Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Türkçe Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenMehemmet Tacoglu
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Türkçe
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Mehemmet Tacoglu1881101 (Geçmez)%0
Hazırlayan: Mehemmet Tacoglu
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

Hacer Çamoğlu 24 yaşında genç bir kadın. Bir gazetenin üçüncü sayfasında karşıladı beni. Bir inşaatın tepesinde 3 yaşındaki oğlunun elini tut­muş yaşlı gözlerle objektiflere bakıyordu.
1) Yukarıdaki parçada altı çizili kısmın parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Dikkatini çekmemek
     B) Bekleyip durmak
     C) Yolunu gözlemek
     D) Gözüne çarpmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:101

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?


     A) Bu adam ne yapıyor?
     B) Kocaman kadın salıncağa biniyor?
     C) Geniş bir ev satın aldık.
     D) Eski arkadaşlarla bir yerde oturduk.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:124
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:184

Konsa rüya dolu köşkümün
Çiçekli damına serçeler.
Renklerle çözülse geceler,
Nar bahçelerinde geçse gün.
3) Dörtlüğün hangi mısrasında belirtisiz isim tamlaması vardır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:524) Eyvah, Aaa ,Dikkat hangi noktalama işaretlerine uygundur.

     A) Noktalı Virgül
     B) Ünlem İşareti
     C) Kısa Çizgi
     D) Nokta


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:153
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:168

  I.Bu türlerde olay, yer, zaman ve kişi etrafında örgülenir.
  II.Her iki tür de olaya dayalıdır.
  III.Bu iki türü birbirinden ayıran unsur ise birinin ayrıntıya çok yer vermesidir.
5) Yukarıda karşılaştırılan yazı türleri hangi seçenekte verilmiştir?

     A) Biyografi - Otobiyografi
     B) Günlük - Anı
     C) Roman - Hikâye
     D) Makale - Fıkra


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:386
Yanlış Çözüm
:251
Boş Bırakma
:149
Toplam Çözülme
:786

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kaba” kelimesi zarf görevinde kullanılmıştır ?

     A) Kaba yataklarda ömrümüz geçmişti.
     B) Sınıftaki arkadaşlarına kaba davranıyordu.
     C) Onun kaba bir kişi olduğunu anlamıştık.
     D) Kaba sözleriyle kalbimi kırdı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:112

Unuttuk sevgiyi, gönül yapmayı, insanı, çocukluğu, Unuttuk masumluğu hayatı. Mevsimleri, renkleri.

7) Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu nedir?

     A) sevgi
     B) coşku
     C) özlem
     D)  üzüntü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:92

8) Aşağıdakiierden hangisi, sözcükler arasında­ki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

     A) Avcı-tüfek
     B) Kasap-bıçak
     C) erzi-makas
     D) Marangoz-ağaç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:39

9) Aşağıdakilerden hangisi noktanın kullanıldığı yerlerden biri değildir?

     A) Bitmiş cümlelerin sonunda kullanılır.
     B) Kısaltmaların sonlarında kullanılır.
     C) Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda kullanılır.
     D) Tarih yazarken gün, ay ve yıl arasında kullanılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:433
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:492

Polis, ilk geçiş hakkını sesteş sözcüğün bulun­madığı araca verecektir.


10) Buna göre, ilk geçiş hakkını hangi araç ka­zanacaktır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:63

11) “ Herkes benim özverili biçimde çalıştığımı bilir.”cümlesindeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun düşmez?

     A) isteyerek
     B) yılmadan
     C) canla başla
     D) aldırış etmeden


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:46

Geleceğimizi bugünden inşâ etmeye yönelmek için "dün" dediğimiz geçmişi bütün verimleriyle kuşatmak gerektiği açık bir hakikattir. Kültürümüz medeniyetimiz, öz kimliğimiz "dün" dediğimiz o geçmişte öylece duruyor. Durduğu zamandan bu zamana, eserlerde kendini gösteriyor.

12) Yazar, paragrafta neyi anlatmamaktadır?

     A) Gelecek adına geçmişle barışmak gerektiğini
     B) Dün ve bugünün birbirinden kopuk olduğunu
     C) Kimliğimizin geçmişte saklı olduğunu
     D) Geçmişte her şeyimizin saklı bulunduğunu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:99

13) Aşağıda zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     A) Zıt-Karşıt
     B) Doğru-Yanlış
     C) Fakir-Yoksul


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:23

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sı­fat olarak kullanılmıştır?

