Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

5.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenNisa Selin Tekin
Sınıf: 5.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Sosyal Bilgiler İngilizce
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Nisa Selin Tekin86140814 (Iyi)%81
Hazırlayan: Nisa Selin Tekin
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Aşağıda aynı cümleler, kelimelerin yerleri değiştirilerek verilmektedir. Bunlardan biri doğru iken diğerleri yanlıştır. Doğru cümleyi işaretleyiniz.

     A) Bebeğin saçları uzadı
     B) Uzadı bebeğin saçları
     C) Saçları uzadı bebeğin
     D) Bebeğin uzadı saçları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:204
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:259

2) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

     A) Çevik
     B) Çeşit
     C) Çeyiz
     D) Çerçeve


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:290
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:38
Toplam Çözülme
:375

3) “ Boş ” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır ?

     A) Sabahtan beri boş mu durdun ?
     B) Yaşlı kadın boş gözlerle bakıyordu.
     C) - Yarın boşum, gidebiliriz.
     D) Boş bir koltuk bulup yerleştik.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:149
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:213

Günün hangi saatinde baksam orada bir canlılık, orada bir yaşam belirtisi... O ak saçlı adam su götürüyor, gübre taşıyor, ot yoluyor, sürekli kendi canlılığını yanından geçtiği, gözünün değdiği her şeye aşılama çabası içinde. Oradan buraya, buradan oraya yaşam taşıyor.

4) Bu metinde sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

     A) Gayretli
     B) Kaygısız
     C) Alçak gönüllü
     D) Çekingen


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:129
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:199

5) Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki dere¬nin şırıltısı duyuluyordu.
Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?


     A) İşitme
     B) Görme
     C) Koklama
     D) Dokunma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:162
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:207

6) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?

     A) yedişer
     B) ağzı
     C) içeriye
     D) sırası


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:165
Yanlış Çözüm
:78
Boş Bırakma
:53
Toplam Çözülme
:296

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?

     A) Adam arabayı dikkatsiz kullanıyor.
     B) Çocuklar gürültü yapıyordu.
     C) Öğrenciler soruları doğru cevaplamışlar.
     D) Annem ablamın odasına girdi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:65
Yanlış Çözüm
:92
Boş Bırakma
:66
Toplam Çözülme
:223

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?

     A) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.
     B) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.
     C) Suçlular iki gün içinde yakalandı.
     D) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:227
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:267

9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi özetleyen ve sonuç bildiren ifadelerden değildir?

     A) Kısacası
     B) Açıkçası
     C) Sonuç olarak
     D) Özetle


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:155
Yanlış Çözüm
:108
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:291

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


     A) Aklı fikiri çocuklarındaydı.
     B) Çukurova'ya da kar yağdı.
     C) Akşama kadar boşu boşuna bekledi.
     D) Kardeşin eve geldi mi ki?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:118
Yanlış Çözüm
:83
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:231

11) Kesme işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

     A) İzmir'e ne zaman geldiniz?
     B) Önder'in kalemi kaybolmuş.
     C) Defter'lerimi evde unuttum.
     D) Barış,15.11.1978'de doğdu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:205
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:242

12) "Ayıpsız dost isteyen, dostsuz kalır" cümlesinde eylem hangi zamandadır ?

     A) Geniş Zaman
     B) Gelecek Zaman
     C) Şimdiki Zaman
     D) Geçmiş Zaman


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:47

13) "İşte, şununkini çok beğendim." cümlesinde ne tür bir zamir vardır?

     A) Kişi zamiri
     B) İyelik zamiri
     C) İşaret zamiri
     D) İlgi zamiri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:51
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:65

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

     A) Yarın Ahmet ile birlikte kütüphaneye gideceğiz.
     B) Kış mevsimi kuzey anadoluda sert geçer.
     C) Ankara Kalesi çok uzaklardan da görülüyor.
     D) 25 Mayıs Perşembe günü on yaşına gireceğim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:216
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:281

15) "Sadi her sabah erken kalkar, krep hazırlar, okula gitmek için giyinir ve evden keyifli bir şekilde çıkar. Bugün ise evde resim çizmek istiyor." Cümlesinde kaç tane fiil vardır ?

