Bilgileriniz yükleniyor. Yüklenmedi ise tıklayın

ONLİNE SINAV ANALİZ

2.Sınıf Karışık Dersler Online Sınav Çözün

Bu Sınavı ÇözenAhmet Bulut
Sınıf: 2.Sınıf
Dersler: Türkçe Matematik Hayat Bilgisi
Soru Sayı: 100
Bu sınavı çözenler
Ad SoyadDoğruYanlışBoşPuanNotBaşarıİncele
Ahmet Bulut75250673 (Orta)%67
Hazırlayan: Ahmet Bulut
DiğerYorumlar - Yorum Yaz - Yönetime Bildir

1) Soru işareti aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

     A) Eve nasıl döneceğiz?
     B) Benim boyum uzun mu?
     C) Bekle ben de geliyorum?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:89

Kamuran (1) Kemal ve Ali birlikte top oynadılar (2) bisiklete bindiler (3)
2) Yukarıdaki cümlede numaraldırılmış yerlerden hangisine virgül gelmez?

     A) 1
     B) 2
     C) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:96
Yanlış Çözüm
:33
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:135

3) Otobüs ile şoför arasında bir ilişki vardır. Gemi ile aşağıdakilerden hangisi
arasında buna benzer bir ilişki vardır?


     A) makinist
     B) pilot
     C) kaptan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:72
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:85

4) Anlam ilişkisi diğerlerinden farklı olan sözcükler hangi seçenektedir?

     A) anı- hatıra
     B) iyilik- kötülük
     C) dost- düşman


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:85

5) Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?

     A) domatez
     B) herkez
     C) hırsız


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:105

"Okul açıldığı gün çok sevinçliydim."
6) Yukarıdaki cümlede kaç tane hece vardır?

     A) 12
     B) 10
     C) 9


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:133
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:148

7) "Karanlık" sözcüğünün karşıt anlamlsı aşağıdakilerin hangisidir?

     A) Açık hava
     B) Aydınlık
     C) Güneşli


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:64
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:71

8) "Elindeki paketi güçlükle…… " cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız?

     A) taşıyordu
     B) vardı
     C) yürüyordu


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:74

9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çokluk bildiriyor?

     A) kuş
     B) kuşsun
     C) Kuşlar


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:106

10) Yakınında konuşulanları dinledi. ” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?


     A) Kulak kabartmak
     B) Kulağı çınlamak
     C) Kulağı patlamak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:87
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:118

11) "Emine her yeri güzelce temizledi." cümlesinde "Emine" kelimesinin cümledeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Özne
     B) Yüklem
     C) Tümleç
     D) Fiil


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:80
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:124

12) Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?

     A) İkişer ikişer elmaları
     B) Seninle bir daha konuşmayacağım
     C) Neden oynamıyorsun?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:8113) Yukarıda resmi verilen canlının adının hecelerine doğru ayrılışı hangisidir?

     A) kap- lum- ba- ğa
     B) kapl- um- bağ- a
     C) kap- lum- bağa


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:103

14) Belli ki çok korkuyordu; ama belli etmiyordu.” cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine hangisi getirilemez?

     A) çünkü
     B) fakat
     C) ancak


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:32
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:76

15) Aşağıdakilerden hangi ikili sözcük eş anlamlı değildir?

     A) iyi - kötü
     B) dil - lisan
     C) hediye-armağan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:128

16) Aşağıdaki kelimelerden hangisi "karanlık" kelimesinin zıttıdır?

     A) gece
     B) gündüz
     C) aydınlık


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:9817) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) getirilmelidir?

     A) Annem bana kek yaptı
     B) Söylediklerimi anladın mı
     C) Eyvah, kitabımı nerede unuttum acaba


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:100
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:105

18) "Zor” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) güç
     B) beyaz
     C) kolay


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:81

19) “ Koşumuzun bahçesinde iki tane kurt köpeği gördüm.” Cümlesinde bulunan sözcüklerden hangisi tek sesli bir sözcüktür?

     A) iki
     B) kurt
     C) tane


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:89
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:124

20) “Yaşlı” sözcüğünün eş anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Genç
     B) İhtiyar
     C) Dede


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:104

21) Acil servis numarası kaçtır?

     A) 110
     B) 112
     C) 155


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:78
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:94

22) Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili ihtiyaçlardandır?

     A) Kitap
     B) Manto
     C) Ev


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:82

23) Denizde hareket eden taşıtlara deniz taşıtı denir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:79

...........eğitim öğretim çalışmaları yapılır.
24) Yukarıdaki cümlenin baş tarafına aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

     A) Okulda
     B) Sokakta
     C) Ailede


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:83
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:89

25) Tuvaletleri sadece büyükler temiz kullanır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:77
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:8226) Kaldırım olmayan yollarda yolun neresinden yürünür?

