Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenMetin Bircan
Sınıf: 6.Sınıf
Dersler: Sosyal Bilgiler
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Metin Bircan83170774 (Iyi)%77
Hazırlayan: Metin Bircan
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Aşağıdaki durumların hangisinde bilgi hırsızlığı gerçekleşir?

     A) Araştırmada anonim eser kullanılması
     B) Yararlanılan kaynakların dipnot ya da kaynakça da gösterilmemesi
     C) Varsayımların kanıtlanmadığının raporda belirtilmesi
     D) Araştırmada yurt dışında yayınkanmış eserlerin kullanılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:87

2) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

     A) Ulusal Egemenlik İlkesini benimsemesi.
     B) Türk tarih kurumunu kurması.
     C) Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini açması.
     D) Türk Dil Kurumunu kurması.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:92

3) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir?

     A) Anket yapmak
     B) Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak
     C) Oy kullanmak
     D) Tarihi yerleri gezmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:72

4) Bilimsel bir gerçeklik taşıyan ve kişiden kişiye değişmeyen yargı ve düşünceler aşağıdaki terimlerin hangisi ile açıklanır?

     A) Görüş
     B) Sorumluluk
     C) Varsayım
     D) Olgu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:94
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:106

5) Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

     A) Yerküre üzerinde toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
     B) Ekvator (0°)Başlangıç paralelidir.
     C) Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.
     D) Paraleller bulundukları yarım küreye göre; kuzey ya da güney paraleli olarak isimlendirilirler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:75

6) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin alanına girmez?

     A) Yüzey şekilleri
     B) İnsan hakları
     C) Özgürlükler
     D) Bitki yapısı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:60

7) Aşağıdakilerden hangisi hipotez kavramını açıklamak için kullanılabilir?

     A) Araştırma sonucunda yasa haline gelmiş bilgilerdir
     B) Bilimsel verilerle kanıtlanmış bilgilerdir
     C) Araştıymacının araştırmasını sırınlandırmasına neden olan bilgilerdir.
     D) Henüz kanıtlanmamış bilgiler ancak kanıtlanmak üzere olan bilgilerdir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:79

  I.Türkler konukseverdir
  II.Türk milleti zekidir.
  III.Türkler Orta Asya’dan göç etmişlerdir
8) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
“görüşe” örnek olarak gösterilebilir?


     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) I ve II
     D) I,II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:118
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:137

9) Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez?

     A) Dünya ve ülkemiz hakkında bilgilerinin artması
     B) Atatürk ve ilkelerinin önemini kavraması
     C) Sosyal ve etkin bir vatandaş olması
     D) İnsanların biyolojik özelliklerini bilmesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:68

10) Atatürk Türk Tarih Kurumu 'nu fen bilimleri için kurmuştur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:614
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:71811)  Bu helikopter görüş cümlesi olan alana inecek­tir. Buna göre helikopter aşağıdaki alanlardan hangisine iniş yapmalıdır?

     A) Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir
     B) Türkiye bir yarım adadır
     C) Deniz etkisinin olduğu yerde insanlar sıcak kanlıdır
     D) Akdeniz daha güneyde olur


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:56

12) Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?

     A) Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.
     B) Kediler nankördür.
     C) Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
     D) Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:71

13) Zafer, mahallesindeki çöp kokusundan rahatsız olmuş ve toplanmayan çöpler için belediyeye dilekçe yazmıştır. Zafer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?

     A) İyi bir vatandaştır.
     B) Mahallenin muhtarıdır
     C) Şikayet etmeyi çok sever
     D) Yardımsever biridir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:60

14)  ‘’Herkes tarafından kabul edilen,sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir, ispatlanabilir bilgilere olgu denir.’’ Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir?

     A) Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
     B) Atatürk ,19 mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktı.
     C) İzmir ,Türkiye’nin en güzel ilidir.
     D) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:109

15) I. Dünya’nın yuvarlaklığı.
II. Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü,
III. Tavuk civcivlerinin 21 günde çıktığı
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri bilimsel olarak da kanıtlanmış bilgilerdendir ?


     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) I ve III
     D) I, II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:130
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:146

16) Aşağıda sıralanmış olarak verilen özellikleri hangi seçenekte doğru bir şekilde eşleşmiştir ?

I- Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti'dir.

II- Orhun Kitabeleri'ni yazmışlardır.


