Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

3.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenHüseyin Hüseyin
Sınıf: 3.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Hayat Bilgisi Satranç
Soru Sayı: 55
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Hüseyin Hüseyin5230925 (Pekiyi)%92
Hazırlayan: Hüseyin Hüseyin
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) "Kahramanlarımızdan" sözcüğünde kaç tane ünlü harf vardır?

     A) On bir tane
     B) Yedi tane
     C) Beş tane


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:278
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:335

2) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?

     A) hafif-ağır
     B) tuzlu-tuzsuz
     C) genç-yaşlı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:102

3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kesme imi yanlış kullanılmıştır?

     A) Türkiye'nin
     B) İzmiri'ne
     C) Buse'nin


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:318
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:352

4) 'Emre, yazdığı şiirde okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ifade etmeye çalışmıştır.Emre'nin bu yaklaşımından aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

     A) Çok çalışkan olduğu
     B) Duygularını paylaşmak istediği
     C) Şiir okumayı çok sevdiği


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:170
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:207

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisi metnin farklı bir bölümünde yer alabilir?

     A) Ormandaki bütün hayvanlar, kaplumbağanın birinciliğini alkışlarla kutlamışlar.
     B) Ormandaki hayvanlar tavşanın sözlerini duyunca susmuşlar.
     C) İçlerinden biri, kaplumbağa, fırlamış yerinden.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:0
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:2

6) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi çekim eki almıştır?

     A) Kalemlik aldım.
     B) Oduncu odun taşıyor.
     C) Okulumu çok seviyorum.
     D) Kitapçı rafları temizledi.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:90
Yanlış Çözüm
:104
Boş Bırakma
:42
Toplam Çözülme
:236

  I.Türkçe'de 30 harf vardır.
  II.Alfabede 8 sessiz harf vardır.
  III.Alfabede 7 sesli harf vardır.
  IV."ğ" ile başlayan sözcük yoktur.
  V.Her sözcükte "a" harfi vardır.
7) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) Hiç biri
     B) Yalnız IV
     C) Hepsi
     D) Yalnız III
     E) I,II ve IV


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:60
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:73

8) Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır?

     A) sular
     B) fular
     C) kiler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:406
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:451

9) Dert sözcüğünün hece yapısı ile benzeşen sözcük hangi seçenekte verilmiştir?

     A) Yurt
     B) acı
     C) can


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:342
Yanlış Çözüm
:159
Boş Bırakma
:31
Toplam Çözülme
:532

10) Hangi ifadede varlığın özelliğini belirten sözcük (ön ad) yoktur?

     A) Eğri yollardan geçerek köye vardık.
     B) Yaramaz, odanın camını kırdı.
     C) Küçük çocukları çok severim.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:202
Yanlış Çözüm
:96
Boş Bırakma
:29
Toplam Çözülme
:327

OKUYAN İNSAN DAHA BİLGİLİ VE ELBETTE DAHA BAŞARILI OLUR
Bilgi ve bilişim çağında yaşıyoruz. Başarının en önemli kaynağı bilgidir.Bacon: ‘Bilgi, güçtür.’ der. Başarılı yazarlar, ömürlerinin yarısını okuyarak geçirmişlerdir. Hayatta başarılı ve mutlu olmak için okuma alışkanlığı edinmemiz gerekir. Kahvelerde, meyhanelerde vakit öldüren insanların çoğu, okuma alışkanlığı edinememiş kimselerdir.
Voltaire: ‘Okuma, ruhu yüceltir.’ demiş. “Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır. Çocukları kitapla beslemeyen ulusların sonu acıdır.”

11) Voltaire ne demiştir?

     A) Okumak insanı aydınlatır.
     B) Sadece okulda kitap okuyun.
     C) Okuma, ruhu yüceltir.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:215
Yanlış Çözüm
:56
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:279

12)  “Etle tırnak gibi.” deyimi ile anlatılmak istenen nedir?

     A) Komşuluk
     B) Benzerlik
     C) Farklılık
     D) Bağlılık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:155

13) Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı yanlıştır?

     A) ali
     B) zeytin
     C) kuş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:167
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:176

Soruları yavaş çözüyor.

14) Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilirse cümle karşıt anlam kazanır?

     A) doğru
     B) güzel
     C) hızlı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:87

15) “Grip olduğumuzda çevremizdeki insanlara da zarar verebiliriz. Başka bir deyişle ................” cümlesini aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru tamamlar?

