Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

3.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenTalha Gökalp
Sınıf: 3.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Hayat Bilgisi
Soru Sayı: 60
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Talha Gökalp5370865 (Pekiyi)%86
Hazırlayan: Talha Gökalp
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) "patates - patlıcan - pirinç - pilav - pırasa" sözcükleri sözlükteki sıralamaya göre dizildiğinde hangi seçenek doğru olur?

     A) patates - patlıcan - pırasa - pilav - pirinç
     B) patates - patlıcan -pirinç - pırasa - pilav
     C) patates - pırasa - patlıcan - pilav - pirinç


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:277
Yanlış Çözüm
:80
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:387

2) Aşağıdakilerden hangi hayvanın adında daha fazla hece vardır?

A)
B)
C)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:120
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:121

3) Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur?

     A) Merdivenlerden inerken dikkatli olmalıyız.
     B) Bakkal kapandığından yumurta alamadım.
     C) Saksıdaki çiçeğe su vermediğimiz için kurudu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:21

Pamuk prenses, üzerinde sebep- sonuç ilişkisi olmayan şıkkı işaretlemek istemektedir.

4) Buna göre Pamuk Prenses hangi şıkkı işaretlemelidir?

     A) Gürültü olduğu için çalışamadım.
     B) Telefonum bozuk. Bu yüzden arayamadım.
     C) Bu kış oldukça uzun ve soğuk geçti.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:93

5) Aşağıdakilerden hangisinde oluş bildiren bir fiil kullanılmıştır?

     A) Ağaçtan iki tane kırmızı elma kopardı
     B) Topladığım elmaları şu sepete doldurdum
     C) Ağaçtaki elmalar sonuda kızardı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:74
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:197

6) “Dergideki sekiz problemi çözdüm." cümlesinde ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir?


     A) dergideki
     B) Problem
     C) sekiz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:191
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:232

7)  "Ak akçe kara gün içindir" atasözünde kaç tane kalın ünlü vardır?

     A) 2
     B) 3
     C) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:65
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:78

8) "Akşam yemeğine arkadaşlarım da davetli." cümlesinde hangi sözcük yalnızca ince ünlülerden oluşmuştur?

     A) yemeğine
     B) arkadaşlarım
     C) davetli


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:254
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:319

9) Yuvarlak dar ünlüler aşağıdakilerden hangisidir?

     A)  a-e
     B) ı-i
     C)  u-ü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:28
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:70

10) “Beni çağırmadığınızdan emin misiniz( )”cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

     A) (:)
     B) (.)
     C) (?)
     D) (!)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:190
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:209

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

     A) Pazar günü Sivri Dağı'na çıktık.
     B) Beyşehir Gölüne gezmeye gideceğiz.
     C) Bunu sen mi yaptın?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:156
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:214

Bir gün kurt, yakaladığı avını yerken boğazına bir kemik batmış. Ne kadar uğraşmışsa da kemiği boğazından çıkaramamış. Gitmedik doktor kalmamış ama nafile, hiç kimse kurdun boğazındaki kemiği çıkaramıyormuş. Hayvanlardan birisi şöyle demiş; "Bu kemiği çıkarsa çıkarsa, ancak leylek çıkarabilir. Çünkü onun çok uzun bir gagası var."
12) Kim yakaladığı avı yerken boğazına bir kemik batmış?

     A) Hayvanlardan biri
     B) Leylek
     C) Kurt


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:11

13)  Aşağıdaki adlardan hangisi topluluk adı değildir?

     A)  ordu
     B) aile
     C) yaprak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:97
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:98

14) "dostun,iyisi,günde,olur,belli,kara" Yukarıda verilen sözcüklerle ilgili atasözü,aşağıdakilerden hangisidir?

     A) İyisi dostun belli kara günde olur.
     B) Dostun iyisi kara günde belli olur.
     C) Dostun iyisi belli olur kara günde


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:224
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:261

Ankara Türkiye’nin Başkentidir.
15) Yukarıdaki cümlede hangi kelimenin büyük harfle yazılması gerekmez?

     A) Ankara
     B) Türkiye'nin
     C) Başkentidir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:7
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:8

16) “Ödül” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) başarı
     B) zafer
     C) mükâfat
     D) para


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:167
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:201

17) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "li" ekiyle türetilmiştir?

     A) deli
     B) evli
     C) eli


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:198
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:233

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alarak oluşturulmuş yeni bir kelime yoktur

     A) Fabrikalar zararlı maddelerle çevreyi kirletiyor.
     B) Aralarındaki dostluk ömür boyu sürecek.
     C) İpin ucu koptu.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:67

19) Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

     A) Hava kararınca
     B) Araba zor çalıştı.
     C) Bütün çocuklar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:209
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:238

20) Canlı bir varlığa ad olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

     A) masa
     B) çiçek
     C) kitap


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:105
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:107

  I.Çerezdir.
  II.Sebzedir.
  III.Ağaçta yetişir.


21) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Yalnız I
     B) Yalnız II
     C) Yalnız III
     D) I ve II
     E) I ve III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:15
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:24

22) Toplumun belli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan iş kollarına meslek denir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:118
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:133

23) Sınıfımızın krokisini çizerken sınıfımızdaki dolabın yerini belirtiriz.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:134

24) Arkadaş seçerken olumlu değerler gözetmeliyiz.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:127
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:141

25) Başarısız olduğumuzda tekrar denemeliyiz.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:150

26) Aşağıdaki kurumlardan hangisi doğal afetlerle ilgili değildir?

     A) Kızılay
     B) TSE
     C) AKUT


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:6727) Dengeli ve düzenli beslenmekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

     A) Her besinden yeteri kadar tüketmektir.
     B) Acıktığımızda sebze yemeye özen göstermektir.
     C) Tatlı yiyecekler yemekten kaçınmaktır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:110
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:127

Havza, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan toplantılarda, verilen kararlar milli mücadele için çok önemlidir.

28) Aşağıdakilerden hangisi bu toplantılarda alınan kararlardan biri değildir?

     A) Devletin şekli Cumhuriyet'tir
     B) Milli ancak, millet iradesi kuracaktır.
     C) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması gereklidir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:13
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:60

29) "İnsan, bitki, hayvan ve bütün canlıların ........... ihtiyacı vardır." cümlesindeki boşluğu aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlamak uygun olmaz?

     A) Güneş'e
     B) Suya
     C) Ahlaksızlığa


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:149

30) Ali, Demir ve Ferhat kendi aralarında yemekte ne yiyeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Sağlıklı beslenmeye en uygun fikri hangisi ortaya koymuştur?

     A) Ferhat: Sebze yemeği ve ayran
     B) Demir: Hamburger ve kola
     C) Ali: Sucuklu tost ve gazoz


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:52
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:67

31) Canlılar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) Canlılar beslenirler.
     B) Bütün canlılar etle beslenir.
     C) Canlılar büyürler.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:149
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:167

32) Aşağıdakilerden hangisi görgü kuralı değildir?

     A) Tanıdıklarımızla selamlaşmak.
     B) Nazik ve kibar olmak.
     C) Kırmızı ışıkta durmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:139

33) Kişisel eşyalar niçin özenli kullanılmalıdır?

     A) Çabuk eskimesini önlemek için
     B) Okul bütçesine katkı sağlamak için
     C) Aile bireylerinin güvenini kazanmak için


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:86
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:120

34) Cumhuriyet 29 Ekim 1920'de ilan edildi.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:50
Yanlış Çözüm
:47
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:99

35) Melek, arkadaşından okumak için öykü kitabı istemiş. Kitabı eve götürüp masanın üzerine koymuş. O sırada masanın üzerinde bulunan sürahiden su içmek istediğinde suyu kitabın üzerine dökmüş.
Bu durumda Melek aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


     A) Arkadaşına durumu anlatmalı, yeni bir kitap alabileceğini söylemelidir.
     B) Kitabı kaybettiğini söyleyip başka bir kitap almalıdır
     C) Kendisinin yapmadığı söylemelidir


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:110
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:124

36) Basketbol, futbol ve atletizm gibi sporları yapmak için hangi fiziksel özellik avantaj sağlamaz?


     A) Uzun boylu olmak.
     B) Çevik ve atletik olmak.
     C) Uzun parmaklı olmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:105

37) Önceki yıllardan yapamadığımız davranışları şimdi yapabilmemiz aşağıdakilerden hangisini gösteriri

     A) Duygularımızın değiştiğini
     B) Büyüdüğümüzü
     C) Okuldaki başarımızı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:144

38) “Hepimiz gün boyunca birçok etkinlikte bulunur, sorumluluklarımızı yerine getiririz. Bütün bunları uygun zaman dilimlerinde yapmak bizi daha mutlu eder.” Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

     A) Planlı ve düzenli yaşamak.
     B) Sorumluluklarımızı yerine getirmek.
     C) Mutlu olmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:63
Yanlış Çözüm
:48
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:117

39) Aşağıdakilerden hangisi görerek öğrenmede kullandığımız duyu organımızdır?