     A) Göktürk Devleti
     B) Asya Hun Devleti
     C) Sümerler
     D) Uygurlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:224
Yanlış Çözüm
:322
Boş Bırakma
:124
Toplam Çözülme
:670

17) Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

     A) Hipotez kurma
     B) Hipotezleri test etme
     C) Konu ve sorunu belirleme
     D) Konu yazma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:25
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:63

18) Bilimsel araştırmalarda not fişi hazırlanması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamaz?

     A) Konu belirlenirken hiç zorluk çekilmez
     B) Elde edilen bilgilerin kolay hatırlanması sağlanır
     C) Raporda kullanılacak ve yorumlanacak bilgiler hazır olur.
     D) Yararlanılan kaynaklar dipnotlarda kolaylıkla gösterilebilir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:9319) Verilen şekle göre soru işareti alana aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

     A) Ticaret
     B)  Sanat
     C) Eğitim
     D) Turizm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:52

20) Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür?

     A) 1/ 1.000.000
     B) 1/ 40.000
     C) 1/800.000
     D)  1/2.000.000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:41
Toplam Çözülme
:125

Evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılırdı. Eğlencelerde gelin oynatılırdı. Şölenlerde et,pilav helva ikram edilirdi. Kutlamalarda davul zurna çalınırdı.Çocuğa ad konması için büyüyüp bir kahramanlık göstermesi gerekirdi.
21) Yukarıda ilk Türk toplumlarında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerden bazıları verilmiştir.Bunlardan hangisi günümüzde uygulanmamaktadır?

     A) Evlenen kız ve erkeğe düğün töreni yapılması
     B) Düğünlerde et,pilav vb yemeklerin ikram edilmesi.
     C) Çocuğa ad konması için büyüyüp bir kahramanlık göstermesinin gerekliliği.
     D) Kutlamalarda davul zurna çalınması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:75

22) Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirir?

     A) Ankara Türkiye'nin başkentidir
     B) İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehridir
     C) ağrı dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdı
     D) kitap okumak çok güzeldir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:79

23) Bilimsel bir gerçeklik taşıyan ve kişiden kişiye değişmeyen yargı ve düşünceler aşağıdaki terimlerin hangisi ile açıklanır?

     A) Görüş
     B) Sorumluluk
     C) Varsayım
     D) Olgu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:110
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:126

Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
24) Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?

     A) İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir
     B) İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir
     C) İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.
     D) İstanbul, tarihi bir şehirdir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:89

25) Aşağıdakilerden hangisi “olgu” cümlesine örnektir.

     A) Sinema, tiyatrodan daha eğlencelidir.
     B) En zor ders sosyal bilgilerdir.
     C) En güzel meyve çilektir.
     D) Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:63

26) Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır?

     A) Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.
     B) Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.
     C) Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.
     D) Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:61
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:6927) Yukarıda kalabalık bir şehirde yaşamanın ortaya çıkardığı bazı problemler gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

     A) Olayların sonuçları çok boyutludur
     B) Olayların birden fazla sonucu vardır
     C) Sorunların birden fazla sebebi vardır
     D) Olayların sadece görünen sebepleri önemlidir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:40
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:73

Sosyal bilgiler dersinde bir gün öğretmen aşağıdaki diyaloglara şahit olmuş.
28) Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?

     A) Çiğdem Sinem’in çizdiği haritanın çok komik olduğunu söylüyordu.
     B) Gökhan atlasını evde unutan Filiz’in kendi haritasından yararlanmasına izin vermiyordu.
     C) Aydan sürekli tahtadakileri yazmaya çalışan Emre’nin kalemini elinden almaya çalışıyordu.
     D) Nazlı derse başlayan öğretmenini göstererek Elif’e eliyle sus işareti yapıyordu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:32
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

29) Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu'nun görevleri arasında yer almaz?

     A) Tarih Kongreleri Düzenlemek
     B) Tarih eğitim programını düzenlemek
     C) Tarih alanında yayınlar hazırlamak
     D) Türk tarihini araştırmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:74

30) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin alanına girmez?

     A) Yüzey şekilleri
     B) İnsan hakları
     C) Özgürlükler
     D) Bitki yapısı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:7731) Yukarıda bazı yöntemler verilmiştir. Verilen yöntemlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?

     A) Bilimsel araştırmalarda kullanılır
     B) Sosyal bilimlerin temel öğeleridir.
     C) Bir hipotezin doğruluğu kanıtlanır
     D) Sorunlara çözüm bulmada kullanılır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:52

32) Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir?