     A) hastalıklardan korunmalıyız.
     B)  hastalığımızı başkalarına bulaştırabiliriz.
     C) hastalığımızı kimseye söylememeliyiz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:4
Yanlış Çözüm
:0
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:4

16) "Şanslı" kelimesinin hecelerine doğru şekilde ayrılmış biçimi hangi seçenekte verilmiştir?

     A) şan - slı
     B) şanslı
     C) şans - lı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:456
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:27
Toplam Çözülme
:507

17) Aşağıdakilerden hangisi fiil değildir?

     A) Ezik
     B) Ezmek
     C) Ezildi


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:113
Yanlış Çözüm
:42
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:160

18) Ailede çocukların aldıkları bütün kararlar mutlaka uygulanmalıdır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:56
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:73

19) “………………….. bir aile ortamı, herkesin fikrini söylemesi ile oluşur.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

     A) Demokratik
     B) Mutlu
     C) Hoşgörülü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:65

20) Kaybolduğumuzda ne yapmamız doğru olmaz?

     A) Görevlilere başvurmalıyız
     B) Ağlamalıyız
     C) Sakin olmalıyız


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:136
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:150

21) Ben Gökçe, evde annemle birlikte yaşıyorum. Evde anneme yardımcı olmayı çok seviyorum. Annemle birlikte yaşadığım için çok mutluyum.
Yukarıdaki metinde anlatılan aile tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


     A) Çekirdek aile
     B) Geniş aile
     C) Bölünmüş aile


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:104

22) Aşağıdakilerden hangisi gelecekte tasarlanabilecek bir cihaz olamaz?

     A) uçan arabalar
     B) bisiklet
     C) doktor robot


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:103
Yanlış Çözüm
:53
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:160

23) Oyunda kazanan tarafı kutlamalıyız.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:112
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:131

24) Bize sevgi, saygı, hoşgürü gibi nitelikler kazandıran kurallara ne denir?


     A) Görgü kuralları
     B) Ahlak kuralları
     C) Okul kuralları


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:54

25) Derse hazırlıklı gelmeliyiz.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:81

26) Bir şeye karşı duyulan arzu, sahip olma düşüncesine ne denir?

     A) Paylaşım
     B) İstek
     C) Görüş


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:126
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:157

27) Paramızı gereksiz yere harcamak tutumlu olmaktır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:97
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:112

28) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

     A) Ödevlerimizi zamanında ve eksiksiz yapmalıyız.
     B) Okul çantamızı akşamdan hazırlamalıyız.
     C) Okula düzenli ve hazırlıklı gitmek okul başarımızı artırmaz.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:137
Yanlış Çözüm
:13
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:155

29) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın icadının bize sağladığı faydalardan sayılmaz?

     A) Bilgi depolamada kullanılması
     B) Ulaşım aracı olarak kullanılması
     C) Haberleşme aracı olarak kullanılması


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:106
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:149

30) Aşağıdakilerden hangisi her gün okula gitmeden önce yapmamız gereken davranışlar arasındadır?

     A) Banyo yapmak
     B) Çantamızı ders programına göre hazırlamak
     C) Kahvaltı yapmadan evden çıkmak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:9
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:12

31) Kaynakların kullanımında insanlardan beklenen olumlu davranış aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Paylaşım
     B) Sorumluluk
     C) Tutumluluk


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:37
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:62

32)  Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerinde kabataslak çizimine ……….. adı verilir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     A) Kroki
     B) Harita
     C) Kuş bakışı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:73

33) Eğitim görme, insanların temel haklarından biridir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:94

34) Aşağıda verilen çarpma işlemlerinden birinin sonucu diğerlerinden farklıdır. Farklı olanı işaretleyiniz.

     A) 96 X 2 = ?
     B) 36 X 3 = ?
     C) 24 X 8 = ?
     D) 48 X 4 = ?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:158
Yanlış Çözüm
:34
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:225

35) A şağıdaki romen rakamı olarak verilen sayıların "büyükten küçüğe sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

     A) XX>IX>XIX>IV>III
     B) XX>XIX>IX>IV>III
     C) XX>XIX>IV>IX>III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:234
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:286

36) Hatice Teyze pazara götürdüğü 75 yumurtanın 6'sını kırdı.Kalan yumurtanın 2/3 ' ünü
de sattı.Kaç yumurtası kaldı?