A)
B)
C)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:61

40) ”Kızgınlık duygusu, yaşadığımız olumsuz bir duruma karşı vücudumuzun verdiği olumsuz tepkidir.” Aşağıdaki duygulardan hangileri kızgınlığa neden olur? 1.İncinmek 2.Anlaşılmak 3.Reddedilmek

     A) 1 ve 2
     B) 1 ve 3
     C) 1, 2 ve 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:130
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:172

41) Üç arkadaştan Filiz, Sena'dan 2 yaş küçüktür. Özcan ise Filiz'den 1 yaş küçüktür. Üç arkadaşın 3 yıl sonra yaşları toplamı 37 olacaktır. Filiz'in şimdiki yaşı kaçtır?

     A) 7
     B) 8
     C) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:52
Boş Bırakma
:55
Toplam Çözülme
:188

42) Berke , Ayşe ve Ezgi'nin yaşları toplamı 15'tir. 3 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

     A) 18
     B) 21
     C) 24


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:70

43) Malatyalı bir kayısı üreticisi,topladığı 800 kg kayısının, önce 345 kg,sonra 147 kg'nı satmıştır.Bu adamın kaç kg kayısısı kalmıştır?

     A) 380
     B) 318
     C) 308


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:47
Yanlış Çözüm
:19
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:71

44) Şenay, 80 TL olan bayram harçlığının dörtte biri (1/4) ile ayakkabı aldı. Kalan parasının yarısı ile de elbise aldı. Geriye kaç lirası kaldı?

     A) 30
     B) 15
     C) 45
     D) 60


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:36
Toplam Çözülme
:192

45)  Aralarında üçer yaş bulunan üç kardeşten en küçüğü 12 yaşındadır. Üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır?


     A) 45
     B) 46
     C) 47


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:113
Yanlış Çözüm
:23
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:145

46) 208 sayısının yüzler basamağındaki sayının 9 katı kaçtır?

     A) 18
     B) 12
     C) 8


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:147
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:26
Toplam Çözülme
:189

47) Tanesi 20 TL olan gömleklerden 4 tane, tanesi25 TL olan pantolonlardan 3 tane alan Tuncay toplam kaç TL harcama yapmış oldu?


     A) 155
     B) 150
     C) 145


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:108
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:153

48) Üç basamaklı en küçük çift doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 100
     B) 110
     C) 102
     D) 112


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:103

49) 396, 206, 460, 400 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

     A)  206 < 400 < 396 < 460
     B) 460 > 400 > 396 > 206
     C)  460 > 396 > 400 > 206


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:205
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:252

50) 594 sayısının, onlar basamağındaki rakamın sayı ve basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

     A) 18
     B) 99
     C) 990


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:65

51) 8 metre 20 cm uzunluğundaki bir ipi 4 kız arkadaş eşit olarak paylaşacaklardır. Her birine kaç santimetre ip düşer?

     A) 205 cm
     B) 250 cm
     C) 225 cm
     D) 125 cm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:37
Toplam Çözülme
:17352) Arda yukarıdaki oyuncağı almak istiyor.Yukarıdaki oyuncak 54 liradır.Arda'nın 38 lirası olduğuna göre Arda oyuncağı alabilmek için kaç lira daha biriktirmelidir?

     A) 19liraya ihtiyacı var
     B) 13liraya ihtiyacı var
     C) 25liraya ihtiyacı var
     D) 16liraya ihtiyacı var
     E) 9liraya ihtiyacı var


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:39
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:4553) En az hangi ürün satılmıştır?

     A) Elma
     B) Domates
     C) Şeftali
     D) Salatalık
     E) Ispanak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:210
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:258

54) Şevket'in boyu, Selma'dan 12 cm uzundur. Selma da Semra'dan 8 cm uzundur. Şevket 1 m 33 cm ise Semra'nın boyu kaç cm'dir?

     A) 121
     B) 111
     C) 113
     D) 129


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:169

55) 793 sayısını onlar basamağındaki 9'un basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 90
     B) 10
     C) 900


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:114

56) Bahçemizdeki ağaca 18 kuş kondu. Kuşlardan 9 tanesi uçtu. Uçmayan kaç kuş kaldı?

     A) 8
     B) 9
     C) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:69
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:79

57) Üç basamaklı en küçük tek doğal sayının 238 fazlasında kaç tane 3 rakamı vardır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:110
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:175

58) (1/8) x 16 = 8 x (a) a=?

     A) 1
     B) 1/4
     C) 1/2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:5959) Bir saatte 24 km koşan bir at aynı hızla 4 saatte kaç km koşar?

     A) 34
     B) 96
     C) 98


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:93

60) Aşağıdaki nesnelerden hangisinin fiyatı diğerlerine göre daha fazladır?

     A) silgi
     B) hesap makinesi
     C) ev


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:336
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:44
Toplam Çözülme
:401SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 38.999 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.