     A) Yavaş yavaş gözlerimin önünden kayboldu.
     B) Çetin koşa koşa okula vardı.
     C) Çocuğunu görünce uzun uzun kokladı.
     D) Asmayı salkım salkım üzüm kaplamış.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:45

15) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

     A) Güzel- çirkin
     B) İyi- kötü
     C) Akıllı- zeki
     D) Gelmek-gitmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:66
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:80

16) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı vardır?

     A) Kolye
     B) Orman
     C) Berrak
     D) Koltuk


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:57

O dehâ öyle toplamış ki bizi Yedi yüzyıl süren hikâyemizi Dinlemiş ihtiyar çınardan.
17) Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

     A) Çekimli fiil
     B) Sıfat
     C) Zarf
     D) Ek fiil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:49

I.Üzümünü ye bağını sorma.

II. Kurdun merhameti kuzuyu ağızda taşımaktır.
III.Her şeye heves eden, sinek gibi balda kalır.
IV. Buldun bir börek, sahibi nene gerek.
V. Soğan yiyen ağzının kokusundan belli olur.

18) Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?

     A) l-ll
     B) lll-IV
     C) IV-V
     D) l-IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:109
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:145

19) Aşağıdakilerden hangisinde "üst" sözcüğü "giysi" anlamında kullanılmıştır?

     A) Ücretin üstünü almayı unutmuş.
     B) Üstünü çıkarıp yatağa girdi.
     C) Otların üstüne kırağı yağmış.
     D) Üşümesinler diye üstlerini örttük.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:79

20) . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?


     A) Bu adam ne yapıyor?
     B) Kocaman kadın salıncağa biniyor?
     C) Geniş bir ev satın aldık.
     D) Eski arkadaşlarla bir yerde oturduk.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:503
Yanlış Çözüm
:224
Boş Bırakma
:143
Toplam Çözülme
:870

21) “Boy” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzunluk” anlamında
kullanılmıştır?


     A) Gördüğümüz pitonun boyu altı metre vardı.
     B) Kıyı boyunca yürüdük.
     C) On saat boyunca konuşmuşlar!...
     D) Kavgada boyunun ölçüsünü almıştı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:36

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması yoktur?

     A) Babası işten hep geç geliyor.
     B) Dergiler evine kadar ulaştırılıyor.
     C) Ayna karşısında saatlerce süslendi.
     D) Avukat olan annesi oldukça başarılıydı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:5

23) Bebekler çiçeği insanlığımızın Güllerin en hası, en goncası Sarışın bir ışık parçası kimi Kimi kapkara bir üzüm tanesi Bu dörtlükte bebekler aşağıdakilerden han­gisine benzetilmemiştir?

     A) Çiçek
     B) Gonca
     C) Güneş
     D) Üzüm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:54

24) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde merak anlamı vardır?

     A) Kitabımı nereye koyduğumu biliyor musun?
     B) Bu kazağını nereden almış acaba?
     C) Sınava kaç öğrencinin geleceğini mi sordun?
     D) Bu sorulardan hangisini sen çözdün?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:60

25) Çocuğunuzun tiyatrocu olmak istemesine kar­şı sizden biraz daha geniş düşünmenizi bekli­yorum. Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Anlayışlı olmak
     B) Başkalarının düşüncelerine değer vermek
     C) Konuyu değişik yönlerden değerlendirmek
     D) Konuyu herkesin anlayacağı şekilde ele almak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:59

26) -“Arkadaşım ve ben sabahtan akşama kadar gezdik" cümlesindeki altı çizili kelimelerin çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur ?

     A) Sıfat-edat
     B) Edat-bağlaç
     C) Bağlaç-zarf
     D) Bağlaç-edat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:79
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:179

"Aşk tepeye benzer, manzarası iyidir ama tır­manması olmasa."

27) Yukarıdaki cümlede "Aşk", tepeye hangi yön­den benzetilmektedir?