     A) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
     B) Ay Dünya’nın uydusudur.
     C) En güzel yıllar çocukluk yıllarıdır.
     D) Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:65
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:72

33) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgilerin yararlarından biri değildir?

     A) Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar
     B) Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar
     C) Fiziki gelişmemizi sağlar
     D) Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:55
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:68

34) Bir mal ya da hizmeti alan kişilere ne ad verilir?

     A) Üretici
     B) Tüketici
     C) Birey
     D) Müstahsil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:122

35) Türk Dil Kurumu’nun amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

     A) Türkçe ‘nin gelişimine yardımcı olmak
     B) Yabancı sözcüklerinin istilasında Türkçe’yi kurtarmak
     C) Türk insanına tarih bilincini yerleştirme
     D) Türkçe’nin zenginliğini insanlara aktarmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:6936) Bu diyagrama verilecek en iyi başlık aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Türk Dil Kurumu’nun amaçları
     B) Türk Tarih Kurumu’nun amaçları
     C) Sosyal bilgiler dersinin amaçları
     D) Ankara Etnografya Müzesi’nin açılmasının amaçları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:52

37) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

     A) Askerlik yapmak
     B) Yasalara uygun davranmak
     C) Seçme hakkı kullanmak
     D) Yüksek öğrenim görmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:98
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:109

38) Atatürk 1980 yılında İstanbul Üniversitesini ziyarete gittiğinde, Avrupa’ya eğitim için gidecek olan 33 öğrenciden sadece 3 öğrenciye “Siz mil­letimizin mazisini, ayrıntılı olarak incelemelisiniz, diyerek onlara ülkeleri adına böyle bir emir ver­miştir. Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak 3 öğrencinin hangi bölümde okudukları söyle­nebilir?

     A) Felsefe
     B) Psikoloji
     C) Tarih
     D) Coğrafya


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:55

39) İnsanlar ilk olarak bilgiyi nereden
kazanırlar?


     A) Aileden
     B) Okuldan
     C) Çevreden
     D) Televizyondan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:115
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:125

40) "Türk Dili'nin Lehçeleri" konu başlığı hangisinin inceleme alanları arasında yer alır?

     A) Türk Tarih Kurumu
     B) Türk Dil Kurumu
     C) Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi
     D) Anadolu Medeniyetler Müzesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:93
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:138

41) Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirir?

     A) Savaş tarihsel bir olgudur.
     B) Savaş, barışın kaçınılmaz ön koşuludur.
     C)  Tarihin her döneminde savaşlar olmuştur.
     D) Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün önderliğinde yapılmıştır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:87
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:118

42) Bilimsel bir gerçeklik taşımayan ve kişiden kişiye değişen yargı ve düşünceler aşağıdaki terimlerin hangisi ile açıklanır?

     A) Görüş
     B) Sorumluluk
     C) Varsayım
     D) Olgu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:88
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:110

43) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz?

     A) Türk Dil Kurumu
     B) Muhtarlıklar
     C) Türk Tarih Kurumu
     D) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:75

44) sosyal bilgiler dersinde bilimsel araştırma yapmayı öğreniriz

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:79

45)  Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumunun görevlerinden birisi değildir?

     A) Dilimizi zenginleştirmek
     B) Dilimizi tanıtmak
     C)  Dilimizle ilgili araştırmalar yapmak
     D) Başka dilleri incelemek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:100

Kişiden kişiye göre değişebilen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.
46) Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir ?

     A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
     B) Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir.
     C) Atatürk Selanik’te doğmuştur.
     D) Türkiye’nin en güzel kenti İstanbul’dur.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:78
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:82

47) - “Herhangi bir konuya ilişkin herkesin kendine göre bir ………. vardır.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?

     A) Görüş
     B) Olgu
     C) Sorumluluk
     D) Bilgi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:102

Sosyal Bilgiler dersi için proje ödevi hazırlayan Aslı proje ödevi konusu olan “yatırım yapıyorum” konusuna uygun olarak bir fabrika açmayı tasarlamaktadır.En son olarak”ayran fabrikası” kurmaya karar veren Aslı fabrikasını Erzurum’da kurması gerektiğini, bunun çok mantıklı olacağını düşünmüştür.
48) Aslı’nın fabrikayı Erzurum’da kurmasının nedeni ne olabilir?