     A) Yolun sağından
     B) Yoldaki beyaz çizgiden
     C) Yolun solundan


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:31
Yanlış Çözüm
:27
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:64

27) Evimizi diğer evlerden farklı
kılan özellik ne olabilir?


     A) Evimizin güzelliği
     B) İçinde yaşayan ailemiz
     C) Evimizin büyüklüğü


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:78

28) Aşağıdaki organlarımızdan hangisi sigarayı hiç sevmez?

     A) Mide
     B) Beyin
     C) Akciğer


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:147
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:165

29) Yeşil alanlar doğayı temizler, oksijen miktarını artırır.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:97
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:104

30) Aşağıdakilerden hangisi pek çok ailede ortaktır?

     A) Aile bireylerinin yetenekleri
     B) Ailede çocukların olması
     C) Kardeş sayısı


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:10
Yanlış Çözüm
:64
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:75

31) Tanımadığımız kişilerle ilişkilerimiz için aşağıda söylenenlerden hangisi doğrudur?

     A) Biraz mesafeli durmak gerekir
     B) Hemen onlarla kaynaşmak gerekir
     C) Bir anda güven duymalıyız


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:53
Yanlış Çözüm
:18
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:75

32) Aşağıdakilerden hangisi sağlık ve çevre kulübünün bir çalışmasıdır?

     A) Demremzedelere yardım kampanyası düzenlemek.
     B) Çöpleri ayırma projesi.
     C) Hava kirliliği konusunda bilinçlendirme yapmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:46
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:90

33) Aşağıdaki mesleklerden hangisi günümüzde önemini yitirmiştir?

     A) Avukat
     B) Mühendis
     C) Nalbant


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:17
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:141

34) Aşağıdakilerden hangisi, günlük yapılacak ilk iştir?

     A) Kişisel bakım
     B) Oyun oynamak
     C) Televizyon izlemek


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:27
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:28

35) Bir arkadaşımıza ve sıramızın yerini tarif etmenin en kolay yolu hangisidir?

     A) Anlatıp hayalinde canlandırmasını istemek.
     B) Şekil çizerek anlatmak.
     C) El ve yüz hareketleriyle anlatmak.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:18
Yanlış Çözüm
:62
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:8736) Farklılıklarla ilgili hangisi yanlış bir ifadedir?

     A) Bizi eşsiz ve özel yapar.
     B) Bizi alay konusu yapar.
     C) Yaşamı anlamlı yapar.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:35
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:59

37) ”Ayşe evde annesi , babası halası ve dedesi ile birlikte yaşamaktadır. “
Ayşe'nin ailesi hangi aileye örnektir?


     A) Geniş Aile
     B) Çekirdek Aile
     C) Küçük Aile


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:99

38) Okula zamanında gelmek okul kurallarından biridir.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:113
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:120

39) Aşağıdakilerden hangisi, insanların farklılıklarına örnektir?

     A) Gönül sarışın, merve esmerdir.
     B) Ahmet ve Mustafa kumraldır.
     C) Ayşe ve fatma kızıl saçlıdır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:51
Yanlış Çözüm
:4
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:58

40) Yerdeki muz kabuğuna basıp kayan Ömer, aşağıdaki cümlelerden hangisini söylerse doğru yapmış olur?

     A) Allah korusun daha kötüsü de olabilirdi.
     B) Ben ne dikkatsizim.
     C) Bu kabuğu hangi aptal buraya attı?


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:95
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:133

41) 47 Sayısından önce ve sonra gelen sayılar hangisidir?

     A) 46,47
     B) 48,46
     C) 46,48


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:88

42) 2 deste kalem 16 kalemden kaç fazladır?

     A) 18
     B) 4
     C) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:170
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:191

43) 36 tane bilyeyi 3 arkadaş paylaşıyor. Her biri kaç tane bilye alır?

     A) 3
     B) 6
     C) 12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:88

44) İki sayının toplamı 88'dir. Bu sayılardan biri 43 ise diğer sayı kaçtır?

     A) 45
     B) 48
     C) 44


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:139
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:170

45) 88 sayısında kaç onluk ve kaç birlik vardır?

     A) 4 onluk- 8 birlik
     B) 2 onluk –4 birlik
     C) 8 onluk – 8 birlik


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:120
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:133

46) 13-16-28-22-25-19-31 bu örüntüdeki hangi sayıların yerlerini değiştirirsek örüntü doğru olur?