     A) Yüceliğiyle
     B) Zorluğuyla
     C) Manzarasıyla
     D) Yüksekliğiyle


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:94
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:138

28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

     A) O olaydan sonra onu bir kalemde silmişti.
     B) Kısa boylu, yaşlı adamda ruh yok gibiydi.
     C) Bolu bizim komşu şehirlerimizden biridir.
     D) Ailesi çocuğu açmak için çabalıyor.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:52

29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır ?

     A) Birkaç gün sonra gezmeye gideceğiz.
     B) Kolay soruyu herkes cevaplandırmış.
     C) Oraya üç saat sonra varırız.
     D) Bizim köyde kaç gün kalacaksınız.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:160
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:227

30) Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerden hangisi farklı türdedir?

     A) Olası bir elektrik kaçağına karşı dikkatli olun.
     B) Bu bağlar geçen ayki fırtınada harap oldu.
     C) Yıldızları seyretmek için balkonda yatardık.
     D) Bizim bakkalın yazar kasası yine bozulmuş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:47

Karşılaştırma ilişkisi:iki kavramın arasında yapılan kıyaslamadır.                          Buna göre soruyu yanıtlayınız. 

31) Aşağıdakilerden Hangisi Karşılaştırma ilişkisi yoktur.

     A) Arda Ali'den uzundur
     B) Emel Ayşe'den zekidir.
     C) Leyla Zehra'dan sessizdir
     D) Ali onu sevmiyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:152
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:181

32) "Demet, toplum, orman" isimlerinin ortak özel­liği nedir?

     A) Tekil isim
     B) Çoğul isim
     C) Topluluk ismi
     D) Soyut isim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:53

33) "Dökülmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

     A) Yere dökülenleri niye toplamıyorsun?
     B) Onun sınavda döküleceğini biliyordum.
     C) Sıranın üstüne mürekkebi kim döktü?
     D) Makarnanın üzerine sosunu da döksene!


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:60

34) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmıştır?

     A) Çocuğun kolunda bir kızartı vardı.
     B) İşçiler sızıntıyı durduramamalardı.
     C) O an bir vızıltı duyar gibi oldum.
     D) Yıkıntıda define aramak tehlikelidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:44

 Çok ince, pek hassas diye sıfatlandırılan Ekrem Bey'de ne baş döndüren bir yükseklik, ne ruhlara ürpermeler veren bir derinlik vardır. (1) Şair, kendini gönül fırtınaları, ruh cehennemleri içine atacak felaketlere uğradı. (2) Onun babalık ıstırabını balığın karnındaki Yunus peygamber bile çekmemiştir. (3) Evet amma bütün bu kasırga uğultuları bir eser doğurmadı. (4) Divan tarzı'nın estetiğini o yıktı.

35) Bu parçada, kaçıncı cümle ile başlayan bölüm ayrı bir paragrafta yer almalıdır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:66

36) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dar yuvarlak harflerden meydana gelmiştir?

     A) Balon
     B) Boncuk
     C) Bölüm
     D) Zulüm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:458
Yanlış Çözüm
:570
Boş Bırakma
:197
Toplam Çözülme
:122537) Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi farklı yolla oluşturulmuştur?

     A) Çöpçatan
     B) Gökdelen
     C) Keçiboynuzu
     D) Dalgakıran


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:282
Yanlış Çözüm
:246
Boş Bırakma
:87
Toplam Çözülme
:615

38) "Ağır" sözcüğü île yapılan aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

     A) Ağırdan almak: İsteksizlik göstermek
     B) Ağrına gitmek: Kırılmak
     C) Ağır basmak: Çok kilolu olmak
     D) Kendini ağıra satmak: Değerini olduğun dan fazla göstermek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:71

39) "Demet, toplum, orman" isimlerinin ortak özel­liği nedir?

     A) Tekil isim
     B) Çoğul isim
     C) Topluluk ismi
     D) Soyut isim


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:49

"İçeriye girip, adamı yaka paça götürdüler.
40) Yukarıdaki cümlede altı çizili kısmın kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde var­dır?

     A)  Onu birdenbire karşımda gördüm.
     B) Suçluyu apar topar mahkemeye getirdiler.
     C) Parasını olur olmadık yerde harcamış.
     D) Zorbalıkla hiçbir yere varılamaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:55

41) “ Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisine göre dizilmiştir?


