Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

SORU BANKASI - ÇALIŞMA KAĞIDI AYRINTILARI


7.Sınıf Fen ve Teknoloji 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler Teması 1.Dönem 2.Yazılı


Kategori:7.Sınıf FenBil. 1.Ünite:Vücudumuzda Sistemler teması

Hazırlayan:Engin  Bağ (15.1.2017 18:24:13)

Başlık:Ceren Test

İzlenme:592

Bu çalışma kağıdını, çalışma kağıtlarıma kopyala ve düzenle - Yönetime Bildir
mehmet akif okulu
2016-2017 Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi
1.Dönem 2.Yazılı

Ad Soyad:..............................Tarih:16.1.2017
No:..............................Puan:.....................


1) Aşağıdakilerden hangisi gözün renkli kısmıdır?

   A) Kornea     B) Retina     C) İris     D) Sarı Leke  


2)  Miyopluk bir göz kusurudur.Miyoplukta görüntü...( .1.)...nin Önünde oluşur...(2)..iyi görür,.(3)...göremez.Miyopluğun düzeltilebilmesi için....(4).....mercek kullanılır.
Yukarıdaki boş bırakılan (1,2,3,4 ) yerlerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir.


   A) 1-Sarı leke 2-yakını 3-uzağı 4-ince kenarlı
   B) 1-Sarı leke 2-uzağı 3-yakını 4-kalın kenarlı
   C) 1-Sarı leke 2-yakını 3-uzağı 4-silindirik
   D) 1-Sarı leke 2-yakını 3-uzağı 4-kalın kenarlı


3) Kör nokta gözün hangi kısmında bulunur?

   A) Kornea      B) Retina     C) Sert tabaka      D) Damar tabaka  


4) 1-Yakın net görülmez.
2-Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.
3-Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuştur.

Yukarıda verilen özellikler hangi göz kusurlarına aittir?


   A) Miyop      B) Hipermetrop     C) Presbit      D) Astigmat  


5)  Deri ile ilgili ;
I- Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
II- Vücuda mikrop girişini önler.
III- Acı, ağrı ve dokunma duyularını algılayarak beyne iletir. ifadelerinden hangileri doğrudur?


   A) I , II ve III     B) I ve II      C) II ve III      D) Yalnız II  


6) Kulağa gelen ses dalgaları
I. Salyongoz
II. Çekiç-örs-Üzengi kemikleri
III. Kulak zarı
Kulağın hangi bölümlerinden geçerek işitme sinirlerine ulaşır?


   A) I.II.III      B) III. II. I.     C) I. III. II     D) II. III. I  


7) Aşağıdakilerden hangisi işitmede görev almaz?

   A) Kulak kepçesi
   B) Yarım daire kanalları
   C) Kemik köprü
   D) Dalız


8) Ayşe uzağı net görememekte, Ali ise cisimleri bulanık görmektedir.buna göre Ayşe ve Ali’nin göz rahatsızlıkları sırayla ne olabilir?

   A) Miyop-hipermetrop
   B) Astigmat- miyop
   C) Miyop-astigmat
   D) Hipermetrop-astigmat


9) Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?

   A) Görüntü sarı benekte oluşur.
   B) Oluşan görüntü terstir.
   C) Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
   D) Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.


10) Görme olayı gözün hangi kısmında gerçekleşir?

   A) Göz merceği      B) Sert tabaka     C) Sarı benek     D) Göz bebeği  


11) Ali; - Önündeki kitapta yazan yazıları rahatlıkla okuyabiliyor.
-Arka sırada oturduğunda tahtada yazanları görmekte zorlanıyor.
-Doktora gittiğinde göz kusurunun olduğunu öğreniyor ve doktor ona kalın kenarlı bir mercek veriyor. Bu bilgilere göre Ali'nin göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir.


   A) Miyop      B) Hipermetrop      C) Astigmat      D) Şaşılık  


12) Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?