     A) Ulaşımının elverişliliği
     B) Enerjinin elverişliliği
     C) Hayvancılık faaliyetlerinin elverişliliği,
     D) İş gücü olanaklarının elverişliliği


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:43

49) görüş kişiden kişiye değişir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:85

50) “türkiyede nüfüs ülke geneline dengeli bir şekilde dağılmamıştır, cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

     A) Olguya
     B) Görüşe
     C) Duruma
     D) Olaya


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:122

51) Kaynakça belirtmezsek buna emek hırsızlığı denebilir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:190
Yanlış Çözüm
:531
Boş Bırakma
:58
Toplam Çözülme
:779

52) Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?

     A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.
     B) Aile,anne,baba ve çocuklardan oluşur.
     C) Ailede bütün kararları baba verir.
     D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:373
Yanlış Çözüm
:38
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:432

53) Aşağıdaki Cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir?

     A) Türk sinemasının ilk renkli filmi “halıcı kız” dır
     B) Cep telefonu kullanımı ülkemizde 1995’te başlamıştır.
     C) Cep telefonu 18 yaşından sonra kullanılmıştır.
     D) Aile toplumun en küçük birimidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:64

54) Aşağıdakilerden hangisi insanların başkalarına zarar vermeden istedikleri her şeyi yapabilmeleri anlamına gelmektedir?

     A) Rol
     B) Hak
     C) Özgürlük
     D) Bilinç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:145

55) olgular her zaman doğru olmayabilir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:65
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:85

56) Atatürk dili, kültürü ve tarihini korumak, ulusal birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla bilimler alanında çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimler alanındaki çalışmalarından biri değildir

     A) Tarih Kurumu’nu kurması
     B) Türk Dil Kurumu’nu kurması
     C) Anadolu Ajansı’nı kurması
     D) Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni kurması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:43
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:58

57) Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?


     A) Dünya Güneş’in çevresinde dönmektedir.
     B) Benim babam babaların en iyisidir
     C) Bir gün yirmi dört saattir
     D) Güneş doğudan doğar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:120
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:127

58) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) Olgu kişiden kişiye değişebilir.
     B) Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz.
     C) Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir.
     D) Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:91

59) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?

     A) Psikoloji
     B) Sosyoloji
     C) Coğrafya
     D) Matematik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:91

60) Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

     A) Meridyenler kutup noktalarında birleşirler
     B) Meridyenlerin sayısı 360 tır
     C) Meridyenlerin arasındaki mesafe her yerde aynıdır
     D) Meridyenlerin boyları birbirine eşittir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:36
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:67

  I.Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi
  II.Mevsimlerin en süperi kıştır.
  III.En güzel şehir İzmir'dir
  IV.Bilgisayar oynamak daha zevkli
61) Yukarıdaki ifadelerden hangisi bilimsellik açısından kanıtlanabilir?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) Yalnız III
     D) Yalnız IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:68
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:73

62) Doğrulukları deney ve araştırmalarla
kanıtlanabilen bilgilere olgu denir
Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir?


     A) Suyun buz haline gelmesi
     B) Mikropların üremesi
     C) Türk Kurtuluş Savaşı’nın tarihi
     D) Japonların çok zeki olduğunun söylenmesi 9.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:115
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:130

  I.Birden çok nedeni ve sonucu olabilir
  II.İnsanlar aynı olaydan farklı etkilenebilirler
  III.Bir olay farklı olayların ortaya çıkmasına neden olabilir
63) Yukarıdaki olayla ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız I
     B) I ve II
     C) I ve IV
     D) I,II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:63

Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
64) Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için
     B) Ülkemizin çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için
     C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için
     D) Para kazanmaları için


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:68

65) Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

     A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
     B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.
     C) En güzel mevsim sonbahardır.
     D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:83

66) Bilimsellik, değerini benimseyen bir kişi karşılaş­tığı sorunlara çözüm ararken bilimden yararla­nır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsellik değerini benimsemeyen bir kişinin davranışı değil­dir?

     A) Dişi ağrıdığında dişçiye gitmek
     B) Başı döndüğünde tansiyonunu ölçtürmek
     C) Araştırma yapmak için kütüphaneye gitmek
     D) Parmağı kesildiğinde yaraya soğan basmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:69

  I.Maddi kayıplar yaşanması
  II.Sakatlanma ve yaralanmalar olması
  III.Otomobil sayısının artması
67) Çok boyutlu sosyal bir olay olan trafik kazalarının sonuçları arasında yukarıdaki durumlardan hangileri gösterilebilir?

     A) I ve II
     B) I ve III
     C) II ve III
     D) Yalnız III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:82

68) Atatürk'ün aşağıdaki uygulamalarından hangisi O'nun al bilimlere önem verdiğini göstermez?