     A) 5
     B) 6
     C) 7
     D) 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:43

16) Ali ile Hasan bugün okula gittiler.
Yukarıdaki cümlenin yüklemi nedir ?


     A) Hasan
     B) bugün
     C) okula
     D) gittiler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:177
Yanlış Çözüm
:50
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:258

17) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

     A) O çok uyanık bir adamdır.
     B) Bu hareketiyle tüm güvenimi sarstı.
     C) Son günlerde bana çok soğuk davranıyor.
     D) Sınavda başarılı olacağıma inanıyordum.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:141
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:186

18) “Bıçağın açtığı yara zamanla kapanır; dil yarası
ise ......... ” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?


     A) Kapanmak nedir bilmez.
     B) Yılanı deliğinden çıkarır.
     C) Ağzın içinde can yakar.
     D) Yaraların en hafifidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:116
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:173

19) "Kafesteki... güvercini avucuna alıp onu dakikalarca sevdi." cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse kuşa ait bir nitelik bildirilmiş olur?

     A) bu
     B) öteki
     C) yaralı
     D) hangi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:314
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:372

20) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?


     A) Sevinç - neşe
     B) Çeşit - tür
     C) Gezi - seyahat
     D) Ağır - hafif


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:123
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:16721) Bir öğrenci, yukarıda verilen canlıları ortak özelliklerine göre iki gruba ayıracaktır.

Öğrencinin oluşturacağı bu gruplar hangisindeki gibi olabilir?


     A) Vücudu tüylerle kaplı canlılar - Vücudu pullarla kaplı canlılar
     B) Yumurtayla çoğalan canlılar - Doğurarak çoğalan canlılar
     C) Etle beslenen canlılar - Kendi besinini yapan canlılar
     D) Omurgalı canlılar - Omurgasız canlılar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:152
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:230

22) İdrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İdrar borusu
     B) İdrar kesesi
     C) İdrar kanalı
     D) Böbrek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:43

23) Özel bir günde çiçekçiye yaptırdığınız bukette hangi çiçek yer almaz?

     A) Krizantem
     B) Atkuyruğu
     C) Orkide
     D) Eğrelti otu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:35

24) Atık maddelerin vücuttan dışarı atılmasına boşaltım denir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:292
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:336

25) Limon, portakal, mandalina ve greyfurtta bol miktarda bulunan, vücudun direncini arttıran vitamin çeşidi hangisidir?

     A) C
     B) K
     C) D
     D) B


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:199
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:228

26) Devreye bağlanan pil sayısının değişmesi, ampul parlaklığının değişmesine neden olur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:656
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:708

27) Meyvelerde en çok bulunan vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) A
     B) B
     C) C
     D) D


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:187
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:246

28) Ay'ında Güneş gibi kendi ışığı vardır

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:277
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:318

29) Geceleri yatak odamızda mutlaka bitki bulundurmalıyız.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:183
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:239

30) I. Üzerimize dökülen suyun kuruması
II. Balkona astığımız çamaşırların kuruması III. Yaptığımız suluboya resmin bir süre sonra kuruması

Yukarıdaki olayların temel nedeni nedir?


     A) genleşme
     B) yoğunlaşma
     C) kaynama
     D) buharlaşma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:21
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:24

31) Yaprağın yere düşmesini sağlayan kuvvet temas gerektiren bir kuvvettir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:283
Yanlış Çözüm
:167
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:477

32) Sürtünme kuvveti yüzeyin özelliğine bağlıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:356
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:414

1.uçak
2.paraşüt
3.otomobil
33) Yukarıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılır?

     A) Yalnız 1
     B) yalnız 2
     C) 1-3
     D) 2-3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:98
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:184

34) Mıknatısların uyguladığı kuvvet nasıl bir kuvvettir?

     A) Cisimler arasındaki sürtünme kuvvetidir.
     B) Hava direncidir.
     C) Su direncidir.
     D) Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:326
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:34
Toplam Çözülme
:406

35) Yere düşen su damlacıkları hangi olay sonucunda tekrar gökyüzüne çıkar?


