliler
     B) Mengücekliler
     C) Saltuklular
     D) Artuklular


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:140

42) 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı Saraybosna gezisinde bir Sırp tarafından öldürülmüştür. Bu gelişme Birinci Dünya Savaşı’nın kıvılcımı olmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biridir?

     A) Milliyetçilik hareketleri
     B)  Demokrasi istekleri
     C) Sömürgecilik
     D) Mezhep kavgaları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:44

43) Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış göçlerin sonuçlarından biri olabilir?

     A)  Kültür çatışması
     B) Alt yapı sorunu
     C) Hızlı kalkınma
     D) Sanayileşme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:65
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:108

44) Aşağıdakilerden hangisi Türklerde meslek edindiren kuruluşlardan biridir?

     A) Enderun
     B) İmaret
     C) Mahalle mektebi
     D) Rasathane


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:83

45) Tarihte Haçlı Seferleri olarak nitelendirilen savaşların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

     A) Hıristiyanların Kudüs'ü almak istemeleri
     B) Avrupalıların içinde bulunduğu kötü ekonomik durum
     C) Bizans'ın Türklere karşı tutunduğu tavır
     D) Hıristiyanların Müslümanları tanımak istemeleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:148
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:236

46) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethedilmesini sonuçlarından değildir?

     A) Osmanlı padişahlarının halife unvanının alması
     B) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerin kolaylaşması
     C) Karadeniz ticaret yollarının Osmanlı denetimine girmesi
     D) Anadolu’daki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:77

47) Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir?

     A) İklim şartlarının elverişli olduğu kıyı ovaları
     B) Madenciliğin geliştiği yerler
     C) Tarıma elverişli ovalar
     D) Ana yollara uzak iller


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:36

48) Aşağıdakilerden hangisinde nüfus sayımlarından elde edilen sonuçlardan yararlanılmaz?

     A) Hastane yaptırırken
     B) Fabrika kurarken
     C) Çevreyi korurken
     D) Okul açarken


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:88
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:116

49) Aşağıdakilerden hangisi tarımsal üretimin artmasına neden olur?

     A) Erozyon
     B) Beyin Göçü
     C) Kentleşme
     D) Tarımda Makineleşme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:418
Yanlış Çözüm
:84
Boş Bırakma
:105
Toplam Çözülme
:607

  I.Marmara Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%80
  II.İç Anadolu Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%70
  III.Ege Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%61
  IV.Akdeniz Bölgesi-Kentsel Nüfus Oranı=%60
50) Bu bilgilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

     A) Kentsel nüfus oranı en fazla olan bölge, Marmara Bölgesidir.
     B) Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesinden kentsel nüfus oranı bakımından daha gelişmiştir.
     C) Kentsel nüfus oranı en az olan bölge İç Anadolu'dur
     D) Akdeniz Bölgesinde nüfusun yarıdan fazlası kırsalda yaşamaktadır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:150
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:210

51) peygamber Efendimiz, çevresindeki ülkelerin hükümdarlarına İslam’a davet mektupları gönderdi. Bu durum peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir?

     A) Evrensel ve uyarıcı olmasıyla
     B) Son peygamber olmasıyla
     C) Rahmet peygamberi oluşuyla
     D) Kur’an’ı açıklayıcı oluşuyla


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:135
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:165

52) Sindirimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Vücudun direncini arttırmak için çalışıp vücuttaki kimyasal olayları düzenlemek
     B) Vücudun ihtiyacı olandan daha fazla aldığı su miktarının vücuttan atılmasını sağlamak
     C) Besinleri küçük yapı taşlarına ayırıp hücre zarından geçecek ve vücudun kullanabileceği hale getirmek
     D) Vitaminleri sindirip kana karışmalarını sağlamak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:104
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:152

53) Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlakla ilgili değildir?

     A) Güvelir olmak.
     B) Emanete ihanet etmek.
     C) Verdiği sözü yerine getirmek.
     D) Üzerine düşen görevleri yapmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:935
Yanlış Çözüm
:112
Boş Bırakma
:63
Toplam Çözülme
:1110

54) İslam dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı düşünüldüğünde aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en iyi şekilde açıklar?

     A) Damlaya damlaya göl olur.
     B) Bugünün işini yarına bırakma.
     C) Sakla samanı, gelir zamanı.
     D) Ne ekersen, onu biçersin.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:112
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:146

“Her canlı ölümü tadacaktır” (Ayet)
“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimselerdir” (Hadis)
55) Yukarıdaki ayet ve hadisten hareketle hangi sonuca ulaşabiliriz?

     A) Ahirete inananlar akıllı kimselerdir.
     B) Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir.
     C) Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna göre, ahiret için hazırlıklı olmalıyız.
     D) İnsan için kıyamet çok yakındır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:284
Yanlış Çözüm
:107
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:397

56) Muharremle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Alevi-Bektaşiler, muharrem ayının ilk on iki gününü oruçlu olarak geçirirler.
     B) Bu ayda Kerbela’da şehit düşenler için mersiye ve dualar okurlar.
     C) Muharrem, hicri takvimine göre yılın onuncu ayıdır.
     D) Aşure pişirilir, komşu ve akrabalara dağıtılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:133

57) Yaşlılık ve sürekli hastalık sebebiyle oruç tutamayanlar ne yaparlar?

     A) Zekât verirler.
     B) Kaza orucu tutarlar.
     C)  Mali durumu iyiyse fidye verirler.
     D) Nafile oruç tutarlar.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:135

58) Peygamberimize gelen ilk vahyi kim getirdi ?

     A) Mikail
     B) Azrail
     C) Cebrail
     D) İsrafil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:426
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:493

59) Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi İslam dininde zorlama olmadığını ifade eder?

     A) Allah bağışlar ve merhamet eder.
     B) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
     C) Öyleyse dileyen iman etsin dileyen inkar etsin.
     D) Allah sabredenlerle beraberdir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:111
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:147

60) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığını etkileyen olumsuz etkenlerdendir?

     A) Dengeli beslenme
     B) Spor yapma
     C) Lifli besinler
     D) STRES


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:152SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 38.999 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz - instagram takipçi satın al

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.