     A) Türk Dil Kurumunun kurulması
     B) Türk Dil Kurumunun kurulması
     C) Anadolu Ajansının kurulması
     D) Dil Ve Tarih coğrafya fakültesinin kurulması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:94

Dilin Türkçeleştirilmesi
Tarih bilincinin yerleştirilmesi
Geniş halk topluluklarına okuma – yazma öğretilmesi
69) Yukarıda belirtilen çalışmalara katılarak özellikle Atatürk inkılaplarının halka mal edilmesinde etkili olan 19 Şubat 1932 yılında Atatürk’ün öncülüğünde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi
     B) Halk Evleri
     C) Türk Tarih Kurumu
     D) Türk Dil Kurumu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:72

70) Kendine uygun meslek seçen birey için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) Ailesine katkısı olur
     B) Topluma faydası olur
     C) Ülke ekonomisine yararı olur.
     D)  Yalnızca kendisi ve ailesi için çalışır


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:44
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:52

Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi
71) aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır?

     A) Özürlü malın iadesini isteyebilir.
     B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini isteyebilir.
     C) İl ve ilçelerde kurulmuş olan tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.
     D) Eteği alıp evine geri dönebilir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:71

72) Bor madeni hangi ülkede en fazla bulunur?

     A) Rusya
     B) Türkiye
     C) Kazakistan
     D) Çin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:126

73) 33 derece doğu boylamındaki Ankara”da yerel saat 09:00 iken,aynı anda 44 derece doğu boylamındaki Iğdır”da yerel saat kaçtır?

     A) 08:16
     B) 08:40
     C) 09:10
     D) 09:44


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:74

74) -Devlet, vatandaşlara istedikleri her konuda bilgi vermek zorundadır. -Herkes istediği dine inanabilir ve inancını istediği şekilde yerine getirebilir. -Ankara Arkeoloji Müzesi 2003’te kurulmuş­tur. -Sivil toplum kuruluşları sosyal sorunlara çözüm üretir. Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

     A) 1
     B) 2
     C) 3
     D) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:64

75) Aşağıdaki kurumlardan hangisi tüketici hakları ile ilgili değildir?

     A) tüketici mahkemeleri
     B) tüketici sorunları hakem heyeti
     C) türk standartları ensitüsü
     D) ceza mahkemeleri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:76

76) Eda’nın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur?

     A) Tarih
     B) Astronomi
     C) Arkeoloji
     D) Felsefe


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:46
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:76

77) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?

     A) Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak
     B) Kanunlara uymak.
     C) Kültürel etkinliklere katılmak
     D) Siyasi parti kurmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:79

78) Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır?

     A) Kütüphaneye gitmek
     B) İnternete girmek
     C) Konuyu belirlemek
     D) Rapor hazırlamak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:115
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:148

79) Atatürk, ülkemizde sosyal bilgilerin geliş­tirilmesi için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Sen bunlardan bir tanesini söyler misin? Ali aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse yanlış olur?

     A) İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarmıştır.
     B) Türk Tarih Kurumunun açmıştır
     C) DİI - Tarih - Coğrafya Fakültesi açmıştır
     D) Yabancı sosyal bilimcileri ülkemize davet etmiştir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:59

80) Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?

     A) Türkler’in insanlık kültürüne katkısını ortaya çıkarmak.
     B) Milli Tarih bilincini geliştirmek.
     C) Türk tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak.
     D) Türkler’in batılılaşmasını kolaylaştırmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:65

81) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?

     A) Bireyin toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak
     B) Toplumsal kurallara uymanın önemini kavratmak
     C) Hak ve sorumlulukların ilişkilerdeki önemini göstermek
     D) Bireylere doğa düzenini kavratmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:338
Yanlış Çözüm
:60
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:418

Olgu: Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir bilgilerdir.
82) Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?

     A) Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .
     B) Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
     C) İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.
     D) Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:82

Zorluk Derecesi : Orta
83) Bize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir?

     A) Görüş
     B) Olgu
     C) Genelleme
     D) Kavram


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:58

84) Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Prof.Dr.Halil İNALCIK
     B) Burhan TOPRAK
     C) Adnan ÖTÜKEN
     D) Prof.Dr.Jale İNAN


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:65

85) Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir?

     A) Ali 17 yaşına girdi
     B) yarın hava yağmurlu olacak
     C) Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımızıdr
     D) Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:59
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:92

86) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.?