     A) Buharlaşma
     B) Erime
     C) Yoğuşma
     D) Donma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:242
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:281

36) Dünya hem kendi çevresinde döner hem de Güneşin çevresinde dolanır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:313
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:356

37) ) Proteinler sayesinde saçlarımız, tırnaklarımız uzar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:205
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:253

38) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir?

     A) Kaplan
     B) Keçi
     C) Tilki
     D) Aslan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:230
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:253

39) Bitkileri sınıflandırdığımıda hangisi diğerlerinden farklıdır?

     A) Menekşe
     B) Atkuyruğu
     C) Gül
     D) Karanfil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:57
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:58

40) Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda mantarların etkisi yoktur?

     A) Peynir yapımında
     B) Hamur kabartmada
     C) Antibiyotik yapımında
     D) Temizlik maddesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:49

  I.tura
  II.yazı
  III.dik
  IV.hiçbiri


41) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri bir parada gerçekleşebilir?

     A) I ve II
     B) II ve III
     C) III ve IV
     D) II ve IV
     E) Hepsi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:271
Yanlış Çözüm
:39
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:337

42) 353 028 760 sayısında yüz binler basamağı ile birler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

     A) 0
     B) 8
     C) 15
     D) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:26

43) 98 x 11 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 1998
     B) 1078
     C) 1068
     D) 1042


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:34

44) Altı basamaklı iki doğal sayının farkı en çok kaç olur?

     A) 999 999
     B) 999 998
     C) 899 999
     D) 100 000


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:14
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:31

45) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 1079’dur. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç olabilir?

     A) 999
     B) 878
     C) 780
     D) 776


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:25

46) Bir çıkarma işleminde eksilen 23 artırılır, çıkan da 12 azaltılırsa, fark nasıl değişir.

     A) 35 artar
     B) 11 artar
     C) 45 artar
     D) 25 artar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:37

47) Üç basamaklı en büyük tek sayı sayı ile üç basamaklı en bü­yük çift sayı arasındaki fark kaçtır?

     A) 3
     B) 2
     C) 1
     D) 0


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:21

48) Birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 240 'tır. Bu sayıların en küçüğü 40 olduğuna göre, en büyüğü en çok kaç olabilir?

     A) 41
     B) 42
     C) 42
     D) 77
     E) 65


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:163
Boş Bırakma
:99
Toplam Çözülme
:357

49) Bir çıkarma işleminde fark 782, eksilen 1064 ise çıkan kaçtır?

     A) 1346
     B) 1846
     C) 282
     D) 382


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:17
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:26

50) 47, 60, 73, 86, 99, 113, … sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir?

     A) 60
     B) 86
     C) 99
     D) 113


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2751) 50 + 1500 = ?

     A) 1250
     B) 1550
     C) 1000
     D) 2000
     E) 1750


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:83

52) Furkan, ile dayısının yaşları toplamı 75'tir.Dayısının yaşı Furkan'ın yaşının 4 katından 3 eksik olduğuna göre Furkan'ın yaşı kaçtır?

     A) 24
     B) 12
     C) 36
     D) 58
     E) 27


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:127
Boş Bırakma
:79
Toplam Çözülme
:222

53) 101023:1000=? işleminde soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi getirilmelidir?

     A) 1010
     B) 22,4
     C) 101,023
     D) 1010,023


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:170
Yanlış Çözüm
:73
Boş Bırakma
:70
Toplam Çözülme
:313

54) 69, 75, 81, 87, ? sayı örüntüsünde ? işareti yerine gelecek sayının rakamları toplamı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

     A) 10
     B) 11
     C) 12
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:32

55) (2x100 000 ) +(2x10 000 )+(9x1 000)+(2x100)+(9x10)+(2x1) sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 292 292
     B) 229 922
     C) 229 229
     D) 229 292


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:180
Yanlış Çözüm
:36
Boş Bırakma
:42
Toplam Çözülme
:258

56) 142 fazlası 293 olan sayı kaçtır?