     A) Özne + tümleç + yüklem
     B) Tümleç + özne + yüklem
     C) Özne + yüklem
     D) Özne + nesne + yüklem


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:106

42) Bir yazarın kendi yaşadığı ya da tanık oldu­ğu olayları sanat değeri taşıyacak şekilde anlattığı yazılara ne ad verilir?

     A) Dilekçe
     B) Anı
     C) Mektup
     D) Günlük


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:60

Ben, Batı'dan teknik araçlar almayalım demiyorum. Alalım; hem de öylesine alalım ki, herkes bol bol yararlansın. Ama onunla birlikte, o araçları meydana getiren bilgiyi, bilgi yollarını da alalım diyorum.

43) Paragrafta anlatılmak istenen nedir?

     A) Uygar ülkelerin seviyesine çıkabilmek için Batı'dan gelen tüm yeniliklere açık olmak gerekir.
     B) Çağdaş ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri teknik açıdan daima desteklemelidirler.
     C) Gelişmiş ülke olmanın temel şartı bilim ve teknik alanındaki ilerlemedir.
     D) Batının hem tekniğini hem de teknik bilgisi beraber alınmalıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:91
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:134

44) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
söz öbeği deyim değildir?


     A) Ali'nin attığı taş Hasan'ın gözüne girdi.
     B) Çetin abi otomobile göz koydu.
     C) Onun göz boyadığını herkes biliyor.
     D) Son tutumuyla herkesin gözünden düştü.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:115
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:141

45) Aşağıda zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     A) Uzun-Kısa
     B) Irak-Uzak
     C) Toprak-Hava


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:5
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:14

46) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

     A) Yoldaki işaretlere dikkat et!
     B) Bu arabayla gidilmez ki!
     C) Yaşça daha mı büyüksün?
     D) Daha bir evde alamadık!


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:103
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:158

Elinden dal gibi düşerken ümit, Ne bir hasret duy, ne bir ah işit. Bir yaprak ol, esen rüzgârlarla git, Kırık bir tekne ol, dalgalarla gel.
47) Yukarıdaki dörtlükte geçen sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Dörtlükte eş anlamlı sözcükler vardır.
     B) Zıt anlamlı sözcükler vardır.
     C) Soyut anlamlı sözcükler vardır.
     D) Sesteş özellikli sözcükler vardır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:9948)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış sözcük vardır?


     A) Alıcı gür sesiyle adama bağırıyordu.
     B) Kahkahalarla gülen çocuk birden sustu.
     C) Bu öğlenki yemek hoşuna gitti mi?
     D)  Bu güzelliklerin farkına var lütfen.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:435
Yanlış Çözüm
:344
Boş Bırakma
:113
Toplam Çözülme
:892

49) Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?

     A) Olağanüstü olaylar vardır.
     B) Kahramanları devler, periler olabilir.
     C) Yaşanması mümkün olayları anlatır.
     D) Olaylar hayal ürünüdür.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:97

Ahmet Kutsi Tecer, yazılarından birinde "Ben, ömrüm boyunca Anadolu'yu dinleyeceğim ve onun sesini dinletmeye çalışacağım." demiştir.

50) Yazar, bu sözle aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?

     A) Eserlerinde halka ve olaylara bağlı olacağını
     B) Sevgi konularında yazacağını
     C) Anadolu insanının derdini dinleyeceğini
     D) Fikir eserleri vereceğini


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:47

51) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''de'' nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

     A) Yarışmacılar arasında Zeynep de var.
     B) Sonuçlara İnternet'ten de ulaşabilirsiniz.
     C) Biraz izin verin de derdimizi anlatalım.
     D) Bu gece otel de kalmak istiyormuş.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4

52) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yoktur?

     A) Kasabanın çocukları oynuyorlar.
     B) Kıvrıla kıvrıla akan dereler vardı.
     C) Bu kuşlar yazın göç edip gelir.
     D) Çocuklar gülerek okula gidiyordu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:51

53) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır?

     A) Annem gelince ne yapacağını biliyorsun.
     B)  Sınıfta kaldığını duyunca çok üzüldü.
     C) Sana işaret ettiğimde şu düğmeye basarsın.
     D) Gelse de olur gelmese de...


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:48

Bir zamanlar yemyeşil bir köy vardı. Bu köyde yaşlı bir karı koca yaşardı.