     A) Yağmurlu havaları çok severim.
     B) Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
     C) En önemli ders Sosyal Bilgiler dersidir.
     D) Sevgi tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biridir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:75
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:83

87) Melda “ülkemizde nüfusun dağılışı” ile ilgili bilim­sel araştırma yapmıştır. Eğitim olanaklarının iyi, sağlık hizmetlerinin fazla ve su problemi olma­yan alanların daha fazla nüfuslandığı sonucuna varmış ve rapor halinde araştırmasını sunmuş­tur. ' Melda çalışmasında bilimsel araştırma basa­maklarının hangisine daha çok yer vermiş­tir?

     A) Hipotez ileri sürme, Test etme
     B) Konunun seçilmesi, Çözüm üretme
     C) Varsayım oluşturma, Rapor yazma
     D) Konunun seçilmesi, Rapor yazma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:52

88) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

     A) Yaşadığımız olaylar sadece bizi ilgilendirir.
     B) Olayların birden çok sebebi olamaz.
     C) Olgu ve görüş birbirinden farklıdır.
     D) Bilimsel çalışmalarda akademik dürüstlük beklenmez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:89
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:123

89) İnsanlar her gün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir.Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?


     A) Dişi hayvanların yavruladığını
     B) Erkeklerin yavrulamadığını
     C) Çemberin yarı çapının hesap edilmesini
     D) Ağaçların ilkbaharda çiçek açtığını


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:142

90) Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir. Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?

     A)  Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,
     B) Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.
     C) Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
     D) Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:107

91) Türk dilinin zenginleştirilmesi hangi kurumun görevidir?

     A) türk tarih kurumu
     B) türk dil kurumu
     C) türk standartları ensitüsü
     D)  dil ve tarih fakültesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:83

92) Bilimsel araştırma bir olayın gerçekliğinin ortaya konulması gibi amaçlara ulaşmak için yapılan bilimsel çalışmalardır. Buna göre bilim adamlarında olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamalıdır?

     A) Merak
     B) Dürüstlük
     C) Doğruluk
     D) Kişisel çıkar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:54

93) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

     A) Türk tarihini araştırmak.
     B) Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.
     C) Türk dilini korumak ve geliştirmek.
     D) Türk eğitim sistemini yenilemek.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:78

94) Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesi değildir?

     A) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim şekli Cumhuriyettir.
     B) Son sayımlara göre Türkiye’nin nüfusu 72 milyondur.
     C) Son yıllarda Türkiye turizm sektöründe ciddi gelişmeler gözlenmiştir.
     D) Bu yıl okullar 18 Haziranda eğitim öğretime ara verecek.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:74

95) Kuş gribi salgının görüldüğü bölgede; 11 toplama 2 yok etme 3dezenfeksiyon 2 nakliye ekibinin bulunduğu toplam 66 kişinin görev yaptığı bildirildi. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi­sine ulaşılamaz?

     A) Bazı hayvanlar yok edilmektedir
     B) Kuş gribinin dünya çapında etkileri olmuştur
     C) Hastalıklı hayvanlarla ilgili tedbirler alınmaktadır
     D) Çok sayıda insan salgınla mücadele etmektedir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:46

96) Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi parayı bulan ilk uygarlıktır ?

     A) Lidyalılar
     B) Hititler
     C) Urartular
     D) İyonlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:571
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:56
Toplam Çözülme
:681

97) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur.

     A) Hipotezleri ileri sürme
     B) Konu veya sorunu belirleme
     C) Veri toplama
     D) Hipotezleri test etme


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:49
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:60

98) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


     A) Yaşadığımız olaylar sadece bizi ilgilendirir.
     B) Olayların birden çok sebebi olamaz.
     C) Olgu ve görüş birbirinden farklıdır.
     D) Bilimsel çalışmalarda akademik dürüstlük beklenmez.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:100

99) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?

     A) Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğrenmemizi sağlamak
     B) Bireysel ve toplumsal empati kurabilmeyi öğrenmek
     C) İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak
     D) Doğal çevrenin insan yaşamına etkilerini öğrenmek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:73

100) Bilimsel bir araştırmada tahminlerde bulunma aşağıdaki aşamalardan hangisidir?

     A) Problem belirleme
     B) Kaynak tarama
     C) Hipotez oluşturma
     D) Rapor hazırlama


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:68
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:90SİTEMİZDE ARAYIN

REKLAM [»]


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.