   A) Basınç     B) Sıcaklık     C) Sertlik     D) Renk  


13) Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

   A) Deri      B) Ağız     C) Kulak     D) Burun  


14) Kulağın,denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Kulak zarı
   B) Yarım daire kanalları
   C) Salyangoz
   D) Çekiç,örs,üzengi kemikleri


15) Duyu organlarımızdan hangi ikilinin duyumları almada sabit kuralları vardır?

   A) Kulak-Burun      B) Burun -Dil      C) Göz-Kulak      D) Göz-Burun  


16) İşitme duyu organı kulağın hangi bölümünde menenjit mikrobu etkiyerek dengenin sağlanmasını zorlaştırır?

   A) Dış kulak     B) Orta kulak     C) İç kulak     D) Dalız  


17) “Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak” olarak algılarız. Aynı şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğuk”olarak algılarız.”
Bu durumu aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?


   A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur.
   B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.
   C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir.
   D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır.


18) Aşağıdaki iç salgı bezleri ve hormonsal eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

   A) Tiroit-Tiroksin
   B) Böbrek üstü-Glukagon
   C) Pankreas-İnsülin
   D) Hipofiz-Tuz ve su


19) Aşağıda verilen iç salgı bezlerinden hangisinin salgıladığı hormonlar erkek ve dişi bireyler arasında farklılık oluşturur?

   A) Tiroit bezi
   B) Eşey bezi
   C) Böbreküstü bezi
   D) Pankreas


20) Korku, coşku, heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandıran adrenalin hormonu aşağıdaki iç salgı bezlerinin hangisinden salgılanır?

   A) Hipofiz      B) Tiroit      C) Pankreas     D) Testis  


21) Köpekten korkan bir öğrenci, yolda yürürken karşısına köpek çıkınca heyecanlanmış ve kalp atışları hızlanmıştır.
Öğrencinin heyecanlanmasına ve kalp atışlarının hızlanmasına sebep olan hormon ve bu hormonun salgılandığı iç salgı bezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


   A) Adrenalin - Tiroit bezi
   B) Tiroksin – Tiroit bezi
   C) Tiroksin – Hipofiz bezi
   D) Adrenalin – Böbrek üstü bezi


22)  Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin düzensiz hormon salgılamasından kaynaklanan bir hastalıktır?

   A) İdrar kaçırma
   B) Şeker hastalığı
   C) İshal
   D) Bademcik iltihabı


23) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi rahatsızlıklarından biri değildir?

   A) Menenjit     B) Kuduz     C) Dizanteri     D) Felç  


24) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi hastalıklarından değildir?

   A) Sara     B) Egzama     C) Menenjit     D) Kuduz  


25) Otobüs şoförü Barış Amca önüne çıkan Utku’yu görünce aniden frene bastı. Bu olayda merkezi sinir sistemi organlarından hangisi uyarıya cevap verip ani fren yapılmasını sağlamıştır?

   A) Beyin
   B) Beyincik
   C) Omurilik soğanı
   D) Omurilik


26) Merkezi Sinir Sistemi organlarının görevleri hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   A) Beyin-öğrenme
   B) Beyincik-hareket ve denge
   C) Omurilik-refleks
   D) Omurilik soğanı-konuşma


27) Ayağının kaymasıyla, kafasını sert bir cisme çarpan bir insanın, bir süre sonra akciğerlerinin çalışması durmuştur.
Bu olayın devamı olarak, sinir sisteminin hangi kısmının çalışması bozulmuş olmalıdır?


   A) Beyin
   B) Beyincik
   C) Omurilik
   D) Omurilik Soğanı


28) Uyarıları dış ortamdan alarak sinirlere aktaran göz,kulak,burun ve dilin yapısında bulunan almaçlara ne denir?