     A) 19 ile 28
     B) 16 ile 28
     C) 25 ile 19


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:166
Yanlış Çözüm
:21
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:20747) Elimizde 20 adet kalem vardır. Kalemleri birer birer dağıtırsak kaç kişiye dağıtırız?

     A) 10
     B) 20
     C) 15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:48
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:5448)  Zaman öğlenden sonra ise
yukarıdaki saat saat kaçı gösteriyor?


     A) 15:00
     B) 03:00
     C) 12:00


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:102
Yanlış Çözüm
:25
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:135

49) Saat 15.30'da ders çalışmaya başlayan Fırat 3 saat ders çalışmıştır.Fırat saat kaçta ders çalışmayı bırakmıştır?

     A) 16.30
     B) 18.00
     C) 18.30


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:160
Yanlış Çözüm
:31
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:21250) Ali'nin kitaplığında 2 düzine, Ayça'nın kitaplığında 4 deste kitap vardır. Ali ile Ayça'nın kitaplığında toplam kaç kitap vardır?

     A) 86
     B) 49
     C) 64


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:54
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:64

51) Hangi basamaktaki doğal sayının sayı ve basamak değerleri aynıdır?

     A) onlar
     B) birler
     C) yüzler


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:16
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:25

52) 2 gün kaç saattir?

     A) 24
     B) 48
     C) 12


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:117
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:17
Toplam Çözülme
:144

53) 10’un 5 fazlası ile 5’in toplamı kaçtır?

     A) 10
     B) 15
     C) 20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:19
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:23

54) Ali birinci gün 15,ikinci gün 23,üçüncü gün 32 sayfa kitap okumuştur.Ali toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

     A) 68
     B) 69
     C) 70


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:128
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:160

8 onluk+0 birlik
55) Yukarıda gruplarına ayrılmış sayı kaçtır?

     A) 8
     B) 80
     C) 88


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:98
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:116

56) Annem 1 metre kumaşın 40 santimetresi ile elbise dikti. Geriye kaç santimetre kumaş kaldı?

     A) 40
     B) 50
     C) 60


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:113
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:140

57) İkisi ikiz olan üç kardeşin yaşları toplamı 26'dır.İkizlerden biri 7 yaşında olduğuna göre ikiz olmayan kardeş kaç yaşındadır?

     A) 12
     B) 15
     C) 17


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:57

58) Bizim evimiz 4 odalı ve her odada 2 pencere var. Bizim evimizde kaç pencere vardır?

     A) 6
     B) 8
     C) 2


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:87
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:95

59) İki basamaklı en büyük sayıdan sonra hangi sayı gelir?

     A) 11
     B) 100
     C) 101


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:129
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:159

60) Bir çıkarma işleminde eksilen 29, çıkan 17 ise fark kaçtır?     A) 12
     B) 36
     C) 46


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:12
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:0
Toplam Çözülme
:14

61) Aşağıda mevsim adları sıralanmıştır. Hangi sıralama yanlış verilmiştir?

     A) kış-ilkbahar-yaz-sonbahar
     B) yaz-sonbahar-kış-ilkbahar
     C) ilkbahar-sonbahar-yaz-kış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:53

62) 12 nin çeyreği kaçtır?

     A) 6
     B) 3
     C) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:33
Yanlış Çözüm
:14
Boş Bırakma
:2
Toplam Çözülme
:49

63) 9 birlik +8 onluk olarak verilen doğal sayı kaçtır?

     A) 89
     B) 98
     C) 90


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:55
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:68

64) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi köşe özellikleri bakımından diğerlerinden farklıdır?

     A) Dörtgen
     B) Kare
     C) Dikdörtgen


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:114
Yanlış Çözüm
:114
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:256

65) Bir çıkarma işleminde fark 29,çıkan 12 ise eksilen aşağıdakilerden hangisidir ?

     A) 17
     B) 25
     C) 41


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:115

66) Bir köylü kümesteki tavuklardan hergün 4 yumurta alırsa, 2 haftada kaç yumurta alır?

     A) 28
     B) 11
     C) 56


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:92
Yanlış Çözüm
:28
Boş Bırakma
:15
Toplam Çözülme
:135

67) 13+22+....=71 işleminde verilmeyen sayı kaçtır?

     A) 31
     B) 45
     C) 36


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:67
Yanlış Çözüm
:16
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:95

68) Okullarda eğitim-öğretim, hangi ayda başlar ve hangi ayda sona erer?

     A) Ocak- Aralık
     B) Eylül- Haziran
     C) Ekim- Mayıs


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:125
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:153

69) Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?

