Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

4.Sınıf Fen ve Teknoloji Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenZeynep Turan
Sınıf: 4.Sınıf
Dersler: Fen Bilimleri
Soru Sayı: 30
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Zeynep Turan12108291 (Geçmez)%29
Hazırlayan: Zeynep Turan
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Aşağıdakilerden hangisi bir eklem hastalığıdır?

     A) kızamık
     B) ülser
     C) romatizma
     D) sarılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:280
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:40
Toplam Çözülme
:352

2) İskeletimiz vücudumuzun bir et yığını olmasını engeller.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:252
Yanlış Çözüm
:43
Boş Bırakma
:32
Toplam Çözülme
:327

3) Kaslar kanı vücuda pompalar

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:350
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:25
Toplam Çözülme
:401

4) İskelet ve kaslarımız hareket etmemizi sağlar.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:308
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:346

5) Vücudumuz fazla enerji elde etmek için hangisine ihtiyaç duyar?

     A) Kan
     B) Oksijen
     C) Su
     D) Şeker


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:23
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:31

6) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'mızın en dıştaki katmanıdır?

     A) Ateş küre
     B) Taş küre
     C) Gaz küre
     D) Su küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:262
Yanlış Çözüm
:69
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:357

7) Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?

     A) TEMA
     B) Sağlık Bakanlığı
     C) AKUT
     D) Kızılay


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:280
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:344

8) Ateş kürenin üstündeki katman aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Hava küre
     B) Su küre
     C) Taş küre
     D) Ateş küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:3
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:36

9) Dünya'dan bakınca Ay'ın hep aynı yüzü görünür

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:192
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:338

10) Ateş kürenin üstündeki katman aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Hava küre
     B) Su küre
     C) Taş küre
     D) Ağır küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:38

11) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan su kirliliğine sebep olur?

     A) Tarımda çok çeşitli ilaçlar kullanılması
     B) Egzozlardan çıkan gazların havaya karışması
     C) Kanalizasyon atıklarının su kaynaklarına verilmesi
     D) Isınmada kömür kullanılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:274
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:322

12) Aşağıdakilerden hangisi suyun önemine örnek olarak verilemez?

     A) İnsanlar, temizlik işleri için su kullanırlar.
     B) Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için suya ihtiyaç duyarlar.
     C) Sular, bazı canlılar için yaşam alanı oluşturur.
     D) İşimiz bittiği zaman musluğu kapatmalıyız.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:240
Yanlış Çözüm
:132
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:398

13) 1519 yılında gemilerle yola çıkıp hep batıya ilerleyip yine aynı yere gelerek Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilim adamı kimdir?

     A) Pisagor
     B) Macellan
     C) Thales
     D) Newton


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:253
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:382

14) Dünya'mızın özel şekline ne ad verilir?

     A) Küre
     B) Küp
     C) Geoit
     D) Kare


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:38

15) Aşağıdakilerden hangisi erozyona neden olmaz?

     A) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
     B) Tarlaların ekilmemesi
     C) Şiddetli rüzgârlar
     D) Çevreyi ağaçlandırma


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:45
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:63

16) Dünyanın göremediğimiz katmanları nelerdir

     A) atmosfer,ağır küre
     B) su küre,taş küre
     C) ateş küre,taş küre
     D) ağır küre,ateş küre
     E) atmosfer,su küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:26

17) Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi dönme hareketidir

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:309
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:341

18) Dünya'mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Hidrosfer
     B) Barisfer
     C) Litosfer
     D) Atmosfer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:316
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:346

19) Dünya’nın en sıcak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Çekirdek
     B) Ateş küre
     C) Taş küre
     D) Manto


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:34
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:53

20) Hava küre güneşin zararlı etkilerini süzer.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:37

21) Aşağıdakilerden hangisi erozyonla mücadele için kurulmuş sivil toplum örgütüdür?

     A) TEMA
     B) Kızılay
     C) Türk Eğitim Vakfı
     D) Çocuk Esirgeme Kurumu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:22
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:27

22) Oksijen taş kürenin yapı taşıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:30
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:42

23) Dünya'mızın en sıcak katmanı hangisidir?

     A) Ateş küre
     B) Ağır küre
     C) Yer küre
     D) Hava küre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:25

24) Dünya, hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döner.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:347
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:378

25) İnsanlar akciğerleri ile aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirler?

     A) Sindirim
     B) Dolaşım
     C) Boşaltım
     D) Solunum


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:38

  I.Yeşil bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler.
  II.II. Hayvanlar besinlerini hazır olarak alırlar
26) Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

     A) Yalnız I doğrudur.
     B) Yalnız II doğrudur.
     C) Her ikisi de doğrudur.
     D) Her ikisi de yanlıştır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:29
Yanlış Çözüm
:40
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:71

  I.Erime
  II.Yoğunlaşma
  III.Donma
27) Yukarıdaki hal değişimlerinden hangisi ya da hangileri gerçekleşirken dışarıya ısı verir?

     A) yalnız II
     B) I Ve II
     C) I ve III
     D) II ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:11
Yanlış Çözüm
:54
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:65

Yukarıdaki kutucuklarda bazı canlı ve cansız varlık isimleri numaralandırılmıştır.28) Canlı varlıkların kutucuk numaraları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

     A) 1, 2, 4, 8
     B) 1, 4, 7, 8
     C) 1, 4, 5, 8
     D) 1, 3, 6, 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:188
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:214

29) Aşağıdaki canlılardan hangisi besinini dışarıdan hazır olarak alır?

     A) Buğday
     B) Domates
     C) Patates
     D) Karınca


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:240
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:287

30) Bazı hayvanlar et yiyerek, bazıları da otlarla beslenirler.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:70SİTEMİZDE ARAYIN

REKLAM [»]


Online Sınav Sistemi

Toplam 39.397 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.