Bir gün yaşlı kadın kocasına sürpriz yapmak istedi. Doğru mutfağa girip güzel bir kurabiye hazırladı. Bu kurabiye oldukça büyük ve çocuk şeklindeydi. Üzümden gözleri, pembe şekerden şapkası vardı.

Yaşlı kadın kurabiyeyi tepsiye koydu, sonra da fırında pişirdi.

Yaşlı adam mis gibi kurabiye kokusunu duyunca doğru mutfağa koştu. O sırada kadın fırının kapağını açtı.

Bir de ne görsünler? Kurabiye çocuk canlanıp ayağa kalkmaz mı?

Yaşlı adamla yaşlı kadın durmadan "Dur" diye bağırıyorlardı. Ama kurabiye çocuk koşuyor, çimenlerin üstünde zıplıyordu. Bir yandan da şarkı söylüyordu.

- Ben kurabiye çocuğum. Koşar, oynar, zıplarım. Lay, lay, lay.

Yaşlı karı koca bağıra dursunlar, kurabiye çocuk hiç durmadan saatlerce koştu.

Akşam oldu. Yaşlı kadın ile yaşlı adam olanlara bir türlü akıl erdiremezken kapı iki kere çaldı.

Kurabiye çocuk geri dönmüştü. İkisi de buna çok sevindiler. Kurabiye çocuğu yememeye karar verip "Sen bizim torunumuz ol" dediler.

Hep beraber mutluluk içinde yaşadılar.

54) Bu parçanın edebi türü nedir?

     A) masal
     B) anı
     C) öykü
     D) deneme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:49
Toplam Çözülme
:51

 ... her insan, her varlık için doğal bir hâldir. Fakat, insanda yorgunluğu yenebilecek bir kuvvet vardır ki, işte bu kuvvet yorulanları  yürütür." 

55) cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

     A) Yorgunluk - manevi - dinlendirmeden
     B) Rahat - maddi - koşturur
     C) Rahat - manevi - yatırır
     D) Küsmek - manevi - çıkarır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:51

56) “Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız .................. öyle ..................” cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayabiliriz?

     A) çocukları - planlayınız
     B) gençleri - eğitiniz
     C) insanları - korkutun
     D) doğayı - anlayın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:77

57) Ben çocukken otobüsler böyle akıllı değildi. Zamanında da gelmezlerdi. Yukarıdaki konuşmada geçen “akıllı”'' sözcüğü gerçek anlamın dışında kullanılarak mecaz an­lam kazanmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıkla­mayı örnekleyen bir kullanım vardır?

     A) Evimizin önünde küçük park var.
     B) Dalgalar kıyıları dövüyordu.
     C) Kapı numaralarını tek tek sildiler
     D) Sınav öncesinde çok heyecanlı oluruz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:51

insan çok söz söylemekle değil söylediği sözlerin yerinde ve faydalı olmasıyla kıymetini yükseltir. İnsan, sözüyle kendini gösterir ve davranışlarıyla kendi ruh yüceliğini aksettirir. Değerli söz, en kestirme yoldan muhatabın kafasını karıştırmadan ona birşey anlatan sözdür. Her yerde ağzını açıp saçma sapan söz söyleyenlerin kafa ve gönüllerinden daha büyük olan dilleri ihtimal ki onların mahvolmalarına sebep olacaktır.

58) Aşağıdaki soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız. Parçadan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

     A) Ulu orta konuşan kişi, değerini düşürmüş olur.
     B)  Söylenecek sözler kısa ve öz olmalıdır.
     C) Söz ve davranışlar, karakteri gösterir.
     D) Söylesen de gereksiz söylemesen de.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:83

59) “Yanmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamıyla dışında kullanılmamıştır?

     A) Maça yetişemezsek biletler yanacak
     B) Çaydanlık devrilince ayağım yandı
     C) Odunlar, sobada çıtır çıtır yanıyor
     D) Dünkü yangında iki ev de yanmış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:53

Sevgi kelimesinde hayat veren bir sır var. Sevgisiz olan her şeyde mutlaka bir kusur var

60) Şairin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

     A) Sevgi, insanı hayata bağlayan bir güzelliktir.
     B) Yaşamın sırrı sevgi sözcüğünde saklıdır.
     C) Sevgisiz olanlara sevgi vermeliyiz.
     D) Herşeyi ayakta tutan sevgidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:8361)  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tırnak içindeki sözcüğün aldığı ekin işlevi diğerlerinden farklıdır?