   A) Görme almacı
   B) Duyu almacı
   C) Duyma almacı
   D) Hissetme almacı


29)  Burnumuzun koku alması ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
I.Koku alma sinirleri etkiyi beyne taşır.
II.Koku tanecikleri havayla burnumuza girer.
III.Cisimlerin kokusunu alırız.
IV.Burnumuzu ıslak tutan mukus sıvısında erir.
V.Eriyen tanecikler koklama hücrelerini uyarır.


   A) I – II – III – IV – V
   B) IV – II – I – III – V
   C) II – IV – V – I – III
   D) III – II – IV – V- I


30) Yüzme olayını merkezi sinir sistemimizde ki hangi organımız gerçekleştirir?

   A) Beyin
   B) Beyincik
   C) Omurilik
   D) Omurilik Soğanı


31) Hangisi merkezi sinir sistemi elemanlarından biri değildir?

   A) Beyin     B) Beyincik     C) Omurilik     D) Sinirler  


32) Aşağıda verilenlerden hangisi merkezi sinir sistemi organlarından değildir?

   A) Beyin
   B) Omurilik
   C) Omurilik soğanı
   D) Omurga


33) Karbonhidrat, Protein, Yağ besinlerinin ortak özelliği hangisidir?

   A) Sindirime uğrayarak kana geçme
   B) Bitkiler tarafından üretilebilme
   C) Hayvanlar tarafından üretilebilme
   D) Düzenleyici olarak görev yapma

I.Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar.
II.Proteinler vücudumuzda düzenleyici görev yaparlar.
III.Yağları sindirmek için safra salgılayan karaciğer sindirim sistemi organımızdır.
IV.Midede mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir.

34)

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

   A) I ve IV     B) I,II ve III     C) II ve III     D) II ve IV  


35) Aşağıdaki sistemlerden hangisi vücuttaki sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar?

   A) Dolaşım sistemi
   B) Denetleyici ve düzenleyici sistem
   C) Destek ve hareket sistemi
   D) Boşaltım sistemi


36) Aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?

   A) Makarna     B) Mandalina     C) Köfte     D) Tereyağı  


37) Aşağıdakilerden hangisi sindirimin amacıdır?

   A) Onarım
   B) Besinleri,hücre zarından geçebilecek kadar küçültmek
   C) Enzim sentezlemek
   D) Karnımızı doyurmak


38) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi sağlığını etkileyen olumsuz etkenlerdendir?

   A) Dengeli beslenme
   B) Spor yapma
   C) Lifli besinler
   D) STRES


39) Aşağıdakilerden hangisi midede gerçekleşen bir olaydır?

   A) Protein sindirimini gerçekleştirmek
   B) Sindirim sonucu oluşan besinleri emmek
   C) Sindirim ürünlerini bir süre bekletmek
   D) Kan şekeri miktarını düzenlemek

I.Karbonhidratlar
II.Proteinler
III.Yağlar
IV.Vitamin
V.Mineral

40)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

   A) I ve II     B) I,II ve III     C) III ve IV     D) II ve IV     E) Hiç biri  


41) Mide bezlerinden salgılanan hidroklorik asit ve enzimler aşağıdaki besinlerden hangisinin kimyasal sindiriminde rol oynar?

   A) Yağ     B) Protein     C) Nişasta     D) Karbonhidrat  


42) Proteinlerin kimyasal sindirimi nerede başlar ve biter?

   A) Ağız-mide
   B) Ağız-ince bağırsak
   C) Mide-ince bağırsak
   D) Ağız-kalın bağırsak


43) Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemine yardımcı organdır?

   A) Mide      B) İnce bağırsak     C) Karaciğer     D) Yutak  


44) Aşağıdaki organ ve yapıların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

   A) Ağız     B) Mide     C) İnce Bağırsak     D) Yemek Borusu  


45) Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir. Yukarıda verilen ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

   A) Boşaltım     B) Sindirim     C) Dolaşım     D) Solunum  


46) Göz kaslarının uyumsuzluğu sonucunda,aşağıdaki kusurların hangisi meydana gelir?