     A) 23
     B) 46
     C) 69


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:135
Yanlış Çözüm
:113
Boş Bırakma
:46
Toplam Çözülme
:294

37) İki noktadan bir doğru geçer.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:164
Yanlış Çözüm
:45
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:239

38) 7,0,1 rakamlarını birer defa kullanarak yazılabilecek,en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) 701
     B) 710
     C) 170


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:86
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:103

39) 18A üç basamaklı bir tek sayıdır. “ A “ yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaç olur?

     A) 25
     B) 24
     C) 16


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:171
Yanlış Çözüm
:63
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:262

40) Kerim'in 17 bilyesi vardır. Murat'ın bilye sayısı Kerim'in bilye sayısının 4 katı olduğuna göre Murat'ın kaç bilyesi vardır?


     A) 52
     B) 64
     C) 68


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:121
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:143

41) İki basamaklı en küçük tek sayı ile üç basamaklı en küçük çift sayının toplamı kaçtır?


     A) 112
     B) 111
     C) 110


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:113

42) Aşağıdaki şekillerden hangisi simetriktir?

A)
B)
C)


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:486
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:535

43) Kütahya'dan saat 9.30'da yola çıkan bir otobüs,saat 23.00'te Şanlıurfa'ya varıyor.
Buna göre Kütahya -Şanlıurfa arası kaç saat kaç dakika sürmüştür?


     A) 10 saat 20 dk
     B) 13 saat 30 dak.
     C) 11 saat 45 dk.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:122
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:160

44) Günde 230 dakika çalışan Kardelen kaç saat kaç dakika ders çalışmıştır.

     A) 2 saat 40 dakika
     B) 3 saat 40 dakika
     C) 3 saat 50 dakika
     D) 4 saat 50 dakika


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:149
Yanlış Çözüm
:49
Boş Bırakma
:23
Toplam Çözülme
:221

45) Sekizer ritmik sayarken 3. sırada hangi sayıyı söyleriz?

     A) 16
     B) 24
     C) 28


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:219
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:243

46) 40 sayısının 1/4 nün 5 katı kaçtır?

     A) 40
     B) 50
     C) 30
     D) 60


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:218
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:30
Toplam Çözülme
:280

47) Kare biçimindeki bahçenin bir kenarı 70 m'dir. Bu bahçenin çevresine 5 m aralıklarla direk dikilecektir.Kaç tane direk dikilecektir?


     A) 56
     B) 48
     C) 64


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:135

48) 45 elmanın 1/5'sini arkadaşlarıma verdim. Arkadaşlarıma kaç elma verdim?


     A) 9
     B) 18
     C) 27


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:174
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:205

49) Bir üçgenin a kenarı 3 cm, b kenarı 4 cm ve c kenarı ise 5 cm kısaltılıyor. Bu üçgenin çevresi kaç cm kısalır?


     A) 12 cm
     B) 11 cm
     C) 10 cm


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:93
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:116

50) 135 ile 89 fazlasının toplamı kaçtır?


     A) 349
     B) 359
     C) 369


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:22
Toplam Çözülme
:122

51) 792'yi 3'e bölüp 2 ile çarparsak kaç elde ederiz?


     A) 528
     B) 529
     C) 527


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:81
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:120

52) 72 kilogram ketaneyi 9 kişiye eşit olarak dağıtırsak kişi başına ne kadar kestane düşer?

     A) 7
     B) 8
     C) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:112

53) Bir çıkarma işleminde çıkan 296, fark 409 ise eksilen kaçtır?

     A) 715
     B) 705
     C) 113


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:145
Yanlış Çözüm
:37
Boş Bırakma
:33
Toplam Çözülme
:215

  I.10 piyon vardır.
  II.16 taş vardır.
  III.8 piyon vardır.
54) Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

     A) I ve II
     B) II ve III
     C) Yalnız II
     D) Yalnız III


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:408
Yanlış Çözüm
:218
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:665

55) Satrançta oyunun başında toplam kaç taş vardır?

     A) 15
     B) 7
     C) 32
     D) 52
     E) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:714
Yanlış Çözüm
:185
Boş Bırakma
:39
Toplam Çözülme
:938SİTEMİZDE ARAYIN

REKLAM [»]


Online Sınav Sistemi

Toplam 38.758 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz -

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2017-2018 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2017 - Tüm hakları saklıdır.