     A) Bugünkü derste ''sunum'' yapmam gerekiyor.
     B) Bu soruna ''çözüm'' henüz bulunamadı.
     C) Bugün ''başım'' çok ağrıyor.
     D) Bu ''konum'' yeni yapılar için elverişlidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:455
Yanlış Çözüm
:263
Boş Bırakma
:124
Toplam Çözülme
:842

62) "Yalnız" sözcüğü, hangi cümlede zarf olarak kullanılmıştır?

     A) O, hep yalnızdı, yine de şikâyet etmezdi.
     B) Yalnız savaştı, sonunda kazandı.
     C) Annem, yalnız insanlara yardım ederdi.
     D) Onu çok aradım yalnız, bulamadım.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:59

63) Aşağıda zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

     A) Uzun-Kısa
     B) Opak-Obsidyen
     C) Online-Offline
     D) Pozitif-Elektron


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:11

64) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, isim tamlaması şeklinde yapılmış bir birleşik sözcüktür?

     A) Olayın böyle sonuçlanacağını hissetmiştim.
     B)  İçinizde ilkbaharı sevmeyeniniz var mı?
     C) Balkondaki hanımeli dikkatimi çekiyordu.
     D) En verimli yağmur alınteridir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:40

65) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?

     A) Bir an anahtarı unuttum mu, diye düşündüm.
     B) Sana yaptığı işten kâr ettiğini mi söyledi.
     C) İşin nasıl biteceğini bilemeyiz.
     D) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:74

66) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içerisinde kullanılma­mıştır?

     A) Gelen her zaman gideni aratırmış.
     B) Kitap var fakat okuyan yok.
     C) Burada bitti ilk ve son gecem.
     D) Koşmadı, koşsaydı da kazanamazdı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:26
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:4767) Emel, kardeşi Ekrem’den soyut anlamlı sözcü­ğün bulunduğu balonu istemiştir. Buna göre Ekrem, Emel’e hangi balonu vermelidir?

     A) Kırmızı
     B) Mavi
     C) Yeşil
     D) Turuncu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:57

68) Aşağıdaki dizelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

     A) Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
     B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir
     C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin
     D) Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:43

69) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

     A) Aklına gelen her şeyi yapıyordu.
     B) Karaya vuran balıkları topladılar.
     C) Bir garip ölmüş, yasına geldim.
     D)  Durmadan konuşup kafamızı şişirdi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:96

70) “Tuzlu” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

     A) Bu kuyunun suyu çok tuzlu
     B) Karadeniz, Akdeniz’e göre daha tuzlu.
     C) Sebze ve meyve fiyatları çok tuzlu, ne yapacağız?
     D) Bu yemek çok tuzlu, yenmiyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:48

71) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?


     A) Ava giden avcılardan haber yok.
     B) Seninle ne zamandır görüşemiyorduk.
     C) Kış gelmeden önce başladı soğuklar.
     D) Civcivleri bırakmayın oraya.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:73

Belirtili isim tamlamalarında tamlanan düştüğünde onun yerini tutması için tamlayana getirilen "-ki" ekine "ilgi zamiri" denir.72) Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?

     A) Romandaki olaylar Samsun'da geçiyor.
     B) Yüzündeki şaşkınlığı hiçbir zaman unutamam.
     C) Seninkinin saçma bir fikir olduğuna inanıyorum.
     D) Şiirdeki yabancı kelimelerin anlamlarını bulun


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:289
Yanlış Çözüm
:209
Boş Bırakma
:110
Toplam Çözülme
:608

73) Temeli sağlam olmayan düşüncelerin halk ta­rafından benimsenmesi kolay değildir. Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