     A) 25-35-45-55-65
     B) 90-88-86-84-82
     C) 12-13-14-15-16


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:129
Yanlış Çözüm
:7
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:152

70) Hacer, 35 TL'ye kazak aldı. Cebinde 12 TL daha kaldı. Hacer'in, kazak almadan önce kaç TL' si vardı?

     A) 44
     B) 45
     C) 47


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:7871) Ali'nin 5 tane balığı var. Toplam kaç balıkgözü vardır?

     A) 10
     B) 5
     C) 7


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:38
Yanlış Çözüm
:2
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:41

72) Bir vazoda 15 tane karanfil vardır. Karanfillerin 6 tanesi beyaz diğerleri kırmızıdır. Vazoda kaç tane kırmızı karanfil vardır?

     A) 21
     B) 9
     C) 15


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:73
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:12
Toplam Çözülme
:96

73) Bir basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

     A) 0
     B) 1
     C) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:82
Yanlış Çözüm
:41
Boş Bırakma
:14
Toplam Çözülme
:137

74) 50'ye yuvarlanan en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

     A) 99
     B) 9
     C) 39


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:70
Yanlış Çözüm
:35
Boş Bırakma
:20
Toplam Çözülme
:125

75) istediğimiz zaman trafik kurallarına uyarız.

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:42
Yanlış Çözüm
:3
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:46

76) Paramın yarısı 8 liradır. Toplam paramın çeyreğine kitap aldıktan sonra ne kadar param kalır?

     A) 12
     B) 8
     C) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:127
Yanlış Çözüm
:76
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:227

77) 2, 6, 5, 9, 8, 12, ……, 15 örüntüsünde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?

     A) 13
     B) 14
     C) 11


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:62
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:7
Toplam Çözülme
:9978) 2/A sınıfında sevilen çiçeklerden menekşeyi kaç kişi tarafından tercih etmiştir?

     A) 5
     B) 6
     C) 8
     D) 10


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:139
Yanlış Çözüm
:95
Boş Bırakma
:10
Toplam Çözülme
:24479) 3-6-9-11-15-18-20-24-27-30
Ritmik saymalardan kuralları bozan sayılar hangileridir?


     A) 11-24
     B) 15-18
     C) 20-27
     D) 11-20


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:76
Yanlış Çözüm
:15
Boş Bırakma
:6
Toplam Çözülme
:97

80) Muzafferin kumbarasında biriktirdiği paralar içinde 4 tane 25kr. 2 tane 50kr. 1 tane de 1 TL vardır. Muzafferin kumbarasında kaç TL vardır?

     A) 4
     B) 2
     C) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:173
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:24
Toplam Çözülme
:227

81) Tanesi 20Kr. olan silgilerden 5 tane aldım. Silgilerin tamamı kaç TL'dir

     A) 1TL
     B) 100Kr.
     C) 35TL


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:135
Yanlış Çözüm
:104
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:260

82) 88 sayısının 21 eksiğinin 2 katı kaçtır?

     A) 109
     B) 134
     C) 67


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:75
Yanlış Çözüm
:11
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:95

83) 20 resim kağıdını 4 arkadaş paylaştık.
Her birimizin payına kaç resim kağıda düştü?


     A) 5
     B) 6
     C) 7


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:107
Yanlış Çözüm
:1
Boş Bırakma
:13
Toplam Çözülme
:121

84) Bir adam saatte 4 kilometre yürüyor. Bisikletle yayan gittiğimizin 3 katı yol gidiyoruz. Arabayla ise bisikletle gidilen mesafenin 5 katı yol gidiliyor. Bu adam arabayla kaç kilometre yol gider?

     A) 60
     B) 27
     C) 45


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:79
Yanlış Çözüm
:24
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:122

85) 25 santimetre kumaşa kaç santimetre eklersem 1metre eder?

     A) 65 santimetre
     B) 75 santimetre
     C) 85 santimetre


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:151
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:190

86) 2 düzine kalemi 4 kişiye paylaştırmak istiyorum.Herbirine kaç kalem düşer?

     A) 6
     B) 5
     C) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:130
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:21
Toplam Çözülme
:171

87) 0'dan başlayıp 4'er ritmik sayarken 6. söylediğimiz sayı kaçtır?

     A) 24
     B) 20
     C) 28


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:74
Yanlış Çözüm
:44
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:136

88) Birbirine eşit 4 sayının toplamı 84 ise bu sayılar kaçtır?

     A) 21
     B) 22
     C) 32


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:68
Yanlış Çözüm
:20
Boş Bırakma
:19
Toplam Çözülme
:107

89) Birler basamağı 5, onlar basamağı 6 olan sayı kaçtır?