     A) 151
     B) 161
     C) 435
     D) 445


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:3757) Bir para havaya atıldığında herhangi bir yüzünün gelme olasılığı kaçtır?

     A) 1/5
     B) 1/4
     C) 1/3
     D) 1/2
     E) 1/1


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:308
Yanlış Çözüm
:116
Boş Bırakma
:50
Toplam Çözülme
:474

58) 239 220 345 sayısında 9 rakamı hangi basamakta yer almaktadır?

     A) Onlar
     B) Yüzler
     C) Binler
     D) Milyonlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:25

59) Örüntünün kuralı 2 X Adım Sayısı + 2 olarak verilmiştir. Buna göre bu örüntüde 5. adımdaki sayı kaç olur?

     A) 10
     B) 11
     C) 12
     D) 13


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:8
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:31

60) 92+a<117 karşılaştırmasında a’nın yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır?

     A) 21
     B) 19
     C) 24
     D) 23


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:25

61) What is the capital city of France?

     A) Berlin
     B) Paris
     C) London
     D) Warsaw
     E) Ottowa


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1220
Yanlış Çözüm
:190
Boş Bırakma
:70
Toplam Çözülme
:1480

62) ............. regularly if you want to be successful at school.

     A) Don’t study
     B) Study
     C) Let’s study


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:82
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:21063) Yukarıdaki yiyeceğin adı nedir?

     A) Hamburger
     B) Ice cream
     C) Cake
     D) Chicken


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:767
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:795

64) Berlin capital city of Germany.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1200
Yanlış Çözüm
:212
Boş Bırakma
:67
Toplam Çözülme
:147965) What is this?

     A) Giraffe
     B) Pencil
     C) Car
     D) Lion
     E) Book


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:334
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:358

66) "Jump"hangi resimde gösterilir?

A)
B)
C)
D)
E)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1041
Yanlış Çözüm
:67
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:1127

67) İngilizcede nın-nin takısı hangisiyle gösterilir?

     A) S
     B) Re
     C) Are
     D) Our
     E) Your


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:519
Yanlış Çözüm
:352
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:91768) She ............ ............. Boşluğa gelmesi gereken kelimeler sırayla hangisidir?

     A) skip-for
     B) can-swim
     C) can-skip
     D) or-run


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2355
Yanlış Çözüm
:137
Boş Bırakma
:226
Toplam Çözülme
:2718

69) Karışık olarak verilen kelimelerin anlamlı biçimde sıralandığı cümleyi bulunuz.
at - don't - wake - 8 o'clock - you - up


     A) You wake don't up at 8 o'clock.
     B) Don't you at 8 o'clock wake up
     C) You don't wake up at 8 o'clock.
     D) You don't at 8 o'clock wake up.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:182

70) Can you speak Turkish?

     A) Yes, we can
     B) Yes, he can
     C) Yes, she can
     D) Yes, they can
     E) Yes, it can


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:936
Yanlış Çözüm
:1001
Boş Bırakma
:236
Toplam Çözülme
:2173

71) Aşağıdaki rakamların yazılışı hangi seçenekte yanlış verilmiştir?     A) 135 – one hundred and thirty-five
     B) 267 – two hundred and sixty-seven
     C)  450 – four hundred and five
     D) 333 – three hundred and thirty-three


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:12472) Yukarıdaki mesleğin adı nedir?

     A) Artist
     B) Doctor
     C) Teacher
     D) Security
     E) Barber


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:537
Yanlış Çözüm
:132
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:682

73) 16 : 30 p.m.     A)  six o'clock
     B)  half past five
     C)  half past four
     D) twenty past three


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:143
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:19174) They like watch TV. Do you like watch TV?

     A) Yes, it like.
     B) No, you like.
     C) Yes, I like.
     D) Don't like
     E) They don't like.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1414
Yanlış Çözüm
:607
Boş Bırakma
:109
Toplam Çözülme
:2130

75) Sinop is in the Black Sea ______.

     A) capital
     B) city
     C) region
     D) cities


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2186
Yanlış Çözüm
:445
Boş Bırakma
:187
Toplam Çözülme
:2818

(1) Batman is a popular cartoon character. (2) He is a strong man. (3) He like good people but he don't like bad people.76) Yukarıdaki paragrafa göre kaç numaralı cümle yanlıştır?