     A) Temeli
     B) Düşüncelerin
     C) halk
     D) Kolay


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:66

74) Birçok atasözümüz vardır ki bunlar bizlere iyilik ve kötülükle ilgili deneyimleri aktarır, öğüt verir: I.Karşılık beklemeden iyilik yapmak için; İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir. II.İyiliğin karşılığında kötülük olduğunu belirt­mek için; İyilik et kele övünsün ele. III.İyilik yapanı herkesin sevdiğini anlatmak için; İyilik eden iyilik bulur. IV.İyiliğin bilinçli yapılması gerektiğini, düşünüle­rek yapılmazsa kötülüğe yol açacağını anlat­mak için; İyiliğe sormuşlar “nereye gidiyorsun?” diye “kötülüğe” demiş. Yukarıdaki parçada kaç numaralı atasözünün açıklaması doğru verilmemiştir?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:5175)  Yukarıdaki grafik genellik-özellik kuralına göre “hazırlanmıştır. Eşleştirmelerden üçü doğru olduğuna göre, hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

     A) I
     B) II
     C) III
     D) IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:53

76)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "umutsuzluk" anlamı vardır?

     A) Kardeşimin bu işi başaracağından eminim.
     B) Kemer'de aradığım birçok özelliği bulamadım.
     C) Amcamın kanseri yeneceğini sanmıyorum.
     D) Zavallı ihsan, bütün ümitlerini buna bağlamış.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:43

77)  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?

     A) çay
     B) aralık
     C) ok
     D) kara


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:57

78) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortak tamlanan kullanılmıştır?

     A) İstanbul'un boğazına, güzelliğine hayranım.
     B) Annemin, babamın sözlerini dikkate alırım.
     C) Romantik filmleri seviyorum, dedi.
     D) Ana teması sevgi olan kitapları okurum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4

Soruları Dikkatlice okuyup cevaplayınız.
79) Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır.

     A) yünden çorap
     B) taş duvar
     C) altından yüzük
     D) ağaçtan masa


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:174
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:35
Toplam Çözülme
:253

80) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

     A) Köylüler
     B) Bakıyor
     C) Bayraktan
     D) Sınıfta


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:653
Yanlış Çözüm
:304
Boş Bırakma
:117
Toplam Çözülme
:1074

81) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?

     A) Anlatılanları hiç dinlemedi.
     B) Bu, annemin isteğiydi.
     C) Zaman ona da gerçeği öğretir.
     D) Ali’yi dinler bundan sonra.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:184

82) Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat yoktur?

     A) Yıllanmış bir hüzün ruhu kaplar da
     B) Yaprak yaprak yüreğime dökülür
     C) Sararan ümitler her sonbaharda
     D) Yorgun arzuların boynu bükülür


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:48

83) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?


     A) Kitaptaki soruları çözüp bitirdin mi?
     B) Bilmelisin ki bu böyle sürmez.
     C) Benim biletim çantamda kalmış, seninki nerede?
     D) Caddedeki çukurlar görünümü bozuyor


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:379
Yanlış Çözüm
:319
Boş Bırakma
:165
Toplam Çözülme
:863

84) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

     A) 27 Mart Dünya tiyatrolar gününde etkinlikler yapıldı.
     B) Yeni köpeğimize çomar ismini verdik.
     C) 2005 yılında Ankara'daki toplantıya katılmış.
     D) ''Suç Ve Ceza'' adlı romanı severek okudum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:7

85) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -lar, -ler eki eklendiği zaman sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır?

     A) Bahçedeki çiçekler ansızın soldu.
     B) Masanın üzerindeki kitaplar dağınıktı.
     C) Aliler bize çay içmeye geldi.
     D) Göçmen kuşlar bölgemizi terk etti.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:6

86) “Armağan” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Yardım
     B) Ödül
     C) Bağış
     D) Hediye


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:36

87) Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesi de­ğildir?

     A) Ah o kadrini bilmediğim günler. Korkmadan attığım gül demeti...
     B) Bu akşam yurdumu andırsa bile Ah, orda akşamın bin rengi vardır.
     C) Ah yaralandım diyebilirsiniz Bütün dikenleri bağışlıyorum.
     D) Ah alan fayda bulamaz Ah yerde kalmaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:47

88) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?


     A) Geç vakit Ahmet çavuş bize geldi.
     B) Sınıfça “ güzelim kıyı ” adlı parçanın planını çıkardık.
     C) Ülkemizde güney Ege kıyılarımızda deniz çok temizdir.
     D) Her yıl temmuz ayında İzmir’e gideriz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:76

89) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?