     A) 56
     B) 65
     C) 66


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:132
Yanlış Çözüm
:26
Boş Bırakma
:3
Toplam Çözülme
:161

90) 3 tane ikinci sınıf bulunan bir okulda sınıfların her birinde 27'şer öğrenci varsa, ikinci sınıfta okuyan öğrenci sayısı kaçtır?

     A) 81
     B) 71
     C) 91


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:101
Yanlış Çözüm
:22
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:134

91) 47 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayılar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

     A) 45- 48
     B) 46- 47
     C) 46- 48


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:61
Yanlış Çözüm
:10
Boş Bırakma
:8
Toplam Çözülme
:7992) Beş bardak çay 10 TL ise bir bardak çay kaç liradır?

     A) 1
     B) 2
     C) 3


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:59
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:5
Toplam Çözülme
:73

93) Ablam 1 yıl boyunca, haftada bir gün gitar kursuna gitti. Ablam kursa kaç gün gitmiştir?

     A) 52
     B) 54
     C) 56


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:41
Yanlış Çözüm
:30
Boş Bırakma
:16
Toplam Çözülme
:87

94) 99 sayısı 89 sayısından daha büyüktür

     A) Doğru
     B) Yanlış


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:112
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:9
Toplam Çözülme
:126

95) .....-24=66 işleminde eksilen sayı kaçtır?

     A) 90
     B) 86
     C) 84


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:91
Yanlış Çözüm
:12
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:11496) 28 çiçeğim var. 2 düzinesini satınca geriye kaç çiçeğim kalır?

     A) 16
     B) 8
     C) 4


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:24
Yanlış Çözüm
:5
Boş Bırakma
:1
Toplam Çözülme
:30

97) Bir kırtasiyeci 80 kalemin yarısını sattı. geriye kaç kalem kalmıştır?

     A) 20
     B) 50
     C) 40


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:144
Yanlış Çözüm
:8
Boş Bırakma
:11
Toplam Çözülme
:163

98) 72 sayısının birler basamağındaki sayının 8 katı kaçtır?

     A) 16
     B) 22
     C) 32


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:99
Yanlış Çözüm
:9
Boş Bırakma
:18
Toplam Çözülme
:126

99) Aşağıdakilerden hangisi prizmanın yüzeylerinden birisi değildir?

     A) Kare
     B) Dikdörtgen
     C) Daire


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:203
Yanlış Çözüm
:29
Boş Bırakma
:28
Toplam Çözülme
:260

100) 92 sayısı için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     A) 9 onluk 2 birlikten oluşmuştur.
     B) "Doksan iki" şeklinde okunur.
     C) 9 birler basamağında, 2 onlar basamağındadır.


Bu sorunun tüm üyeleri kapsayan istatistiği
Doğru Çözüm
:85
Yanlış Çözüm
:6
Boş Bırakma
:4
Toplam Çözülme
:95SİTEMİZDE ARAYIN


Online Sınav Sistemi

Toplam 38.999 Soru

Online Sınav İçin Sınıf Seçin

Son Çözülen Online Sınavlar

REKLAM [»]

Çok Çözülen Online Sınavlar

Bu Haftanın En İyileri


Önerilerimiz
Online Sınav (Test) Olun - Online Yazılı Hazırlayın - 1.Sınıf Ses Videoları - Okul Tanıtımızınızı Yapın - Firma Tanıtımızınızı Yapın - Özel Ders Alın/Verin - Çocuk şarkıları - okul şarkıları - Atatürk Hayatı ve Fotoğrafları - Deneme Sınavı - Yaprak Testler

Dost Siteler
Fen Öğretmeniyiz Biz

Telif Hakkı
Sitemizin tüm hakları saklıdır. Telif hakkı ihlali bildirimi, acil şikayetleriniz ve her türlü görüş ve önerileriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Sorumluluk
İçerik sağlayıcı ve paylaşım sitesi olan Sinifogretmeniyiz.biz sitesinde, 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre tüm üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Üye ve ziyaretçilerin yaptıkları hiç bir paylaşımdan sitemiz sorumlu değildir. Sınıf Öğretmeniyiz Biz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler iletişim sayfamızdan bildirilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.

Popüler Aramalar
 Bizi Takip Edin

Bizi Favorilere Eklemek İçin CTRL + D tıklayın

Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006 yılından beri yayında olan, öğretmenlere kaynak ve paylaşma ortamı sunan bir eğitim sitesidir. Sitemizde 2018-2019 öğretim yılına ait güncel birçok dokümanı bulabilirsiniz.Dosya ekle, soru ekle
Sınıf Öğretmeniyiz Biz 2006-2018 - Tüm hakları saklıdır.