     A) Hepsi
     B) (2)
     C) (1)
     D) (3)
     E) Hiçbiri


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:821
Yanlış Çözüm
:887
Boş Bırakma
:127
Toplam Çözülme
:1835

77) Turkish flag is ______ and ______.

     A) orange / blue
     B) red / blue
     C) red / white
     D) black / white


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:2657
Yanlış Çözüm
:239
Boş Bırakma
:161
Toplam Çözülme
:3057

78) ............... green vegetables everyday.

     A) Drink
     B) Do
     C) Eat


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:129
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:196

79) How many city in Tukey?

     A) 77
     B) 78
     C) 79
     D) 80
     E) 81


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1161
Yanlış Çözüm
:126
Boş Bırakma
:43
Toplam Çözülme
:1330

80) "The cat has got green eyes." Cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Kedilerin gözleri yeşildir.
     B) Büyük kedinin gözleri yeşildir.
     C) Küçük kedinin gözleri yeşildir.
     D) Kedi yeşil gözlere sahiptir.
     E) Kediler yeşil gözlere sahiptirler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:1458
Yanlış Çözüm
:611
Boş Bırakma
:167
Toplam Çözülme
:2236

81) Fiziksel özellikler kişisel başarıyı artırır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:78
Yanlış Çözüm
:104
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:199

82) Her milletin kültürü birbirinin aynıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:169
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:188

83) Aşağıdaki afetlerden hangisi oluşum nedeni açısından diğerlerinden farklıdır?

     A) Heyelan
     B) Deprem
     C) Sel
     D) Yangın


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:182
Yanlış Çözüm
:55
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:248

84) Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınan tedbirlerden biridir?

     A) Tarlaların eğim doğrultusunda sürülmesi
     B) Meraların aşırı otlatılması
     C) Bataklıkların kurutulması
     D) Ağaçlandırma çalışmaları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:185
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:233

85) Görsel sanatlar dersinde resim yapmak sorumluluğum, istediğim renkleri kullanmak hakkımdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:279
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:309

86) İnsanların yetenekleri aynıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:195
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:212

87) Dayanışmaya en güzel örnek Kurtuluş Savaşı'dır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:150
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:184

88) Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrilidir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:282
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:321

89) Teknoloji yanlış kullanılması halinde yarardan çok ZARARA.sebep olur.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:200
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:212

90) PAMUKKALE TRAVERTENLERİ…Denizli ilinde yer alan Türkiye'nin en tanınmış bir doğa harikasıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:213
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:264

91) İyi bir grup çalışması için ne gereklidir?

     A) İş birliği
     B) Pasiflik
     C) Kaynak
     D) Araç-gereç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:170
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:197

92) Yöreler arasındaki farklılıklar, kültürümüzü zenginleştirir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:262
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:297

93) Grupta herkesin fikri değerlidir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:192
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:208

94) Ayasofya nerededir?

     A) Trabzon
     B) Edirne
     C) Bursa
     D) İstanbul


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:20
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:23

95) Bir yerin yukarıdan görünüşüne kroki denir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:161
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:223

96) Ege bölgesinin en yaygın tarım ürünü hangisidir?

     A) Haşhaş
     B) Zeytin
     C) İncir
     D) Üzüm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:71
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:122

97) Bir ülkenin kültürü, o ülkenin sınırları içindeki her yerde aynıdır, farklılık göstermez.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:162
Yanlış Çözüm
:61
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:234

98) Devletin şeklini, devlet organlarının kuruluş ve işleyişini belirleyen temel yasaya anayasa denir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:197
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:229

99) Türküler ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:191
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:208

100)  Yıllık yağış miktarının en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?

     A) Akdeniz Bölgesi
     B) Karadeniz Bölgesi
     C) İç Anadolu Bölgesi
     D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:71
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:79SİTEMİZDE ARAYIN

REKLAM [»]


Online Sınav Sistemi

Toplam 38.758 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz - instagram takipçi satın al

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.