     A) Dün ördüğüm kazağı bugün söktüm.
     B) Boş sözlerle bizi kandıramazsınız.
     C) Senin aklın bir karış havada.
     D) Onun haline içim sızladı.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:131
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:146

90) Hangi sözcük ismin durumlarından birinde değildir?

     A) Defteri
     B) Yazıya
     C) Kazı
     D) Evde


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:176

91) “Yüksek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin­de, “Yükseklere kar yağıyor, üşümedin mi?” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

     A) Yükseklerde şahin gibi süzülür
     B) Türk milletinin karakteri yüksektir
     C) Ali, şiiri yüksek sesle okudu
     D) Derslerden yüksek notlar alırdı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:76

92) “Bundan böyle daha dikkatli davranmalıyım cümlesindeki altı çizili kelimeyle aynı anlama gelecek bir kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer almıştır?

     A) Babam şimdiye kadar gelmeliydi
     B) Yeterince dinlendiniz, artık boş oturmak yok
     C) Bu konuyu sizinle tekrar görüşelim
     D) Bu sınava yeterince çalışamadım.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:71

93) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur ?

     A) Ödevini yapmadığını söylemişti.
     B) Sınıf başkanı herkesi uyardı
     C) Sevincinden gözlerinin içi gülüyordu.
     D) Öğretmenin sözleri herkesi etkiledi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:148
Yanlış Çözüm
:78
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:241

94) “Çilek” ile “reçel” sözcükleri arasında anlamca bir ilişki vardır. Böyle bir anlam ilişkisi aşağıdakilerin han­gisi arasında vardır?

     A) Çavdar - ekmek
     B) Bakır - çelik
     C) Fabrika - iş
     D) Kuzu - oğlak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:51

95) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Kendini beğenme" anlamı taşımaz?

     A) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır.
     B) Babası ölen, bey oldum sanırmış.
     C) Ağızdan çıkan başa değer.
     D) Cebi delik, yordamından geçilmez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:145
Yanlış Çözüm
:57
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:211

Kavga etmek kötüdür.İnsanları birbirinden uzaklaştırır.Bu yüzden kavga etmek yerine birbirimizi sevelim sayalım ve iyi davranalım.Bir konuyu bağırarak anlatmak yerine sakince anlatalım ve sabırlı olalım.96) Metinde anlatılmak istenen konu nedir ?

     A) Sabırlı olmak
     B) Kavga etmek yerine işi sabırla çözmeliyiz
     C) Birbirimizle kavga etmeliyiz
     D) Ailemizi sevmeliyiz
     E) Büyüklerimize saygılı olmalıyız.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:161
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:208

97) da (-de)" eki aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır?

     A) Sahanda yumurta yapmasını söyledim.
     B) Bunu, tatilden geldiğinde tartışmalıyız.
     C) Bize ayda yılda bir uğrar.
     D) Kitapta anlamadığım konular var.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:48

98) Olmuş veya olması muhtemel olayları anlatan yazılardır. Genellikle tek bir olay anlatılır. Ele alınan kişilerin hayatlarının belli ve kısa anı işlenir. Karakterlerin bir yönleri üzerinde durulur, ayrıntıya girilmez. Yukarıdaki paragrafta anlatılan edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Hikâye
     B) Roman
     C) Masal
     D) Destan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:389
Yanlış Çözüm
:333
Boş Bırakma
:123
Toplam Çözülme
:845

99) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili yanlışlık yapılmıştır?

     A) Ablası ODTÜ'de okuyormuş.
     B) Babası MEB'dan emekli olmuş.
     C) Tüm verileri CD'ye aktardım.
     D) Ürünler TSE'nin standartlarına uygundu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:6
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:12100) "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır."Cümlesindeki ses olayları hangi seçenekte verilmiştir?

     A) Ünsüz yumuşaması-ünlü düşmesi
     B) Ünsüz düşmesi-ünsüz benzeşmesi
     C) Ünsüz yumuşaması-ünlü daralması
     D) Ünsüz benzeşmesi-ünlü daralması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:416
Yanlış Çözüm
:271
Boş Bırakma
:69
Toplam Çözülme
:756SİTEMİZDE ARAYIN

REKLAM [»]


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.