   A) Renk Körlüğü     B) Miyopluk     C) Astigmatizm     D) Şaşılık  


47) Aşağıdakilerden hangisi başlangıçta beyinle yönetildiği halde,daha sonra omurilik tarafından yönetilir?

   A) Konuşmak     B) Yüzmek     C) İşitmek     D) Düşünmek  


Ayşe'nin annesi normal değerinin üzerinde olan kan şekerini,kendisine X iğnesi yaparak normale indiriyor.
48) Ayşe'nin annesinin,kendisine yapmış olduğu X iğnesinin ne olduğu hakkındaki aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur?

   A) Adrenalin hormonu
   B) İnsülin hormonu
   C) Glukagon hormonu
   D) Tiroksin hormonu

I.Besin depolama
II.Fiziksel sindirim yapma
III.Kimyasal sindirim yapma

49)

Midemiz beslenme sırasında yukarıdaki etkinliklerden hangilerinin gerçekleşmesinde görev yapar?

   A) Yalnız I     B) I ve II     C) II ve III     D) I,II ve III     E) Hepsi  


50) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi ile ilgili bir hastalık değildir?

   A) Parkinson      B) Felç      C) Sara      D) Kızamık  


51) Sindirim sisteminde suyun emilimi hangi bölümde sağlanır?

   A) Midede
   B) Kalın bağırsakta
   C) İnce bağırsakta
   D) On iki parmak bağırsağında


52) Sinir sisteminde iletilen uyartı mesajlarıyla ilgili olarak; I Uyartılar sinirler üzerinde elektriksel yön­temlerle çok hızlı taşınır. II Üretilen uyartılar vücut organları arasında­ki iletişim ve koordinasyonu sağlar. III Bazı uyartı mesajları, merkezi sinir sistemi üzerinde değerlendirilir. açıklamalarından hangileri doğrudur

   A) I     B) I ve II     C) I ve III     D) I,II,III  


53) Yanan sobaya dokunan, sonuçta elini çe ken ve acı hisseden bir insanda, hangi organlar etkin rol alır?

   A) Omurilik - Beyin
   B) Beyin - Beyincik
   C) Omurilik - Omurilik Soğanı
   D) Beyin - Omurilik Soğanı

54) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.

 • (__) gatroentoroloji sindirim ile ilgilidir
 • (__) nefroloji boşatım sistemi ile ilgilidir

 • 55) Aşağıdaki cümlede bırakılan boşluğa uygun kelimeyi yazınız.

  böbrek yetmezliği - ince bağırsak - amonyağı - 2 - gastroentoroloji -

 • sindirim sistemimizle ilgilenen bilim dalı _________________ dir.
 • boşatım sisteminin hastalığı _________________ dir
 • Sindirilen besinler _________________ emilir
 • karaciğer _________________ üreye dönüştürür
 • insanlar günde _________________ litre su içmelidir

 • Başarılar dilerim

  Bu döküman Sınıf Öğretmeniyiz Biz soru bankasında oluşturulmuştur. Binlerce resimli ve görsel soru içinden seçtiğiniz sorularla yazılı ve test kağıtları oluşturmak için sitemizi ziyaret ediniz. (http://www.sinifogretmeniyiz.biz/soru_bankasi_default.asp)

  YORUMLAR

  Seçili Çalışmanız

  SİTEMİZDE ARAYIN

  REKLAM [»]


  Soru Bankası Menüler

  Sen de soru ekle
  Çalışma kağıdı oluştur

  SORULARI SÜZÜN

  Son Çalışma Kağıtları

  REKLAM [»]

  En Çok Soru Ekleyenler


  Önerilerimiz
  Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

  Dost Siteler
  Fen Öğretmeniyiz Biz

  Telif Hakkı
  Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

  Sorumluluk
  İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

  Popüler Aramalar
   Bizi Takip Edin

  Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
  Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.